H. Puggaards Rederi - Det Kjøbenhavnske Skibsrederi af Juni 1866 I/S

Nakskov / KøbenhavnType Beskrivelse
Stiftelse 1813-04-08 - Firmaet H.G. Puggaard & Co. Grossist grundlagt i København. Senere oprettedes afdeling i Nakskov.
1865 - Det kjøbenhavnske Skibsrederi stiftedes med H.Puggaard & Co. som forretningsførere.
1872 - Det kjøbenhavnske Skibsrederis landbaserede aktiver overgik til De danske Sukkerfabrikker.
1880-1885 - Forretningens aktiviteter gik tilbage. Efter R.P.s død i 1885 likviderede rederiet.
Bestyrelse / ejer / deltager før 1839 - Købmand Hans Puggaard, *1788-09-03, †1866-04-08 (H.P.).
1839 - Christopher Rudolph Puggaard (søn af H.P.), *1818-01-07 † 1885-12-09, grosserer, ansat i Nakskovafdelingen.
1842 - Chr. Rudolph Puggaard ansat i hovesædet i København. Fik ledende stilling sammen med Alfred Hage. Senere enedirektør.
Direktion / BR. / KR. I hele perioden var direktionen Hans Puggaard og hans sønner og familie samt Alfred Hage.
Opløsning 1882 - Skibene blev solgt fra 1882 under nedlukningen.
1885 - Rederiet likviderede efter Rudolph Puggaards død.
Kontorflag Rødt stutflag med tre hvide femtakkede stjerne i øverste hjørne ved standerliget.
Tidligt havde de et ensfarvet stutflag (farven er mig ukendt).
Senere fik de ændret de tre stjerner til tre sukkertoppe, da rederiet havde fokus på sukkerhandel (se nedenstående afsnit).
Tilknytning Tilknytning til Helsingørgades sukkerraffinaderi og fra
1872 - Sukkerraffinaderiet Phønix, Slotsholmsgade. Begge disse raffinaderier blev
1872-04-20 - (aftaledato) overdraget til De danske Sukkerfabrikker, som Rudolf Puggaard blev forretningsfører for.
1888-01-01 - Sukkerraffinaderiet Phønix blev nedlagt.
Skibe Nakskovfilialen disponerede skibene:
1823 c. - CAROLINE, skonnert og ANNETTE HAGE, skonnert, begge Nakskovbyggede.
Nakskov disponerede også tidligt briggen BOLETTE PUGGAARD (ID=3271) og barken JOHANNES HAGE (ID=9828) samt skonnertbriggen HOTHER (ID=9377) (GRU-01-0001).

Skibens ejer står som enten Firma H. Puggaard & Co. eller som Det Kjøbenhavnske Skibsrederi.
1850 - CAROLINE (ID=1892), 3-m. skonnert byg. i Rønne.
1852 - NAJADEN (ID=9823) (P1), købt fra Flåden, forlist 1865.
1853 - FREIA (ID=9824), købt fra Flåden, og af samme navn (eller samme skib?) (ID=7985).
1859 - ZAMPA (ID=3588), købt fra H.P. Prior og solgt 1864 til H.P. Prior.
1859 - FREIA (ID=11236), købt halvpart fra H.P. Prior.
1861 - SAGA (ID=9606), købt fra Flåden.
1863 - ROTA (ID=9825), købt fra Flåden.
1865 - HAVFRUEN (ID=9826), købt fra Flåden.
1865 - MARIA LEHMANN (ID=3510), ejer endnu 1868.
1866 - BOLETTE PUGGAARD (ID=3271), stadig ejer 1869.
1866 - JOHANNES HAGE (ID=9828), b. til rederiet.
1867 - SIGNE (ID=3271) ex NAJADEN (ID=10932) (P2) (ID=10932), købt fra Flåden og solgt 1882.
1868 - CHARLOTTE HAGE (ID=3271), solgt før 1873.
1870 - CHRISTOPHER HAGE (ID=12436), ejer Puggaard & Hage, Nakskov.
1872 - HOTHER (ID=9377), ejer Puggaard & Hage, Nakskov.
1873 - TORDENSKJOLD (ID=9827), købt fra Flåden.
1875 - ESBERN SNARE (ID=11645), bygget til rederiet, solgt året efter.
1876 - BURY ST. EDMUNDS (ID=3271), solgt 1888.
Bemærkninger Hans Puggaard fik allerede i sin ungdom tilladelse til at handle med korn og træ på Sverige og England, ved hvilke aktiviteter han i 1813 havde akkumuleret nok kapital til at kunne etablere sig som grosserer i København. Hans Puggaard blev etatsråd.

Fra 1842 samarbejdede han med sin svoger Alfred Hage (*1803-12-31, †1872-03-06), der var søn af storkøbmanden Christopher Friedenreich Hage i Stege (*1759-07-19, †1849-08-15). Puggaard blev i 1816 gift med Chr. Hages datter Bolette (*1798-02-07, †1847-11-11). Alfred Hage blev 1823 ansat i Hans Puggaards nyoprettede filial i Nakskov og gik 1832 i kompagniskab med Puggaard om filialen. Fra 1842 opererede Hage fra København sammen med Puggaard.

Hans Puggaards fik en datter to sønner, Hans Christopher Wilhelm Puggaard og Christopher Rudolf Puggaard (*1818-01-07, †1885-12-09), hvor især sidstnævnte blev den, der overtog handelshusets ledelse efter faderen. Ved Rudolf Puggaards død overgik ledelsen til svigersønnen Henry Tegner, men likvideredes cirka samtidigt.


Kilder
Sejl til Diesel, Gruelunds noter i referencedatabasen (GRU-01-0001 og op) og fra andre søfartshistoriske værker, skibslister m.v.Jørgen Marcussen
 
Opdateret 2021-01-24. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside