Rederier

Nogle oplysninger om rederier, hvis navne begynder med PIndledning

Denne tekst indeholder oplysninger om en del danske rederier og nogle enkelte udenlandske firmaer med betydelige interesser i de danske rederier.
Oversigten er alfabetisk og felterne "grundlagt / aktiv" og "ophørt / aktiv senest" skal forstås som de årstal, som jeg har fundet aktiviter for hos det aktuelle rederi, men ikke nødvendigvis hverken tidligste grundlæggelses- eller seneste ophørsdatoer.

Der er en nedre grænse for at blive inkluderet på 4 skibe over 100 BRT, men grænsen er ikke overholdt i tilfælde af særlig interesse for rederihistorie. Listen er relateret til Museet for Søfarts samlinger, som jeg deltager i vedligeholdelsen af. Der vil derfor mangle rederier, som jeg ikke har arbejdet med.

Et årstal med "< / >" betyder har eksisteret tidligere / senere end årstallet angiver.
Skorstensmærker og flagmærker blev først 1941 reguleret ved lov nr. 358 af 1941-08-26 og et register over mærkerne derefter oprettet og optrykt i Skibslisten for 1942 (udgivet til 1973).

Letteste adgang til rederier med egen side med dette link. Og betydningen af en del forkortelser kan findes i forkortelseslisten under skibslisten.


Alfabetisk rederiliste


Grundlagt /
aktiv
Navn, lokalitet Ophørt /
aktiv senest
1915 Pacific D/S A/S, København.
1915-08-30 - Stiftedes af Kaptajn L.R. Schmidt og Afdelingschef Erik Valeur.
1952 - Pacific var da et delvis af Hetland ejet D/S, og Hetland blev samme år KR. for Pacific D/S, og de to selskabers drift blev sammenkørt.
1952
≤1858 Poul Pagh = Paul Pagh, Ålborg.
Poul Pagh * 1795 † 1870-11-03 disponerede 1858-1859 i alt 8 skibe på i alt 533,5 kls. Det største var barken:
ANNETTE - (ID=14395).
Samt bl.a.:
INDUSTRIE - (ID=3446).
KIRSTINE - (ID=3457).
TVILLINGBRØDRENE - (ID=9016).

Fik sit navn hædret ved navngivningen 1915 af S/S PAUL PAGH - (< ahref="http://www.jmarcussen.dk/maritim/skibsliste/side.php?id=12767">ID=12767) til Aalborg D/S A/S, Ålborg.
1859≥
<1797 Grosserer Georg Daniel von der Pahlen, København.
1797 - Rederiet havde følgende 4 skibe og muligvis flere i drift 1797:
MARIA - (ID=13454).
RESOLUTIONEN - (ID=13455).
MARGRETHE MAGDALENA - (ID=13456).
ARGUS - (ID=13457).
Og indfl. 1798 yderligere:
ADMIRAL AF CHAPMANN - (ID=8503).
1813>
1860 c. Hans Jessen Pallisen, St. Petersborg.
Oprettede rederi i Sankt Petersborg, mens han var generalkonsul i byen.
1900≥
1912 Pappas & Presser, Le Havre, Frankrig.
1912-05-23 - Selskabet stiftet.
Det franske rederi stiftet af Luis Presser og hans ven og svigersøn Alexandre C. Pappas, gift med Pressers datter Claudia, havde en forkærlighed for Danmark og investerede i de danske skibe, som blev ført og bemandet med søfolk fra Marstal.
Rederiets skibe var hovedsageligt beskæftiget i fart på Vestindien, hvorfra de fik ladninger af farvetræ, logwood, til brug i farve-, tekstil og anden industri i Europa.
Skibenes danske korresponderende reder var R.K. Bager, Marstal.
Rederiet disponerede i årene fra 1912 til 1934 barkskibene:
ANNA - (ID=13737).
JOHAN - (ID=12097).
CLAUDIA - (ID=12069).
PAX - (ID=12121).
SUSANNE - (ID=16763).
SUZANNE - (ID=12112).
GERMAINE - (ID=12083).

Rederiet fik aldrig kontorflag.

Rederiets to sidste skibe, CLAUDIA og SUZANNE blev solgt 1934-01-20 til Gustaf Erikson, Mariehamn.
Sejlskibstiden var forbi, fragterne var i bund, og skibsreder Luis Presser var død i 1933.
Rederiet og skibenes historie er behandlet i detaljer i bogen: Havrebarkerne fra Marstal af Finn Ole Boye, 1992.
1934
1916 Patria D/S A/S, København.
1916-06-06 - Selskabet stiftet.

Skorstensmærke: Sort skorsten med tre bælter: rødt, hvidt, rødt. Over alle tre bælter et stort sort P.
Kontorflaget er en stander delt i tre vandrette bælter: Rødt, hvidt, rødt og emd et stort sort P rækkende over alle tre bælter.
1925≥
≤1793 Grosserer I. Perch, København.
1793 - Rederiet havde 5 skibe med tilsammen 279 kls. i drift.
1796≥
≤1793 Pierre Peschier, København.
1793 - Rederiet havde 38 sager om opbringning af skibe med den engelske admiralitetsret.
1796≥
≤1871 Beatus Petersen & Co., København.
1871≥
≤1891 Sejlmagermester E.E. Petersen og sønnen Hans Petersen, Marstal.
Sejlmager Petersen drev rederivirksomhed samtidig med sit sejlmageri, og da han kort før år 1900 døde, blev rederiet videreført af sønnen Hans P.
En oversigt over disponerede skibe på egen side.

1918≥
≤1957 Hans Illum Petersen, Haderslev.
Med skibene registreret i Årøsund og indeholdende efternavnet LUPE Bl.a. skibene:
CAPCOS LUPE - (ID=15026).
HANNE LUPE - (ID=16348).
INGER LUPE - (ID=12889).
INGER LUPE - (ID=430).
IRLA LUPE - (ID=9009).
RØNLA LUPE - (ID=10167).
TORA LUPE - (ID=7088).
1986≥
≤1871 Joh. Petersen, Rudkøbing.
1871≥
≤1883 Agent Niels Petersen, Marstal, * 1838-10-20, † 1902.
Niels Petersen var udlært sejlmager og gik senere over til at investere i rederidrift.
Han købte skonnertbriggen ALF (ID=4641) i 1880 i et partrederi.
Efter faderens død fortsatte hans sønner Olaf og Hans Marius Petersen rederidriften.
Rederiets historie er nærmere omtalt i bogen [ID-3505 p.17ff]
1902≥
≤1833 Oscar Petersen, Kastrup, † 1892-03-04.
Der nævnes i Kastrup Oscar P., Martin P. (der ejede Kastrupværk) og Cornelius P.
Deres familieforhold har jeg ikke afklaret.

Kontorflaget for O.P. var et stutfag delt diagonalt på begge leder i fire trekanter, hvoraf den øverste og nederste var hvide og den indre og ydre trekant var blå.
1892
≤1843 P. Petersen, Svendborg.
Disponerede 1843 i alt 3 skibe på i alt 194 kls.
1843≥
≤1871 R. Petersen, Assens.
1871≥
1911 Phønix D/S A/S, Esbjerg.
1911-03-03 - Stiftedes, som skibsrederfamilien Andersen var stærkt knyttet til virksomheden.
1994
1787 Pingel, Meyer, Prætorius og Co., København.
Firmaets deltagere ændredes 1789-1791, og navnet ændredes til Duntzfelt, Meyer & Co.
(Se under Fr. de Coninck).
1791
≤1871 I.S. Pontoppidan, Helsingør.
1874
1947 Primrose Rederi-Aktieselskab, København.
Fra 1949 var KR. hos skibsreder C.W. Folting fra Wonsild & Søn.
Rederiets skib var PRIMROSE (ID= 8998).

Skorstensmærke: Gul skorsten med blåt bælte og sort top. I bæltet et hvidt, cirkelrundt felt. I midten af feltet bogstavet F i blåt, omgivet af en rød, cirkelformet ring.
Kontorflaget et blåt stutflag, i hvis midte et hvidt, cirkelrundt felt. I midten af feltet bogstavet F.
1965≥
1916-09-25 Primula D/S A/S, København.
Selskab i Schach Steenberg & Co.s kreds.
1922-4-10 - Selskabet likviderede og i løbet af året, og det følgende år blev skibene solgt.
1916-1923 - Rederiet ejede også fra 1916-1923:
fregatskibet ASGERD (ID=11869) og
fra 1917-1922 barkskibet THALASSA (ID=7345).
Se øvrige skibe under Skandia.
1923
1850 Hans Peter Priors Dampskibsselskab, København.
1848-12-06 - Prior fik borgerskab som grosserer i København.
teb>1850 - Prior indleder sin dampskibsvirksomhed.
1867-01-01 - Rederiets skibe indgik i DFDS.
H.P. Priors historie er fortalt i en artikel i H&S årbog 1944 pp. 20-107.
1867
1904 Progress D/S A/S, København.
1904-09-26 - Stiftet af Marius H. Nielsen og Firmaet Holm & Wonsild.
2000
≤1850 Hans Dirchsen Præst, Dragør, * 1830-06-10, † 1911.
Tjente som fører af SOPHIE (ID=13937, skonnertbrig, og PETER TORDENSKJOLD (ID=13246, bark, nok kapital til at kunne investere i parter og blive skibsreder. Disponerede bl.a.:
CARLOTA - (ID=14078, bark.
SLEIPNER - (ID=13232, bark.
ANNA MARIA - (ID=18221, skonnert.
HAABET - (ID=15778, brig.
SØRIDDEREN - (ID=16988, bark.
ANE MARIE, galease, b. 1850 i Svendborg. Præst var en periode partreder for skibet, der solgtes 1873 til Sverige (Dragoer p.100).
1911
1763 Prætorius & Meinert, København
1797 - havde rederiet 5 skibe med tilsammen 412 kls. i drift.
1810≥
1813 Hans Puggaard & Co., handelshus og BR. for Det Kjøbenhavnske Skibsrederi, København.
Se separat tekst om rederiet her.
Skibsdriften ophørte omkring tidspunktet, hvor national roesukkerproduktion blev indledt.
1885
≤1845 Puggaard & Hage, Nakskov.
Associeret selskab til H. Puggaard i København og familiemæssigt forbundet med samme.
Firmaet disponerede i 1845 skonnerten ANNETTE HAGE, 52,5 kls. (Mossin) 1845.
Se ovenstående Hans Puggaard & Co.
1885?


Forkortelser og kildeforklaringer kan findes på skibsdatabasen ved at følge dette link.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret 2020-10-10 og 2020-11-30.
Retur til toppen af siden    
Retur til Maritim indledningsside Retur til hjemmesidens forside