Rederier

Nogle oplysninger om rederier, hvis navne begynder med Q og RIndledning

Denne tekst indeholder oplysninger om en del danske rederier og nogle enkelte udenlandske firmaer med betydelige interesser i de danske rederier.
Oversigten er alfabetisk og felterne "grundlagt / aktiv" og "ophørt / aktiv senest" skal forstås som de årstal, som jeg har fundet aktiviter for hos det aktuelle rederi, men ikke nødvendigvis hverken tidligste grundlæggelses- eller seneste ophørsdatoer.

Der er en nedre grænse for at blive inkluderet på 4 skibe over 100 BRT, men grænsen er ikke overholdt i tilfælde af særlig interesse for rederihistorie. Listen er relateret til Museet for Søfarts samlinger, som jeg deltager i vedligeholdelsen af. Der vil derfor mangle rederier, som jeg ikke har arbejdet med.

Et årstal med "< / >" betyder har eksisteret tidligere / senere end årstallet angiver.
Skorstensmærker og flagmærker blev først 1941 reguleret ved lov nr. 358 af 1941-08-26 og et register over mærkerne derefter oprettet og optrykt i Skibslisten for 1942 (udgivet til 1973).

Letteste adgang til rederier med egen side med dette link. Og betydningen af en del forkortelser kan findes i forkortelseslisten under skibslisten.


Alfabetisk rederiliste


Grundlagt /
aktiv
Navn, lokalitet Ophørt /
aktiv senest
≤1871 Randers Dampskibsselskab af 1866, Randers.
1871≥
≤1871 H.J. Rasmussen, Svendborg.
1871≥
≤1871 P.K. Rasmussen, Marstal.
1871≥
≤1871 P. Rechnitzer, Ålborg.
Rederiet havde 4 skibe i 1871.
1871≥
≤1843 Ree & Co., Randers.
Disponerede 1843 i alt 8 skibe på i alt 393,5 kls.
1843≥
1775 Niels Lunde Reiersen, København.
Rederen drev fra 1775 rederi sammen med de Coninck (Se under denne) indtil 1790 og senest 1802.
1807
≤1855 C.F. Rentzmann, København.
1855 - Opført i [MC] med:
briggen WALBORG, 52 kls.,
skonnertbriggen VENUS, 79,5 kls.,
skonnerten NAVIGATEUREN, 50,5 kls. og
skonnerten INVENTION, 20,5 kls., samt
sluppen JYLLAND, 14,5 kls.
1855≥
1781 Roepstorff, København.
1782
>1797 Grosserer I.N.A. Romeis, København.
1793 - Rederiet havde 4 skibe med tilsammen 211 kls. i drift.
1798≥
<1797 Rose & Siems, København.
1797-11-16 - FANNY hjemkom fra Isle de France med ladning for 146.582 Rdl.
1797≥
<1804 Philip Ryan, København.
1804-09-03 - NANCY (ID=13462).
1804≥
1747 / 1753 Niels Ryberg & Thyge Thygesen, København.
Rybergs forskellige selskaber handlede under navnene ** Ryberg & Thygesen junr. ** Ryberg & Thygesen ** Ryberg, Thygesen & Co. ** eget navn ** Ryberg & Co. **
1820
<1916 Rødby Havn D/S A/S, Rødby.
1923 - Solgte alle sine skibe til Dansk-Engelsk D/S A/S (I) jf. [Koch] p.203, men ejede også senere skibe.

Skorstensmærke: Sort skorsten med rødt bælte med et hvidt R.
Kontorflaget et rødt stutflag med et hvidt R.
1935≥
≤1867 Skibsreder, grosserer Hans Johannes Rønne, København.
Kilde: (GRU-01-0030). Rederen ejede skibene:
INGEBORG, skbrg., (ID=12731)
THYRA, NHLJ, sk., (ID=12732)
CESAREWNA, skbrg., NLWB, (ID=12730)
JOHN, bark, NPHK, (ID=12733), ejer med 2/36-parter.
1876≥
≤1858 H.P. Rønne, Rønne.
Disponerede 1858-1859 i alt 4 skibe på i alt 281 kls.
1859≥


Forkortelser og kildeforklaringer kan findes på skibsdatabasen ved at følge dette link.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret 2019-10-23.
Retur til toppen af siden    
Retur til Maritim indledningsside Retur til hjemmesidens forside