Rederier

Nogle oplysninger om rederier, hvis navne begynder med E og FIndledning

Denne tekst indeholder oplysninger om en del danske rederier og nogle enkelte udenlandske firmaer med betydelige interesser i de danske rederier.
Oversigten er alfabetisk og felterne "grundlagt / aktiv" og "ophørt / aktiv senest" skal forstås som de årstal, som jeg har fundet aktiviter for hos det aktuelle rederi, men ikke nødvendigvis hverken tidligste grundlæggelses- eller seneste ophørsdatoer.

Der er en nedre grænse for at blive inkluderet på 4 skibe over 100 BRT, men grænsen er ikke overholdt i tilfælde af særlig interesse for rederihistorie. Listen er relateret til Museet for Søfarts samlinger, som jeg deltager i vedligeholdelsen af. Der vil derfor mangle rederier, som jeg ikke har arbejdet med.

Et årstal med "< / >" betyder har eksisteret tidligere / senere end årstallet angiver.
Skorstensmærker og flagmærker blev først 1941 reguleret ved lov nr. 358 af 1941-08-26 og et register over mærkerne derefter oprettet og optrykt i Skibslisten for 1942 (udgivet til 1973).

Letteste adgang til rederier med egen side med dette link. Og betydningen af en del forkortelser kan findes i forkortelseslisten under skibslisten.


Alfabetisk rederiliste


Grundlagt /
aktiv
Navn, lokalitet Ophørt /
aktiv senest
1871-10-25 Dampskibsselskabet Erik A/S stiftet -
Et af De Carlske Rederier.
1890
1785 Agent Erich Erichsen, København.
Se under C.S. Blacks Enke & Co..
Agent Erichsen giftede sig 1785 med C.S. Blacks enke og kom derved til at stå som både medejer og leder af rederiet C.S. Blacks Enke & Co.
1833
1906 Europa D/S A/S, København.
Se under Alfred Christensens rederier.
1950?
1948 Rederiet Europa A/S, København.
Se under Alfred Christensens rederier.
Var stiftet som Dampskibet Finland A/S i 1930.
1950>
1747 Fabritius & Wever, København.
1807
≤1917 Falken A/S, Marstal.
Alle skibe havde hjemsted Svendborg. Likviderede 1923.
I ledelsen havde Skibsreder Erik Boye Kromann, Marstal, en vigtig position.
På egen side en måske ikke fuldstændig liste over de drevne skibe i den korte periode selskabet eksisterede.
Tæt forbindelse til Det danske Sejlskibsrederi A/S.
1923
1747 Feddersen, København 1807
1902 Fiona Dampskibsselskab A/S, København.
1902 - Fiona D/S A/S stiftet af Firmaet Svendsen & Christensen, København.
1917 - Fiona D/S A/S likviderede. Afsluttende generalforsamling 1920-07-23, dividende 1075%.
Om skibene se under Vendila D/S A/S .
1917
1871-08-17 De Fiskerske Selskaber, København, var en gruppe af enkeltselskaber under samme koncernledelse.
Selskaberne gik konkurs 1910.
1910
≤1906 Flindt D/S A/S, København, ved direktør Carl I. Drost.
Drost drev også Drost D/S A/S, København.
1906≥
<1873 Det Forenede Bugserselskab I/S, København.
Oprindelsen skete 1869 ved en sammenslutning af flere selskaber.
Først fra 1874 fik selskabet en fastere form. Fra 1923 overgået til Det Forenede Bugserselskab A/S, København.
Typiske skibsnavne i rederiet var YMER, MJØLNER, THOR, GORM etc.

Skorsten sort med hvidt bånd. I båndet står i sort FB. Kontorflag: Hvidt stutflag med sorte bogstaver FB.
1965>
1923 De Forenede Kulimportører A/S, København.
1923 - Rederidrift indledt under moderfirmaet. Rederiet var derfor uden egen kapital og finansiering.
19++
1875 Dampskibsselskabet Freja A/S stiftet -
Et af de Carlske rederier.
1885
≤1871 D.C. Friis, Hobro
Havde 1871 skonnerterne SOPHIE og ELANE og jagterne MARGARETHA og CHRISTINE AMALIE.
1871≥
1916 c. Rederiet Frode A/S, Kalundborg.
Et af Valdemar Henckels selskaber. Se under Henckel.
1925
1781 Frølich & Co., København
1793 - Rederiet havde 3 skibe med tilsammen 215 kls. i drift.
1793 - NEPTUNUS (ID=13805) købt 1793.
1798≥


Forkortelser og kildeforklaringer kan findes på skibsdatabasen ved at følge dette link.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret 2019-10-23.
Retur til toppen af siden    
Retur til Maritim indledningsside Retur til hjemmesidens forside