Rederier

Nogle oplysninger om rederier, hvis navne begynder med I og JIndledning

Denne tekst indeholder oplysninger om en del danske rederier og nogle enkelte udenlandske firmaer med betydelige interesser i de danske rederier.
Oversigten er alfabetisk og felterne "grundlagt / aktiv" og "ophørt / aktiv senest" skal forstås som de årstal, som jeg har fundet aktiviter for hos det aktuelle rederi, men ikke nødvendigvis hverken tidligste grundlæggelses- eller seneste ophørsdatoer.

Der er en nedre grænse for at blive inkluderet på 4 skibe over 100 BRT, men grænsen er ikke overholdt i tilfælde af særlig interesse for rederihistorie. Listen er relateret til Museet for Søfarts samlinger, som jeg deltager i vedligeholdelsen af. Der vil derfor mangle rederier, som jeg ikke har arbejdet med.

Et årstal med "< / >" betyder har eksisteret tidligere / senere end årstallet angiver.
Skorstensmærker og flagmærker blev først 1941 reguleret ved lov nr. 358 af 1941-08-26 og et register over mærkerne derefter oprettet og optrykt i Skibslisten for 1942 (udgivet til 1973).

Letteste adgang til rederier med egen side med dette link. Og betydningen af en del forkortelser kan findes i forkortelseslisten under skibslisten.


Alfabetisk rederiliste


Grundlagt /
aktiv
Navn, lokalitet Ophørt /
aktiv senest
1781 Christian Ibsen, København 1782
≤1871 H. Illum, Sølyst pr. Middelfart 1871≥
1906 Internationalt Dampskibs- og Bjergnings-Company, København.
Se under Alfred Christensens rederier
?
1747 Reinhard Iselin & A.E. Iselin, København 1807
1619 Islandsk Kompagni (I).
1662-03-07
1733-12-15 Islandsk Kompagni (II) – Det islandske Societet =
Det Islandsk-Finmarkske Kompagni
.
1742
1742-01-01 Islandsk Kompagni (III) – Det islandske Societet =
Det Islandsk-Finmarkske Kompagni
- 2. samling med hørkræmmerlavet.
1758 i likvidation
≤1840 Cornelius Carlsen Jans (CCJ), Dragør, * 1815-08-09. C.C. Jans var også kendt som Chrilles Carls.
En stor del af slægten var skibsfører og dermed ofte også skibsredere med parter i de af dem førte skibe.

CCJ. var søn af skibsreder Carl Jansen Jans, * 1780-03-16, og hans farfar var kaptajn Jan Dirchsen Jans.
CCJ.s far, skibsreder Carl Jansen Jans, drev kaperi under Englandskrigen med :
JÆGEREN (ID=16205), kaperbåd.

Carl Jansen Jans havde senere og i 1840'erne bl.a. part i:
ANE MARGRETHE CHRISTINE, galease, partejer 1827-1828, Kaptajn Morten Nielsen Karrebæk (Dragoer p.99).
ANNA CASPER (ID=13590), bark, p.
ANNA DOROTHEA (ID=14959), galease, p.
AUGUSTA (ID=14069), bark, p.
AUGUSTA (ID=14070), brig, p.
Han var 1841 kaptajn og fører på ANE MARGRETHE KIRSTINE, galease. Indkom 19. oktober læk til London.
Han var 1845 kaptajn og fører på sluppen ANNE MARIE CHRISTINE og var fragtsøgende 1845-08-24 på Danzig Red.

CCJ. var gift tre gange og fik 14 børn i alt. CCJ. nåede at have disponeret ca. 30 skibe. Hans flåde af ejede eller partejede skibe i 1874-77 udgjordedes af (e=eneejer, p=partejer):
IVER HVITFELT (ID=12977), bark, forlist.
NEPTUN (ID=16931), bark, forlist.
PETER TORDENSKJOLD (ID=13246), bark, e.
CHRISTIANE (ID=16383), bark.
DROGDEN (ID=10604), bark, p.
CHANCE (ID=14080), brig.
GLORIOSA (ID=16801), brig.
CARL JANS (ID=3300), brig, p.
HERMOD (ID=16827), brig, forlist.
MARIE (ID=10860), brig, e.
ANNA JANS (ID=14690), brig, e.
BERTRAM JANS (ID=14075), skonnertbrig, forlist.
ANN CAMPBELL (ID=14478), skonnert, p.
HAVFRUEN (ID=14473), skonnert.
OPHELIA (ID=9760), skonnert, e. (oprindelig hjulskib).
OPHIR (ID=3531), skonnert, forlist.
SOPHIE (ID=13937), skonnert, forlist.
WILLIAM (ID=18318), skonnert, e.
MARIE (ID=16917), skonnertgalease, e.
JULIUS (ID=16888), skonnertgaliot.
GLORIOSA (ID=16801), brig, p.
CHARLOTTE (ID=14081), bark, p.
TERPSICHORD (ID=16990), skonnertbrig, p.
FORTUNA (ID=16783), skonnert, p.
ANNE MARIA, jagt 21 BRT, solgt 1873 til Sverige (Dragoer p.107).
DANMARK (ID=10931), brig, p.
POWERFULL (ID=18319), dampskib, forlist.

