Rederiet Ove Skou

København / FrederiksbergType Beskrivelse
Stiftelse 1929-04-01 - Rederiet Ove Skou blev stiftet.
1935 - Aktieselskabet Ove Skou D/S A/S blev stiftet.
Bestyrelse / ejer / deltager 1974 - Ved stiftelsen var bestyrelsen Ove Skou, Kaptajn M. Skou (far til O.S. og rederiets første skibsinspektør), Fru Benny Skou.
Bestyrelsen udgjordes i mange år af Ove Skou, Benny Skou (fra 1950 ti 1987) og Jytte Skou (fra 1960 til 1975), Kaj Ove Skou (fra 1980 til 1983).
1976 - Direktion og bestyrelsesformandsposter tæt knyttet til familiekredsen. I Ove Skous levetid samlet i hans person.
Direktion / BR. / KR. 1929-04-01 - På stiftelsesdatoen overtog skibsreder Ove Skou (1906-1974) hvervet som korresponderende reder for rederiets første skib.
Skibsreder Ove Skou var alle årene direktør i selskaberne.
Opløsning 1991 - Efter Ove Skous død i 1974 blev rederiet i flere tempi afviklet, og sidste skib solgtes i 1991, mens selskabet derefter fungerede uden skibsfart.
Skorsten / flag 1941 - (Flg.) Skorsten: Blå med hvidt "S", på de tidligste skibe som: Sort skorsten med blåt bånd med hvidt "S".
Kontorflag: Blåt stutflag med hvidt "S".
Skrogfarve på senere skibe: hvid med blåt bånd.
Samme mærker anvendt for Dampskibsselskabet af 1937.
Tilknytning 1935 - Stiftede med Theophilus Hansen, indehaver af Hovedstadens Kulimport, Dampskibsselskabet Ove Skou A/S.
1937 - Stiftede Dampskibsselskabet af 1937 A/S.
1961 - Begge rederier blev fusioneret i et interessentskab udadtil virkende som Ove Skou Rederiaktieselskab.
Skibe 1929-04-01 - M/S KARISE på 700 tons dødvægt var første skib, som Ove Skou blev KR. for.
Skibet blev solgt i 1930 og erstattet med S/S STORM på 1330 tons dødvægt. [10180 p.190]
1935 - Første skib i Ove Skou D/S A/S blev S/S ELSIE, og næste skib blev S/S JYTTE.
1974 - Havde rederiet sit maksimum med 26 skibe, derefter begyndte afviklingsperioden (optaget dels i Ove Skou Rederiaktieselskab og Firmaet O.H. Skou).

Den tidligste flådeliste omfattede:
1929-1933 - M/S KARISE
1931-1934 - S/S STORM
1934-1948 - S/S LOTTE SKOU
1935-1939 - S/S JYTTE
1937-1939 - S/S HANNE SKOU
1937-1954 - S/S RIKKE SKOU
1937-1950 - S/S METTE SKOU
1940-1960 - S/S HANNE SKOU / HELLE SKOU
1943-1951 - M/S BENNY SKOU
1944-1944 - M/S KIRSTEN SKOU
1946-1949 - S/S KIRSTEN SKOU
1946-1952 - S/S INGER SKOU
1947-1956 - S/S MARIE SKOU
1947-1963 - M/S ELSE SKOU
1947-1959 - M/S BIRGITTE SKOU
1949-1964 - M/S JYTTE SKOU / SKOU NEPTUN
1951-1979 - M/S BENNY SKOU / ELSE SKOU
Bemærkninger Ved WW2's begyndelse havde rederiet en flåde på c. 12.500 DWt. Under krigen forliste to af skibene og fire fik krigshavarier.
Rederiet mistede 31 sejlende medarbejdere.
Rederiet havde ved krigens slutning en flåde på c. 17.500 DWt. I de første år efter krigen mistedes et skib ved minesprængning og et ved brand.

Forkortelser
Flg. = Danmarks Skibsliste
KR. = Korresponderende reder.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 10.2.2016. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside