Rederier

Nogle oplysninger om rederier, hvis navne begynder med CIndledning

Denne tekst indeholder oplysninger om en del danske rederier og nogle enkelte udenlandske firmaer med betydelige interesser i de danske rederier.
Oversigten er alfabetisk og felterne "grundlagt / aktiv" og "ophørt / aktiv senest" skal forstås som de årstal, som jeg har fundet aktiviter for hos det aktuelle rederi, men ikke nødvendigvis hverken tidligste grundlæggelses- eller seneste ophørsdatoer.

Der er en nedre grænse for at blive inkluderet på 4 skibe over 100 BRT, men grænsen er ikke overholdt i tilfælde af særlig interesse for rederihistorie. Listen er relateret til Museet for Søfarts samlinger, som jeg deltager i vedligeholdelsen af. Der vil derfor mangle rederier, som jeg ikke har arbejdet med.

Et årstal med "< / >" betyder har eksisteret tidligere / senere end årstallet angiver.
Skorstensmærker og flagmærker blev først 1941 reguleret ved lov nr. 358 af 1941-08-26 og et register over mærkerne derefter oprettet og optrykt i Skibslisten for 1942 (udgivet til 1973).

Letteste adgang til rederier med egen side med dette link. Og betydningen af en del forkortelser kan findes i forkortelseslisten under skibslisten.


Alfabetisk rederiliste


Grundlagt /
aktiv
Navn, lokalitet Ophørt /
aktiv senest
1872 Dampskibsselskabet Carl. Stiftet af Lindhard Hansen Carl (1813-1893). Sammensluttet 1917 med D/S Gorm (II) og D/S Skjold.
1920
1869 De Carlske Rederier. Grundlagt af Lindhard Hansen Carl (1813-1893). 1920
19?? Central Cement Transport A/S, København

Skorsten: Sort med et blåt bælte. I bæltet en hvid cirkel med en åben trekant, hvor der i de tra brede sider står rederinavnet.
Kontorflaget var et blåt stutflag med en hvid cirkel med samme figur som skorstensmærket.
19??
1747 William Chippendale, København 1807
1890 Alfred Christensen, København
Se egen tekst om Alfred Christensen og hans efterkommeres rederier.
1952 c.
≶1890 Christian Christensen, Nørresundby
Rederen indkøbte 1892-1893 disse to barkentiner:
ADOLPHINE (ID=8554).
THOR (ID=11288).
ADOLPHINE lastede 1894 den første cementladning fra Ålborg til USA
1895≥
1849 c. H.C. Christensens Rederi.
Stiftet af H.C. Christensen (1817-1879), Marstal.
1871≥
1919 T.C. Christensens rederier.
1915 - Befragter Thorvald Christian Christensen (*1887) blev første gang korresponderende reder (KR.).
Det var for S/S
HANS TAVSEN (ID=10306).
1919 - Befragter T.C. Christensen (*1887) begyndte egen befragtningsforretning.
1927-10-15 - T.C. Christensen stiftede dampskibsselskabet Hafnia A/S.
Se nærmere under Hafnia D/S A/S, København
Eller læs artiklen i H&S årbog 2007 side 9ff.
1971
≤1867 Skibsreder C.C. Christiansen, Marstal.
1867 - Disponerede rederen over:
sk. BERTHA,
jgt. KATHINKA.
1871 - Disponerede 4 skibe:
sk. BERTHA,
gal. FÆDRENES MINDE,
jgt. CORNELIA,
jgt. INGEBORG OG BAYS MINDE (ID=3441),
i alt med 266,5 registerton.
1875 - Disponeredes over 3 af skibene, BERTHA er udgået.
1883 - Er rederiet ude af skibslistens rederioversigt.
1875≥
≤1839 Grosserer Christian Christiansen, København, drev rederivirksomhed i årene 1839 til 1870 (ud fra skibsanalyser)

Kontorflaget var et stutflag med et malteserkors i midten.
1870≥
≤1880 H.P. Christiansen, København. Disponerede bl.a. skibene:
1881 - LOUISE, bark, (ID=12750),
1881 - EMILIE, skonnert 3-m., (ID=12751),
1887 - IVER HVITFELDT, bark, (ID=12752),
1887≥
≤1849 Mogens Christiansen, Rønne.
Optræder i Skibslisten til 1916, hvor rederen døde.
1916
1897 Cimbria D/S stiftet af Firmaet Svendsen & Christensen, København.
1898 - Begyndte driften medio maj. Forretningsfører var Firmaet Svendsen & Christensen, der også havde sæde i bestyrelsen.
1914 - Trådt i likvidation, og rederiets 4 skibe solgt til Vendila D/S A/S.
1914
1896 C. Clausen, Haderslev / Svendborg / København.
1892 eller 1896 - Rederiet grundlagt af Kaptajn Carl Clausen i Haderslev.
1920 - Sønderjylland kom til Danmark i 1920, og i 1921 afløstes Carl Clausen af sønnen Christian CLausen, der ledede rederiet til efter 1975, og ændrede rederiets trafik til linjetrafik i europæisk fart, og der fokuseres på transport af levende kreaturer.

1940 - Rederiet opdeltes i en række mindre aktieselskaber med hjs. i flere provinsbyer og for forskellige aktiviteter. Disse selskaber indgik 1950 igen i C. Clausen D/S A/S.
2014 - Corral Line ApS, ejet af Bjørn Clausen. Fjerde generation indtrådte i rederiet med Jens Christian Clausen.
2015≥
≤1915 Christiansholms Fabriker A/S, København.

Skorsten: Et bredt, hvidt bælte på sort skorsten. På hver Side i bæltet bogstaverne C F i sort, omgivet af en sort, cirkelformet ring.
Kontorflag: Hvidt stutflag. I flagets midte bogstaverne C F i sort, omgivet af en sort, cirkelformet ring.
1944≥
≤1863 Skibsreder H.A. Clausen, København.
Optræder i Skibslisten 1871 (se nærmere i den) med 9 skibe:
AMOROSA, skonnert.
BETZY & MARIE, jagt, bygget 1848 (er måske = (ID=7896).
COUREER, skonnert, (ID=3296).
GERTRUDE SARAUW, skonnert, (ID=12564).
HELENE, skonnert.
HOLGER skonnert.
LOVISE, galease.
METHA, skonnertbrig.
WALFRID, skonnert.

Kontorflag: Stutflag med tre lodrette striber. I hver stribe et bogstav: H - A - C.
1871≥
1922 1922-10-12 - kaptajn P.F. Cleemann stiftede Aabenraa Rederi-Aktieselskab, Åbenrå.

Skorsten: Sort med hvidt bælte med bogstaverne P.F.C. i rødt. Det hvide felt afsluttes øverst og nederst med et smal rødt bånd.
Kontorflag: Hvidt stutflag med et lille Dannebrog i øverste inderste hjørne. I flagets midte bogstaverne P.F.C. i rødt.
2001≥
1909 Dampskibsselskabet Codan A/S stiftet - et af de Carlske rederier.
Overtog D/S Steam A/S' skibe.
1913
1926 Codan D/S A/S, København.
1926 - stiftet 1926, overtog fra begyndelsen fem skibe fra Albert Jensen. Skibene blev solgt og selskabet likvideredes 1927.
Befragter T.C. Christensen var forretningsfører / bestyrende reder for selskabet.
Se i øvrigt under Hafnia D/S A/S.
1927
1956 Concord Line A/S, København
1956 - Rederiet stiftet af Jørgen Ditlev Lauritzen († 2012), barnebarn af Ditlev Lauritzen, søn af Ivar Lauritzen.
Rederiet første skibe var:
SYLVIA CORD (ID=10552).
MILDRED CORD (ID=11848).
MAREN CORD (ID=8889).
LILLIAN CORD (ID=10889).
JILL CORD (ID=10147).
BIRGITTE CORD (ID=11113).
MARGARET CORD (ID=13371).
1983 - Rederen solgte sine skibe og rederiets drift ophørte.

Sort skorsten med hvidt bælte. På hver side i bæltet en trefliget figur, dannet af tre kongruente, grønne cirkelbuer, hvis endepunkter parvis er sammenfaldende. Cirkelbuerne skærer hinanden i tre punkter, således at skæringspunktet for to af buerne falder indenfor den tredje bue. Umiddelbart inden for hver af de grønne buer en dermed koncentrisk rød bue. Skæringspunkterne for de tre sæt grønne og røde buer er udformet således, at buesættene fremtræder som sammenflettede. Den ene af figurens flige vender ret opad.
Kontorflaget er et hvidt stutflag med samme figur som skorstenen.
1983
1747 Coninck = Frederick de Coninck & Niels Lunde Reiersen, København 1807
≤1980 Corral Line Aps, Gråsten

Se ovenstående under C. Clausen.
2015≥
≤1798 Cramer & Søn, København
1779 - rådede rederiet over 3 skibe på tilsammen 311 kls. [DHI-3 p.160]
1793 - rederiet havde 9 sager om opbringning af skibe med den engelske admiralitetsret.
1800-06-25 - NEPTUNUS hjemkom fra Isle de France med ladning for 78.192 Rdl.
Solgte 1801 fregatskibet RUST EN WERK (ID=11535), 140 kls., til Duntzfelt & Co., der næ. til KJØBENHAVN.
Solgte 1803 fregatskibet ADMIRAL CHAPMANN (ID=8503), 148 kls., til Duntzfelt & Co.
1805≥


Forkortelser og kildeforklaringer kan findes på skibsdatabasen ved at følge dette link.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret 2019-10-30.
Retur til toppen af siden    
Retur til Maritim indledningsside Retur til hjemmesidens forside