Rederier

Nogle oplysninger om rederier, hvis navne begynder med KIndledning

Denne tekst indeholder oplysninger om en del danske rederier og nogle enkelte udenlandske firmaer med betydelige interesser i de danske rederier.
Oversigten er alfabetisk og felterne "grundlagt / aktiv" og "ophørt / aktiv senest" skal forstås som de årstal, som jeg har fundet aktiviter for hos det aktuelle rederi, men ikke nødvendigvis hverken tidligste grundlæggelses- eller seneste ophørsdatoer.

Der er en nedre grænse for at blive inkluderet på 4 skibe over 100 BRT, men grænsen er ikke overholdt i tilfælde af særlig interesse for rederihistorie. Listen er relateret til Museet for Søfarts samlinger, som jeg deltager i vedligeholdelsen af. Der vil derfor mangle rederier, som jeg ikke har arbejdet med.

Et årstal med "< / >" betyder har eksisteret tidligere / senere end årstallet angiver.
Skorstensmærker og flagmærker blev først 1941 reguleret ved lov nr. 358 af 1941-08-26 og et register over mærkerne derefter oprettet og optrykt i Skibslisten for 1942 (udgivet til 1973).

Letteste adgang til rederier med egen side med dette link. Og betydningen af en del forkortelser kan findes i forkortelseslisten under skibslisten.


Alfabetisk rederiliste


Grundlagt /
aktiv
Navn, lokalitet Ophørt /
aktiv senest
1916-06-22 Kalundborg D/S A/S, Kalundborg.
Selskab med Valdemar Henckel som deltager. Se under Henckel.
1925 c.
1903-12-17 Kallundborg-Sejerø A/S, Kalundborg.
1903≥
≤1903 Kampmann, Møller & Herskind, Århus og senere Kampmann & Herskind A/S, København.
Stiftede datterselskaberne Dampskibet Cyrus A/S (se skibslisten ID=7619 og ID= 8961) og Dampskibet Scot A/S (se skibslisten ID=6862).
1915≥
1782 Handels- og Kanalkompagniet =
Det Kongelige octroyerede Danske, Norske, Slesvigske og Holsteenske forenede Handels og Canal Compagnie
1788 / 1814
≤1871 Johannes Kier & Søn, Ålborg. Johannes født c. 1797, borgerbrev 1824.
Havde 1834 søn Lauritz på 5 år.
Disponerede 4 skibe i 1871 med farter i frugtruterne på Messina.
I skibsdatabasen har jeg registreret følgende som tilhørende eller disponeret af firmaet:
DANNEBROG - (ID=9471).
JOHANNES KIER - (ID=17036).
MARIE - (ID=3498).
MARIE KIER / MARIE KJÆR - (ID=17035).

S/S EXPRES - (ID=13142).
solgt til DFDS 1874 af Lauritz Kier.
1880≥
≤1871 Skibsreder og grosserer F.W. Kiørboe, København
Kiørboe fungerede som bestyrende reder (BR.) for mange skibe ejet af selskaber og partsrederier.
Særligt var han BR. for:
Det danske Søfarts Selskab 1865 til 1877,
Skibsrederiforeningen af 1865 og for
Sejl- og Dampskibsselskabet af 1873.
1880≥
≤1820 Jacob Kjellerup, Ålborg. († 1831).
Ejede briggen RESOLUTIONEN og flere mindre skibe i fart på Nordsøen og Østersøen.
Han blev erindret med navngivningen af dampskibet JACOB KJELLERUP - (ID=11515) i 1915.
[BogID3500 p.5]
1831≥
1882 Dampskibsselskabet Kjøbenhavn A/S.
Stiftet af Skibsmægler Carl Hecksher, København.
Skibsreder F.W. Kjørboe var BR. for mange af rederiets skibe.
1876 - Selskabet havde opkøbt for mange skibe ved Kjørboes formodning om stigende priser, men opsvinget udeblev, og i 1876 gik selskabet i betalingsstandsning. Konkursen blev afværget ved forretningsforbindelsers hjælp.
F.W. Kjørboe var medvirkende ved Thingvalla A/S fremdrift.
1887≥
1874-06-06 Dampskibsselskabet Kjøbenhavn-Newcastle A/S, København.
Disponerede S/S GEORG (ID=11396) på ruten København-Newcastle.
1880 - Solgt til DFDS.
1880
1866 Det Kjøbenhavnske Skibsrederi, København.
1866-06-01 - Stiftedes Det Kjøbenhavnske Skibsrederi, med BR. hos H. Puggaard & Co.
I bestyrelsen sad Skibsreder Rudolph Puggaard, indehaver af Firmaet H. Puggaard & Co. og søn af stifteren.
1865-03-13 - HAVFRUEN (ID=9826), fregatskib 901 BRT, købt.

Se separat tekst om Puggaardrederiet her.
Skibsdriften ophørte omkring tidspunktet for national roesukkerproduktion blev indledt.
1880 ca.
1871-02-16 Dampskibsselskabet Knud A/S (I) stiftet - et af De Carlske Rederier. 1890
≤1880 Skibsreder, justitsråd J.L. Knudsen, Svendborg, (* 1843 † 1911).
Rederiet disponerede bl.a. skibene:
NANNA - (ID=4919).
RAGNHILD - (ID=13365).

Portræt af skibsrederen i (BogID3498) p.17.
1920≥
≤1855 P.C. Knudtzon & Søn, København. Knudtzon døde 1864.
Hans firma er omtalt på en halv side i (StD-1) p.116.
1855 - Opført i MC for 507,5 kls. omfattende briggene:
WILHELMINE, 74 kls., købt 1839 og forlist i orkan 1864 ved Rio.
JOHANNE, 61 kls.
Med skonnerterne:
HARRIET, 38 kls.,
LOUISE, 38,5 kls.,
LUCINDE (ID=11876), 52 kls.
(det var rederiets andet skib af dette navn, første var (ID=11973) ), og
MARIE, 52,5 kls.
Galeasen EMMY 46,5 kls.
Jagterne:
ANNA HELENA(ID=14686), 15 kls.,
CATHINCA, 26.5 kls.,
CHRISTIANSGAVE (ID=12575), 35,5 kls., og
PRØVEN, 19 kls.

1858 - Ejede Knudtzon barken
HERLUF TROLLE (ID=9526).

I 1871-skibslisten er rederiet opført med 7 skibe på i alt 849 RT.

Kontorflag: Stutflag med en kant rundt de tre sider, men ikke ved liget. I hvert hjørne en lille stjerne og i midten en cirkel. I cirklen bogstaverne PCK.
1871≥
1856 Koch & Henderson, København.
Direktør C.P.A. Koch.
Blandt stifterne var foruden Koch: Konsul Edv. Hvidt, I.W. Lange, D. Halberstadt, mens L.H. Carl var medvirkende, uden at det fremgå af tegnerne.
Rederiets skibe sejlede under engelsk flag for at undgå indførselstolden.
1866 - Indgik i DFDS fra dettes grundlæggelse.
1866
1773 Hans P. Kofoed, København
1809
1894 Koldingfjords Dampskibs-Selskab = Kolding Fjorddampere, Kolding

Skorsten sort med bredt rødt bælte. I det røde bælte to smalle hvide bælter, sådan at det midsterste røde felt har samme bredde som et rødt og hvidt smalt bælte tilsammen.
1913≥
1775 Den Kongelige Grønlandske Handel = KGH
Den Kongelige Grønlandske, Islandske, Finmarkske og Færøske Handel =
Direktionen for de forenede kongelig Grønlandske, Islandske, Finmarkske og Færøske Handeler

