Rederier

Nogle oplysninger om rederier, hvis navne begynder med BIndledning

Denne tekst indeholder oplysninger om en del danske rederier og nogle enkelte udenlandske firmaer med betydelige interesser i de danske rederier.
Oversigten er alfabetisk og felterne "grundlagt / aktiv" og "ophørt / aktiv senest" skal forstås som de årstal, som jeg har fundet aktiviter for hos det aktuelle rederi, men ikke nødvendigvis hverken tidligste grundlæggelses- eller seneste ophørsdatoer.

Der er en nedre grænse for at blive inkluderet på 4 skibe over 100 BRT, men grænsen er ikke overholdt i tilfælde af særlig interesse for rederihistorie. Listen er relateret til Museet for Søfarts samlinger, som jeg deltager i vedligeholdelsen af. Der vil derfor mangle rederier, som jeg ikke har arbejdet med.

Et årstal med "< / >" betyder har eksisteret tidligere / senere end årstallet angiver.
Skorstensmærker og flagmærker blev først 1941 reguleret ved lov nr. 358 af 1941-08-26 og et register over mærkerne derefter oprettet og optrykt i Skibslisten for 1942 (udgivet til 1973).

Letteste adgang til rederier med egen side med dette link. Og betydningen af en del forkortelser kan findes i forkortelseslisten under skibslisten.


Alfabetisk rederiliste


Grundlagt /
aktiv
Navn, lokalitet Ophørt /
aktiv senest
≤1801 Skibsreder Peter Bache, København.
Solgte 1801 barken FREDEN (ID=11143) til Duntzfelt.
1801≥
≤1871 Claus Jensen Bager († 1886), skibsreder og gårdejer, Ommel pr. Marstal.
1871: Reder for:
ERINDRING (ID=11400)
DE ATTEN SØDSKENDE / ANNE MARGRETHE (ID=11401)
ADAM VILHELM, fra 1873 KAREN MARGRETHE, jagt, b. 1852/71, 26/31 brt.
1886≥
1923 Baltic D/S A/S, København
1923 - Stiftedes selskabet af Skibsreder Chr. Jensen, "Russerjensen".
1923 - Rederiet første skibe var BOGØ (ID=10671), krigsforlist i WW2, og
FANØ (ID=11245).
1945 - De allierede tilbageleverede rederiets to skibe FANØ og DAGØ (ID=9058) (BOGØ var forlist).

Skorstensmærke: Hvidt bælte på sort skorsten. På hver side i bæltet et rødt malteserkors. Kontorflaget var hvidt med et rødt malteserkors i midten.
Se også Bothnia D/S A/S.
1951≥
1925 A.H. Basse & Co. A/S, København. Brug linket til egen profil.
1925-011-06 - Thormod Basse indkaldte til stiftende generalforsamling for Hetland D/S A/S, København.
1978
≤1868 N.W. Bastrup, Kolding, købmand
1868 - KOLDING (ID=3455), skonnertbrig.
Ejede selv 3/8-part og Kaptajn Jens Peter Broch, Kolding, 2/8-part.
1871≥
≤1797 Grosserer G.L. Becker, København
1793 - Rederiet havde 5 skibe med tilsammen 201 kls. i drift.
1798≥
≤1858 C.B. Benzon, Stubbekøbing.
Disponerede 1858-1859 i alt 4 skibe på i alt 329,5 kls.
1859≥
≤1871 P. Berg, Nexø 1871≥
1702-04-08 Bergens Finmarks Kompagni, Bergen 1715
1721 Bergenske Grønlandske Kompagni = Det oktrojerede Grønlandske Kompagni.
1726
19?? Rederiet Birthe, Hellerup

Skorsten: Sort med rødt bælte. I bæltet en hvid diamant med et rødt bogstav B.
Kontorflaget var et rødt stutflag med en hvid diamant med et rødt bogstav B.
19??
1833 Bjergnings-Entreprisen i Kjøbenhavn, København.
Interessenter: Em. Z. Svitzer, C.F. Stage, Jul. Andersen & G. Giødesen
1833-03-03 - Tømmerhandler Emil Zeuthen Svitzer stiftede Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise. Som søkyndig indgik Styrmand H.C. Larsen
1833 - Firmaets første skib var GAMMELHOLM, en fladbundet, jagttaklet dæksbåd ex Flåden.
1850 - Kaptajn Frederik Stage blev interessent.
1871 - Rederiet disponerede 7 skibe på tilsammen 451 registertons:
ØRESUND (ID=9368),
HELSINGØR (ID=9600),
SKANDINAVIEN (ID=7361),
HERTHA (ID=9610),
IDA og
ACTIV (ID=8322).
1872-01-01 - Firmaet omdannet til aktieselskab.

Skorsten sort uden mærke. Kontorflag hvidt stutflag med blåt malteserkors.
ændret før 1939 til: Sort skorsten med hvidt bælte. I bæltet et blåt malteserkors. Kontorflag uændret.
2015>
1747 C.S. Blacks Enke, København.
1807
1781 Hans Jørgen Blom & Co., Holmstrand 1782
≤1779 Agent Andreas Bodenhoff (1723-1794), København.
Sønnen Andreas Bodenhoff jun. (1763-1796) drev firmaet til 1796, og derefter afviklede Madame G.B. Bodenhoff († 1798) firmaet.
1787-1796 - Bodenhoff fragtede skib til Grønland fra 1786 til 1796 i hht. (KGH-oplysningsmappe).
1797 - havde rederiet 9 skibe med tilsammen 314 kls. i drift. De blev solgt til KGH se nedenfor.
1798
≤1779 Vinhandler Bolte, København
1779 - rådede rederen over 4 skibe på tilsammen 522,5 kls. [DHI-3 p.160]
1779≥
1851 Skibsbygmestre Peter og Chr. Bom, Thurø pr. Svendborg. Brug linket til rederiets egen profil.
Skibsbyggerne var for mange af de af dem byggede skibe også i perioder bestyrende redere.
Rederilisten i ovenstående link indeholder formodentlig alle deres nybygninger. For de af dem, hvor jeg har konstateret, at de har en rederirolle, er der sat et stjernemærke "*".
1904
≤1853 J.S. Borch, Kolding
1852 - Og stadig 1853, disponerede 2 skibe:
jgt. DE TVENDE BRØDRE og
jgt. ANNA DORTHEA.
1860 - Disponerede 3 skibe:
sk. AVANCE,
jgt. MALVINA og
gal. DE TVENDE BRØDRE.
1867 - Disponerede 4 skibe:
sk. ELISE,
sk. AVANCE,
jgt. MALVINA,
gal. DE TVENDE BRØDRE, i alt 156 kls.
1871 - Disponerede 5 skibe: 1 brig, 3 skonnerter og 1 galease:
KOLDINGHUUS (NFPH),
ANINE (NMBT),
ELISE (NGBP),
AVANCE og
DE TVENDE BRØDRE, i alt 584 reg.t.
1873 - Disponerede 4 skibe, AVANCE er udgået.
1878 - Disponerede KOLDINGHUUS, og 1883 stadig hjs. Kolding, men ejer A.W. Bastrups Eftf.
1878≥
1973 Bornholmstrafikken, Rønne.
1973 - Blev Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866 overtaget af staten via DSB og blev til BornholmsTrafikken.
2005 - Selskabet blev udskilt i et A/S, men stadig ejet 100% af staten.
2007 - Rederiet Nordic Ferry Services A/S blev stiftet af Clipper Group A/S og Bornholmstrafikken A/S.
2010 - Fusion af Bornholmstrafikken A/S, Sydfyenske Dampskibsselskab A/S og Nordic Ferry Services A/S og blev herefter lagt ind under Danske Færger A/S.
2010 - Færgetrafikken til Bornholm foretages af BornholmerFærgen under Danske Færger A/S. (Koncession udløb 2017).
2017
≤1779 Etatsråd Borre og Interessenter, København
1779 - rådede rederen over 3 skibe på tilsammen 236,5 kls. [DHI-3 p.160]
1779≥
1948 Bothnia D/S A/S, København
1948 - Stiftedes selskabet af Skibsreder Chr. Jensen, "Russerjensen".
1948 - Rederiet første skibe var KALØ (ID=17026), solgt 1957 til udlandet.

Skorstensmærke som Baltic D/S A/S: Hvidt bælte på sort skorsten. På hver side i bæltet et rødt malteserkors.
Kontorflaget var hvidt med et rødt malteserkors i midten.
Se også Baltic D/S A/S.
1957
1924 Botnia D/S A/S, København.
Skorsten sort med rødt - hvidt - rødt bælte, de røde bælter hver 1/4 af det hvide. I det hvide bælte et rødt stokanker med kort ankertov ankerlæggen stillet diagonalt.
Kontorflaget et hvidt stutflag med rød bort og i midten et rødt anker som i skorstensmæærket.
1932 c.
≤1871 H.N. Brandt, Ærøskøbing.
1871 - Disponerede 3 skibe:
sk. ANNA CATHARINA (NDFS),
sk. FAMILIE og
jgt. PANOPE,
i alt 346 Reg.t.
1873 - Havde kun 2 skibe, idet PANOPE var udgået.
1873≥
≤1852 N.H. Brandt's Enke, Ærøskøbing, også nævnt som Brandts Arvinger.
1852 - Disponerede 6 skibe:
brig ÆRØE,
sk.brig LYKKENS HAAB,
sk. VICTORIA,
sk. CERES,
jgt.
SOPHIE CATHRINE og
jgt. ELISABETH MARIE,
i alt på 327 kls.
1853 - Disponerede 7 skibe, idet gal. ENIGHEDEN tilgik, i alt på 327 kls.
1860 - Disponerede 6 skibe, idet jgt. ELISABETH MARIE var udgået, i alt 298 kls.
1867 - Fra 1867 tilgik sk. FAMILIE. i alt 361,5 kls.
1871 - Disponerede 3 skibe:
sk.brig LYKKENS HAAB,
sk. VICTORIA (NFKH) og
jgt. SOPHIE CATHRINE,
i alt 283,5 Reg.t.
1873 - Havde kun VICTORIA og SOPHIE CATHRINE tilbage.
1883 - Disponerede rederiet P.V. Brandts Enke:
sk. FAMILIE (NGMC) bygget 1873 og
sk.brig FAMILIENS HAAB (ID=9584) bygget 1871.
1873≥
1896 Skibsmægler, skibsreder Christen Breinholt, Esbjerg
1896 - Begyndte rederiforretninger. Medstifter af Fanø Sejlskibsrederi A/S.
1904 - Foretningsfører for Sejlskibsrederiet Scandia A/S, Esbjerg.
1900≥
≤1790? Chr. Broberg & Søn, København, grosserer og skibsredere.
1874
1850 Hans Christian Brodersen, Flensborg har eget afsnit. 1889
≤1871 H. Broge, Århus 1871≥
1747 John Brown & Co., København 1807
1807 Agent Jørgen Bruhn, Åbenrå og Kalvø
Yderligere om rederiet her.
1875 ca.
1781 Bruhn & Dietze, København 1782
≤1793 Grosserer agent Constantin Brun, København
1793 - Rederiet havde 4 skibe med tilsammen 279 kls. i drift.
1795 - Købt briggen NEPTUNUS (ID=13792), kondemneret 1798 i Cartagena.
1798≥
1768 Johannes Iver Bruun (1743-1804), Fredericia
Rederiet fortsatte under ledelse af sønnen Bertel Bruun (1767-1827), der 1821 optog sønnen Hans Brøchner Bruun (1793-1863) som medejer.
Hans Brøchner Bruun flyttede 1826 forretningen til Assens, hvor han anvendte firmanavnet Bertel Bruun & Sønner.
Skibene fik nu hjemsted i Assens.
Fredericia-Bruun'erne havde ansat kaptajn Thomas Hansen Møller som fører og senere medejer af skibene. Møller grundlagde derved egen rederiforretning og optog senere sønnerne i firmaet. De sidste skibe blev drevet af sønnesønnerne Jens Christian Møller (1831-1914) og Thomas Henrichsen Møller (1820-1869).
Se nærmere om rederierne Bruun og Møller her.
1880
1747 Christian Ludvig Budtz, København
1779 - rådede rederiet over 3 skibe på tilsammen 267,5 kls. [DHI-3 p.160]
1807
1781 Andreas Buntzen & Søn, København.
Andreas B. junior (1781-1830) blev medejer fra 1804 og overtog firmaet 1810 ved faderens død (far 1733-1810, søn 1781-1830 og barnebarn 1811-1880 bar samme navne).
1781-1808 - Disponerede i de gode år en del skibe bl.a.:
ADRIANE (ID=8585), kuf,
ANNA BOLETTE (ID=10738),
DEN UNGE ANDREAS (ID=11150),
ELISABETH (ID=8824), brig, og
FRU ADRIANA (ID=11298).
Kun ELISABETH har jeg data på efter 1780'erne. ELISABETH blev solgt 1808.

1801-12-01 - STÆRKODDER (ID=13384), ejet med de Coninck.
1820 - Firmaet gik fallit efter at have været i finansielle vanskeligheder siden statsbankerotten.
1818 - Firmaet A. Buntzen & Søn / Buntzen & Gammeltoft købte 1818-06-30 et fregatskib ELISABETH. Det ejedes af 1821-1828 af boet efter Firmaet A. Buntzen, der likviderede 1820 og skibet blev ophugget 1829 (Kilde DBL-3 + DHI).
1820
≤1797 C.P. Bügel & Co. / Bygel & Co., København
1797 - havde rederiet 7 skibe med tilsammen 584 kls. i drift.
1798-04-10 - LISETTE, 118 kls. hjemkom fra Isle de France med ladning for 171.223 Rdl.
1798≥
≤1744 Baagøe & Riber, Svendborg.
1744 - Kaptajn Rasmus Peder Gommesen Brandt (1720-1766) fra Ærø grundlagde handelshuset, der senere blev til firmaet Baagøe & Riber, Svendborg (fik borgerskab 1744.
1744-1747 - Kaptajn Gommesen førte selv skibe.
1747 - Handelshuset fik adresse i Møllergade nr. 36 (nuværende nr. 84).
1766-1770 - Enken drev firmaet efter mandens død, til hun giftede sig med skipper Peiter Johannes Schalkam.
1770 - Kaptajn Peiter Johannes Schalkam (1742-1807) leder af firmaet. Familien fik ingen arvinger, derfor kom Hans Jørgen Baagøe (1783-1867) (han var nevø til Gommesens enke) ind i firmaet, der videreførtes under navnet Baagøe.
1808 - H.J. Baagøe fik ansvaret for driften som 18-årig. Hans borgerskab er dateret 1801!
1867 - Købmand H.J. Baagøe døde. Forretningen deltes mellem ældste søn af første ægteskab med Maren Graae († 1826), Lauritz Jørgen Baagøe, der kaldte sin del for "Firmaet L.J. Baagøe".. Ældste søn af andet ægteskab med Caroline Sophie Boye, Jens Peter Baagøe fortsatte købmandsforretningen i Møllergade. Han havde overtaget ledelsen allerede i 1856.
1866 - J.P. Baagøe afstod købmandsforretningen til Ludvig Michael Riber (stammede fra anden storkøbmandsslægt i byen). Han var gift med J.P. Baagøes datter Kristine og fra
1886 - blev firmaets navn Baagøe & Riber, og det fortsatte inden for byggematerialer til efter 1950.
Rederiet disponerede i alt 14 skibe i rederidriftsperioden, der ophørte omkring 1880.

Nogle af skibene var:
H.J. BAAGØE (ID=16810) bygget 1875.
HARRIET (ID=17200) bygget 1875.
HELLEVADMINE (ID=17949).
CHRISTINE (ID=13742).
HAABET (ID=12709).
FALKEN (ID=15317).
HEJMDAL (ID=17952).
CAROLINE (ID=17953).
EBENETZER (ID=17954).
PROVIDENTIA (ID=17956).
DE FIRE SØSTRE (ID=17955).
Skibsreder J.P. Baagøe havde en lystyacht LUCIFER bygget Hamborg 1867, 30,3 x 8,6 x 3,6 fod (Flg.1873).

Kontorflag: Rødt splitflag med hvidt felt i øverste standerfelt, hvori er 9 små røde udfyldte cirkler.

Firmaet er omtalt med kort historie i (bogID=7524) p.98-103 Svendborg Søfarts Historie siden 1253 af Erik Møller Nielsen.
1950≥


Forkortelser og kildeforklaringer kan findes på skibsdatabasen ved at følge dette link.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret 2020-09-24.
Retur til toppen af siden    
Retur til Maritim indledningsside Retur til hjemmesidens forside