Dampskibsselskabet Vendila A/S

KøbenhavnType Beskrivelse
Stiftelse 1897 - Cimbria D/S A/S blev stiftet.
1897 - Senere på året blev Vendila D/S A/S stiftet af Firmaet Svendsen & Christensen, København. S&C.
Bestyrelse / ejer / deltager 1902 - Kaptajn J.T. Svendsen fratrådte selskaberne. Befragter Hans Christensen fortsatte som eneejer af firmaet.
1953 - Sidste selvstændige direktør for Vendila afgik, og aktiemajoriteten blev overtaget af Brændselskoncernen Kampmann & Herskind, København.
1963 - Rederiet overtaget af Dannebrog Rederi A/S, der blev forretningsfører.
1970 - Rederiets navn ændret til Rederiaktieselskab Vendila.
1972 - Fusionerede Vendila med Dannebrog (kilde: Dannebrogs jubilæumsbøger).
Direktion / BR. / KR. 1954 - Forretningsfører blev Kampmann & Herskind, København.
Tilknytning 1897 - Stiftede Cimbria D/S A/S - Se også under Svendsen.
1914 - Cimbria D/S A/S' flåde på fire skibe solgt til Vendila.
1916 - Blev firmaet KR. for S/S AJAX af Helsingør.
Opløsning 1972
Skorsten / flag Skorstensmærke: En sort skorsten med et rødt skjold med hvidt malteserlignende kors.
Kontorflag blåt splitflag med rødt skjold med hvidt malteserlignende kors.
En tidlig version gengivet c. 1920 viser skjoldet hvidt og korset rødt i både skorsten og flag.
Skibe 1897 - Cimbria bestilte sine tre første skibe på skotsk værft:
E.M. DALGAS (I) (ID=7260),
LARS KRUSE (ID=11290) og
ST. ST. BLICHER (ID=12377).
1898-11-19 - S/S N.G. PETERSEN (ID=11683) var rederiets første skib. Forblev i rederiet til det 1918-03-13 sank.
1914 - Dampskibsselskabet Cimbrias flåde blev solgt til Vendila.

1928 - Havde rederiet fra sin grundlæggelse haft 18 skibe (byggeår overtagelse og udfasningsår):
1898-1898-1918 -   N.G. PETERSEN (ID=11683).
1903-1903-1915 -   CHR. CHRISTENSEN (ID=7045) forlist.
1903-1903-1928 -   N.F. HØFFDING (ID=7622).
1904-1904-1928 -   I.D.S. ADOLPH (ID=7627).
1905-1905- i drift - ALFRED HAGE (ID=6504).
1905-1905- i drift - T.M. WERNER (ID=7628).
1898-1914-1917 -   ST. ST. BLICHER (ID=12377), forlist.
1898-1914-1928 -   E.M. DALGAS (ID=7260).
1903-1914- i drift - H. PONTOPPIDAN (ID=11685).
1898-1914-1917 -   LARS KRUSE (I) (ID=11290), krigsforlist.
1923-1923- i drift - SVEND PII (ID=10624).
1923-1923- i drift - LARS KRUSE (II) (ID=11291).
1924-1924- i drift - P. MADSEN (ID=7370).
1921-1928- i drift - EDV. NISSEN (ID=11173).
1924-1924- i drift - ERIK BOYE (ID=11212).
1924-1924- i drift - P.N. DAMM (ID=12376).
1924-1924- i drift - CHR. J. KAMPMANN (ID=8294).
De var alle dampskibe.

1940-1945 - Rederiet mistede 4 skibe under krigen.
1951 - Disponerede 4 dampskibe:
   E.M. DALGAS (II) (ID=7258),
   OTTO PETERSEN (ID=10577),
   P.N. DAMM (ID=7843),
   SVEND PII (ID=10624).

Dampskibsselskabet Fiona A/S indkøbte indledningsvis 4 brugte skibe i England:
H.C. ANDERSEN (ID=11166).
HANS TAVSEN (ID=10306).
G. KOCH (ID=11228).
PETER WILLEMOES (ID=12403).
Bemærkninger -


Kilder
Forkortelser
BR. = Bestyrende reder.
KR. = Korresponderende reder.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 26.7.2016. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside