Rederier

Nogle oplysninger om rederier, hvis navne begynder med MIndledning

Denne tekst indeholder oplysninger om en del danske rederier og nogle enkelte udenlandske firmaer med betydelige interesser i de danske rederier.
Oversigten er alfabetisk og felterne "grundlagt / aktiv" og "ophørt / aktiv senest" skal forstås som de årstal, som jeg har fundet aktiviter for hos det aktuelle rederi, men ikke nødvendigvis hverken tidligste grundlæggelses- eller seneste ophørsdatoer.

Der er en nedre grænse for at blive inkluderet på 4 skibe over 100 BRT, men grænsen er ikke overholdt i tilfælde af særlig interesse for rederihistorie. Listen er relateret til Museet for Søfarts samlinger, som jeg deltager i vedligeholdelsen af. Der vil derfor mangle rederier, som jeg ikke har arbejdet med.

Et årstal med "< / >" betyder har eksisteret tidligere / senere end årstallet angiver.
Skorstensmærker og flagmærker blev først 1941 reguleret ved lov nr. 358 af 1941-08-26 og et register over mærkerne derefter oprettet og optrykt i Skibslisten for 1942 (udgivet til 1973).

Letteste adgang til rederier med egen side med dette link. Og betydningen af en del forkortelser kan findes i forkortelseslisten under skibslisten.


Alfabetisk rederiliste


Grundlagt /
aktiv
Navn, lokalitet Ophørt /
aktiv senest
<1779 Christopher MacEvoy (1760-1838) med interessanter, København.
1779 - rådede firmaet over 5 skibe på tilsammen 402,5 kls. [DHI-3 p.160]
1800≥
1747 Lars Madsen og søn Bertel Madsen = Lars Madtzen & Bertel Madtzen, København.
1807
1916 c. Rederiet Motorskibsselskabet Marienborg, Kalundborg.
Et af Valdemar Henckels selskaber.
Se under Henckel.
1925
1755 Marokkokompagniet = Afrikanske Kompagni, København.
1766
1966 Mercandia Rederierne, København.
1966-06-01 - Skibsreder Per Henriksen (1919-11-03 til 2008-07-16) stiftede Mercandia Rederierne.
1962 - Fra 1962, hvor første skib blev bestilt, til midt i 1980'erne aftog Mercandia 137 skibe, hvoraf 84 blev leveret fra Frederikshavn / Danyard værftet.
1996-06-01 - Rederiet indledte sejlads på ruten Helsingør-Helsingborg under navnet Sundbroen.
1998-12-31 - Mercandias rute KattegatBroen ophørt.
2006 - Var alle shippingaktiviteter afviklet.
2006
1903 Mercur D/S, København.
Stiftet af Firmaet C.P. Jensen, København, der også stiftede Vulkan D/S i 1898.
1931≥
<1815 Meyer & Trier, Handelshus, København.
Ejede fregatskibet FREDERIK 1815- (ID=12401).

Handelshuset gik i betalingsstandsning 1820 og en af indehaverne, M.L. Nathanson, forsøgte at videreføre firmaet, men firmaet gik konkurs 1831. [AMM p.35 fra DBL-3]
1831
≤1871 N.R. Mogensen, Fåborg.
1871≥
≤1871 Jens Monberg, Horsens og København.
1871≥
1912 Morsø Dampskibsselskab A/S, Nykøbing M.
1912≥
1796 Moses & Søn G. Melchior, København.
1961≥
1925 Motortramp A/S, Stensved - Kallehave.
Familien Reimann sad i både direktion og bestyrelse.
1951 - Rederiet disponerede 3 skibe:
TUREBY (ID=7683),
VEDBY (ID=7732) og
STENSBY (ID=8651).

1960 - Rederiet havde 2 skibe:
TUREBY (ID=7683) og
VEDBY (ID=7732), og
havde i 1962 kun VEDBY tilbage i (Flg.). Derefter ophørte rederiets skibsfart.

Skorstensmærke rødt M i hvid diamant på sort skorsten. Kontorflag: Rødt stutflag med rødt M i hvid diamant.
1963
≤1852 J.J. Munck, København
1862≥
≤1871 E.B. Muus, Kerteminde og København.
1871≥
1891 Myren D/S A/S, København.
Stiftet af Holm & Wonsild.
1891-03-31 - Rederiet stiftedes.
1975
1904 A.P. Møller = APM, København.
Moderfirma for rederierne Svendborg D/S A/S og D/S af 1912, efter 2002 sammenlagt.
Linket fører til separat tekst for rederiet.
2015>
≤1871 H.L. Møller's Enke, Svendborg.
1871≥
≤1858 J.P. Møller, Ribe.
Disponerede 1858-1859 i alt 3 skibe på i alt 261 kls.
1859≥
≤1843 Lars Nielsen Møller, Svendborg.
Disponerede 1843 i alt 11 skibe på i alt ca. 600 kls.

PRINSESSE CAROLINE AMALIE (ID=9388), brig.
LYKKENS PRØVE (ID=17204), brig.
PRINS CHRISTIAN FREDERIK AF DANMARK (ID=3667), brig.
MARENS MINDE (ID=17240), brig.
CATHARINA / CATHRINE (ID=8125), skonnertbrig, 60 kls., kaptajn 1843 L. Nielsen.
DE TO BRØDRE (ID=3872), skonnert, 59 kls., kaptajn L.N. Erichsen 1843.
LAURS / LARS MØLLER, skonnert, 58 kls., bygget 1841, kaptajn J.L. Fischer 1843.
HAABET (ID=3396), slup, 44 kls., kaptajn R.D. Nielsen 1843.
ØXENBJERG (ID=17241), slup / galease.
ALDERDOMS STØTTE, slup, 35,5 kls., kaptajn H. Hansen 1843.
LOVISE AUGUSTE, jagt, 34 kls., bygget 1839, kaptajn A. Nielsen 1843.
1843≥
≤1843 Niels Larsen Møller, Svendborg.
Disponerede 1843 i alt 4 skibe på i alt 223,5 kls.

KRONPRINSESSE CAROLINE (ID=12489), brig.
DE 6 SØSKENDE, skonnert, 48,5 kls., kaptajn C.P. Anderskou 1843.
ANNINE NIELSINE (ID=14396), brig.
ØXENBJERG, slup, 41,5 kls., kaptajn H.R. Liebroth 1843.
1843≥
>1797 Grosserer Peter Møller, København.
1793 - Rederiet havde 5 skibe med til sammen 258 kls. i drift.
1798≥
≤1843 R. Møller, Svendborg.
Disponerede 1843 i alt 3 skibe på i alt 212 kls.
1843≥
≤1871 S.J. Møller, Svendborg.
1871≥


Forkortelser og kildeforklaringer kan findes på skibsdatabasen ved at følge dette link.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret 2020-09-22.
Retur til toppen af siden    
Retur til Maritim indledningsside Retur til hjemmesidens forside