Rederier

Nogle oplysninger om rederier, hvis navne begynder med NIndledning

Denne tekst indeholder oplysninger om en del danske rederier og nogle enkelte udenlandske firmaer med betydelige interesser i de danske rederier.
Oversigten er alfabetisk og felterne "grundlagt / aktiv" og "ophørt / aktiv senest" skal forstås som de årstal, som jeg har fundet aktiviter for hos det aktuelle rederi, men ikke nødvendigvis hverken tidligste grundlæggelses- eller seneste ophørsdatoer.

Der er en nedre grænse for at blive inkluderet på 4 skibe over 100 BRT, men grænsen er ikke overholdt i tilfælde af særlig interesse for rederihistorie. Listen er relateret til Museet for Søfarts samlinger, som jeg deltager i vedligeholdelsen af. Der vil derfor mangle rederier, som jeg ikke har arbejdet med.

Et årstal med "< / >" betyder har eksisteret tidligere / senere end årstallet angiver.
Skorstensmærker og flagmærker blev først 1941 reguleret ved lov nr. 358 af 1941-08-26 og et register over mærkerne derefter oprettet og optrykt i Skibslisten for 1942 (udgivet til 1973).

Letteste adgang til rederier med egen side med dette link. Og betydningen af en del forkortelser kan findes i forkortelseslisten under skibslisten.


Alfabetisk rederiliste


Grundlagt /
aktiv
Navn, lokalitet Ophørt /
aktiv senest
1926 Nautic D/S A/S, København.
Stiftet 1926, sidste skib solgt 1959.
1959
1901 Neptun D/S, København. Indgik i Dannebrog D/S.
1917
≤1942 Carl Nielsen, København.

Skorsten sort med hvidt bælte uden fyld. Kontorflag hvidt med bogstaverne CN i kursiv.
1942≥
≤1871 C.C. Nielsen, Rudkøbing.
1871≥
≤1843 H.C. Nielsen, Odense.
Disponerede 1843 i alt 9 skibe på i alt 241,5 kls.
1843≥
≤1858 J. Nielsen & Søn, Odense.
Disponerede 1858-1859 i alt 11 skibe på i alt 352 kls.
1859≥
≤1871 P. Nielsen, Falsled pr. Fåborg.
1871≥
≤1944 Skibsfører Orla Nielsen, Bandholm.

Skorsten: Gul med blåt bælte hvori i en cirkel er 6 hvide sekstakkede stjerner. Kontorflag: Blå stander med 6 hvide sekstakkede stjerner.
1944≥
≤1919 Skibsreder Torben Nielsen, København.
? - Rederiet Triton A/S stiftedes.

Skorstensmærke: Sort skorsten med rødt bælte med bogstaverne T og N i hvidt, sådan at N står under T'ets tværbjælke og hen over T's lodrette stav.
1920≥
1929 Valdemar Nielsen Rederi, Århus.
Rederiet havde som speciale aebejder i havbund, bjærgning og dykning.
1930≤
≤1871 H. Nissen, Rudkøbing.
1871≥
1885 Skibsreder Marcus Nissen, København.
Nissen var født ca. 1861 og var 1904 medstifter af Atalanta D/S A/S.
Marcus Nissens søn, Harald Nissen, blev skibsreder. Hans anden søn, Eskild Nissen, blev kaptajn.
1908≥
1919 Nordania D/S A/S, København.
Se under Pacific D/S A/S.
1934
1871 Norden D/S A/S, København.
2013≥
1942 Nordisk Shipping A/S, København.
Rederi oprettet for at kunne deltage i finansieringen af modstandsarbejdet i Danmark og tillige sørge for transportmuligheder var til stede, hvis behovet opstod.
Rederiet ejede:
FAMILIENS LYKKE næ. til DANSHIP,
INGEBORG,
FORTUNA,
GLORY og
NORSHIP.
De blev alle afhændet igen 1945.
Artikel om rederiet skrevet af Jørgen H. Barfod findes i [MK] 1984 nr.7 pp.139-147.
1945≥
1890 Nordsøen D/S A/S, København.
Se under Alfred Christensens rederier.
1914
1913 Nord-Østersø Rederiet A/S, København.
1913-06-23 - Rederiet stiftet.
1913≥
1955 Rederiet Northsea I/S, København.
1955 - Rederiet stiftet med KR. hos A.N. Petersen og medvirkende i selskabet Leif Hahn-Petersen.
Rederiet har i tiden fra 1955 og til omkring 1970 bl.a. ejet skibene:
ELFY NORTH (I) (ID=6691),
ELFY NORTH (II) (ID=6693),
MARY NORTH (I) (ID=13367),
MARY NORTH (II) (ID=13369).
Rederiet ejede M/S DISKO (ID=212) helt til 1990, hvor KGH købte det.
1990≥
≤1871 H.C. Nyholm, København.
1871≥
1906 Nykjøbing Mors Dampskibsselskab A/S, Nykøbing Mors.
1906-08-31 - Rederiet stiftet.
1906≥


Forkortelser og kildeforklaringer kan findes på skibsdatabasen ved at følge dette link.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret 2019-10-23.
Retur til toppen af siden    
Retur til Maritim indledningsside Retur til hjemmesidens forside