Rederier

Nogle oplysninger om rederier, hvis navne begynder med X til ÅIndledning

Denne tekst indeholder oplysninger om en del danske rederier og nogle enkelte udenlandske firmaer med betydelige interesser i de danske rederier.
Oversigten er alfabetisk og felterne "grundlagt / aktiv" og "ophørt / aktiv senest" skal forstås som de årstal, som jeg har fundet aktiviter for hos det aktuelle rederi, men ikke nødvendigvis hverken tidligste grundlæggelses- eller seneste ophørsdatoer.

Der er en nedre grænse for at blive inkluderet på 4 skibe over 100 BRT, men grænsen er ikke overholdt i tilfælde af særlig interesse for rederihistorie. Listen er relateret til Museet for Søfarts samlinger, som jeg deltager i vedligeholdelsen af. Der vil derfor mangle rederier, som jeg ikke har arbejdet med.

Et årstal med "< / >" betyder har eksisteret tidligere / senere end årstallet angiver.
Skorstensmærker og flagmærker blev først 1941 reguleret ved lov nr. 358 af 1941-08-26 og et register over mærkerne derefter oprettet og optrykt i Skibslisten for 1942 (udgivet til 1973).

Letteste adgang til rederier med egen side med dette link. Og betydningen af en del forkortelser kan findes i forkortelseslisten under skibslisten.


Alfabetisk rederiliste


Grundlagt /
aktiv
Navn, lokalitet Ophørt /
aktiv senest
1899 Ægir D/S A/S, København. Stiftet af Holm & Wonsild.
1906 - Indgik i rederiet Myren med 3 skibe.
1906
19?? Øernes D/S A/S, Søby.

Sort skorsten med vandret hvidt bælte omgivet af smalle røde bælter øverst og nederst. I det hvide felt står bogstaverne Ø D i sort.
Kontorflaget et hvidt stutflag med et rødt smalt bælte øverst og nederst. I det hvide felt bogstaverne Ø D i sort.
19??
1900-01-00 Øresund D/S A/S, København.
DSB var hovedaktionær, og Sverige havde part i selskabet.
1997 - Optaget i Scandlines A/S.
1997
≤1845 Ørum & Wulff, København.
Aktive i København frem til 1913.
1913
1897 ØK = Østasiatiske Kompagni = EAC, København.
Herunder hørte også med selvstændigt site The United Baltic Corporation Ltd., London.
1997-1998
1876 Det østbornholmske Dampskibsselskab A/S, Nexø.
Stiftet af tre lokale borgere: Berg, Sonne og Munch.
1877 - S/S ERNA (ID=12264) sat i drift.
1885 - S/S JARL (ID=10374).
1891 - S/S M. DAVIDSEN (ID=10455).
1899 - S/S HAMMERSHUS (ID=6595).
1924 - S/S ØSTBORNHOLM (ID=12266).

Skorsten sort med hvidt bælte. I bæltet en rød 6-takket stjerne.
Kontorflag hvidt stutflag med rød kant. I midten en rød sekstakket stjerne.
1980≥
1781 Østersøisk-guineisk Handelsselskab, København.
Det Kongelige Danske Østersøiske og Guineiske Handelsselskab
.
1786 i likvidation
1922 1922-10-12 - Aabenraa Rederi-Aktieselskab, Åbenrå.
Firmaet blev stiftet af kaptajn P.F. Cleemann (PFC), * 1885-10-30, † 1971-02-08.
Senere indtrådte hans eneste søn Harald Peter Cleemann (HPC), 1918-12-06, † 2005-09-03, i firmaet.
Mange af skibene blev drevet i partrederier.
Firmaet blev fortsat som skibsmæglerfirma efter 2001.
2001≥
≤1898 Aalborg Dampskibsselskab, Ålborg.
Rederiet disponerede bl.a. skibene:
HENNING (ID=11891).
JACOB KJELLERUP (ID=11515).
JENS BANG (ID=7634).
KNUD (ID=8153).
PAUL PAGH (ID=12767).
ELSE (ID=12934).
MARGRETHE (ID=12936).
1916
1782 Aarhus Vestindiske Handels Selskab, Århus.
1784 ca.


Forkortelser og kildeforklaringer kan findes på skibsdatabasen ved at følge dette link.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret 2019-10-23.
Retur til toppen af siden    
Retur til Maritim indledningsside Retur til hjemmesidens forside