M.W. Sass & Sønner

KøbenhavnGrundlægger Mathias Wilhelm Sass (* 1792-04-28, † 1866-01-16) kom efter skolegang i handelslære og efter læretiden tjente han i firmaet Andresen & Schmidt som forvalter og opbyggede sig en begyndende formue. Da hans ansættelsesforhold ophørte ved Andresen & Schmidts konkurs, begyndte han for sig selv.

Han løste 1824 borgerskab i København, og med sin opsparede kapital begyndte han handel på oversøiske pladser og efterhånden med egne skibe. Han havde 1845 i skibslisten (Mossin) opført 15 skibe og havde indtil 1883 skibe registreret i København.

M.W. Sass blev en anerkendt mand med sæde i Grosserersocietetets komité og deltog 1857 i stiftelsen af Privatbanken. Han var også medlem af Nationalbankens repræsentantskab og major i borgervæbningen. Efter M.W. Sass' død fortsatte hans to sønner Bendix Wilhelm (* 1820, † 1883) og Carl Adolph (* 1835, † 1869).
En tredje søn, Lorentz Waage, deltog ikke i rederidriften.

Efter 1883 er der ingen rederiet tilhørende skibe registrerede i skibslisten.

Type Beskrivelse
Stiftelse 1824 - M.W: Sass løser borgerskab i København. Handel og importforretningen indledes.
Bestyrelse / ejer / deltager 1824-1883 - Mathias Wilhelm Sass og sønnerne Bendix Wilhelm og Carl Adolph.
Opløsning 1883 - Sidste år med skibe registreret.
Kontorflag Stutflag med en rhombe i midten. I rhomben bogstavet S.
Skibe 1825-1833 - reder for ADOLPH, slup (ID=8531).
1826 - var partrederi ejer af EMILIE, fregatskib (ID=12429).
1829 - var partrederi ejer af ALEXANDER, fregatskib (ID=10182).
1834 - købt ADOLPH SØSKENDE????, jagt (ID=8549).

(Årstallene er skibslisternes registreringer).
1845 - Mossins skibsliste indeholder:
DEN DANSKE EEG, bark (ID=13241), forlist 1845.
GEORG, brig 100 kls.
TITUS, brig, 101,5 kls.
TYKKEBAY, hukkert, 68,5 kls. (ID=9745), udgår 1873.
DE 6 SØSKENDE, brig, 70,5 kls. (ID=12428), udgår 1851.
EMMA, brig, 64,5 kls.
HANNE, skonnert, 51,5 kls.
JULIANE, galease, 45,5 kls.
CHRISTIAN DEN VIII, H/S (ID=3284), forlist 1855.
FALKEN, jagt, 34,5 kls. , udgår 1859.
SVANEN, jagt, 34,5 kls. , udgår 1857.
ØRNEN, jagt, 32 kls. , udgår 1854.
IMMANUEL, slup, 15 kls.
DE SYV SØSKENDE, jagt, 10 kls.
MAAGEN, jagt, 9 kls.

Opført i MC. og med første og sidste år i listerne vist først på linjen.
1852-1862: EMMA, bark, 133,5 kls. (ID=3346)*).
1852-1859: FREDERIK WILHELM, bark, 216 kls.
1852-1861: ELISABETH, skonnert, 67 kls. (ID=14215)
1860-1862: MARY, jagt, 35 kls.
1862        : FRIGGA, bark, 216 kls.
1867-1870: M.W. SASS, bark, (ID=13387).
1867-1883: MERCURIUS, brig, (ID=11295).
1867-1883: AMPHITRITE, skonnert, (ID=13389).
1867-1883: MAAGEN, skonnert, (ID=13388).

*) Formodentligt dette skib. (Rosendahl-2) p.181, har dog ikke vist redere før 1864.
Bemærkninger Museets SR-bilag 1955:0810 indeholder alene håndskreven afskrift fra MC.


Kilder
Diverse skibslister.
Diverse Mercantil Calender.

Forkortelser
BR. = Bestyrende reder.
KR. = Korresponderende reder.
kls. = kommercelæster a 2,6 tons.Jørgen Marcussen
 
Opdateret 2018-10-03. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside