Rederier

Nogle oplysninger om rederier, hvis navne begynder med AIndledning

Denne tekst indeholder oplysninger om en del danske rederier og nogle enkelte udenlandske firmaer med betydelige interesser i de danske rederier.
Oversigten er alfabetisk og felterne "grundlagt / aktiv" og "ophørt / aktiv senest" skal forstås som de årstal, som jeg har fundet aktiviter for hos det aktuelle rederi, men ikke nødvendigvis hverken tidligste grundlæggelses- eller seneste ophørsdatoer.

Der er en nedre grænse for at blive inkluderet på 4 skibe over 100 BRT, men grænsen er ikke overholdt i tilfælde af særlig interesse for rederihistorie. Listen er relateret til Museet for Søfarts samlinger, som jeg deltager i vedligeholdelsen af. Der vil derfor mangle rederier, som jeg ikke har arbejdet med.

Et årstal med "< / >" betyder har eksisteret tidligere / senere end årstallet angiver.
Skorstensmærker og flagmærker blev først 1941 reguleret ved lov nr. 358 af 1941-08-26 og et register over mærkerne derefter oprettet og optrykt i Skibslisten for 1942 (udgivet til 1973).

Letteste adgang til rederier med egen side med dette link. Og betydningen af en del forkortelser kan findes i forkortelseslisten under skibslisten.


Alfabetisk rederiliste


Grundlagt /
aktiv
Navn, lokalitet Ophørt /
aktiv senest
1929 Activ D/S A/S, Korsør. Stiftet 1929 af firmaet Th. Rasmussen, Korsør.
Firmaet Th. Rasmussen havde også omkring 1910-1920 haft skibe registreret i et A/S med navnet Activ D/S.
Skorsten: Sort med tre bånd: Rødt, hvidt, rødt. I det hvide bånd bogstaverne H.R. i rødt.
Kontorflaget: Stutflag med tre vandrette bånd rødt, hvidt, rødt med bogstaverne H.R. i rødt i midterbåndet.

I 1800-tallets slutning var også et rederi med samme navn aktivt: Activ D/S A/S ved C. Hassager, Randers.
1951≥
1814 F. Th. Adolph's Enke, København.
Grundlagt 1814 af Frantz Thestrup Adolph (* 1786, † 1832).
Forretningen fortsattes af Enken († 1844) med sønnen Johan David Stadfeldt Adolph (* 1813, † 1891) som leder og fra 1844 som indehaver.
Kontorflag: Stutflag med tre lodrette striber. I midterstriben bogstavet A.
1907>
1625 Afrikanske Konsortier, København. Aktiviteter ujævne og til tider inaktivt kompagni. 1658
1659-05-20 Afrikanske Kompagni, Holsten (I) = Glückstadtkompagniet.
Se under bogstav G.
1672-07-19
1755-03-31 Afrikanske Kompagni (II) = Marokkokompagniet
Det Kongelige Danske Octroyerede Africanske Compagnie.
1766-09-18
≤1933 Agersø D/S A/S, København
Skorsten sort med hvidt bælte med sort bogstav A.

Ejede 1933-1944 S/S AGERSØ (ID=6285).
1944≥
≤1871 A.H.H. Albertsen, Marstal. Opført med 6 skibe i Skibslisten for 1871:
HERMAN,
FREDERIK,
HERMINE ELISABETH,
MARIE CATHRINE,
HAABET og
DE FEM SØDSKENDE.
I 1891 er flåden formindsket til skibene:
HERMAN,
HAABET og
LYKKENS PRØVE,
og 1899 er rederen ikke medtaget i registret.
1899 c.
≤1871 E. Albertsen, Karrebæksminde pr. Næstved.
Rederen har i 1871 skibene :
HERMANN,
CHARLOTTE,
ELISABETH og
RASMINE KIRSTINE.

I 1893 er rederen udgået fra registret.
1890≥
≤1871 E.E. Albertsen, født 1804 i Marstal. Skibsførerbevis 1837 og indledte rederidrift omkring 1850.
1850 - Rederidrift indledt.
1887 - Skibsrederen døde, rederiet opløst.
1887
19?? Rederiet R.L. Albertsen, Hellerup

Skorsten: Sort med rødt bælte. I bæltet en hvid diamant med et rødt bogstav C.
Kontorflaget var et rødt stutflag med en hvid diamant med et rødt bogstav C.
19??
1856 Det almindelige danske Dampskibs-Selskab. Direktør C.P.A. Koch.
1856 - Stiftet af bl.a. Skibsreder L.H. Carl og C.P.A. Koch, København.
1857 - Indledte driften med dampskibene
L.N. HVIDT (ID=10822),
ODIN (ID=11720),
THOR (ID=11905) og
PHØNIX (ID=11725).
Fik leveret skibe fra skibsværftet J. Henderson & Sons, Renfrew, Skotland.
1866 - Indgik fra begyndelsen i DFDS, der lagde ud 1867-01-01.
     Se videre under bogstav D.
1867 - Trådte selskabet i frivillig likvidation.
Lit.: (StD2) pp. 454, 460ff, 481. (årbog) 1944 p.84ff. (H&S1949:2402) Protokol.
1867
1747-09-04 Det Almindelige Handelsselskab = Det Almindelige Handelskompagni =
Det Kongelige Octroyerede Almindelige Handels samt Islandske og Finmarkske Compagnie.
1774
1927 Als D/S A/S, København, stiftet 1927, ingen registrerede skibe fundet efter WW2.

Skorsten gul med sort top. Under den sorte top et rødt bælte med en hvis cirkel. I cirklen bogstavet V i rødt.
Kontorflag: Stutflag rødt med hvid cirkkel i midten. I cirklen et rødt V.
1951≥
Før 1778 Det kongelig oktrojerede altonaiske Sildekompagni efter 1783
≤1855 P.C. Ancher / P.M. Ancker, København. Usikker på relationerne mellem disse to navne.
1852 og endnu 1855 - Opført i (MC) med:
barken ASA THOR, 125,5 kls.,
skonnertbriggen BALDUR (ID=12979), 73 kls.,
skonnerten CHRISTIAN, 73 kls., og
skonnerten HJALMAR (ID=14696), 62,5 kls.

1861 - Konkursboet solgt til Handelshuset Halberstadt & Mannerheimer m.fl. (Jf. Middelf.Avis 1861-09-20).
1861
1945 H.H. Andersen & Co. A/S, København.
Fik bygget M/S HELLE DANICA (ID=12880) 1949 og havde da endnu et skib i ordre.
1951>
1928 Firma Lauritz Andersen, Odense, kulgrosserer.
1928 - Købte S/S TRANSPORTER (ID=12675).
1935>
≤1793 Andresen & Schmidt / Andreasen & Schmidt, København.
1805≥
1892 The Anglo-Dane Steamship Company Ltd., København. Se under Alfred Christensens rederier ?
1850 c. Johannes Anholms Rederi / Anholms Enkes Rederi, København.
1886 c.
19?? Rederiet Anholt A/S, København

Skorsten: Sort med rødt bælte. I bæltet en hvid diamant med et rødt bogstav A.
Kontorflaget var et rødt stutflag med en hvid diamant med et rødt bogstav A.
19??
1747 Niels Anker, København 1807
1747 Peter Applebye, København 1807
≤1869 I.P. Arboe = Jørgen Peter Arboe, København.
Slægten Arboe i København er registreret i skibsdatabasen som kaptajner og redere fra 1770.

Kontorflag: Et stutflag med en femtakket stjerne i midten.
1871≥
1729-07-25 Asiatisk Interimskompagnier 1732
1732-04-12 Asiatisk Kompagni = Det Kongelige Octroyerede Danske Asiatiske Compagnie
Om Asiatisk Kompagnis se nærmere i teksten AK's skibe.
1843-05-01
1904 Atalanta D/S A/S, København, stiftet 1904 af skibsreder Marcus Nissen og Grosserer H.V. Fisker (Nissens svoger).

Få oplysninger i (GRU-01-0037) inkl. brev dateret 1921-11-25 fra Marcus Nissen, og brev fra sønnen Harald Nissen, dateret 1943-11-04.
Oplysninger i (StD-3) p.138f.
1931
1953 Atalanta Rederi-A/S, København, stiftet 1953.
Sidste skib solgt 1960.
1960
1915 Atlanterhavet D/S A/S, København, stiftet af skibsreder O.J. Eskildsen.
Iflg. [Koch] blev der oprettet to på hinanden følgende selskaber af samme navn.
1925


Forkortelser og kildeforklaringer kan findes på skibsdatabasen ved at følge dette link.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret 2020-10-07.
Retur til toppen af siden    
Retur til Maritim indledningsside Retur til hjemmesidens forside