Dampskibsselskabet for Skjelskør og Omegn A/S + Dampskibsselskabet Skjelskør A/S

SkælskørDen tidlige damspskibsfart med hjemsted i Skælskør blev til på intitiativ fra byens førende erhvervsfamlie: Familien Harboe. De tre brødre Søren, Rasmus og Adolph Harboe havde fra 1850'erne drevet rederivirksomhed fra Skælskør med sejlskibe sendt på både europæisk og oversøisk fart.

Dampskibsfarten indledtes med stiftelsen i 1874 af Dampskibsselskabet for Skjelskør og Omegn A/S, der fik Rasmus Harboe som bestyrende reder. Selskabets fart var typisk med kreaturer og andre landbrugsvarer fra Korsør og Skælskør til tyske Østersøhavne.

Fra 1884 blev der interesse for oprettelse af dampskibsfart til Agersø og Omø i Storebælt, og der oprettedes 1884-12-04 Skjelskør D/S A/S med BR. hos købmand Frederik C.B.G. Harboe.

Type Beskrivelse
Stiftelse 1873-12-29 - Stiftedes Skjelskør og Omegns D/S A/S.
1884-12-04 - Stiftedes Skjelskør D/S A/S.
Bestyrelse / ejer / deltager 1939 - Bryggeriejer Frederik Harboe var bestyrelsesformand i Skjelskør D/S A/S.
Opløsning efter 1944
Skorsten / flag Ikke registreret.
Tilknytning Dampskibsselskaberne var fra 1874 og til efter 1939 drevet med deltagelse af Harboeslægten i byen.
Skibe De tre skibe med samme navn var ejet af Skjelskør D/S A/S:
1885-1894 - SKJELSKØR (I) (ID=11282).
1894-1916 - SKJELSKØR (II) (ID=11284).
1915-1962 - SKJELSKØR (III) (ID=890).

De efterfølgende tre skibe var ejet af Skjelskør og Omegn D/S A/S:
1874-1891 - ENIGHED (ID=13092).
1884-1900 - AGERSØSUND (ID=8985).
1894-1900 - OMØSUND (ID=7591).
Fra 1901 til ca. 1907 ejede selskabet også en lille dampbåd S/S ANNA (NDJH) på 7 BRT. bygget 1891 i Svendborg som TRYG.
Bemærkninger -


Kilder
Bygger på skibslister, oplysninger fra Fore.t.g.Skibes Bevarelse og Fred. Frederichsen m.fl.
Forkortelser
BR. = Bestyrende reder.
KR. = Korresponderende reder.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 10.4.2016. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside