Rederier

Nogle oplysninger om rederier, hvis navne begynder med TIndledning

Denne tekst indeholder oplysninger om en del danske rederier og nogle enkelte udenlandske firmaer med betydelige interesser i de danske rederier.
Oversigten er alfabetisk og felterne "grundlagt / aktiv" og "ophørt / aktiv senest" skal forstås som de årstal, som jeg har fundet aktiviter for hos det aktuelle rederi, men ikke nødvendigvis hverken tidligste grundlæggelses- eller seneste ophørsdatoer.

Der er en nedre grænse for at blive inkluderet på 4 skibe over 100 BRT, men grænsen er ikke overholdt i tilfælde af særlig interesse for rederihistorie. Listen er relateret til Museet for Søfarts samlinger, som jeg deltager i vedligeholdelsen af. Der vil derfor mangle rederier, som jeg ikke har arbejdet med.

Et årstal med "< / >" betyder har eksisteret tidligere / senere end årstallet angiver.
Skorstensmærker og flagmærker blev først 1941 reguleret ved lov nr. 358 af 1941-08-26 og et register over mærkerne derefter oprettet og optrykt i Skibslisten for 1942 (udgivet til 1973).

Letteste adgang til rederier med egen side med dette link. Og betydningen af en del forkortelser kan findes i forkortelseslisten under skibslisten.


Alfabetisk rederiliste


Grundlagt /
aktiv
Navn, lokalitet Ophørt /
aktiv senest
≤1871 H. Tanggaard, Århus.
1871≥
≤1871 H. Tanggaard, Århus.
1871≥
1911 Tankskibsrederiet A/S, Fredericia, stiftet 1911.
Datterselskab af Det forenede Olie Kompagni A/S, der specielt transporterede olieprodukter for BP Oliekompagniet.
Selskabet drev bl.a. fra 1946-1957:
M/T HAIFA (ID=12851) og 1951-1958
M/T GERDA SKAGBO (ID=12850).
En del mindre bunkersbåde og nogle udenlandske tankskibe var i fart.

Skorsten gul med olieselskabet BPs logo hvidt, skjoldformet med bogstaverne BP i blåt i midten.
Kontorflaget var et hvidt stutflag med skjold og BP som i skorstenen.
1958>
<1800 Christmas Ter-Borch & Co., København.
1800≥
≤1871 S. Therkelsen, Horsens.
1871≥
1781 Agent Thalbitzer, København.
1782
1880 Thingvalla D/S A/S, København.

Skorsten gul med sort top. Midt på skorstenen et hvidt bælte med en blå 7-takket stjerne.
Kontorflag et hvidt stutflag med en blå 7-takket stjerne.

Rederiet er behandlet i en artikel i H&S årbog 2001 side 121-144, samt i bogen Rejsen til Amerika, Høst 1977, samt i bogen Skandinavien-Amerika Linien, 2001.
1898
1903 Thore D/S stiftet af Thor E. Tulinius, København.

Skorsten gul med sort top. Kontorflag stutflag med vandret rødt - hvidt - rødt bælte. I det hvide bælte ordet THORE.
Også set kontorflag som rødt stutflag med to vandretliggende bogstaver T med tværbjælkerne begge vendende mod flagets midte.
1903>
≤1871 J.J. Thorsen, Rønne.
1871≥
≤1871 A.C. Thurøe, Troense pr. Svendborg.
1871≥
1909 Thurø D/S A/S, Thurø pr. Svendborg.

Skorsten nederst gul, øverst blå med sort top. I det blå bælte en hvid diamant, hvori er placeret bogstavet H i hvidt.
Kontorflaget er et blåt stutflag med samme figur som på skorstenens blå felt.
19??
1941 Tide I/S, Fredericia, ved H. Aaberg & H. Nielsen.
Købte dampskibet TIDE (ID=4821), fik det 1946 omb., forliste 1950.
1946 - Købte SKANSEODDE (ID=12244) som vrag og lod det genopbygge.
1967≥
1918 Jutlandia ved kaffegrosserer Jens Toft.
1964
1889 Dampskibsselskabet Torm A/S, København.
2016>
1918 Transatlantic Rederi-A/S, Odense.
1925>
≤1870 Skibsreder Lauritz Trap, Nykøbing M.
Skibsbasen indeholder tre skibsprofiler disponeret af rederen:
CALEDONIA (ID=11122).
CAROLINE (ID=3281).
JOHANNE MAGDALENE (ID=3437).
1875>
≤1919 Triton A/S ved Skibsreder Torben Nielsen, København.
? - Rederiet Triton A/S stiftedes.

Skorstensmærke: Sort skorsten med rødt bælte med bogstaverne T og N i hvidt, sådan at N står under T'ets tværbjælke og hen over T's lodrette stav. En tidligere version gengivet 1920 viser skorstensmærke med tre vandrette bælter hvidt - rødt - hvidt med et blåt T over de tre bælter.
Kontorflaget var en stander med vandrette felter hvidt - rødt - hvidt med et blåt T over felterne.
1920≥
≤1871 Chr. R. Troensegaard's Enke, Troense pr. Svendborg.
1871≥
1747 Fr. Tutein & Peter Tutein, København.
1807
1935 Tuxen & Hagemann, København.
Havde før WW2 skibe i europæisk fart, mens aktiviteterne under krigen bestod i produktion, handel og transport af brunkul i hjemmefarten.
Efter WW2 ejede rederiet M/S BRISK (ID=12879), der gik i bananfart på USA, samt et par enkelte andre skibe i nordeuropæisk fart.
1951>


Forkortelser og kildeforklaringer kan findes på skibsdatabasen ved at følge dette link.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret 2019-10-31.
Retur til toppen af siden    
Retur til Maritim indledningsside Retur til hjemmesidens forside