Nyere oplysninger: Link til rederiprofil og skibene.
1788 for Finmarken
1856 for Færøerne
1950 for Grønland.
1778 ca. Det Kongelige Oktrojerede Altonaiske Sildekompagni, Altona.
efter 1783
1778 ca. Det Kongelige Oktrojerede Handelskompagni i Glückstadt, Glückstadt.
efter 1783
1928 Korshage A/S = Hundested-Rørvig Overfarten, Hundested.
1928-05-16 - Sejladsen mellem Hundested og Rørvig indledtes.
2016≥
≤1858 J. Krogsgaard, Randers.
Disponerede 1858-1859 i alt 4 skibe på 255,0 kls.
1871≥
≤1871 N.N. Krogsgaard, Randers.
1859≥
≤1871 C.H. Kromann, Marstal (og andre i Kromannslægten som Erik Boye Kromann).
1907 - Skibsreder E. Boye-Kromann indledte rederidrift med skonnerten MARIE.
1927 - Overtog driften af skibe fra Det Danske Sejlskibsrederi A/S (Det Danske Sejlskibsrhederi A/S).
1920-1930 - En del af skibene drevet af Erik B. Kromann er opført under DDS A/S.

I forskellige selskabsformer har rederiet drevet mange skibe - gerne med efternavnet BOYE. De må søges i skibsdatabasen.
2000≥
≤1843 H. Kruse, Nyborg.
Disponerede 1843 i alt 12 skibe på i alt 611 kls.
1843≥
≤1843 Jørgen Kruse, Korsør.
Disponerede 1843 i alt 8 skibe på i alt 615 kls.
Disponerede 1858 i alt 10 skibe på i alt 972 kls.
Fik frem til 1857 bygget knap 20 skibe hos skibsbygmester Ludvig Mortensen i Korsør,
bl.a. KONGEN AF DANMARK (ID=3154) i 1842 på 175,5 kls.
1859≥
≤1858 William Kruuse / Kruse, Nyborg.
Disponerede 1858-1859 4 skibe på i alt 373,5 kls.
1871≥
≤1893 Kryolith-, Mine- og Handelsselskabet A/S, København
Selskabets oprindelse er 1865 ved en kongelig koncession for brydningen i Grønland. Skibsfarten kom til senere.
Selskabet har bl.a. drevet skibet JULIUS THOMSEN (ID=8023), senere solgt til KGH.

Skorsten rød med sort top, uden mærke. Kontorflag blåt stutflag med hvid oval og midten af ovalen rød med hvid isbjørn. I den hvide oval står selskabets navn med versaler.
1962≥
≤1800 Hans Kye = Kjøbenhavn.
1802-04-23 - CHARLOTTA, 91 kls. Hjemkom fra Isle de France med ladning for 109.498 Rdl.
1803≥
≤1913 Københavns Bunkerkul Depot D/S A/S = Kjøbenhavn's Bunkerkul Depot, København.

Skorsten rød med smalt hvidt bælte under sort top. Kontorflag hvidt stutflag med rød kant og i midten bogstaverne K.B.D. i rødt.
1925≥
1919 Det københavnske Dampskibsselskab, København.
1919 - Det københavnske Dampskibsselskab blev stiftet.
1923 - Likvideredes selskabet, og værdierne overgik til Det Oversøiske Kompagni.
Befragter T.C. Christensen var forretningsfører / korresponderende / bestyrende reder for selskabet.
Se i øvrigt under Hafnia D/S A/S.

Skorstensmærke en hvis cirkel på en sort skorsten. I den hvide cirkel et rødt svastika-tegn.
Kontorflaget var et rødt stutflag med en hvid cirkel med et rødt svastika-tegn.
1923
≤1870 M. Købke, Enkefrue, København.
Drevet med BR. hos dansk konsul Frederik Carl Christian Købke i Bangkok (1837 til 1881-03-10).
Købkes skibe sejlede på Østen, og han ejede bl.a.:
ABSALON (ID=8236).
ESBERN SNARE (ID=13731).
FLENSBORG (ID=13732).
RENNER .
1881
≤1871 J.C. Kølle, Bandholm.
1871≥


Forkortelser og kildeforklaringer kan findes på skibsdatabasen ved at følge dette link.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret 2020-08-20.
Retur til toppen af siden    
Retur til Maritim indledningsside Retur til hjemmesidens forside