Rederier

Nogle oplysninger om rederier, hvis navne begynder med BIndledning

Denne tekst indeholder oplysninger om en del danske rederier og nogle enkelte udenlandske firmaer med betydelige interesser i de danske rederier.
Oversigten er alfabetisk og felterne "grundlagt / aktiv" og "ophørt / aktiv senest" skal forstås som de årstal, som jeg har fundet aktiviter for hos det aktuelle rederi, men ikke nødvendigvis hverken tidligste grundlæggelses- eller seneste ophørsdatoer.

Der er en nedre grænse for at blive inkluderet på 4 skibe over 100 BRT, men grænsen er ikke overholdt i tilfælde af særlig interesse for rederihistorie. Listen er relateret til Museet for Søfarts samlinger, som jeg deltager i vedligeholdelsen af. Der vil derfor mangle rederier, som jeg ikke har arbejdet med.

Et årstal med "< / >" betyder har eksisteret tidligere / senere end årstallet angiver.
Skorstensmærker og flagmærker blev først 1941 reguleret ved lov nr. 358 af 1941-08-26 og et register over mærkerne derefter oprettet og optrykt i Skibslisten for 1942 (udgivet til 1973).

Letteste adgang til rederier med egen side med dette link. Og betydningen af en del forkortelser kan findes i forkortelseslisten under skibslisten.


Alfabetisk rederiliste


Grundlagt /
aktiv
Navn, lokalitet Ophørt /
aktiv senest
≤1801 Skibsreder Peter Bache, København.
Solgte 1801 barken FREDEN (ID=11143) til Duntzfelt.
1801≥
≤1871 Claus Jensen Bager († 1886), skibsreder og gårdejer, Ommel pr. Marstal.
1871: Reder for:
ERINDRING (ID=11400)
DE ATTEN SØDSKENDE / ANNE MARGRETHE (ID=11401)
ADAM VILHELM, fra 1873 KAREN MARGRETHE, jagt, b. 1852/71, 26/31 brt.
1886≥
1923 Baltic D/S A/S, København
1923 - Stiftedes selskabet af Skibsreder Chr. Jensen, "Russerjensen".
1923 - Rederiet første skibe var BOGØ (ID=10671), krigsforlist i WW2, og
FANØ (ID=11245).
1945 - De allierede tilbageleverede rederiets to skibe FANØ og DAGØ (ID=9058) (BOGØ var forlist).

Skorstensmærke: Hvidt bælte på sort skorsten. På hver side i bæltet et rødt malteserkors. Kontorflaget var hvidt med et rødt malteserkors i midten.
Se også Bothnia D/S A/S.
1951≥
1925 A.H. Basse & Co. A/S, København. Brug linket til egen profil.
1925-011-06 - Thormod Basse indkaldte til stiftende generalforsamling for Hetland D/S A/S, København.
1978
≤1868 N.W. Bastrup, Kolding, købmand
1868 - KOLDING (ID=3455), skonnertbrig.
Ejede selv 3/8-part og Kaptajn Jens Peter Broch, Kolding, 2/8-part.
1871≥
≤1797 Grosserer G.L. Becker, København
1793 - Rederiet havde 5 skibe med tilsammen 201 kls. i drift.
1798≥
≤1858 C.B. Benzon, Stubbekøbing.
Disponerede 1858-1859 i alt 4 skibe på i alt 329,5 kls.
1859≥
≤1871 P. Berg, Nexø 1871≥
1702-04-08 Bergens Finmarks Kompagni, Bergen 1715
1721 Bergenske Grønlandske Kompagni = Det oktrojerede Grønlandske Kompagni.
1726
19?? Rederiet Birthe, Hellerup

Skorsten: Sort med rødt bælte. I bæltet en hvid diamant med et rødt bogstav B.
Kontorflaget var et rødt stutflag med en hvid diamant med et rødt bogstav B.
19??
1833 Bjergnings-Entreprisen i Kjøbenhavn, København.
Interessenter: Em. Z. Svitzer, C.F. Stage, Jul. Andersen & G. Giødesen
1833-03-03 - Tømmerhandler Emil Zeuthen Svitzer stiftede Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise. Som søkyndig indgik Styrmand H.C. Larsen
1833 - Firmaets første skib var GAMMELHOLM, en fladbundet, jagttaklet dæksbåd ex Flåden.
1850 - Kaptajn Frederik Stage blev interessent.
1871 - Rederiet disponerede 7 skibe på tilsammen 451 registertons:
ØRESUND (ID=9368),
HELSINGØR (ID=9600),
SKANDINAVIEN (ID=7361),
HERTHA (ID=9610),
IDA og
ACTIV (ID=8322).
1872-01-01 - Firmaet omdannet til aktieselskab.

Skorsten sort uden mærke. Kontorflag hvidt stutflag med blåt malteserkors.
ændret før 1939 til: Sort skorsten med hvidt bælte. I bæltet et blåt malteserkors. Kontorflag uændret.
2015>
1747 C.S. Blacks Enke, København.
1807
1781 Hans Jørgen Blom & Co., Holmstrand 1782
≤1779 Agent Andreas Bodenhoff (1723-1794), København.
Sønnen Andreas Bodenhoff jun. (1763-1796) drev firmaet til 1796, og derefter afviklede Madame G.B. Bodenhoff († 1798) firmaet.
1787-1796 - Bodenhoff fragtede skib til Grønland fra 1786 til 1796 i hht. (KGH-oplysningsmappe).
1797 - havde rederiet 9 skibe med tilsammen 314 kls. i drift. De blev solgt til KGH se nedenfor.
1798
≤1779 Vinhandler Bolte, København
1779 - rådede rederen over 4 skibe på tilsammen 522,5 kls. [DHI-3 p.160]
1779≥
1851 Skibsbygmestre Peter og Chr. Bom, Thurø pr. Svendborg. Brug linket til rederiets egen profil.
Skibsbyggerne var for mange af de af dem byggede skibe også i perioder bestyrende redere.
Rederilisten i ovenstående link indeholder formodentlig alle deres nybygninger. For de af dem, hvor jeg har konstateret, at de har en rederirolle, er der sat et stjernemærke "*".
1904
≤1853 J.S. Borch, Kolding
1852 - Og stadig 1853, disponerede 2 skibe:
jgt. DE TVENDE BRØDRE og
jgt. ANNA DORTHEA.
1860 - Disponerede 3 skibe:
sk. AVANCE,
jgt. MALVINA og
gal. DE TVENDE BRØDRE.
1867 - Disponerede 4 skibe:
sk. ELISE,
sk. AVANCE,
jgt. MALVINA,
gal. DE TVENDE BRØDRE, i alt 156 kls.
1871 - Disponerede 5 skibe: 1 brig, 3 skonnerter og 1 galease:
KOLDINGHUUS (NFPH),
ANINE (NMBT),
ELISE (NGBP),
AVANCE og
DE TVENDE BRØDRE, i alt 584 reg.t.
1873 - Disponerede 4 skibe, AVANCE er udgået.
1878 - Disponerede KOLDINGHUUS, og 1883 stadig hjs. Kolding, men ejer A.W. Bastrups Eftf.
1878≥
1973 Bornholmstrafikken, Rønne.
1973 - Blev Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866 overtaget af staten via DSB og blev til BornholmsTrafikken.
2005 - Selskabet blev udskilt i et A/S, men stadig ejet 100% af staten.
2007 - Rederiet Nordic Ferry Services A/S blev stiftet af Clipper Group A/S og Bornholmstrafikken A/S.
2010 - Fusion af Bornholmstrafikken A/S, Sydfyenske Dampskibsselskab A/S og Nordic Ferry Services A/S og blev herefter lagt ind under Danske Færger A/S.
2010 - Færgetrafikken til Bornholm foretages af BornholmerFærgen under Danske Færger A/S. (Koncession udløb 2017).
2017
≤1779 Etatsråd Borre og Interessenter, København
1779 - rådede rederen over 3 skibe på tilsammen 236,5 kls. [DHI-3 p.160]
1779≥
1948 Bothnia D/S A/S, København
1948 - Stiftedes selskabet af Skibsreder Chr. Jensen, "Russerjensen".
1948 - Rederiet første skibe var KALØ (ID=17026), solgt 1957 til udlandet.

Skorstensmærke som Baltic D/S A/S: Hvidt bælte på sort skorsten. På hver side i bæltet et rødt malteserkors.
Kontorflaget var hvidt med et rødt malteserkors i midten.
Se også Baltic D/S A/S.
1957
1924 Botnia D/S A/S, København.
Skorsten sort med rødt - hvidt - rødt bælte, de røde bælter hver 1/4 af det hvide. I det hvide bælte et rødt stokanker med kort ankertov ankerlæggen stillet diagonalt.
Kontorflaget et hvidt stutflag med rød bort og i midten et rødt anker som i skorstensmæærket.
1932 c.
≤1871 H.N. Brandt, Ærøskøbing.
1871 - Disponerede 3 skibe:
sk. ANNA CATHARINA (NDFS),
sk. FAMILIE og
jgt. PANOPE,
i alt 346 Reg.t.
1873 - Havde kun 2 skibe, idet PANOPE var udgået.
1873≥
≤1852 N.H. Brandt's Enke, Ærøskøbing, også nævnt som Brandts Arvinger.
1852 - Disponerede 6 skibe:
brig ÆRØE,
sk.brig LYKKENS HAAB,
sk. VICTORIA,
sk. CERES,
jgt.
SOPHIE CATHRINE og
jgt. ELISABETH MARIE,
i alt på 327 kls.
1853 - Disponerede 7 skibe, idet gal. ENIGHEDEN tilgik, i alt på 327 kls.
1860 - Disponerede 6 skibe, idet jgt. ELISABETH MARIE var udgået, i alt 298 kls.
1867 - Fra 1867 tilgik sk. FAMILIE. i alt 361,5 kls.
1871 - Disponerede 3 skibe:
sk.brig LYKKENS HAAB,
sk. VICTORIA (NFKH) og
jgt. SOPHIE CATHRINE,
i alt 283,5 Reg.t.
1873 - Havde kun VICTORIA og SOPHIE CATHRINE tilbage.
1883 - Disponerede rederiet P.V. Brandts Enke:
sk. FAMILIE (NGMC) bygget 1873 og
sk.brig FAMILIENS HAAB (ID=9584) bygget 1871.
1873≥
1896 Skibsmægler, skibsreder Christen Breinholt, Esbjerg
1896 - Begyndte rederiforretninger. Medstifter af Fanø Sejlskibsrederi A/S.
1904 - Foretningsfører for Sejlskibsrederiet Scandia A/S, Esbjerg.
1900≥
≤1790? Chr. Broberg & Søn, København, grosserer og skibsredere.
1874
1850 Hans Christian Brodersen, Flensborg har eget afsnit. 1889
≤1871 H. Broge, Århus 1871≥
1747 John Brown & Co., København 1807
1807 Agent Jørgen Bruhn, Åbenrå og Kalvø
Yderligere om rederiet her.
1875 ca.
1781 Bruhn & Dietze, København 1782
≤1793 Grosserer agent Constantin Brun, København
1793 - Rederiet havde 4 skibe med tilsammen 279 kls. i drift.
1795 - Købt briggen NEPTUNUS (ID=13792), kondemneret 1798 i Cartagena.
1798≥
1768 Johannes Iver Bruun (1743-1804), Fredericia
Rederiet fortsatte under ledelse af sønnen Bertel Bruun (1767-1827), der 1821 optog sønnen Hans Brøchner Bruun (1793-1863) som medejer.
Hans Brøchner Bruun flyttede 1826 forretningen til Assens, hvor han anvendte firmanavnet Bertel Bruun & Sønner.
Skibene fik nu hjemsted i Assens.
Fredericia-Bruun'erne havde ansat kaptajn Thomas Hansen Møller som fører og senere medejer af skibene. Møller grundlagde derved egen rederiforretning og optog senere sønnerne i firmaet. De sidste skibe blev drevet af sønnesønnerne Jens Christian Møller (1831-1914) og Thomas Henrichsen Møller (1820-1869).
Se nærmere om rederierne Bruun og Møller her.
1880
1747 Christian Ludvig Budtz, København
1779 - rådede rederiet over 3 skibe på tilsammen 267,5 kls. [DHI-3 p.160]
1807
1781 Andreas Buntzen & Søn, København.
Andreas B. junior (1781-1830) blev medejer fra 1804 og overtog firmaet 1810 ved faderens død (far 1733-1810, søn 1781-1830 og barnebarn 1811-1880 bar samme navne).
1781-1808 - Disponerede i de gode år en del skibe bl.a.:
ADRIANE (ID=8585), kuf,
ANNA BOLETTE (ID=10738),
DEN UNGE ANDREAS (ID=11150),
ELISABETH (ID=8824), brig, og
FRU ADRIANA (ID=11298).
Kun ELISABETH har jeg data på efter 1780'erne. ELISABETH blev solgt 1808.

1801-12-01 - STÆRKODDER (ID=13384), ejet med de Coninck.
1820 - Firmaet gik fallit efter at have været i finansielle vanskeligheder siden statsbankerotten.
1818 - Firmaet A. Buntzen & Søn / Buntzen & Gammeltoft købte 1818-06-30 et fregatskib ELISABETH. Det ejedes af 1821-1828 af boet efter Firmaet A. Buntzen, der likviderede 1820 og skibet blev ophugget 1829 (Kilde DBL-3 + DHI).
1820
≤1797 C.P. Bügel & Co. / Bygel & Co., København
1797 - havde rederiet 7 skibe med tilsammen 584 kls. i drift.
1798-04-10 - LISETTE, 118 kls. hjemkom fra Isle de France med ladning for 171.223 Rdl.
1798≥
≤1744 Baagøe & Riber, Svendborg.
1744 - Kaptajn Rasmus Peter Gommesen fra Ærø grundlagde handelshuset, der senere blev til firmaet Baagøe & Riber, Svendborg
1744-1747 - Kaptajn Gommesen førte selv skibe.
1747 - Handelshuset fik adresse i Møllergade nr. 36. På et tidspunkt kom J.P. Baagøe ind i firmaet, der videreførtes under navnet Baagøe.
1879 - Riber kom ind i firmaet gennem ægteskab med J.P. Baagøes datter Kristine og fra
1886 - blev firmaets navn Baagøe & Riber, og det fortsatte inden for byggematerialer til efter 1950.
Rederiet disponerede i alt 14 skibe i rederidriftsperioden. Nogle af skibene var:
H.J. BAAGØE (ID=16810) bygget 1875.
HARRIET (ID=17200) bygget 1875.
Og i 1883 den lille jagt HELLEVADMINE på 17,5 NRT bygget 1851.

Kontorflag: Rødt splitflag med hvidt felt i øverste standerfelt, hvori er 9 små røde udfyldte cirkler.
1950≥


Forkortelser og kildeforklaringer kan findes på skibsdatabasen ved at følge dette link.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret 2020-02-05.
Retur til toppen af siden    
Retur til Maritim indledningsside Retur til hjemmesidens forside