Rederier

Nogle oplysninger om rederier, hvis navne begynder med UIndledning

Denne tekst indeholder oplysninger om en del danske rederier og nogle enkelte udenlandske firmaer med betydelige interesser i de danske rederier.
Oversigten er alfabetisk og felterne "grundlagt / aktiv" og "ophørt / aktiv senest" skal forstås som de årstal, som jeg har fundet aktiviter for hos det aktuelle rederi, men ikke nødvendigvis hverken tidligste grundlæggelses- eller seneste ophørsdatoer.

Der er en nedre grænse for at blive inkluderet på 4 skibe over 100 BRT, men grænsen er ikke overholdt i tilfælde af særlig interesse for rederihistorie. Listen er relateret til Museet for Søfarts samlinger, som jeg deltager i vedligeholdelsen af. Der vil derfor mangle rederier, som jeg ikke har arbejdet med.

Et årstal med "< / >" betyder har eksisteret tidligere / senere end årstallet angiver.
Skorstensmærker og flagmærker blev først 1941 reguleret ved lov nr. 358 af 1941-08-26 og et register over mærkerne derefter oprettet og optrykt i Skibslisten for 1942 (udgivet til 1973).

Letteste adgang til rederier med egen side med dette link. Og betydningen af en del forkortelser kan findes i forkortelseslisten under skibslisten.


Alfabetisk rederiliste


Grundlagt /
aktiv
Navn, lokalitet Ophørt /
aktiv senest
1920 The United Baltic Corporation Ltd., London., London.
Underselskab til østasiatisk Kompagni, København.
1982
1893 Urania D/S A/S, København.
Se under Alfred Christensens rederier.
1915
1923 Ursus D/S A/S, København.
Stiftet af kaptajn C. Boeck-Hansen. Aktiekapital 300.000 kroner. Aktionærer var kaptajn C. B-H., A. Boeck-Hansen, grosserer Sternou og grosserer Schram med familie og venner.

Første skib S/S URSUS (deraf rederinavnet) næ. til:
S/S ERIK B. (ID=12783), som solgtes 1936.
S/S WIEN (
ID=12611), som solgtes 1925.
S/S HENNING B. (ID=12784), som solgtes 1935.
1936


Forkortelser og kildeforklaringer kan findes på skibsdatabasen ved at følge dette link.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret 2019-10-23.
Retur til toppen af siden    
Retur til Maritim indledningsside Retur til hjemmesidens forside