Rederier

Nogle oplysninger om rederier, hvis (efter)navne begynder med HIndledning

Denne tekst indeholder oplysninger om en del danske rederier og nogle enkelte udenlandske firmaer med betydelige interesser i de danske rederier.
Oversigten er alfabetisk og felterne "grundlagt / aktiv" og "ophørt / aktiv senest" skal forstås som de årstal, som jeg har fundet aktiviter for hos det aktuelle rederi, men ikke nødvendigvis hverken tidligste grundlæggelses- eller seneste ophørsdatoer.

Der er en nedre grænse for at blive inkluderet på 4 skibe over 100 BRT, men grænsen er ikke overholdt i tilfælde af særlig interesse for rederihistorie. Listen er relateret til Museet for Søfarts samlinger, som jeg deltager i vedligeholdelsen af. Der vil derfor mangle rederier, som jeg ikke har arbejdet med.

Et årstal med "< / >" betyder har eksisteret tidligere / senere end årstallet angiver.
Skorstensmærker og flagmærker blev først 1941 reguleret ved lov nr. 358 af 1941-08-26 og et register over mærkerne derefter oprettet og optrykt i Skibslisten for 1942 (udgivet til 1973).

Letteste adgang til rederier med egen side med dette link. Og betydningen af en del forkortelser kan findes i forkortelseslisten under skibslisten.


Alfabetisk rederiliste


Grundlagt /
aktiv
Navn, lokalitet Ophørt /
aktiv senest
1927 Hafnia D/S A/S, København.
1917 - Befragter Thorvald Christian Christensen (TCC.) begyndte selvstændig befragtningsfirma og oprettede Firmaet T.C Christensen senere T.C. Christensen & Co. A/S.
Hans tilknyttede rederier har egen tekst her.

1921 - Hafnia D/S, København, som TCC var BR. for, blev 1921 med fem skibe overtaget af Norden D/S A/S.
1927-10-15 - Befragter T.C. Christensen stiftede Hafnia D/S A/S. (nyt selskab).
1971
≤1816 Købmand Christopher Hage, Stege.
1816 før - Købmand Christopher Hage, Stege, ejede og befragtede egne skibe.
1816 - Christopher Hages datter Bolette blev gift med Hans Puggaard.
1840 c. - Hage ejede skonnerterne CHRISTOPHER HAGE og FRIEDENREICH.

Se videre om Handelshuset Hages aktiviteter under Puggaardrederiet her.
?
≤1865 Skibsreder Mathæus Friederich Ludvig Hagemann, København.
1865 - Her omkring er første skib nævnt for rederiet.
1871-1873 - I disse år anskaffedes skibene:
CONSTANCE, NGKD, (ID=12710)
ELVINE, NLFS, (ID=12704)
HAABET, NFVJ, (ID=12709)
JAMES, NPWM, (ID=12703)
JOSEFA, NJRM, (ID=12109)
PRIMUS, NDRV, (ID=12706)
PRØVEN, NGKC, (ID=12705)

STOREBÆLT var en smakke bygget i Nyborg til færgefarten på Bæltet, 25 kls. Blev solgt 1844-02-21 til Dragør, kaptajn C.S. Gjørtler, senere kaptajn J. Bertelsen, nu 28,5 kls. Gik i brændefart Pommern til København. Solgtes 1865-08-17 til Ludvig Hagemann, der beholdt det i kort tid og solgte det til føreren Kaptajn E. Giertsen, Dragør. Forliste 1867-11-06 efter stranding på Faxø, Gotland, alle omkom.

1879 - Rederiet gik fallit, og de sidste skibe blev solgt.
(Kilder: (GRU-01-0027) + (GRU-05-0069).
1879
1921 Halla D/S A/S, København.
1921 - Dampskibsselskabet Halla blev stiftet 1921. TCC. blev KR. til 1927, hvor dets skibe var solgt. Likvideredes 1928.
Befragter T.C. Christensen var forretningsfører / koresponderende / bestyrende reder for selskabet.

Se i øvrigt under Hafnia D/S A/S.
1928
1917 c. Hamlet D/S A/S, København.
1917 - Dampskibsselskabet Hamlet, København, T.C. Christensen var KR. fra 1919.
1926- Selskabet likvideret.
Befragter T.C. Christensen var forretningsfører / korresponderende / bestyrende reder for selskabet.

Se i øvrigt under Hafnia D/S A/S.
1926
1922 Hammersholm D/S A/S, København.
1922 - Dampskibsselskabet Hammersholm, København, belv stiftet med KR. hos TCC.
1923 - Likviderede, da dets eneste skib var forlist.
Befragter T.C. Christensen var forretningsfører / korresponderende / bestyrende reder for selskabet.

Se i øvrigt under Hafnia D/S A/S.
1923
1782 Handels- og Kanalkompagniet =
Det Kongelige octroyerede Danske, Norske, Slesvigske og Holsteenske forenede Handels og Canal Compagnie.
1788 / 1814
≤1883 C.K. Hansen, rederi- og mæglerfirma, København.
Indehavere og/eller bestyrende for rederierne Dannebrog, Neptun, D/S af 1896 m.fl.
2015>
≤1853 A.N. Hansen & Co., rederi, handels- og møllerfirma, København. (A.N. hansen døde 1873-12-12).
Handlede bl.a. med ris og ejede rismøller på Christianshavn.
Ophørte med rederidrift i begyndelsen af 1900-tallet.
Ejede bl.a.:
EMILY, bark (ID=13728).
SLEIPNER, bark (ID=13232).
JOHN, brig (ID=13730).
CHRISTIAN, fregatskib.
FREDERIK (ID=12401).
ALDERNEY, S/S (ID=12154).
NORMAN ISLES, S/S (ID=13729).
Kilde (GRU-05-0069) og (Fred.).

Kontorflag: Blåt stutflag med rødt cirkelfelt i hvis midte var et hvidt malteserkors.
1908>
≤1880 H.A. Hansen, Thurø (H.A.H.) pr. Svendborg, skibsreder H.A. Hansen forretningsfører.
Senere deltog sønnen Rasmus Sophus Hansen i rederidriften, således at han i 1901 stod opført som ejer af syv af rederiets skibe.
H.A.H. begyndte som reder med GALATHEA (ID=10093) (H&S70 p.89).
H.A.H. drev Thurø D/S A/S, stiftet 1909, som selskabet, der ejede nogle af skibene. Det første indfl. var H.A. HANSEN, der ikke som skrevet i Søfolk og skibe fra Thurøbund var bygget i Rostock.

Disponerede i alt 26 sejlskibe i den aktive periode samt tre dampskibe, bl.a. skibene
S/S H.A. HANSEN (I) (ID=6282) indfl. 1909,
S/S H.A. HANSEN (II) (ID=9212) nybygning 1921, og
S/S PETRINE HANSEN (ID=7256).
CERES - (ID=14549).
DANMARK - (ID=17034) bygget 1902.
DANMARK - (ID=17033) bygget 1911.
DANMARK - (ID=7042) bygget 1920.
HANSINE - (ID=17032).
HERTHA - (ID=10806).
MARIE - (ID=13783).
NORDBORG (ID=5796).
PALLESEN (ID=3777).
PHØNIX (ID=6603).
SPES OG FIDES - (ID=3573).
VEGA (ID=5176).
VENUS - (ID=5246).

ANE - (ID=6304) var H.A.H. BR. for nogle år.

Skorstensmærke: Gul skorsten med sort topbælte. I den gule skorsten midt på et blåt bælte med en hvid diamant med et hvidt bogstav H i midten.
Kontorflaget er blåt med hvid diamant og hvidt H som på skorsten.
Kilder: (ELI) Holm-P. Svendbg. p.38f, 81f. (BogID3502) p.12: Detaljer. (BogID3498) Portræt af H.A. Hansen p.16.
1926
1859 Skibsreder Hans Emilius Hansen, København (*1829-08-10, † 1899-10-03).
Han kom til søs 1843 med skonnerten TRE VENNER. Efter styrmandseksamen i 1848 deltog han i 1848-1850-krigen, skibsfører fra 1859, optaget som kompagnon senere eneejer af Den Olsenske Pram- & Ballastforretning.
Løste 1874 borgerskab i København. Medstifter af Skibsførerforeningen 1874 og første formand af samme.
Skibe:
1859 - Lod bygge H/S DAN, NCKR, (ID=11495), bugserbåd. Hansen selv blev fører.
1879-1881 - JOHN, NLMQ, brig, (ID=12735).
1874-1876 - GALILEI, HBFQ, bark, (ID=3386).
1872-1875 - VALKYRIEN, NJWH, bark, (ID=12736).
1881≥
≤1858 H.P. Hansen, Svendborg.
Disponerede 1858-1859 i alt 4 skibe på i alt 299,5 kls.
1859≥
≤1871 Rederiet H.S. Hansen, København 1898≥
≤1871 S.B. Hansen, Fanø Nordby
Rederiet havde 4 skibe i skibslisten 1871:
Briggen GUSTAV og
briggen DORTHEA ANE,
skonnertbrig. MARY og
skonnerten METTE.
I listen for året 1883 er det skibene briggerne
CRIEMHILDE, (ID= 11137)
FANØ og
CECILIE (ID= 14466) og
skbrg. RØHL.
1883≥
1941 Hardsyssel Rederi-Aktieselskab, Lemvig, stiftet af skibsmægler Lehmann Jensen, skibsreder Laurids Hedaa m.fl.
Disponeredes af skibsmægler Lehmann Jensen.
Rederiets første skib var DAGNY (ID= 6591), og
1944 købtes den 4-m. skonnert GERDA (ID=6568).
I 1946 købtes VESTJYDEN (ID=10142).

Sort skorsten med hvidt bælte. I bæltet et sort bogstav H.
Kontorflag: Hvidt splitflag med et sort bogstav H og i hjørnet ved stangen øverst et lille Dannebrog.
1954≥
≤1833 Peter F. Heering, København
1818 - Firmaet grundlagt og fra
1833 - Disponere firmaet egne fartøjer til
1876 - Derefter havde firmaet ikke egne skibe før
1957 - Hvor rederiet Cherry Heering Line blev grundlagt, men nedlagt igen allerede
1977 - hvor det sidste skib af de seks leverede blev solgt.
1977 - Sidste skibe
1977
1895 Heimdal D/S A/S.
Stiftet af Martin Carl (yngste søn af L.H. Carl).
1967
≤1857 Det Helsingørske Dampskibs-Interessentskab, Helsingør
1871 - ejede selskabet HAMLET (ID=8024),
HORATIO (ID=9604),
NEPTUN (en kutter) og
LAERTES (ID=9759).
1874≥
1881-11-12 Det Helsingørske D/S A/S, Helsingør. Det hed indtil 1881-11-12 Dana D/S A/S.
1883 - HELSINGØR (ID=9560), bygget til Selskabet.
1894 - Indflagedes OPHELIA (ID=9436).
1901 - Indfl. VÆRING (ID=13868).
1918≥
≤1858 Skibsreder H.T. Helweg, Odense
Skibslisten 1871 viser 7 skibe tilhørende rederen ( i partrederier):
Briggen PETER OG VILHELM (ID=3539).
Skbrg. ELLEN.
Skonnerterne CEKROPS (ID=16731).
FREDERIKKE,
ELLIDA,
ANNA og
jagtgaleasen KLINTEBERG (ID=3440).
1871≥
1781 Joost van Hemert & Sønner, København 1782
1747 Pieter von Hemert, København
1807
1916 Valdemar Henckel, Kalundborg og København.
Skibsreder og fabrikant m.v. Valdemar Henckel er behandlet for sine værftsinteresser under skibsbygning.
V. Henckel styrede rederierne Kalundborg D/S A/S, Frode A/S og M/S Marienborg A/S.
1925
≤1779 Herfordt og Interessenter, København
1779 - rådede rederiet over et skib på 250 kls. [DHI-3 p.160]
1807
1925 Rederiet Hetland D/S A/S - A.H. Basse & Co. A/S har egen profil her.
1925-011-06 - Kaptajn og skibsinspektør Thormod Basse indkaldte til stiftende generalforsamling for Hetland D/S A/S, København.
1978
1916-06-09 Hippalos A/S, København, stiftet af skibsreder O.J. Eskildsen.
1924
1861-06-00 Hjeilen A/S, Silkeborg
2016 - stadig i drift med sejlads på Silkeborgsøerne og Gudenåen.

Skorsten gul. Kontorflag rød stander med sort fugl - en hjejle.
2016≥
≤1798 C. Hoffmann / C.A.H. Hoffmann, København
1797 - havde rederiet 4 skibe med tilsammen 595 kls. i drift.
1798-05-02 - ACHILLES & ASPASIA (ID=8284), hjemkom fra Isle de France med ladning for 141.490 Rdl.
1871≥
≤1854 Fr. Hoffmann, Fjellebroen pr. Fåborg (samt Fr. & J.F. Hoffmann)
Disponerede 1871 efter skibslisten 4 skibe:
briggen DANNEVIRKE (ID=3335)
og de tre jagter:
PETER & HANNE,
MAREN SOPHIE (ID=3499) og
HANSINE RASMINE.
1886≥
1878 Casper Pedersen Holm (C.P.H.), Nordby, Fanø
C.P.H. født 1848 og døde 1909-05-31 på Fanø. Han blev uddannet navigatør og førte skibe, før han gik i land og blev skibsreder for flere selskaber.
C.P.H. var fører af skonnertbriggen VENUS - (ID=17057) og blev også fører af barken VENUS og barken TERCERA.
Han blev Fanøs næststørste skibsreder og blev i sin erhvervsaktive tid BR. eller forretningsfører for mere end ti skibe.
De i min skibsliste optagne er nedenstående:
ANNA AGNETE - (ID=13563).
COPLEY - (ID=11866).
ERNA - (ID=14515).
FRANZ SCHWALBE - (ID=17058).
GLADSTONE - (ID=13386).
HAVILA - (ID=11882).
OLGA - (ID=12120).
SIXTUS - (ID=14556).
TERCERA - (ID=5845).
VENUS - (ID=17056).
AALBORG - (ID=14457).

C.P.H. mest tragiske øjeblik var på barken TERCERA, som han førte i 1894, hvor hans søn Peder K. Holm var dreng om bord og under en storm ved Kap Horn faldt overbord og omkom. Skibet kunne ikke i stormen bende og eftersøge sønnen. En vending med sejlskibe i en sådan situation var ikke muligt.
1901≥
1794 Jacob Holm & Sønner, København
1961≥
1864 c. Mads C. Holm, senere stifter af D/S Norden, København
1871
1878 Holm & Wonsild Skibsmæglerfirma, København.
1891-03-31 - Stiftedes Myren D/S A/S.
1899 - Stiftedes Ægir D/S A/S.
1904-09-26 - Stiftedes Progress D/S A/S.
1905 - Stiftedes Gefion D/S A/S. 1905 - Forretningsfører for Atalanta D/S A/S's skib S/S H.V. FISKER (ID12756).
1906 - Ægir D/S A/S blev overtaget af Myren D/S A/S.
1916 - Progress D/S A/S blev overtaget af Marius Nielsen & Søn.
1917 - Gefion D/S A/S blev overtaget af Myren D/S A/S.
H&W's gennemgående rederi var Myren D/S A/S. Firmaet stiftede også et mindre selskab "Minnie A/S".
2015>
≤1871 N.J. Holte, Dragør
Disponerede 1871 skibene:
barken ELLERSLIE (ID=16760).
briggerne ORTELIUS og
GEORGE,
skonnerterne HEDEVIG og
JAN ADRIAN (ID=16855), og
galeasen CHRISTIAN.
1871≥
1893 Horsens Dampbaads-Selskab A/S, Horsens
! Senere Horsens Dampskibsselskab A/S, Horsens.

Skorsten sort med hvidt anker med bogstavet H til venstre for og bogstavet D til højre for ankerlæggen.
1893≥
1936 Hov-Samsø Ruten
Fra 1995 som Samsø-Linien ApS fra 2014 Samsø Rederi A/S, flere hjemsteder
2017≥
1852 Firmaet E.W.v.r. Hude / E.W.v.d. Hude & Søn fra 2020 Hude ApS.
1852 - Eiler Wilhelm von der Hude (1811-1870), Svendborg, grundlagde firmaet
1852 - Grundlæggeren gjorde kommissionsforretninger.
1855 - Grundlæggeren fik bestalling som vare- og skibsmægler.
1865 - Sønnen Ludvig Julius Christian v.d. Hude (1841-1915) blev kompagnon i forretningen.
1914 - Ludvigs nevø Aage Hans Weibel Thejll (1886-1968) blev direktør.
2020 - Firmaet ledes af Henrik Thejll.

Firmaet fungerede som BR. og KR. for partrederier og aktieselskabers skibe, men trak sig efterhånden ud af rederidrift og fungerede efter begyndelsen af 1900-tallet kun som mæglerforretning, hvad de stadig gør 2020.

Nogle af de skibe, som firmaet disponerede:
SVENDBORG (ID=9387) - Gik ind som KR. for byens største skib 1855.
MINERVA - (ID=14898).
KRONPRINSESSE CAROLINE - (ID=12489).
JORDOR - (ID=16881).
ACTIV - (ID=8331).
HENRIETTE HUDE - (ID=10603).
VESTA - (ID=17006).
SAGA - (ID=17351).
HANS KRAGH - (ID=17356).
HARRIET - (ID=17200).
2020≥
≤1795 N.N. Hvidt / Hvidt & Co. / Niels Hviid, Hørkræmmer, København
1779 - havde rederiet 3 skibe på tilsammen 225,5 kls. [DHI-3 p.160]
1797 - havde rederiet 8 skibe på tilsammen 514 kls. i drift.
1804-04-14 - WILHELMINA THERESA, 96 kls., hjemkom fra Isle de France med ladning, og hjemkom igen 1806-01-06.
1806≥
≤1797 Købmand Chr. Hvistendahl, København
1793 - Rederiet havde 4 skibe med tilsammen 230 kls. i drift.
1798≥


Forkortelser og kildeforklaringer kan findes på skibsdatabasen ved at følge dette link.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret 2020-09-23.
Retur til toppen af siden    
Retur til Maritim indledningsside Retur til hjemmesidens forside