Rederier

Nogle oplysninger om rederier, hvis navne begynder med LIndledning

Denne tekst indeholder oplysninger om en del danske rederier og nogle enkelte udenlandske firmaer med betydelige interesser i de danske rederier.
Oversigten er alfabetisk og felterne "grundlagt / aktiv" og "ophørt / aktiv senest" skal forstås som de årstal, som jeg har fundet aktiviter for hos det aktuelle rederi, men ikke nødvendigvis hverken tidligste grundlæggelses- eller seneste ophørsdatoer.

Der er en nedre grænse for at blive inkluderet på 4 skibe over 100 BRT, men grænsen er ikke overholdt i tilfælde af særlig interesse for rederihistorie. Listen er relateret til Museet for Søfarts samlinger, som jeg deltager i vedligeholdelsen af. Der vil derfor mangle rederier, som jeg ikke har arbejdet med.

Et årstal med "< / >" betyder har eksisteret tidligere / senere end årstallet angiver.
Skorstensmærker og flagmærker blev først 1941 reguleret ved lov nr. 358 af 1941-08-26 og et register over mærkerne derefter oprettet og optrykt i Skibslisten for 1942 (udgivet til 1973).

Letteste adgang til rederier med egen side med dette link. Og betydningen af en del forkortelser kan findes i forkortelseslisten under skibslisten.


Alfabetisk rederiliste


Grundlagt /
aktiv
Navn, lokalitet Ophørt /
aktiv senest
≤1871 P.F. Lagoni, Fåborg.
1871≥
≤1871 C. Langballe, Århus.
Rederiet havde 5 skibe i 1871.
1871≥
1951 Knud I. Larsen, København.
Stiftet af skibsrederen med samme navn. Fra 1980'erne er sønnen Finn Saxø Larsen optaget i rederiet som partner.
Rederiet opererede hovedsageligt med enkeltskibsrederier i I/S-formen.
Skibsnavne med efternavn SIF skyldes investoren Hans Siesbye, der havde haft egen yacht med samme navn.

1951 - Skibsreder Knud I. Larsen anskaffede sit første skib for egen regning.
1999-01-06 - Rederiet taget under konkursbehandling med en gæld på nær en milliard kroner (betalingsstandsning fra 1998-10-28).

1999 - En del aktiver blev overført til et nydannet rederi KIL Shipping Denmark A/S, der overtog de tilbageværende skibe (26 stk., der ejes af datterselskabet KIL Singapore). Det nye selskab blev disponeret af de to største kreditorer: Danmarks Skibskreditfond og Unibank.
2001 - KiL Shipping blev købt af norske Tschudi & Eitzen Holding.

Skorsten blå med rød cirkel hvori stod bogstaverne KiL.
2001
1747 Lars Larsen, København.
1779 - havde rederiet 11 skibe på tilsammen 625 kls.
1797 - havde rederiet 14 skibe på tilsammen 1.431 kls. i drift.
1807
≤1845 J. Levysohn, København.
1845 - Opført i Mossin med briggene:
HECKLA, 63,5 kls.,
VICTORIA, 77,5 kls.
Skonnerterne:
CERES, 57 kls.,
NAJADEN, 59,5 kls.
1845≥
1916 Lillebelt Rederi A/S = Rhederiet Lillebelt A/S, Fredericia.
1916-10-02 - Stiftet med direktør N.C. Nielsen som formand.
1926
≤1916 Limfjorden Rederi-A/S, Ålborg.
Aktieselskabet disponerede en del sejlskibe i og efter WW1. Bl.a. havde de en del længere rejser med kul, der var brandfarlige, og visse lastehavne var særligt kendte for kul, der let selvantændte ved længere sørejser over 50-70 dage.
Rederiet benyttede ofte firmaet Rechnitzer, Thomsen & Co., Ålborg, som KR. (R.T.&Co. går tilbage til 1830).
Jeg har i skibsdatabasen registreret rederiet for nedennævnte:
ATALANTA (ID=14067).
BONOVENTO (ID=14077).
CALLUNA (ID=12066).
KORSHOLM (ID=10130).
LYSGLIMT (ID=11868).
OXHOLM (ID=13206).
QUINTERO (ID=12135).
SOLHEIM (ID=12147).
AALBORG (ID=10623).

GERDA (ID=13898) står i kilden (BogID3500) p.29 opført som ejet 1916 af Limfjorden A/S, mens kilden (Fred.) p.349 anfører ejeren som et I/S ved Rechnitzer, Thomsen & Co..
1923≥
1961 Lindingerkoncernen, København, ved skibsreder Asger Lindinger († 1999-09-20).
1961 - Stiftet af Asger Lindinger som et anpartsrederi.
1961 - Første skib var M/S RUTH.
1961 - Fra 1961 blev 7 nybygninger leveret fra Nordsøværftet til Lindinger, men sluserne var for små til større skibe, der derefter var ønsket af rederiet.
1967 - Hovedleverandør af skibe fra 1961 var Husumer Schiffswerft, der afleverede 18 af rederiets skibe.
1977 -
LINDINGER IVORY (ID=11760) overfaldet af pirater på Lagos red. Kaptajnen omkom.
1963 - Oprettede færgedrift mellem Rømø og Sild.
1978 - Rederiet gik konkurs (betalingsstandsning 1978-08-17).
1978
1747 A.A. Lion, København.
1807
>1795 Grosserer Just Ludvigsen, København.
1793 - Rederiet havde 8 skibe med tilsammen 271 kls. i drift.
1797≥
≤1871 H.P. Lund, Rønne.
1871≥
1781 Lund & Chapman, Helsingør.
1782


Forkortelser og kildeforklaringer kan findes på skibsdatabasen ved at følge dette link.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret 2019-10-31.
Retur til toppen af siden    
Retur til Maritim indledningsside Retur til hjemmesidens forside