Det Danske Sejlskibsrederi A/S (Det Danske Sejlskibsrhederi A/S)

MarstalEfter WW1 holdt fragtmarkedet sig oppe indtil midten af 1920, hvor det faldt ganske pludseligt og langt ned. Især urentable sejlskibe tabte i værdi og havde svært ved at skaffe ladning, og mange af dem blev solgt med tab. Der var dog stadig nogle, der mente, at sejlskibenes tid endnu ikke var slut. Det var bl.a. nogle redere i Marstal, "som troede på sejlskibene, og et rederi blev dannet for bl.a. at redde, hvad reddes kunne. Det var A/S "Det danske Sejlskibsrederi" (DDS), hvis forretningsfører var skibsreder E.B. Kromann."*)

*) (Holm-P.: Ærø) p.21.

DDS begyndte driften 1923 og havde op til sin likvidation i 1927 knap 20 skibe, hovedparten større sejlskibe - det største bramsejlsskonnerten HELGA på 357 BRT. - enkelte af skibene nåede at få installeret motor, inden de blev solgt.

Forretningsføreren skibsreder Erik B. Kromann disponerede mange skibe og var bestyrende reder for andre selskabers skibe. I 1917 omfattede hans rederi 15 skibe. Fra 1919 indgik hans skibe i rederiet Falken i Svendborg, der derved fik en flåde på 9 motorskibe og 25 sejlskibe med EBK. som forretningsfører. Men da dette rederi fik økonomiske vanskeligheder og i 1923 likviderede det, og skibene blev overtaget af det unge DDS rederi. Men også dette rederi fik problemer i det svage fragtmarked, hvor sejlskibene havde svært ved at konkurrere og trådte i likvidation 1927, og EBK. købt en del af skibene ud.

De nøjagtige ejerforhold til bestemte år er ikke undersøgt. Fokus på nedenstående skibsoversigt har været på tilhørsforholdet til Marstal og Kromanns driftselskab.

Skibsreder Erik Boye Kromann**)
Efter oversigten for Det Danske Sejlskibsrederi A/S (DDS) er noteret de skibe, som Erik B. Kromann samme år var optaget i Skibslisten med. Kromann bestyrede 1935 driften af 7 rene sejlskibe; resten havde nu fået motor installeret begyndende i 1932 med 3 af skibene. Da han 1938 købte en række skonnertbrigger 3-m. i Frankrig, fik de alle straks installeret motor.

**) Kaptajn Hermann C. Boye etablerede 1880 eget mæglerfirma i Marstal og fra 1900 sammen med mægler Rasmus Albertsen. I 1900 kom den da 15-årige Erik Boye Kromann i lære i firmaet og blev 1906 kompagnon i firmaet. I 1907 fik Erik B. K. part i eget skib, og da Hermann C. Boye døde samme år drev han firmaet sammen med Rasmus Albertsen til 1914, hvor denne trak sig tilbage og EBK. var nu eneejer af firmaet.

Type Beskrivelse
Stiftelse 1923 - Begynder rederiet at blive nævnt i skibslisterne.
Direktion / BR. / KR. Skibsreder Erik Boye Kromann, Marstal.
Opløsning 1927 - Overgik de resterende skibe til drift hos skibsreder Erik B. Kromann, Marstal.
Skibe for DDS A/S I 1925 disponerede Det Danske Sejlskibsrhederi over følgende skibe:

AGNES, skonnert, 3-m. (ID=6219).
ANDREAS, skonnert, 3-m. (ID=13360).
ELISABETH, skonnertbrig, 3-m. (ID=8635).
ELISABETHA, skonnertbrig, 3-m. (ID=8646).
FREM, skonnert, 3-m. (ID=5897).
FRIDA, topsejlsskonnert, 3-m. (ID=5383).
FYLLA, bramsejlsskonnert, 3-m. (ID=5231).
GALATHEA, bramsejlsskonnert, 3-m. (ID=5136).
HELGA, bramsejlsskonnert, 4-m. (ID=5510).
HERTHA, bramsejlsskonnert, 3-m. (ID=5508).
HAABET, skonnert, 3-m. (ID=4928).
MERKUR, bramsejlsskonnert, 3-m. (ID=9121).
META, skonnert, 3-m. (ID=5118).
NOAH, topsejlsskonnert (ID=4098).
NORDEN, skonnertbrig, 3-m. (ID=5164).
NORDSTJERNEN, bramsejlsskonnert, 3-m. (ID=4874).
NORDTRAFIK, skonnert, 3-m. (ID=4945).
POLARSTJERNEN, skonnert, 4-m. (ID=7990).
VENUS, skonnert, 3-m. (ID=5100).

Der er poster i Skibslisten, hvoraf det fremgår, at forretningsfører er Kromann, og hvor aktieselskabets navn ikke er nævnt. Ejerforholdet er ikke undersøgt nærmere, mens rederioversigten i Skibslisten samler alle skibene under DDS [JM].

Skibe for Erik B. Kromann I 1925 disponerede Erik Boye Kromann over følgende skibe:

EMANUEL, skonnertbrig, 3-m. (ID=5463).
GERTRUD, skonnert, 3-m. (ID=5509).
HUSAVIK, skonnertbrig, 3-m. (ID=13362).
NATHALIA, bramsejlskonnert, 3-m. (ID=5151).
SAN, bramsejlsskonnert (ID=4979).
SINE, skonnertbrig, 3-m. (ID=13363).

I kilden Holm-Petersen, F., 1958: Ærø-sejlskibe, er optrykt en skibsliste for skibe hjemmehørende i Marstal. Heri kan de skibe, som EBK. ejede eller bestyrede indtil 1925 findes.
Bemærkninger -


Kilder
Hermansen, Karsten (edt.), 2000: Marstal søfart 1925-2000, Marstal Søfartsmuseum.
Holm-Petersen, F. & A. Rosendahl, 1951ff: Fra sejl til diesel, Skandinavisk bogforlag.
Holm-Petersen, F., 1958: Ærø-sejlskibe, Skandinavisk bogforlag, (Holm-P.: Ærø).
Diverse skibslister.

Forkortelser
BR. = Bestyrende reder.
KR. = Korresponderende reder.
DDS = Det Danske Sejlskibsrhederi A/S.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 6.7.2016. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside