T.C. Christensens Rederi

KøbenhavnType Beskrivelse
Stiftelse 1917 - Befragter Thorvald Christian Christensen (TCC.) begyndte selvstændig befragtningsfirma og oprettede Firmaet T.C Christensen senere T.C. Christensen & Co. A/S.
1927-10-15 - Befragter T.C. Christensen stiftede dampskibsselskabet Hafnia A/S. (nyt selskab).
Bestyrelse / ejer / deltager I hele rederiets levetid blev ledelsesfunktionerne udført med deltagelse af TCC. og hans søn.
1965 - T.C. Christensen gik på pension og sønnen K. Christensen overtog driften, der var i aftagende. Kun to skibe var tilbage i 1967.
Direktion / BR. / KR. Se bestyrelse.
1928 - TCC. blev direktør for Det Oversøiske Kompagni.
Tilknytning 1920'erne - TCC. blev korresponderende eller bestyrende reder for flere mindre rederiselskaber:
Dampskibsselskabet Codan, København, stiftet 1926, overtog fra begyndelsen fem skibe fra Albert Jensen. Skibene blev solgt og selskabet likvideredes 1927.
Det Oversøiske Kompagni, København, var stiftet 1903 som et handelshus, fra 1919 også som rederi. Likviderede 1929.
Dampskibsselskabet Gylfe, København, KR. fra 1923 til likvidationen i 1926, hvor skibene solgtes til Halla D/S A/S.
Dampskibsselskabet Hafnia, København, der 1921 med fem skibe blev overtaget af Norden D/S A/S.
Dampskibsselskabet Halla, København, stiftet 1921. Halla købte 1921-07-21 SMH skibene DROGDEN, HANS, KARL, LYNETTEN, OLUF og RØSEN af Rederiaktieselskabet Dragør. TCC. blev KR. til 1927, hvor dets skibe var solgt. Likvideredes 1928.
Dampskibsselskabet Hamlet, København, stiftet 1917 c.. TCC. var KR. fra 1919.
Dampskibsselskabet Hammersholm, København, stiftet 1922 med KR. hos TCC. Likviderede i 1923 da dets eneste skib var forlist.
Dampskibsselskabet Jutlandia, København,
Dampskibsselskabet Ontario, København, stiftet 1926. Det eneste skib, ONTARIO (ID=11249) blev solgt 1927, og selskabet likvideredes.
Det københavnske Dampskibsselskab, København, stiftet 1919, likvideret 1923, og værdierne overgik til Det Oversøiske Kompagni.
Opløsning 1971 - Hafnia D/S A/S likvideredes.
1972 - Sidste skib, M/S ALSSUND, var personligt ejet af K. Christensen og blev solgt i 1972.
Skorsten / flag Skorstensmærke: Sort skorsten med blåt bælte med hvidt malteserkors.
Kontorflag: Blåt stutflag med bogstaverne TC i hvidt.
En tidlig version gengivet c. 1920 viser skorsten med bogstaverne TC i hvidt og intet malteserkors.
Skibe 1917 - TCC. blev BR. forJutlandia D/S A/S'
S/S HANS TAVSEN (ID=10306) til 1925.
1921 - TCC. bestyrede for Hamlet D/S A/S skibene
S/S PALNATOKE (ID=10388) og
SIGVALD (ID=12465).
1925 - TCC. bestyrede for Gylfe D/S A/S skibene
S/S AGGERSUND,
S/S GRØNSUND,
S/S ALSSUND og
S/S HADSUND.
1926 - TCC. bestyrede for Halla D/S A/S S/S BROSUND.
1926 - Overtog fra Albert Jensen skibene
SVENDBORGSUND (ID=6488),
ANNA JENSEN (ID=6552),
BIRTE JENSEN (ID=7134) og
METTE JENSEN (ID=11107).
1927-11-10 - Hafniarederiet overtog skibene
S/S GRØNSUND (ID=11516),
S/S HADSUND (ID=11436),
S/S AGGERSUND (ID=6210) og
S/S BROSUND (ID=130) som de første.
1945 - Rederiet Hafnias flåde på to skibe mistedes under WW2. Et nybygningsprogram blev iværksat herefter.
1952 - Fra 1952 fik rederiet leveret skibene
ALSSUND (1952),
FURSUND (1956),
HADSUND (1959),
BROSUND (1961-1962),
ALSSUND (1962),
BROSUND (1962) og
VILSUND (1962).
Bemærkninger 2007 - En uddybende artikel om TCC. findes i Handels- og Søfartsmuseets årbog for 2007. Den kan læses online på MfS' hjemmeside.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 11.1.2016. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside