Selby, Duncan & Thompson

KøbenhavnDen indfødte katolske englænder Charles Joseph August Selby*) (1755-1823) fik sin uddannelse i Douai i Frankrig og blev 1773 ansat i det københavnske handelshus William Chippendale. Selby havde fået chancen gennem sin morfar, Nicolas Tuite, der var plantageejer på St. Croix, og havde en andet barnebarn, Robert Tuite, også arbejdede hos Chippendale.
*) også stavet Selbye.

Foruden grossisthandel beskæftigede både Selby og den unge Tuite sig også med sukkerraffinering, idet Chippendale siden1771 havde part i et raffinaderi. Fra 1777 drev den gamle Tuite raffinaderifirmaet alene eller måske sammen med Selby, der i 1795 købte en halvdel af raffinaderiet fra John Good, der i den mellemliggende tid havde købt sig ind, så Selby derefter drev raffinaderiet alene.

De to unge lod sig nauralisere og tog borgerskab som grossister i København og dannede forskellige selskaber alene eller sammen med kompagnoner. Især under neutralitetsperioden mens Frankrig, England og de nydannede Forenede Stater krigedes udrustedes mange skibe med forsyninger til de krigsførende lande.

Selby blev 1777 gift med Birgitte Borre (1757-1806), datter af en anden købmand, der gjorde handel med VI., Peter Borre. Paret havde 3 sønner. Selby blev adlet - blev baron - og helligede sig efter 1795 sine jordbesiddelser. Han ejede i forskellige perioder godserne Bækkeskov, Bredeshave, Sparresholm, Rådegård og Ourupgård på Falster. Med hans andet ægteskab indgået 1811-09-11 med baronesse Anna Ernestine Nancy Brockdorff (1767-1818) kom godset Güldenstein (Holsten) med flere underliggende gårde til bl.a. Rantzausfelde.
 
Type Beskrivelse
Stiftelse 1777 - Stiftede Selby & Co. med forskellige kompagnoner og handlede også i eget navn.
Indgik senere kompagniskab med Thomas ter Borch.
Bestyrelse / ejer / deltager Selby ledede selv sine forretninger.
Direktion / BR. / KR. Se ovenstående.
Opløsning 1795 - Selby trak sig tilbage fra handelsforretningerne og helligede sig sine jordbesiddelser.
Tilknytning Indgik kompagniskab om forskellige aktiviteter med bl.a.:
John Duncan
Samuel Thompson
Christopher MacEvoy
Thomas ter Borch.
Hovedhandelsområderne var Vestindien samt på engelsk-russisk transithandel.
Skibe 1783 - CHRISTIANSHAVN (ID=10200), købt i udlandet.
1780 - ELISABETH (ID=8808), ejet sammen med Chippendale.
1781 - EMDRUP GAARD (ID=11199), købt i Amsterdam til S:, Duncan & Thompson.
1799 - GREV BERNSTORFF (ID=10139), købt sammen med Ter-Borch, oph. 1805.
1793 - HENRIETTE (ID=10587), købt fra Sverige til S. og Ter-Borch, forlist 1796.
Bemærkninger 1775-1783 c. - Selbys firmaer udredte 51 rejser til Vestindien.


Kilder
-, 1997-2001: Dansk søfarts historie 1-7, Gyldendal, flere forfattere. [DSH]
Feldbæk, Ole, 1986: Danske Handelskompagnier 1616-1843 - Oktrojer og interne ledelsesregler, Kildeskriftsselskabet.
Gøbel, Erik, 1991: "Den danske besejling af Vestindien og Guinea 1671-1838" i Handels- og Søfartsmuseets årbog 1991. pp. 37-72.
Klem, Knud, 1985: Skibsbyggeriet i Danmark og Hertugdømmerne i 1700-årene, 1-2, Finn Jacobsens Forlag.
Liisberg, H.C. Bering, ed., 1919: Danmarks Handel og Søfart, Bd. 1. Heri særligt:
    Hammer, R.R.: "Sejlads og Handel paa Nordhavet og de nordlige Bilande", pp. 452-490.
    Bastrup, C.: "Den ostindiske Sejlation og Handel", pp. 490-661.
Werner, Johs., 1927: Christian Wilhelm Duntzfelt - En dansk storkøbmand, Gyldendal.
Diverse skibslister.

Forkortelser
AH = Almindeligt Handelskompagni.
AK = Asiatisk Kompagni.
hjs. = hjemsted, hovedkontor
KGH = Kongelige Grønlandske Handel
kls. = kommercelæster a 2,6 tons.
oph. = ophugget.
RA = Rigsarkivet.
rdl. = Rigsdaler.
VI = Vestindien.

-->

Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 21.4.2017. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside