Dampskibsselskabet Progress D/S A/S

KøbenhavnType Beskrivelse
Stiftelse 1904-09-26 - Stiftet af Marius H. Nielsen og Firmaet Holm & Wonsild.
1916 - Aktiemajoriteten fik forretningsfører Marius H. Nielsen, da Holm & Wonsild trak sig ud.
Bestyrelse / ejer / deltager 1904 - Første bestyrelse Firma Holm & Wonsild ved Chr. Sass og M.H. Nielsen. Desuden etatsråd Georg Bestle, grosserer Axel Goldschmidt, direktør Otto Hecksher, direktør V.A. Krøyer.
1916 - Ved udskillelsen fortsatte bestyrelsen uændret.
1939 - Bestod bestyrelsen af direktør C.C. Marx-Nielsen, fuldmægtig P. Moltved, direktør Chr. S. Nielsen, børssekretær J. vestberg.
Direktion / BR. / KR. 1916 - Ved udskillelsen blev Marius H. Nielsen forretningsfører.
1920 - Omkring dette tidspunkt blev Marius Nielsens søn Hugo Marx Nielsen optaget i rederiets ledelse.
1939 - Bestod ledelsen af skibsreder Marius Nielsen og skibsreder Hugo Marx-Nielsen.
Tilknytning 1883-12-19 - Skjalm Hvide D/S A/S blev stiftet.
1916 - Progress overtog fra Skjalm Hvide D/S A/S 2 skibe.
Skjalm Hvide D/S A/S var stiftet på initiativ af kaptajn Hagedorn, der samlede kapitalen hos kirkekredse i den grundtvigske kreds. Ideen var at skabe et selskab, hvor kristne værdier ville være ledetråd for kulturen både i rederi og blandt besætninger på et tidspunkt, hvor højnelsen af sømandsstandens livsform var fremme i medier og kirkekredse.
Kaptajn Hagedorn førte selv S/S SKJALM HVIDE, og der var faste gudstjenester om bord. Kaptajnen gik i land 1906 og blev skibsinspektør, da der købtes yderligere tonnage: S/S ASGER RYG og ABSALON. S/S SKJALM HVIDE forliste allerede 1906, og ASGER RYG minesprængtes 1916, og det sidste skib, ABSALON, blev solgt til Progress D/S A/S. Dampskibsselskabet Skjalm Hvide likvideredes, og et udbytte på 600% blev udbetalt aktionærerne.
Se også under Skjalm Hvide D/S A/S.

Skagerak D/S A/S
1916 - Firmaet P. & S. Plum kontaktede Marinus Nielsen, og sammen stiftede de Dampskibsselskabet Skagerak A/S, der med en aktiekapital på 1,75 mill. kr. købte S/S KEJSERINDE DAGMAR og S/S SVEDANIA. September samme år overtog rederiet yderligere 6 skibe indkøbt fra Vesterhavet D/S A/S.
1916 - og indtil 1920-02-19 var Skagerak D/S KR. for Handelsfirmaet Svedanias (Christensen & Plum) skib S/S SVEDANIA (ID=12531).
1917 - Skagerak D/S mistede 4 skibe som krigsforlis.
1931-03-31- Skagerak D/S A/S trådte i likvidation, afmeldt i 1932-04-00.
Rederiets fem dampskibe S/S RIGMOR, LILY, ELISABETH, SOPHIE og SKAGERAK overtog Progress.

1918-07-08 - Bestyrelsen i Progress besluttede at overtage 11 dampskibe fra rederiet Vesterhavet D/S.
1919 - Køge Skibsværft grundlagt med deltagelse af flere rederier inkl. Marius Nielsen.
1956 - Rederi-I/S af 1956, København, stiftedes af Progress D/S A/S, generalkonsul Harry Duelund, bankier Aage von Benzon, bankier Karl Axel Rud. Sundberg og skibsreder Ove Amsinck. KR. hos Ove Amsinck og Hans Rasmussen.
1957-08-00 - Mariustramp D/S A/S, København, stiftedes. bestyrelsen bestod af dirketør Carl Chr. Marx-Nielsen, bankier Karl A.R. Sundberg, bankier Aage von Benzon, advokat Leif Gamborg, direktør Ove Amsinck.
Opløsning 2000 - Rederiet havde forhandlet med andre om overtagelse af aktier i Progress bl.a. havde Freja Gruppen, Kbh., og Fabricius & Co., Marstal, og J.J. Ugland Gruppen, Grimstad, deltaget, og formålet var at lade Progress og Fabricius indgå i Ugland, men forhandlinger førte ikke til noget, og i en fondsbørsmeddelelse 2000-05-31 meddelte Progressbestyrelsen, at selskabet trådte i betalingsstandsning - og blev senere likvideret.
Skorsten / flag Rederiets skorstensmærke var et hvidt bælte på en sort skorsten og i bæltet en rød syvtakket stjerne. Kontorflaget var et rødt stutflag med hvid kant. I midten M N i hvidt.
Skibe 1904 - Rederiet begyndte driften med en flåde på 4 skibe.
1914-1918 - Under WW1 købte rederiet 11 skibe fra Vesterhavet D/S A/S ved JL.
1916 - Rederiet disponerede 4 skibe.
1918 - Rederiet mistede S/S HANS BROGE (I) (ID=8893) og S/S CARMEN (ID=11591) i WW1.

1928 - Progress havde fra begyndelse til 1928 disponeret følgende skibe (skibenes år er med ejerskab hos Progress samt om de er i fart 1928):
1905-1913 - CHR. GYLSTORFF (ID=13016), solgt.
1905-1907 - JØRGEN JENSEN (ID=6339), solgt.
1905-1928 - ULRIK HOLM (ID=7062), i fart.
1905-1928 - WILH. COLDING (ID=12694), i fart.
1909-1917 - HANS BROGE (I) (ID=8893), krigsforlist.
1914-1928 - HENRY TEGNER (ID=7648), i fart.
1916-1928 - ABSALON (ID=6174), i fart.
1918-1919 - CARMEN (ID=11591), krigsforlist.
1918-1928 - KAREN (ID=11610), i fart.
1918-1928 - MARGRETE (ID=11816), i fart.
1918-1928 - SIGRID (ID=12655), i fart.
1918-1928 - VALBORG (ID=12687), i fart.
1918-1928 - THYRA (ID=12679), i fart.
1918-1940 - ELLEN (ID=6471), i fart.
1918-1928 - FYLLA (ID=11387), i fart.
1918-1928 - OLGA (ID=11834), i fart.
1918-1928 - POLLY (ID=11838), i fart.
1918-1928 - BERTHA (ID=10653), i fart.
1922-1928 - HANS BROGE (II) (ID=8892), i fart.
1922-1928 - MARTIN GOLDSCHMIDT (ID=12786), i fart.
1924-1928 - KNUT (ID=12483), i fart.
1924-1928 - ROBERT (ID=12649), i fart.
1924-1928 - MARIANNE (I) (ID=8430), i fart.
1925-1928 - MARX (ID=12787), i fart.
1927-1928 - KEJSERINDE DAGMAR (ID=11851), i fart.

Rederiet Skagerak D/S A/S havde fra 1916 til 1928 disponeret følgende:
1916-1927 - KEJSERINDE DAGMAR (ID=11851), solgt.
1916-1919 - SVEDANIA (ID=12531), solgt.
     I (Fred.) ejet af Firma Handelsselskabet Svedania - Christensen & Plum, København.
1916-1917 - NANCY (ID=10531), krigsforlist.
1916-1917 - NORDSØEN (ID=11832), krigsforlist.
1916-1927 - CITO (ID=11596), solgt.
1916-1917 - DAGMAR (ID=11783), krigsforlist.
1916-1928 - ULLA (ID=13017), solgt.
1916-1917 - NERMA (ID=10426), krigsforlist.
1920-1928 - RIGMOR (I) (ID=7058), i fart.
1920-1928 - LILY (ID=3186), i fart.
1920-1928 - ELISABETH (ID=8636), i fart.
1920-1928 - SOPHIE (ID=12663), i fart.
1921-1928 - SKAGERAK (ID=12661), i fart.
1921-1928 - MAJ (ID=12782), i fart.

1939 - Rederiet disponerede 26 skibe, 51.850 DWt.
1940-1945 - Mistede 14 skibe ved krigsforlis.
1951-01-01 - Flåden bestod nu af 14 skibe plus 2 i ordre.
1980 - Rederiets flåde er nu indskrænket til EDITH NIELSEN (ID=4052) og INGE DANIELSEN (ID=426).
Ingen skibe optræder i Flg. efter 1987.

Uodover de ovenfor nævnte skibe har rederierne (Progress og Skagerak) i perioder haft følgende skibe i drift:
AASE NIELSEN (ID=6835).
ANNA NIELSEN (ID=12796).
ELISABETH NIELSEN (ID=13373).
ELLEN NIELSEN (ID=13374).
ELSE NIELSEN (ID=3624).
GRETE NIELSEN (ID=12390).
HUGO NIELSEN (ID=6704).
LILY NIELSEN (ID=3625).
MARIANNE (II) (ID=8430).
MARIUS NIELSEN (ID=12785).
OLGA NIELSEN (ID=13222).
PETER NIELSEN (ID=13375).
RIGMOR (II) (ID=7063).
RIGMOR NIELSEN (ID=12788).
SIGRID NIELSEN, der før leveringen blev næ. til LILY NIELSEN (ovenstående).
SOPHIE (ID=12663).
TALISMAN, en Skagerak D/S bark, byg. hos Andersen, Tønsberg, 1869, 447 BRT, 397 NRTIndfl. 1916 og forliste på første rejse under dansk flag.
TUMLAREN blev købt fra byggeværftet Stülcken Sohn, Hamburg, nr. 848 afl. 1958 men inden leveringen overtaget af Transpacific A/B, Göteborg.
VALBORG NIELSEN (ID=12789).
Bemærkninger -


Kilder
Forkortelser
BR. = Bestyrende reder.
KR. = Korresponderende reder.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret 2017-06-28. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside