Rederier

Nogle oplysninger om rederier, hvis navne begynder med GIndledning

Denne tekst indeholder oplysninger om en del danske rederier og nogle enkelte udenlandske firmaer med betydelige interesser i de danske rederier.
Oversigten er alfabetisk og felterne "grundlagt / aktiv" og "ophørt / aktiv senest" skal forstås som de årstal, som jeg har fundet aktiviter for hos det aktuelle rederi, men ikke nødvendigvis hverken tidligste grundlæggelses- eller seneste ophørsdatoer.

Der er en nedre grænse for at blive inkluderet på 4 skibe over 100 BRT, men grænsen er ikke overholdt i tilfælde af særlig interesse for rederihistorie. Listen er relateret til Museet for Søfarts samlinger, som jeg deltager i vedligeholdelsen af. Der vil derfor mangle rederier, som jeg ikke har arbejdet med.

Et årstal med "< / >" betyder har eksisteret tidligere / senere end årstallet angiver.
Skorstensmærker og flagmærker blev først 1941 reguleret ved lov nr. 358 af 1941-08-26 og et register over mærkerne derefter oprettet og optrykt i Skibslisten for 1942 (udgivet til 1973).

Letteste adgang til rederier med egen side med dette link. Og betydningen af en del forkortelser kan findes i forkortelseslisten under skibslisten.


Alfabetisk rederiliste


Grundlagt /
aktiv
Navn, lokalitet Ophørt /
aktiv senest
1905 Gefion D/S A/S, København.
Stiftet af Holm & Wonsild. Indgik i rederiet Myren.
1917
≤1828 Generalpostdirektoratet, København = Det kongelige danske Postvæsen.
1828 - Postvæsenet anskaffede dets første dampskib, hjuldamperen MERCURIUS (ID=3126).

1977 - Postvæsenet afhændede dets sidste skibe til DSB. Det var Fanøruten.

Hovedparten af Postvæsenets skibe kan findes i skibsdatabasen.

Sort skorsten med to røde bælter med et hvidt imellem. I det øverste røde og det hvide bælte en kongekrone over et posthorn med to korslagte pile sammenholdt af en ring. Etatsmærket er forgyldt. Postidentiteten fremgår af nationalflagets lignende mærke på splitflag.
1977
1781 Gilroy & Milns Rederi, København 1782
≤1847 H.C. Giese, København
Opført i 1871-skibslisten med 6 skibe:
Briggen AXELSTAD (ID=11108),
skbrg. DANA,
skonnerten VICTOR (ID=17007) og
skonnerten SØMANDEN (ID=16987),
galeasen DE 6 SØSKENDE og
jagtgaleasen NICOLINE (ID=3520).
1876≥
≤1866 L. Gjørup, Thisted
Opført i 1871-skibslisten med 6 skibe: Skonnerterne
WILHELMINE,
DANNEBROG (ID=9482),
DAGMAR (ID=3332),
THISTED,
og skonnertkuffen MAREN GJØRUP
og tjalken MARIE MATHILDE.
1884≥
1659 Glückstadtskompagniet = Afrikanske Kompagni, Holsten., København 1672


Forkortelser og kildeforklaringer kan findes på skibsdatabasen ved at følge dette link.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret 2019-10-23.
Retur til toppen af siden    
Retur til Maritim indledningsside Retur til hjemmesidens forside