C. Selby & Christmas Ter-Borch & Co. = Terborch & Co.

KøbenhavnType Beskrivelse
Stiftelse 1780 før -
Bestyrelse / ejer / deltager -
Direktion / BR. / KR. -
Opløsning -
Tilknytning 1780 - Også i kompagniskab med William Chippendale og agent Dungan og agent Thomson.
Skibe 1780 - ELISABETH (ID=8808), ejet af William Chippendale & Selbye & Co.
1781 - EMDRUPGAARD (ID=11199), købt i Amsterdam til Agenterne Selby, Dungan & Thomson.
1783 - CHRISTIANSHAVN (ID=10200), indflaget fra udlandet.
1793 - HENRIETTE (ID=10587), købt i Sverige.
1796 - ANNA & LOUISE (ID=10211).
1797- Firmaet Selby & TerBorch disponerede over 5 skibe med tilsammen 769 kls. drægtighed.
1798 - NØJSOMHED, brigantine (ID=10064).
1798 - GREV BERNSTORFF (ID=10139), købt i udlandet.
1798 - NEPTUNUS (ID=13807), købt i Kbh.
1800 - BÆKKESKOV (ID=10082), fregatskib 173 kls. solgt til Duntzfelt & Co. for 24.000 Rdl.
1801 - KRONBORG (ID=10065) (Muligvis samme skib som tidligere var ejet af Tutein.
1804 - ELISABETH (ID=8425), købt fra John Campbell til Christmas & Terborch, solgt videre 1806 til Jacob Holm.
Listen er ikke udtømmende.
Bemærkninger -


Kilder
-, 1997-2001: Dansk søfarts historie 1-7, Gyldendal, flere forfattere. [DSH]
Feldbæk, Ole, 1986: Danske Handelskompagnier 1616-1843 - Oktrojer og interne ledelsesregler, Kildeskriftsselskabet.
Gøbel, Erik, 1991: "Den danske besejling af Vestindien og Guinea 1671-1838" i Handels- og Søfartsmuseets årbog 1991. pp. 37-72.
Klem, Knud, 1973: "Om Fr. de Coninck og andre rederes udnyttelse af den danske neutralitet især i perioden 1781-82" i Handel- og Søfartsmuseets årbog 1973, side 94-121.
Liisberg, H.C. Bering, ed., 1919: Danmarks Handel og Søfart, Bd. 1. Heri særligt:
    Bastrup, C.: "Den ostindiske Sejlation og Handel", pp. 490-661.
Werner, Johs., 1927: Christian Wilhelm Duntzfelt - En dansk storkøbmand, Gyldendal.

Forkortelser
FdC. = Frédéric de Coninck
kls. = Kommercelæster
Rdl. = Rigsdaler
ØgH. = Det Østersøiske-guineiske HandelsselskabJørgen Marcussen
 
Opdateret d. 21.4.2017. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside