Rederier

Nogle oplysninger om rederier, hvis navne begynder med I og JIndledning

Denne tekst indeholder oplysninger om en del danske rederier og nogle enkelte udenlandske firmaer med betydelige interesser i de danske rederier.
Oversigten er alfabetisk og felterne "grundlagt / aktiv" og "ophørt / aktiv senest" skal forstås som de årstal, som jeg har fundet aktiviter for hos det aktuelle rederi, men ikke nødvendigvis hverken tidligste grundlæggelses- eller seneste ophørsdatoer.

Der er en nedre grænse for at blive inkluderet på 4 skibe over 100 BRT, men grænsen er ikke overholdt i tilfælde af særlig interesse for rederihistorie. Listen er relateret til Museet for Søfarts samlinger, som jeg deltager i vedligeholdelsen af. Der vil derfor mangle rederier, som jeg ikke har arbejdet med.

Et årstal med "< / >" betyder har eksisteret tidligere / senere end årstallet angiver.
Skorstensmærker og flagmærker blev først 1941 reguleret ved lov nr. 358 af 1941-08-26 og et register over mærkerne derefter oprettet og optrykt i Skibslisten for 1942 (udgivet til 1973).

Letteste adgang til rederier med egen side med dette link. Og betydningen af en del forkortelser kan findes i forkortelseslisten under skibslisten.


Alfabetisk rederiliste


Grundlagt /
aktiv
Navn, lokalitet Ophørt /
aktiv senest
1781 Christian Ibsen, København 1782
≤1871 H. Illum, Sølyst pr. Middelfart 1871≥
1906 Internationalt Dampskibs- og Bjergnings-Company, København.
Se under Alfred Christensens rederier
?
1747 Reinhard Iselin & A.E. Iselin, København 1807
1619 Islandsk Kompagni (I).
1662-03-07
1733-12-15 Islandsk Kompagni (II) – Det islandske Societet =
Det Islandsk-Finmarkske Kompagni
.
1742
1742-01-01 Islandsk Kompagni (III) – Det islandske Societet =
Det Islandsk-Finmarkske Kompagni
- 2. samling med hørkræmmerlavet.
1758 i likvidation
≤1871 C.C. Jans, Dragør 1871≥
1878 Rhederi M. Jebsen, Åbenrå.
Stiftet af Kaptajn Michael Jebsen (*1835-09-27 †1899-09-30) i 1878 og med særlig fokus på farter i Kina og omegn.
Rederiets skibe var indtil genforeningen 1920 under tysk flag.
1920 - åbenrå genforenet med Danmark, aktieselskabet blev dansk, men et tysk selskab, China-Reederei A/G, Hamburg, blev oprettet for at håndtere udredning om erstatning for mistede skibe.
1983 - Rederiet ophørte som rederi og er i dag ejendomsselskab.
1983
1907 Albert Jensen A/S, København.
1907 - Firma stiftet af Albert Jensen for handel med kul: "Albert Jensens Rederiforening".
1909 - Stiftede Københavns Kul & Koks Kompagni - ofte omtalt som "De fire K = KKKK".
1918 - Omdannede rederivirksomheden til A/S.
1974 - Sidste år rederiet optræder i Skibslisten.
1974
1898 Firmaet C.P. Jensen, København, stiftede Vulkan D/S.
I 1903 stiftede Jensen Mercur D/S.
C.P. Jensen blev stiftet i Nykøbing Sj. Virkede derefter i København.
1903≥
1960 c. Rederiet H.K. Jensen, Farum.
Skibsreder H.K. Jensen døde 1981-03-19.
Rederiet skibe bar efternavnet FREM og fik skibe fra bl.a. Nordsøværftet som fx 1976 BENTE FREM (ID=9070).
1982- Efter skibsrederens død overtog rederiet Folmer en del af skibene.
1982
1945 Rederi J.E. Jensen, Nørresundby, der drev virksomheden med partrederier.
Havde bl.a. skibene :
JEKO (ID=10676),
MARY JENSEN og
DANNEBROG (ID=5858).

Gul skorsten med bogstaverne J, E og J, det sidste spejlvendt, sammenslyngede, i blåt og omgivet af en cirkelformet, blå ring.
Kontorflag: Hvidt stutflag med samme navnetræk som skorstenen.
1951≥
≤1871 S. Jensen, Løkken 1871≥
1851 Hans Nielsen Jeppesen, Dragør 1884
1884 JL = Rederiet J. Lauritzen, København, samlingsrederi for Vesterhavet D/S og Rederiet Ocean A/S. 2016>
≤1871 P. Johnson's Enke, Rønne 1871≥
1962 Juelsminde-Kalundborg Linien A/S, København.
1962 - Stiftet som datterselskab af Det Dansk-Franske D/S A/S, København.
1962-05-17 - Første skib var M/S JULLE (ID=8935) og
fra 1962-11-29 indsattedes M/S KALLE (ID=8936).
1964 - Indsattedes M/S LASSE (ID=3859).
1967-04-01 - Driftøkonomisk samarbejde med Grenaa-Hundested Færgefart A/S indledt.
1968 - Fjerde færge blev indsat i juni, det var M/S MILLE (ID=6841).
1970-01-01 - Fusion med Grenaa-Hundested Færgefart, og navnet ændres til Jydsk Færgefart A/S.
1970
1918 Dampskibsselskabet Jutlandia ved kaffegrosserer Jens Toft.
1918-12-00 - Rederiet Jutlandia stiftedes.
Rederiets første skib var HANS TAVSEN (ID=10306) købt af D/S Fiona A/S.
Skibets galionsfigur forestillede Hans Tavsen og blev afmonteret inden ophugningen 1931 i Libau.
1925 - Befragter T.C. Christensen var KR. for skibet indtil 1925.
1964≥
1910 Jyden D/S A/S, Esbjerg, stiftedes af grosserer J. Willemoes, Esbjerg (kul og jern).
1910 - Første skib blev S/S JYDEN (ID=12801).
1914 - S/S WILLEMOES.
1915 - Købte S/S SANDHILL (ID=7285).
1916 - Købte S/S MJØLNIR (ID=7187) fra Island.
1917 - Skibene oplagt og solgt. Selskabet likviderede 1918.
1924 - Stiftede samme grosserer J. Willemoes et ny selskab af samme navn:

Dampskibsselskabet Jyden A/S (II)
1924 - Købte S/S DUISBURG fra Tyskland og næ. til S/S KNUD VILLEMOES (ID=6408).

Sort skorsten med rødt bælte. I bæltet et hvidt bogstav V. Kontorflag et rødt stutflag med et hvidt V.
1941>
1970 Jydsk Færgefart A/S, København.
1962 - Stiftet som datterselskab af Det Dansk-Franske D/S A/S, København.
1967-04-01 - Driftøkonomisk samarbejde med Grenaa-Hundested Færgefart A/S indledt.
1970-01-01 - Fusion med Grenaa-Hundested Færgefart, og navnet ændret til Jydsk Færgefart A/S.
1996 - Ruten endeligt nedlagt. Se under rederiets side.
1996
1899 Jylland D/S A/S, Esbjerg, stiftedes 1899-05-00 af skibsreder Ditlev Lauritzen - Se under JL.
Foruden Ditlev Lauritzen var J.T. Therkildsen i bestyrelsen. Forretningsfører var V. Greibe, Esbjerg.
1909 - Selskabet likviderede, og 3 af skibene blev overtaget af Dania D/S A/S:
S/S ESTER var forlist 1905.
Selskabets skibe var:
INGRID (ID=12127).
KAREN (ID=12411).
ESTER (ID=13372).
EBBA (ID=11169).
Sort skorsten med to røde bælter med halvt så bredt hvidt imellem. I det øverste røde felt bogstavet V i hvidt, i det nederte G.
1909
≤1871 Det jysk-engelske Dampskibsselskab, Århus, disponerede i 1871:
HORSA (ID=3403) og
HENGIST (ID=3404) og fik 1875
ROVENA (ID=13050).
1891≥
≤1871 L. Jørgensen, Thurø pr. Svendborg 1871≥


Forkortelser og kildeforklaringer kan findes på skibsdatabasen ved at følge dette link.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret 2019-10-23.
Retur til toppen af siden    
Retur til Maritim indledningsside Retur til hjemmesidens forside