Rederier

Nogle oplysninger om rederier, hvis navne begynder med SIndledning

Denne tekst indeholder oplysninger om en del danske rederier og nogle enkelte udenlandske firmaer med betydelige interesser i de danske rederier.
Oversigten er alfabetisk og felterne "grundlagt / aktiv" og "ophørt / aktiv senest" skal forstås som de årstal, som jeg har fundet aktiviter for hos det aktuelle rederi, men ikke nødvendigvis hverken tidligste grundlæggelses- eller seneste ophørsdatoer.

Der er en nedre grænse for at blive inkluderet på 4 skibe over 100 BRT, men grænsen er ikke overholdt i tilfælde af særlig interesse for rederihistorie. Listen er relateret til Museet for Søfarts samlinger, som jeg deltager i vedligeholdelsen af. Der vil derfor mangle rederier, som jeg ikke har arbejdet med.

Et årstal med "< / >" betyder har eksisteret tidligere / senere end årstallet angiver.
Skorstensmærker og flagmærker blev først 1941 reguleret ved lov nr. 358 af 1941-08-26 og et register over mærkerne derefter oprettet og optrykt i Skibslisten for 1942 (udgivet til 1973).

Letteste adgang til rederier med egen side med dette link. Og betydningen af en del forkortelser kan findes i forkortelseslisten under skibslisten.


Alfabetisk rederiliste


Grundlagt /
aktiv
Navn, lokalitet Ophørt /
aktiv senest
1824 M.W. Sass & Sønner, København.
Grundlægger Mathias Wilhelm Sass fik borgerskab som grosserer 1824 og begyndte derefter at handle på udlandet og efterhånden med egne skibe.
Ved M.W. Sass' død fortsatte hans to sønner forretningen, men efter 1883 har firmaet ingen skibe i skibslisten.
1883
≤1843 A.L. Schmidt & Hansen, København.
Opererede også som rederiet Cora.
1855 - Opført i [MC] med 7 brigskibe:
ALWINA (ID=10930), 59,5 kls.,
CORA (ID=13019), 76,5 kls.,
DANIEL, 90 kls.,
ELISA, 75,5 kls.,
IDA (ID=8648), 71 kls.,
IMMANUEL, 75 kls.,
UNCAS, 91 kls.
1851-1865 - Ejedes briggen PREBENE (ID=3540).
1865≥
≤1871 C.M. Schmidt, Århus.
1871≥
≤1842 Skibsreder H. Schmidt og senere H. Schmidts Enke, Ålborg.
Disponerede 1858-1859 i alt 6 skibe på i alt 460,5 kls. Det største var:
LIMFJORDEN -skonnert 3-m. (ikke identificeret).
1859≥
≤1871 J.H. Schmidt, Ribe.
1871≥
1747 John Schmidt, København.
1807
≤1870 Skibsreder J.L. Schouboe, København. Både en senior og en junior omtales.
Rederiet disponerede bl.a. skibene:
ALEXANDRA, NDRJ, bark, (ID=12245)
ANNA, NFHG, bark, (ID=12740)
LEONHARD, NQCM, skbrg., (ID=12739)
MARIA (MARIE), NPVF, skbrg., (ID=12738)
Kilde: (GRU-01-0033).
1900≥
≤1871 A.R. Segelcke, Lønstrup pr. Hjørring.
1871≥
1873 Sejl- og Dampskibsselskabet af 1873, København.
1873-01-09 - Stiftedes Sejl- og Dampskibsselskabet af 1873
Selskabet overtog skibe fra Det Danske Søfartsselskab. Linket på ovenstående linje indeholder øvrige oplysninger om rederiet.
Se ovenfor om Det Danske Søfartsselskab.
1880
1904 Sejlskibsselskabet Scandia A/S, Esbjerg.
Hoveddeltagere og ledelse var Chr. Breinholt og L.D. Lauritzen (til 1907).
Første skib 1904-07-23 var skonnerten ELLA (NMWJ), 74,30 fra 1906 64,84 NRT, b. 1874 i USA, solgt 1912 til Sverige.
Fra 1904 til 1905 ejede selskabet:
kuffen ASTA (NMQR),
Rederiet ejede fra 1904 til 1910:
skonnerten INGA b. 1898 i Sverige 97,23 NRT, solgt 1910 til Norge.
Desuden ejede de i perioden:
skonnerten OCTA (NJGD),
skonnerten URDA (NFMW),
skonnerten YRSA (ID=4276) 3-m. (NPVF),
skonnerten ÆTNA (NQKL),
skonnerten ASTA (ID=6326), b. 1909 hos Ring Andersen, sænket 1918-07-26 af tysk kanonild.
1916
1781 Selby, Duncan & Thompson, København 1782
1747 Selby & Co., København.
1807
1781 Rasmus Stenberg Selmer, København.
1782
1781 John Shuttleworth, Helsingør.
1782
1836 Grosserer, skibsreder, kulhandler m.m. Chr. Simoni, Ålborg.
Se egen tekst via linket i forrige linje.
1840'erne - Drev kornhandel, kulhandel og landbrugseksport.
1858-1859 - Disponerede 11 skibe på i alt 702 kls.
1900-1907 - Rederiet havde kun 2 skibe (ikke de samme) i drift og sidste år i Skibslisten var 1907.
1911
1916 Skagerak D/S A/S, København.
Stiftet af Marius Nielsen med flere - e under Progress.
1931
1906 Dampskibsselskabet Skandia A/S, København.
Stiftet af skibsreder Erlandsen i firmaet Schach Steenberg & Co.
Likvideret 1924 og af samme kreds aktionærer blev et ny selskab Dampskibsselskabet Skandia af 1923 A/S stiftet.
1906-1911 - SCHACH STEENBERG (ID=12792).
1907-1917 - ALFRED ERLANDSEN (ID=12793).
1908-1916 - RIMFAXE (ID=7236).
1908-1916 - SKINFAXE (ID=7642).
1909-1916 - GULFAXE (ID=7643.
1910-1911 - RØDFAXE (ID=7618).
1913-1916 - RØDFAXE (ID=7620).
1916-1916 - GRAAFAXE (ID=7635).
1917-1917 - RADAAS (ID=13201).
1920-1922 - SKINFAXE (ID=13080).
1920-1922 - RØDFAXE (ID=10543).
1921-1922 - GULFAXE (ID=10544).
Skorsten sort med hvidt bælte. I bæltet tre blå bølgelinjer. Kontorflag hvidt med samme tre bølgelinjer.
1921-11-16
1923 Dampskibsselskabet Skandia af 1923 A/S, København. Stiftet af skibsreder Erlandsen i firmaet Schach Steenberg & Co.
1923- - FRIEDA (ID=17023).
1925-1929 - SKINFAXE (ID=7404) ex S/S RASK.
1932
≤1935 Skandinavisk Sandsugerselskab A/S, København, ved J.G. Mouritzen.
1963 - I likvidation, skibene solgtes.

Skorsten grå med et hvidt bredt bælte under en sort top. I det hvide bælte bogstavet "S" i blåt.
Kontorflag hvidt stutflag med et blåt "S".
1963
1865 Skibsrederiforeningen af 1865 i Kjøbenhavn, København.
Rederiet anvendte som BR. F.W. Kiørboe.
Selskabets skibe gik i 1873 over i det fortsættende Sejl- & Dampskibsselskabet af 1873 A/S, København.
1865-1880 - FORENINGEN, NKWT, (ID=12597).
1865-1880 - NEPTUN, NCTP, (ID=11852).
1866-1879 - MERCUR, NJDS, (ID=12598).
1867-1872 - CHRISTIAN IX (ID=7040), forlist.
1868-1881 - DRONNING LOUISE, NBLD, (ID=3310).
1868-1873 - SJÆLLAND, NBRP, (ID=3563).
1869-1876 - FYN, NDJG, (ID=12698).

Kilder: GRU-01-0025 + GRU-01-0026.
1873
1883 Dampskibsselskabet Skjalm Hvide A/S, København.
Se også under Progress D/S A/S.
1916
1874 Dampskibsselskabet Skjelskør og Omegen A/S samt
Dampskibsselskabet Skjelskør A/S
stiftet med familien Harboe som initiativtager.
Se detaljer under forannævnte link.
1939≥
1881 Dampskibsselskabet Skjold A/S (I) stiftet.
Et af de Carlske rederier.
1890
1890-03-21 Dampskibsselskabet Skjold A/S (II) stiftet.
Et af de Carlske rederier. Sammensluttet med D/S Carl og D/S Gorm i D/S Gorm (II).
1917
1929 Ove Skou Rederi, København.
1991
1781 Johan Smith, København.
1782
≤1871 H.L. Smith, Holbæk.
1871≥
1935 Solnæs D/A A/S, København.
Stiftet af skibsreder Chr. Andersen († 1949) og søn af samme navn.
De benyttede skibsreder Oluf Svendsen som KR. Efter 1949 overtog Chr. Andersen jun. hvervet som KR.
Selskabet har bl.a. drevet skibene:
GUDNÆS (16217) bygget 1950,
LYNÆS (11371), og
GRIMALDI (16189), bygget 1967.
Havde ikke efter 1973 skibe i registret.

Sort skorsten med hvidt bælte. I bæltet en udfyldt rød cirkel.
Kontorflag: Hvidt stutflag med udfyldt rød cirkel i midten. I øverste hjørne ved standerliget et rødt bogstav D (versal) og i modsatte nederste hjørne et tilsvarende bogstav S.
1973
1904 Svendborg D/S A/S, København.
Fra 2002 fortsættende selskab i APM-rederiet.
2013≥
≤1871 P.H. Sonne, Rønne.
1871≥
≤1855 Skibsreder Thomas Sonne, København.
1900≥
1902 Dampskibsselskabet Steam A/S -
Et af de Carlske rederier. Opløst 1909, flåden gik til D/S Codan A/S.

Skorsten sort med rødt bælte, foroven og nedenunder et smalt hvidt bånd. I det røde felt en hvid diamant med rødt malteserkors.
Kontorflag delt lodret i rødt / hvidt / rødt felt. I det hvide felt et rødt malteserkors.
1909
1970 Steencoasters A/S, Assens, anpartsrederi.
1970 - Stiftet af kaptajn Jørgen Steenberg og skibsmælger Anders Fage-Petersen, Assens.
1977 - Især pga. valutaspekulationer måtte Steencoasters lukke.
1977
1869 Det Store Nordiske Telegrafselskab D/S A/S, København.
En sammenslutning af Det dansk-norsk-engelske Telegrafselskab + Det dansk-russiske Telegrafselskab + Det norsk-britiske Telegrafselskab, og i 1872 udvidet med China & Japan Extension Telegraph-Company.

Har bl.a. drevet skibene:
EDOUARD SUENSON (ID=7047 og
STORE NORDISKE (17024) (I) bygget 1880 solgt 1925 og af samme navn
STORE NORDISKE (II) (ID=12667.

Skorsten gul med sort top. Kontorflag rødt stutflag med hvidt malteserkors.
1969≥
1880 Stubbekjøbing D/S A/S, Stubbekøbing.
1880≥
1915 Suenson & Jespersen A/S, skibsmæglerfirma, København.
Stiftet 1915 af skibsmægler Magnus Nikolaj Suenson (* 1875-01-29, † 1955-06-20) og Jespersen.
1915 - Firmaet blev KR. for Dampskibsselskabet af 1915 A/S, og fra 1916 for Dana D/S A/S og Oceana D/S A/S, alle København.
Oceana D/S overtog 1918 skibene fra D/S af 1915 men likviderede selv 1925.
Dana D/S likviderede 1926.
D/S af 1915 ejede DANEVIRKE (ID=12800) forlist 1917.
1926 - Stiftede S&J Danefelt D/S A/S. Jespersen fratrådte senere, og Suenson ledede selskabet alene.
Se ovenstående under selskabet.

Kontorflag: Rødt stutflag med hvidt diagonalbånd fra nederste standerhjørne til yderste øverste hjørne. I både øvre og nedre trekant en hvid femtakket stjerne.
1967≥
1871-09-15 Dampskibsselskabet Svend A/S stiftet -
Et af De Carlske Rederier.
1890
1904 Svendborg D/S A/S, København.
Fra 2002 fortsættende selskab i APM-rederiet.
2013≥
19?? Oluf Svendsen's Rederier A/S, København.

Skorsten gul med to smalle røde bælter. Mellem bælterne en rød cirkel med bogstavet S i rødt.
19??
1897 Firmaet Svendsen & Christensen, København.
Grundlagt af Kaptajn J.T. Svendsen og Befragter Hans Christensen.
1897 - Stiftede samme år Cimbria D/S og
1898-10-20 stiftedes Vendila D/S A/S..
1902 - Kaptajn J.T. Svendsen udtrådte af firmaet.
1902 - Stiftedes Fiona D/S A/S.
1906 - Hans Christensen blev KR. for S/S AJAX (ID=6476) af Helsingør. Selskabet likvideret 1917 efter skibets forlis.
1914 - Cimbria D/S A/S blev solgt til Vendila D/S A/S.
1917 - Fiona D/S A/S likviderede.
1943 - Stifteren Hans Christensen død.

Se videre under Vendila D/S A/S..
1974
≤1947 Hans A.C.N. Svenningsen, København.
Svenningsen var KR. for Trio D/S A/S stiftet 1921, men Trio omtales også som Svenningsens rederi.
Svenningsen begyndte senere for egen regning og drev bl.a. fra 1933 S/S TRIO byg. 1916 / 1943 og fra 1947 nybygningen registreret i rederi med navnet Trio D/S A/S.
1947-1961 - TEDDY (ID=4019).

Sort skorsten med to smalle hvide vandrette bånd mellem hvilke, et bredt blåt bånd er anbragt, i hvilket bogstaverne H S i hvidt er anbragt.
Kontorflag blåt stutflag med hvid kant på alle sider. I midten bogstaverne HS i hvidt.
1961≥
1833 Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København.
A/S fra 1872-01-01. Er nu del af APM.
Se yderligere tekst her.
2013≥
1875-07-20 1875 - Det Sydfyenske Dampskibsselskab A/S = SFDS stiftelsesår.
1878 - SFDS, Svendborg. Aktieselskab fra 1878.
2008-01-01 - Clipper Group A/S opkøbte SFDS, der derefter blev drevet af Nordic Ferry Services.
2010 - Fusion af Bornholmstrafikken A/S, Sydfyenske Dampskibsselskab A/S og Nordic Ferry Services A/S, og de blev herefter lagt ind under Danske Færger A/S.

Sort skorsten med hvidt bælte mellem to røde bælter. Det hvide bælte dobbelt så højt so et rødt. Kontorflag rødt stutflag med en hvid og sort Thors hammer.
2008 / 2010
1796 c. Johannes Søbøtker & Co., København.
Solgte 1804 LAURENCE-CHARLOTTE (ID=11539), fregatskib 92,5 kls, til Duntzfelt & Co., København.
Ejede 1814-1820 ACHILLES (ID=8280), bark 174 BRT.
Samme skib er ACHILLES (ID=8281), men forvirrende kilder foranlediger begge profiler til at optræde.
Ejede 1815-1818 barken CHARLOTTE FREDERICIA (ID=2015) Ejede 1796-1818 LAURENTIUS (ID=9954), fregatskib 107 kls.
1820≥
≤1822 C. Sødring, Ålborg.
Disponerede til tider e halvsnes skibe, men 1843 i alt 2 skibe på i alt 187 kls. Rederens største skib, og også Ålborgs største i 1830-1840'erne var:
CALEDONIA - (ID=11289) fuldskib, forlist 1844.
1844≥
1850 Thomas Jepsen Sødring, København, grosserer og skibsreder.
1882
1??? Sønderborg Dampskibsselskab A/S, Sønderborg.
Oprindeligt det tyske Vereingite Flensburger-Ekensunder und Sonderburger Dampschiffs-Gesellschaft.

Skorsten sort med tre lige brede bælter: gult, blåt, gult.
Kontorflag et stutflag delt ved begge diagonaler i fire trekantede felter, det inderste og yderste blå og øverste og nederste gule.
1???
1980 Sønderborg Rederiaktieselskab.
Se ovenstående under C. Clausen, Haderslev / Svendborg / København.
2015≥
1918 A.E. Sørensen Rederi = AES, Svendborg.
Stiftet af Adolf Ejler Sørensen (* 1896) i 1918 og forblev selv korresponderende reder og endegyldige beslutningstager til sin død i 1974-11-20.
Han nåede at stifte 15 rederiaktieselskaber og omtrent lige så mange partrederier.
Tre børn, en søn og to døtre, der efter moderens død i 1980'erne skulle fordele arven, var uenige om driften, og firmaet likviderede i 1987.
1987 - Rederiet er likvideret.
1987
19?? G.V. Sørensen Rederi-I/S, Charlottenlund.

Skorsten sort med 5 smalle vandrette bælter hhv. rødt, hvidt, rødt, hvidt, rødt. Dækkende over højden af de tre midterste bælter bogstavet G i blåt.
19??
≤1805 Saabye, Mørch og kaptajn Peter Holbech, København.
1805-05-28 - CONSTANTIA, 89 kls. Hjemkom fra Isle de France med ladning.
1805≥


Forkortelser og kildeforklaringer kan findes på skibsdatabasen ved at følge dette link.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret 2019-10-30 og igen 2021-01-26.
Retur til toppen af siden    
Retur til Maritim indledningsside Retur til hjemmesidens forside