Sønnen af Carl Jansen Jans' første ægteskab, Jan Carlsen Jans † 1865-05-10, var partreder 1854-59 til:
ANE MARIA / ANNA MARIE (ID=13591), brig.
EMANUEL (ID=3350), skonnertbrig.
OLAVIA (ID=16941), skonnert.

Jan Carlsen Jans fik 1834-10-21 sønnen Bertel Jansen Jans, der blev skibsfører og fra 1870-1900 skibsreder for bl.a.:
PETER (ID=16946), bark.
AURA (ID=14072), bark, p.
BRASILIANEREN (ID=12554), brig.

Af CCJ.s brødre blev Carl Carlsen Jans, * 1835, † 1850, sømand, men døde på skonnerten OLAVIA (ID=16941).
Ad CCJ.s første ægteskab blev også Dirch Carlsen Jans (Store Dirch) sømand.
Og af andet ægteskab blev Dirch Carlsen Jans (Lille Dirch) skibsfører, og ejede ca. 1860-1885 part i:
JOHN REAY (ID=16879), bark, p.
GELLIVARE (ID=16141), brig.
SIGNE (ID=16164), brig, p.
ANNA MATHILDA (ID=14064), brig, p.
DE TO SØSTRE (ID=3328), galease, p.
CONCORDIA, galease (ikke identificeret, nævnt i [Dragoer p.34]
ENIGHEDEN (ID=19004), jagt.

Lille Dirchs søn Jan Dirchsen Jans var i 1890'erne partejer af:
THORVALDSEN (ID=16858), brig, p.

Og af tredje ægteskab blev Henrik Carlsen Jans skibsfører og ejde bl.a. en part i 1858 i:
IRMA (ID=16849), brig, p.

Kaptajn J.J. Jans førte 1847 galeasen ANE SOPHIE på rejse fra Odense til Caen med hvede. Søgte nødhavn 1847-04-29 i Arendal.

NB! - der er flere i slægten, der har ejet parter, og der er flere skibe end de her fremfundne, der har tilhørt slægten.
1880≥
1878 Rhederi M. Jebsen, Åbenrå.
Stiftet af Kaptajn Michael Jebsen (*1835-09-27 †1899-09-30) i 1878 og med særlig fokus på farter i Kina og omegn.
Rederiets skibe var indtil genforeningen 1920 under tysk flag.
1920 - Åbenrå genforenet med Danmark, aktieselskabet blev dansk, men et tysk selskab, China-Reederei A/G, Hamburg, blev oprettet for at håndtere udredning om erstatning for mistede skibe.
1983 - Rederiet ophørte som rederi og er i dag ejendomsselskab.
1983
1907 Albert Jensen A/S, København.
1907 - Firma stiftet af Albert Jensen for handel med kul: "Albert Jensens Rederiforening".
1909 - Stiftede Københavns Kul & Koks Kompagni - ofte omtalt som "De fire K = KKKK".
1918 - Omdannede rederivirksomheden til A/S.
1974 - Sidste år rederiet optræder i Skibslisten.
1974
1898 Firmaet C.P. Jensen, København, stiftede Vulkan D/S.
I 1903 stiftede Jensen Mercur D/S.
C.P. Jensen blev stiftet i Nykøbing Sj. Virkede derefter i København.
1903≥
1960 c. Rederiet H.K. Jensen, Farum.
Skibsreder H.K. Jensen døde 1981-03-19.
Rederiet skibe bar efternavnet FREM og fik skibe fra bl.a. Nordsøværftet som fx 1976 BENTE FREM (ID=9070).
1982- Efter skibsrederens død overtog rederiet Folmer en del af skibene.
1982
1945 Rederi J.E. Jensen, Nørresundby, der drev virksomheden med partrederier.
Havde bl.a. skibene :
JEKO (ID=10676),
MARY JENSEN og
DANNEBROG (ID=5858).

Gul skorsten med bogstaverne J, E og J, det sidste spejlvendt, sammenslyngede, i blåt og omgivet af en cirkelformet, blå ring.
Kontorflag: Hvidt stutflag med samme navnetræk som skorstenen.
1951≥
≤1871 S. Jensen, Løkken 1871≥
1851 Hans Nielsen Jeppesen, Dragør 1884
1884 JL = Rederiet J. Lauritzen, København, samlingsrederi for Vesterhavet D/S og Rederiet Ocean A/S. 2016>
≤1871 P. Johnson's Enke, Rønne 1871≥
1962 Juelsminde-Kalundborg Linien A/S, København.
1962 - Stiftet som datterselskab af Det Dansk-Franske D/S A/S, København.
1962-05-17 - Første skib var M/S JULLE (ID=8935) og
fra 1962-11-29 indsattedes M/S KALLE (ID=8936).
1964 - Indsattedes M/S LASSE (ID=3859).
1967-04-01 - Driftøkonomisk samarbejde med Grenaa-Hundested Færgefart A/S indledt.
1968 - Fjerde færge blev indsat i juni, det var M/S MILLE (ID=6841).
1970-01-01 - Fusion med Grenaa-Hundested Færgefart, og navnet ændres til Jydsk Færgefart A/S.
1970
1918 Dampskibsselskabet Jutlandia ved kaffegrosserer Jens Toft.
1918-12-00 - Rederiet Jutlandia stiftedes.
Rederiets første skib var HANS TAVSEN (ID=10306) købt af D/S Fiona A/S.
Skibets galionsfigur forestillede Hans Tavsen og blev afmonteret inden ophugningen 1931 i Libau.
1925 - Befragter T.C. Christensen var KR. for skibet indtil 1925.
1964≥
1910 Jyden D/S A/S, Esbjerg, stiftedes af grosserer J. Willemoes, Esbjerg (kul og jern).
1910 - Første skib blev S/S JYDEN (ID=12801).
1914 - S/S WILLEMOES.
1915 - Købte S/S SANDHILL (ID=7285).
1916 - Købte S/S MJØLNIR (ID=7187) fra Island.
1917 - Skibene oplagt og solgt. Selskabet likviderede 1918.
1924 - Stiftede samme grosserer J. Willemoes et ny selskab af samme navn:

Dampskibsselskabet Jyden A/S (II)
1924 - Købte S/S DUISBURG fra Tyskland og næ. til S/S KNUD VILLEMOES (ID=6408).

Sort skorsten med rødt bælte. I bæltet et hvidt bogstav V. Kontorflag et rødt stutflag med et hvidt V.
1941>
1970 Jydsk Færgefart A/S, København.
1962 - Stiftet som datterselskab af Det Dansk-Franske D/S A/S, København.
1967-04-01 - Driftøkonomisk samarbejde med Grenaa-Hundested Færgefart A/S indledt.
1970-01-01 - Fusion med Grenaa-Hundested Færgefart, og navnet ændret til Jydsk Færgefart A/S.
1996 - Ruten endeligt nedlagt. Se under rederiets side.
1996
1899 Jylland D/S A/S, Esbjerg, stiftedes 1899-05-00 af skibsreder Ditlev Lauritzen - Se under JL.
Foruden Ditlev Lauritzen var J.T. Therkildsen i bestyrelsen. Forretningsfører var V. Greibe, Esbjerg.
1909 - Selskabet likviderede, og 3 af skibene blev overtaget af Dania D/S A/S:
S/S ESTER var forlist 1905.
Selskabets skibe var:
INGRID (ID=12127).
KAREN (ID=12411).
ESTER (ID=13372).
EBBA (ID=11169).
Sort skorsten med to røde bælter med halvt så bredt hvidt imellem. I det øverste røde felt bogstavet V i hvidt, i det nederte G.
1909
≤1871 Det jysk-engelske Dampskibsselskab, Århus, disponerede i 1871:
HORSA (ID=3403) og
HENGIST (ID=3404) og fik 1875
ROVENA (ID=13050).
1891≥
1890 Jens Philip Jørgensen, skibsbygmester og korresponderende reder på Thurø pr. Svendborg
Han disponerede for mange af skibene, som han byggede, og var i 1890erne bl.a. KR. for:
HANSINE (ID=17032), skonnertrbig
JØRGEN LARSEN (ID=13880), skonnertbrig
G.R. BERG (ID=5128), skonnert 3-m.
LILLY (ID=17270), skonnert 3-m.
BRØDRENE (ID=5171), skonnert 3-m.
CONFIDENCE (ID=17176), skonnertbrig
ELISE (ID=5168), skonnert
KIRSTINE, skonnert
MINE (ID=16927), skonnert
GARIBALDI (ID=2237), skonnert
HANS EMIL (ID=13765), skonnert
SOPHIE (ID=13854), skonnert
PETER (ID=17271), skonnert
RASMUS (ID=16957), skonnert (borteblevet 1904).
1899≥
≤1871 L. Jørgensen, Thurø pr. Svendborg 1871≥


Forkortelser og kildeforklaringer kan findes på skibsdatabasen ved at følge dette link.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret 2020-11-30 og igen 2021-09-21 .
Retur til toppen af siden    
Retur til Maritim indledningsside Retur til hjemmesidens forside