Rederier

Nogle oplysninger om rederier, hvis navne begynder med OIndledning

Denne tekst indeholder oplysninger om en del danske rederier og nogle enkelte udenlandske firmaer med betydelige interesser i de danske rederier.
Oversigten er alfabetisk og felterne "grundlagt / aktiv" og "ophørt / aktiv senest" skal forstås som de årstal, som jeg har fundet aktiviter for hos det aktuelle rederi, men ikke nødvendigvis hverken tidligste grundlæggelses- eller seneste ophørsdatoer.

Der er en nedre grænse for at blive inkluderet på 4 skibe over 100 BRT, men grænsen er ikke overholdt i tilfælde af særlig interesse for rederihistorie. Listen er relateret til Museet for Søfarts samlinger, som jeg deltager i vedligeholdelsen af. Der vil derfor mangle rederier, som jeg ikke har arbejdet med.

Et årstal med "< / >" betyder har eksisteret tidligere / senere end årstallet angiver.
Skorstensmærker og flagmærker blev først 1941 reguleret ved lov nr. 358 af 1941-08-26 og et register over mærkerne derefter oprettet og optrykt i Skibslisten for 1942 (udgivet til 1973).

Letteste adgang til rederier med egen side med dette link. Og betydningen af en del forkortelser kan findes i forkortelseslisten under skibslisten.


Alfabetisk rederiliste


Grundlagt /
aktiv
Navn, lokalitet Ophørt /
aktiv senest
1938 Ocean D/S A/S, København. Er del af JL.
-
1956 Olau-Line A/S fra 1961-02-10.
Blev oprettet som Olav-Line A/S 1956, København. (Skibslisten benytter formen Olav Line).
1956-10-00 - Rederiet stiftet. Skibsreder Ole Lauritzen blev fra begyndelsen KR.
1974 - Rederiets passager- og bilrute fra Vlissingen til Sheerness oprettedes.
1979 / 1980 - Olau-Line solgte 50%+50% af passagerservicen til tyske TT-line.
1981 - Olau-Lines aktiviteter og selskabet opløstes.
1994 - Til 1994 drev TT-Linien med skibe "OLAU"-navne.
Rederiets første 10 skibe var (Bemærk stavemåden for OLAV / OLAU ændres med rederinavnets ændring):
OLAV ASBJØRN - (ID=10873).
OLAV BJARKE - (ID=6689).
OLAV CLAUS - (ID=12043).
OLAU DROT - (ID=3885).
OLAU EGE - (ID=3884).
OLAU FALK - (ID=3886).
OLAU GORM - (ID=8874).
OLAU JARL - (ID=10971).
OLAU KNUD - (ID=10972).
OLAU HØG - (ID=6978).

Skorstensmærke: Blå skorsten med rødt bælte. I bæltet hvidt trapezfelt, dobbelt så bredt i fodlinjen som i toplinjen. I bæltet bogstav O i hvidt.
Kontorflag: 3 vandrette bælter, midten dobbelt bred og. Yderfelter blå, midterfelt rødt med hvid trapez med O i blåt.
1981 / 1994
1933 Alfred Olsen Transport Company A/S, København.
Stiftet af Alfred Olsen & Co. A/S.
1946 - ændrede selskabet navn til Danish-American Gulf Oil Transport Company A/S, København.

Har bl.a. haft skibene DANGULF OIL og DANGULF LUBE (senere INGE LUPE) i drift.

Skorstensmærke: Gul skorsten med et grønt rektangulært felt med et hvidt dannebrogskors, hvor der i den vandrette arm står bogstaverne VERITAS og i den lodrette arm står OIL, sådan, at bogstav I er fælles for de to ord.
Kontorflaget er et gult stutflag med samme kors og tekst som skorstenen.
1946 / 1960≥
1926 Ontario D/S A/S, København.
1926 - Dampskibsselskabet Ontario blev stiftet.
1927 - Det eneste skib blev solgt, og selskabet likvideredes.

Befragter T.C. Christensen var forretningsfører / korresponderende / bestyrende reder for selskabet. Se i øvrigt under Hafnia D/S A/S.
1927
1915 Orient D/S A/S, København.
1994 - Rederiet Norden fusionerede med Orient D/S A/S med Orient som den fortsættende operationelle virksomhed, men skiftede navn til Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S.
1994
1912 Orion D/S A/S, København.
Stiftedes af Generalkonsul og Kaptajn Carl Peter Jensen.
Carl Peter Jensen havde i 1898 stiftet Vulcan D/S A/S.
1957
1616-03-17 Ostindisk Kompagni (I) =
Det Ostindische Compagnie = Den Indianske Sejlation.
1650
1670-11-28 Ostindisk Kompagni (II) =
Det Ostindische Compagnie.
1729-04-28
1944 Otto Danielsen A/S, København.
Ledet af Danielsenfamilien til 2005.
2005 - Indgik i Tschudi Shipping Company, norsk selskab.
2013
1903 / 1919 Det Oversøiske Kompagni, København = The Overseas Trading Company Ltd..
1919 - Det Oversøiske Kompagni, København, var stiftet 1903 som et handelshus, fra 1919 også som rederi.
1929 - Likviderede 1929.
Befragter T.C. Christensen var forretningsfører / bestyrende reder for selskabet.
Se i øvrigt under Hafnia D/S A/S.

Skorstensmærke en hvis cirkel på en sort skorsten. I den hvide cirkel et rødt svastika-tegn.
Kontorflaget var et rødt stutflag med en hvid cirkel med et rødt svastika-tegn.
1929


Forkortelser og kildeforklaringer kan findes på skibsdatabasen ved at følge dette link.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret 2019-10-23.
Retur til toppen af siden    
Retur til Maritim indledningsside Retur til hjemmesidens forside