Rederiet Ove Skou

København / Frederiksberg

Ove Henry Skou blev født i Nordby 1906-04-14, søn af kaptajn Mads Skou. Skibsrederen døde 1974-05-07.Type Beskrivelse
Stiftelse 1929-04-01 - Rederiet Ove Skou blev stiftet.
1935 - Aktieselskabet Ove Skou D/S A/S blev stiftet. Rederiets navn ændret 1961 til:
1961 - Ove Skou Rederi-A/S.
Bestyrelse / ejer / deltager 1974 - Ved stiftelsen var bestyrelsen Ove Skou, Kaptajn M. Skou (far til O.S. og rederiets første skibsinspektør), Fru Benny Skou.
Bestyrelsen udgjordes i mange år af Ove Skou, Benny Skou (fra 1950 til 1987) og Jytte Skou (fra 1960 til 1975), Kaj Ove Skou (fra 1980 til 1983).
1976 - Direktion og bestyrelsesformandsposter tæt knyttet til familiekredsen. I Ove Skous levetid samlet i hans person.
Direktion / BR. / KR. 1929-04-01 - På stiftelsesdatoen overtog skibsreder Ove Skou (1906-1974) hvervet som korresponderende reder for rederiets første skib.
Skibsreder Ove Skou var alle årene direktør i selskaberne.
Opløsning 1991 - Efter Ove Skous død i 1974 blev rederiet i flere tempi afviklet, og sidste skib solgtes i 1991, mens selskabet derefter fungerede uden skibsfart.
Skorsten / flag 1941 - (Flg.) Skorsten: Blå med hvidt "S", på de tidligste skibe som: Sort skorsten med blåt bånd med hvidt "S".
Kontorflag: Blåt stutflag med hvidt "S" (tidlige fotos viser et flag delt diagonalt fra top standerlig, hvor øverste del er blå med et hvidt "O" og den nederste del hvid med et blåt "S").
Skrogfarve på senere skibe: hvid med blåt bånd.
Samme mærker anvendt for Dampskibsselskabet af 1937.
Tilknytning 1935 - Stiftede med Theophilus Hansen, indehaver af Hovedstadens Kulimport, Dampskibsselskabet Ove Skou A/S.
1937 - Stiftede Dampskibsselskabet af 1937 A/S.
1961 - Begge rederier blev fusioneret i et interessentskab udadtil virkende som Ove Skou Rederiaktieselskab.
1964 - Selskabet Skou Navigation A/S stiftet, og indgik 1973-10-00 i Ove Skou Rederi-A/S. (Selskabet havde sort skorsten med hvidt bånd og blåt "S"
1980 - Skou Navigation Ltd., Monrovia, stiftet.
Skibe 1929-04-01 - M/S KARISE på 700 tons dødvægt var første skib, som Ove Skou blev KR. for.
Skibet blev solgt i 1930 og erstattet med S/S STORM på 1330 tons dødvægt. [10180 p.190]
1935 - Første skib i Ove Skou D/S A/S blev S/S ELSIE, og næste skib blev S/S JYTTE.
1974 - Havde rederiet sit maksimum med 26 skibe, derefter begyndte afviklingsperioden (optaget dels i Ove Skou Rederiaktieselskab og Firmaet O.H. Skou).

Den tidligste flådeliste omfattede:
1929-1930 - M/S KARISE (ID=9585).
1931-1934 - S/S STORM (ID=11434).
1934-1948 - S/S LOTTE SKOU (ID=11442).
1935-1939 - S/S JYTTE (ID=11437).
1937-1939 - S/S HANNE SKOU (ID=11226).
1937-1954 - S/S RIKKE SKOU (ID=4034).
1937-1950 - S/S METTE SKOU (ID=11321).
1940-1960 - S/S HANNE SKOU / HELLE SKOU (ID=10955).
1943-1951 - M/S BENNY SKOU (ID=7740).
1944-1944 - M/S KIRSTEN SKOU (ID=6090).
1946-1949 - S/S KIRSTEN SKOU (ID=11059).
1948-1952 - S/S INGER SKOU (ID=12085).
1947-1956 - S/S MARIE SKOU (ID=10660).
1947-1963 - M/S ELSE SKOU (ID=12871).
1947-1959 - M/S BIRGITTE SKOU (ID=15301).
1949-1964 - M/S JYTTE SKOU / SKOU NEPTUN (ID=3208).
1951-1979 - M/S BENNY SKOU / ELSE SKOU (ID=3627).

Alfabetisk liste over hovedparten af skibe disponeret af Rederigruppen under Ove Skou:
ARCTIC SKOU (ID=14096).
ATLANTIC SKOU (ID=4008).
BENNY SKOU (I) (ID=7740).
BENNY SKOU (II) (ID=3627).
BENNY SKOU (III) (ID=10973).
BIRGITTE SKOU (I) (ID=15301).
BIRGITTE SKOU (II) (ID=4009).
DINNA SKOU (ID=10988).
DITTE SKOU (ID=6701).
DOLLY SKOU (ID=10999).
DORIT SKOU (ID=10998).
DORTE SKOU (ID=6891).
ELSE SKOU (I) (ID=12871).
ELSE SKOU (II) (ID=7763).
ELSIE (ID=11440).
GRETE SKOU (ID=3799).
HANNE (I) (ID=13586).
HANNE (II) (ID=11225).
HANNE SKOU (I) (ID=11226).
HANNE SKOU (II) (ID=10955).
HELLE SKOU (I) (ID=11227).
HELLE SKOU (II) (ID=6855).
INGER SKOU (I) (ID=12085).
INGER SKOU (II) (ID=3713).
INGER SKOU (III) (ID=7539).
JYTTE (ID=11437).
JYTTE SKOU (I) (ID=3208).
JYTTE SKOU (II) (ID=3862).
KARISE (ID=9585).
KIRSTEN SKOU (I) (ID=6090).
KIRSTEN SKOU (II) (ID=11059).
KIRSTEN SKOU (III) (ID=3649).
KIRSTEN SKOU (IV) (ID=3847).
KIS SKOU (ID=4057).
LOTTE (ID=11441).
LOTTE SKOU (I) (ID=11442).
LOTTE SKOU (II) (ID=12872).
LOTTE SKOU (III) (ID=3705).
LOTTE SKOU (IV) (ID=3861).
MADS SKOU (ID=7537).
MAREN SKOU (ID=6947).
MARIE SKOU (I) (ID=10660).
MARIE SKOU (II) (ID=10952).
MARIE SKOU (III) (ID=3889).
METTE (ID=11320).
METTE SKOU (I) (ID=11321).
METTE SKOU (II) (ID=3668).
METTES KOU (III) (ID=3732).
METTE SKOU (IV) (ID=7538).
OVE SKOU (ID=777).
PACIFIC SKOU (ID=4006).
PETRA SKOU (ID=7772).
RIKKE (ID=11809).
RIKKE SKOU (I) (ID=4034).
RIKKE SKOU (II) (ID=10947).
SKOU NEPTUN (ID=7759).
STORM (ID=11434).
SUSANNE SKOU (I) (ID=7771).
SUSANNE SKOU (II) (ID=10985).
TEGLHOLMEN (ID=4058).

Rederiet indkøbte 1980 bulkcarrieren CAPTAIN IOANNIS fra Akane Transport Co., Monrovia (datterselskab af byggeværftet), og næ. til ADRIATIC SKOU og sat under Liberiaflag. Se detaljer i Fred.
Bemærkninger Ved WW2's begyndelse havde rederiet en flåde på c. 12.500 DWt. Under krigen forliste to af skibene, og fire af skibene fik krigshavarier.
Rederiet mistede 31 sejlende medarbejdere.
Rederiet havde ved krigens slutning en flåde på c. 17.500 DWt. I de første år efter krigen mistedes et skib ved minesprængning og et ved brand.
1953 - Rederiet flyttede til H.C. Andersens Boulevard.

Forkortelser
Flg. = Danmarks Skibsliste
KR. = Korresponderende reder.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret 2018-04-20. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside