Rederier

Nogle oplysninger om rederier, hvis navne begynder med V og WIndledning

Denne tekst indeholder oplysninger om en del danske rederier og nogle enkelte udenlandske firmaer med betydelige interesser i de danske rederier.
Oversigten er alfabetisk og felterne "grundlagt / aktiv" og "ophørt / aktiv senest" skal forstås som de årstal, som jeg har fundet aktiviter for hos det aktuelle rederi, men ikke nødvendigvis hverken tidligste grundlæggelses- eller seneste ophørsdatoer.

Der er en nedre grænse for at blive inkluderet på 4 skibe over 100 BRT, men grænsen er ikke overholdt i tilfælde af særlig interesse for rederihistorie. Listen er relateret til Museet for Søfarts samlinger, som jeg deltager i vedligeholdelsen af. Der vil derfor mangle rederier, som jeg ikke har arbejdet med.

Et årstal med "< / >" betyder har eksisteret tidligere / senere end årstallet angiver.
Skorstensmærker og flagmærker blev først 1941 reguleret ved lov nr. 358 af 1941-08-26 og et register over mærkerne derefter oprettet og optrykt i Skibslisten for 1942 (udgivet til 1973).

Letteste adgang til rederier med egen side med dette link. Og betydningen af en del forkortelser kan findes i forkortelseslisten under skibslisten.


Alfabetisk rederiliste


Grundlagt /
aktiv
Navn, lokalitet Ophørt /
aktiv senest
≤1867 Skibsreder Frederik W. Valentin / Falentin / Fallentin (* 1826 † 1912), Troense per Svendborg.
Flere personer med samme efternavn optræder som kaptajner og anpartsejere i skibene.
Skibsrederen førte eller disponerede bl.a. følgende skibe:
ALPHA - (ID=3221).
DIANA - (ID=17027).
PSYCHE - (ID=8304).
URDA - (ID=13583).
URANIA - (ID=4594).
SOLON - (ID=13853).
SKJOLD - (ID=13852).
BELONA - (ID=4644).

Portræt af skibsrederen i (bogID3498) p.16.
1910≤
1914-03-00 Dampskibsselskabet Valkyrien A/S stiftet -
Et af de Carlske rederier. Anvendte som KR. Firmaet A.O. Andersen & Co.
Overtaget 1926 af DFDS.
1926
1879 Vejle Dampbaade, Vejle.
Stiftet af bl.a. Ole Nielsen, Munkebjerg og skibsreder Carl Hansen.
1880 - Første sæson med turistbåde Vejle - Munkebjerg.
1894 - Omdannet til A/S.

Sort skorsten med rødt bælte. I bæltet bogstaverne V D i hvidt.
Kontorflaget en rød stander med bogstaverne V D i hvidt.

Rederiets historie beskrevet i Bent Mahler, 1994: "A/S Vejle Dampbåde - sejladsen på Vejle Fjord" i Vejlebogen 1994, s. 27ff. og artikel i Vejle Amt's Folkeblad 1977-06-17.
1964
1897 Vendila D/S.
Stiftet af Firmaet Svendsen & Christensen, København. S&C.
1972 - Fusionerede Vendila med Dannebrog (kilde: Dannebrogs jubilæumsbøger).
1972
1895 Vesterhavet D/S A/S, København.
Er en del af JL..
-
1671-03-11 Vestindisk KompagniVestindisk-guineisk Kompagni
Det Kongelige Octroyerede Danske West-Indiske og Guineiske Compagnie

1732-1733 - LAARBURG GALLEI / LAERBURG GALLEY (ID=11649) på rejse i trekantssejladsen.
1747-1764 - KRONPRINSENS ØNSKE / CRONPRINTZENS ØNSKE (ID=9701) gennemførte 7 rejser på trekantsruten.
1754
1778 Vestindisk Handelsselskab
Det Octroyerede Kongelige Danske Vestindiske Handelsselskab
, København.
1816 / 1824
1931 Vestjysk Dampskibsselskab A/S, Esbjerg.
Stiftet af skibsreder Niels Winther, der blev KR. til sin død i 1933.
Aktiekapital kr. 200.000. Sidst i 1930'erne flyttede rederiet til København.
2000 - Rederiet ophørte med direkte rederivirksomhed, men havde fortsat under samme navn interesser i flere rederivirksomheder.

Sort skorsten med tre bælter: smalt rødt, bredt hvidt og smalt rødt. I det hvide bælte en rød diamant med et rødt bogstav W i midten. Senere samme men uden diamanten.
Kontorflag et hvidt stutflag med et rødt vandret bælte forneden og foroven. I midten en rød diamant med et rødt bogstav W i midten.
2000
≤1843 P. Vibroe, Ålborg.
Disponerede 1843 i alt 5 skibe på i alt 220,5 kls.
1843≥
1904 Dampskibsselskabet Viking A/S (I) stiftet .
Et rederi med forbindelse med de Carlske rederier.
Overtaget af DFDS 1922, likvideret 1926.
1926
1929-08-20 Dampskibsselskabet Viking A/S (II) stiftet.
Anvendte som KR. direktør A.O. Andersen.
1933
1934 Dampskibsselskabet Viking A/S, København / Frederiksberg.
Stiftet af Grosserer Christian Borg med en aktiekapital på kr. 50.000, senere udvidet.
1934 - Første skib anskaffet var S/S HORSIA (ID=7048), der krigsforliste i nork eje 1942.
1952 - Sidste år rederiet optræder selvstændigt i Skibsregistret.
Det ejede da skibene:
S/S SKAGEN (ID=11767),
S/S JØRGEN (ID=9022) og de to små skibe
HJARNØ og HORSENS (begge under 100 ts).

Skorstensmærke: Sort skorsten med tre hvide bælter adskilt af to røde bælter. Det midterste hvide bælte er dobbelt så bredt som de andre og har bogstaverne C.B. i rødt.
Kontorflag: Flaget har samme bælter og bogstaver i samme former og farver som skorstensmærket.
1952
1797 Johan David Vogel, brygger og grosserer fra 1797.
1819?
≤1843 L.P. Voigt, Fåborg.
Disponerede 1843 i alt 5 skibe på i alt 186 kls.
1843≥
1898 Vulkan D/S stiftet af Firmaet C.P. Jensen, København.
1898 - Rederiets første skib blev S/S VULCAN (ID=11688), der 1915 solgtes til Orion D/S A/S.

Sort skorsten med bælte delt lodret i skiftevis hvide og røde søjler. Kontorflaget et stutflag med tre lodrette røde søjler skiftende med to hvide søjler.
Se også rederiet Orion.
?
1855 c. Skibsreder R.J. Walløs Rederi, København.
1887 c.
≤1805 Watt & Gordon, København.
1806-06-28 - PHØNIX, 96 kls. Hjemkom fra Isle de France med ladning.
1806-07-17 - EXPEDITION, 69 kls. Hjemkom fra Isle de France med ladning.
1806≥
1781 Agent Weisvoigt, Amsterdam.
1782
≤1871 J.C. Wibroe, Nibe.
1871≥
≤1871 P.S. Winchell, Nakskov.
1871≥
≤1843 Christian Winkel, Ålborg.
Winkel døde af kolera 1853-09-13. Winkel disponerede 1843 i alt 7 skibe på i alt 192,5 kls. og var reder for 10 skibe ved sin død.
1853
≤1880 Peder Nielsen Winther, Nordby, Fanø.
P.N. Winther levede 1841 til 1920 og var periodens største skibsreder på Fanø.
Winther var tidligst fører og parthaver i:
ANE - (ID=14293).
og i 1887 BR. for briggen:
GYLDING - (ID=13727).
Disponerede fra 1890 og til 1910 i perioder de 16 skibe:
AMETE - (ID=13614).
CASMA - (ID=17052).
CLARA - (ID=14467).
DANIA - (ID=17053).
DORIS BRODERSEN - (ID=11159).
MÆRDOR - (ID=13200).
NORDBY - (ID=17054).
PRINS VALDEMAR - (ID=4199).
PRINSESSE MARIE - (ID=9570).
PROFESSOR - (ID=14553).
SERAPIS - (ID=14555).
THOR - (ID=17055).
WILHELMINE - (ID=9565).

At rederen disponerede skibene vil sige, at han stod for driften i forskellige partrederier og aktieselskaber for de enkelte skibe.
Portræt af skibsrederen i (BogID3499) p.10.
1910≥
≤1871 C.M. Wittusen, Næstved.
1871≥


Forkortelser og kildeforklaringer kan findes på skibsdatabasen ved at følge dette link.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret 2019-11-05, revideret 2022-07-25.
Retur til toppen af siden    
Retur til Maritim indledningsside Retur til hjemmesidens forside