Hov-Samsø Ruten ApS = Samsø Linien ApS = Samsø Rederi A/S

Sælvig / Horsens / Fakkebjerg / KøbenhavnType Beskrivelse
Stiftelse 1936 - Direkte rute mellem Hou og Sælvig, Samsø, oprettet af skibsreder Sander Nielsen, Bandholm. Ruten indstillet igen same år
1937-05-00 - Ruten genoptaget ved rutebilejer J.P. Petersen *), Valby.
1938-03-00 - Koncessionen for ruten overdraget til kaptajn Louis Grau, Fakkegrav / Vejle.
1979-05-27 - Århus Amt fik eneretsbevilling til ruten Hov-Sælvig.
1979-06-15 - Kommunen overdrog sejladsen på ruten til nystiftede Hov-Samsø Ruten ApS. Ejer Louis Grau.
1980 - Århus Amt blev medejer sammen med Louis Grau i Hov-Samsø Ruten ApS.
1988-11-16 - Århus Amt overtog Louis Graus anparter i Hov-Samsø Ruten ApS.
1995 - Rederiet ændret navn til Samsø-Linien ApS.
2014 - Rederiet navn blev nu Samsø Rederi A/S, Sælvig.

*) Var også initiativtager til Grenå-Hundestedfærgen.
Skibe 1936 - SAMSØ (ID=7284) indsat på ruten Hov til Sælvig.
1937 - KLINTEKONGEN (ID=6150) indsat på ruten Hov til Sælvig.
1938 - JYDEN (ID=4631) indchartret fra overfarten Strib-Fredericia, indsat på ruten til 1938-07-00.
1961 - ØEN (ID=7097) indsat på ruten.
1968-05-00 - ULLA GRAU (ID=7101) indsat.
1975 - LIS GRAU (ID=6916) indsat.
1979 - SAM-SINE (ID=847) indsat.
1984 - SAM-SON (ID=6924) indsat.
1995 - VESBORG (ID=2300) indsat.
2015-03-00 - PRINSESSE ISABELLA indsat på ruten.
Bemærkninger 1941 - På grund af krigen indstilledes trafikken først på året.
1961-06-30 - Færgeruten blev genoptaget efter sejladsanbefaling for farvandet fra minestrygningsudvalget under Søværnet.
1961-1966 - Ruten sejledes mellem Hov og Maarup Havn.
1966 - Færgeruten vendte tilbage til at sejle mellem Hov og Sælvig.
1980-01-01 - Århus Amt overtog Sælvig Havn og udbyggede den.
1980-01-01 - Ny færgehavn anlagt nord ofr den gamle i Hov.
1981-09-26 - De to førnævnte nye og ombyggede færgehavne blev taget i brug.


Kilder
Diverse skibslister
Færgefarten
Samsø rederi hjemmeside.

Forkortelser
BR. = Bestyrende reder.
KR. = Korresponderende reder.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 2017-05-20. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside