Rederier

Nogle oplysninger om rederier, hvis navne begynder med DIndledning

Denne tekst indeholder oplysninger om en del danske rederier og nogle enkelte udenlandske firmaer med betydelige interesser i de danske rederier.
Oversigten er alfabetisk og felterne "grundlagt / aktiv" og "ophørt / aktiv senest" skal forstås som de årstal, som jeg har fundet aktiviter for hos det aktuelle rederi, men ikke nødvendigvis hverken tidligste grundlæggelses- eller seneste ophørsdatoer.

Der er en nedre grænse for at blive inkluderet på 4 skibe over 100 BRT, men grænsen er ikke overholdt i tilfælde af særlig interesse for rederihistorie. Listen er relateret til Museet for Søfarts samlinger, som jeg deltager i vedligeholdelsen af. Der vil derfor mangle rederier, som jeg ikke har arbejdet med.

Et årstal med "< / >" betyder har eksisteret tidligere / senere end årstallet angiver.
Skorstensmærker og flagmærker blev først 1941 reguleret ved lov nr. 358 af 1941-08-26 og et register over mærkerne derefter oprettet og optrykt i Skibslisten for 1942 (udgivet til 1973).

Letteste adgang til rederier med egen side med dette link. Og betydningen af en del forkortelser kan findes i forkortelseslisten under skibslisten.


Alfabetisk rederiliste


Grundlagt /
aktiv
Navn, lokalitet Ophørt /
aktiv senest
1896 Dampskibsselskabet af 1896, København.
Stiftet af C.K. Hansen. Indgik 1917 i Dannebrog D/S.
1917
1911 Dampskibsselskabet af 1911 A/S, København.
Se under Alfred Christensens rederier
?
1912 Dampskibsselskabet af 1912, København.
Del af APM. Indgik 2002 i D/S Svendborg A/S.
2013≥
1923 Dampskibsselskabet af 1923, København. Stiftet af skibsreder A. Andersen, skibsreder Harhoff og Oscar Ovesen. Likvideret 1932.
1923-1932 - FARØ (ID=12791).
1927-1933 - NIORD (ID=7594).

Skorsten: Sort med hvidt bælte. I bæltet en rød cirkel med et hvidt kors, hvis arme nåede næsten ud til cirkelperiferien.
Kontorflaget var et hvidt stutflag med en rød cirkel med et hvidt kors.
1932
1925 Dampskibsselskabet af 1925, Esbjerg.

Skorsten: Sort med to hvide bælter mellem hvilke et rødt bælte med 4 gange bredden af et hvidt bælte. I det røde bælte et hvidt bogstav B.
Kontorflaget var et rødt stutflag en hvid kant. I det røde midterfelt et hvidt bogstav B.
19??
1867 Dampskibsselskabet Danmark, København.
Bestyr.: Th. Sonne. Dir.: Chr. Gottlieb, M. Levy & J. Strandgaard.

1869 - Navnet Danmark D/S A/S blev først anvendt fra 1869.
1871≥
1866 Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866, Rønne
1866-02-14 - Stiftende generalforsamling i Rønne for "Dampskibsselskabet paa Bornholm".
1881-06-06 - Rederiet ændrede navn til Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866 A/S, Rønne.
1973 - Indgik i Bornholmstrafikken.
1973
≤1880 Dana D/S A/S, Helsingør.
Det ændrede 1881-11-12 navn til Det Helsingørske D/S A/S.
1881-11-12
1916 Dana D/S A/S, København. KR. var hos Suenson & Jespersen.
Likviderede 1926.

Rød skorsten med sort top og hvid 5-takket stjerne på midten.
Kontorflag var rødt stutflag med diagonalt hvidt bånd fra nederst ved stående lig. I hver trekant en hvid femtakket stjerne.
1926≥
1926 Danefelt D/S A/S, København.
Stiftet 1926 af M.N. Suenson og Jespersen (fra Suenson & Jespersen Skibsmæglerfirma).
Overtog fra likviderede Dana D/S A/S skibene DANEFELT og DANELAG.
Jespersen trådte kort efter ud af selskabet, som derefter blev ledet af Suenson alene. Samtidig var Suenson direktør for øresundsselskabet A/S.
Aktiekapital 350.000 kroner.

1926-1926 - DANELAG (ID=12021). Købt 1926-05-21 og solgt 1926-05-29.
1926-1931 - DANEFELT (ID=12797).
1926-1931 - DANEVIRKE (ID=12798).

Skorsten og flag som ovenstående Dana D/S A/S.
1932
1943-09-01 Danena A/S, Nordisk Sten og Grus Kompagni A/S.
Tidligere ved E. Nygaard
(til 1997-04-23), Risskov, Ålborg, Århus.
Skibslisten har registreret 10+ skibe tilhørende rederiet.
2002 - Rederiet ophørt, nedlagt.

Skorsten sort med to smalle røde bælter.
Kontorflag: Rødt splitflag med to vandrette smalle hvide bælter. Mellem bælterne bogstav N i hvidt.
2002
1900-04-10 Dania D/S A/S, Esbjerg, fra 1916 København.
1966
1973 Dania Shipping Association A/S, København.
1973-02-15 - Selskabet Dania S.A. stiftet.
1998
1946 Danish-American Gulf Oil Transport Company A/S, København.
Stiftet 1933 som Alfred Olsen Transport Company A/S af Alfred Olsen & Co. A/S.
1946 - ændrede selskabet navn til Danish-American Gulf Oil Transport Company A/S, København.

Har bl.a. haft skibene DANGULF OIL og DANGULF LUBE (senere INGE LUPE) i drift.

Gul skorsten med et grønt rektangulært felt med et hvidt dannebrogskors, hvor der i den vandrette arm står bogstaverne VERITAS og i den lodrette arm står OIL, sådan, at bogstav I er fælles for de to ord.
Kontorflaget er et gult stutflag med samme kors og tekst som skorstenen.
1960≥
1883 Dannebrog Dampskibsselskab A/S, København = Rederiet Dannebrog A/S, Rungsted.
Stiftet af Firmaet C.K. Hansen, København.
2015>
1908 Dansk-Belgisk D/S A/S, København. Se under Alfred Christensens rederier ?
1908-04-00 Dansk Dampskibsselskab Rossia A/S, København.
1908≥
≤1871 Det Danske Fiskeriselskab, København. Deltagere: Moses & Søn G. Melchior & O.C. Hammer.
Havde 3 skibe i 1871:
GARDAR, skonnert;
SKALLAGRIMUR, skonnert;
INGOLFUR, jagt.
Kun sidstnævnte var i skibslisten 1875.
1875≥
1896 Det Danske Kulkompagni A/S, København.
Stiftet 1896 som Fortsættelse af I.P. Suhr & Søn's Kulfirma.
Rederiafdelingen blev drevet som en afdeling af hovedfirmaet og var derfor uden selvstændig kapital og regnskab.
Selskabet solgtes 1920 sammen med De Forenede Kulimportører (DFK) og Københavns Brændselskompagni (KBK) til Texaco A/S og havde senere tilhørsforhold til UNO-X Energi A/S (tidligere YX Energi A/S).
1965
1914 Dansk-Engelsk D/S A/S (I), København. Se under Alfred Christensens rederier ?
1923 Dansk-Engelsk D/S A/S (II), København. Se under Alfred Christensens rederier 1931
1889 Det Danske Petroleums A/S, København.
1889-04-02 - DDPA stiftedes ved fusion mellem Grosserer Jørgen Jensens, Grosserer Johannes Holms og Konsul Rudolph Wulffs firmaer inden for olier og petroleum.
1890-10-24 - Leveredes rederiets første skib:
CHRISTINE (ID=9556) fra B&W.
1911 - Overtog oliebeholdere til fuelolie i Frihavnen, og oprettede tankanlæg i Ålborg og i Odense.
1951-01-01 - Rederiets flåde bestod af:
ESSO KØBENHAVN (ID=11631),
ESSO NYBORG (ID=3808) og
CHRISTIAN HOLM (ID=7476)
samt to skibe i ordre.
1952 - Rederiets navn ændret til Dansk Esso A/S.

Skorstensmærket var (1941 reg.) et rødt malteserkors på hvidt bælte på gul skorsten.
Kontorflag hvidt stutflag med rødt malteserkors. Mærkerne ændredes 1950 til hvidt bælte på sort skorsten. På hver side i bæltet ordet Esso i rødt, omgivet af en blå, elipseformet ring. Samt Esso-logoet også i kontorflaget.
1871≥
1923 Det Danske Sejlskibsrederi A/S (Det Danske Sejlskibsrhederi A/S), Marstal.
1927 - Rederiets skibe overgik til rederiet Erik Boye Kromann, Marstal, som havde været forretningsfører, KR. og BR. for skibene.
1927
1899 De Danske Sukkerfabrikker D/S A/S, København.
Firmaet oprettede sin egen rederiafdeling.
1971 - Sidste år med skib i skibslisten.
1971
1865 Det Danske Søfartsselskab, København.
1865-09-20 - Selskabet stiftedes.
1873-01-09 - Sejl- og Dampskibs Selskabet af 1873 stiftet af samme ejerkreds, og skibene overførtes til dette rederi, mens det oprindelige selskab afsluttedes på uoplyst måde. Se dette her.
1880 - Tilbageværende skib eller skibe solgtes og selskabet fra 1873 likvideredes.
1880
1902 Det Dansk-Franske Dampskibsselskab, København.
1902-12-19 - Selskabet stiftet i Esbjerg med deltagelse af Konsul Ivers i Rouen, hovedsæde i København med KR. ved Kaptajn N.W. Schmidt.
Artikel om rederiet i H&S årbog 1995, side 101-117.
1979
1916 Det Dansk-Norske D/S A/S, København.
1916-09-08 - Selskabet stiftedes.
Hoveddeltagerne var bl.a. familien Hagemann. Første forretningsfører var R.A. Robbert som KR.
1917 - Rederiet begyndte driften.
1951≥
1893-02-14 Det Dansk-Russiske D/S A/S, København.
Et af De Carlske Rederier.
1920 c.
≤1942 Dansk Sandpumper Kompagni A/S, København.

Skorsten sort med hvidt bånd med smal rød kant foroven og forneden. I det hvide bælte bogstaverne DSK i rødt.
1942≥
1866 DFDS = Det Forenede Dampskibsselskab, København 2013≥
1922 Dampskibsselskabet D.F.K. A/S, København 2014≥
1934 Draco D/S A/S, København
1934 - Dampskibsselskabet Draco A/S stiftedes af Skibsreder R. Fischer Nielsen, i bestyrelsen også Skibsreder Leo Buchhave Jensen.
Adresse Amaliegade 35, K.
1934-12-17 - Første skib var S/S RIGA (ID=7253)
     efterfulgt i 1936 af S/S SKAGEN (ID=11767) .
1939 - Rederiet købte galeasen GNIBEN (krigsforliste) og skonnerten GRENEN.
1945 - Hele flåden solgtes ved krigens slutning.
1946 - En ny flåde blev opbygget med SALLING (ID=7059)
1947 - Forøget med STEVNS solgt 1952, og
1950 - med STRIB (OUKE) solgt i 1952 og
1957 - kom næste med samme navn: M/S STRIB (OYXF) videresolgt samme år, og
1958 - erstattet med M/S STRIB (OXCY) (ID=7031) solgt igen 1959.

Skorstensmærke: Rødt bælte på sort skorsten. I bæltet F og N i hvidt, anbragt således, at den venstre streg i N falder sammen med den lodrette streg i F.
Kontorflaget var et rødt stutflag med bogstaverne F og N i hvidt anbragt som på skorstenen.
1959
1747 Købmand C.L. Drewsen, København
1797 - Havde rederiet 10 skibe med tilsammen 764 kls. i drift.
1797 - Briggen
NEPTUNUS (ID=13790) udgik fra Altona for St. Croix, kapret af fransk kaper på Guadeloupe, løskøbt, men så opbragt af engelsk kaper og ført til Tortola.
1798 - Udklarerede rederiet 10 skibe til langfart, heraf 4 til VI. og 4 til Middelhavet og Spanien.
1807
1906 Drost D/S A/S, København, ved direktør Carl I. Drost.
Drost drev også Flindt D/S A/S, København.
1906≥
1872 DSB = De Danske Statsbaner = Statsbanerne = Statsbanedriften, København
1872 - DSB åbnede sin første færgerute.
1995 - DSBs rederiafdeling skilt ud i selvstændigt selskab, Scandlines A/S.
1995
1791 Duntzfelt, Meyer & Co., København.
Konsortium styret af Fr. de Coninck. (Se under Fr. de Coninck).
Oprindeligt stiftet som Pingel, Meyer, Prætorius og Co., men efter Pingels død i 1789 navneændret, og C.W. Duntzfelt blev deltager.
1791>


Forkortelser og kildeforklaringer kan findes på skibsdatabasen ved at følge dette link.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret 2019-10-23.
Retur til toppen af siden    
Retur til Maritim indledningsside Retur til hjemmesidens forside