Grosserer Johan David Vogel

KøbenhavnJohan Daviv Vogel, født 1760, død i 1819 eller senere, og flyttede til København fra Åbenrå før 1788, hvor købte ejendom på Christianshavn og slog sig ned som brygger. Han løste borgerskab som grosserer i 1797 og gjorde forretninger på Vestindien.

Vogel blev gift med Eggardine Louise Beyer, *1773-08-30, datter af provst Seyer Mahling Beyer og Vilhelmine Augusta Hopmann. Parret fik en halv snes børn:
Joachim Christian, født 1791-09-12.
Seyer Malling, født 1793-02-17.
Gundil, født 1794-03-27.
Joachim Christian, født 1795-08-29.
Gundel, født 1797-01-18.
Wilhelmine Augusta, født 1798-08-30.
Johan David, født 1799-12-26.
Johan David, døbt 1801-05-15.
Hans Peter, født 1802-08-21.
Anne Christine, født 1804-04-21.
Frederikke Lovise, født 1805-09-19.
Frederik Wilhelm, født 1807-04-21.

Type Beskrivelse
Stiftelse 1788 - Vogels forretning er etableret som bryggeri.
1797 - Borgerskab som grosserer, hvorefter skibsfartsinteresserne for fart på VI. udvikles.
Bestyrelse / ejer / deltager Ledede selv sine forretninger.
Opløsning 1819 - Var stadig ejendomsbesidder på Christianshavn.
Tilknytning 1798 - Købte skib sammen med grosserer Otto.
Skibe 1796 - GEHEIMERAAD NUMSEN (ID=10050), købt 1796, solgt 1803.
1798 - ALBERTINE WILHELMINE (ID=10002), købt 1798.
1806 - GREV BERNSTORFF (ID=3383), Ejet 1806-1808 og 1809-1816.
1815 - IDA (ID=11259), købt med 3/4-part og kaptajn Andreas Philip Schrader med 1/4-part.
Bemærkninger Fik udredt 20 rejser til Vestindien.


Kilder
-, 1997-2001: Dansk søfarts historie 1-7, Gyldendal, flere forfattere. [DSH]
Feldbæk, Ole, 1986: Danske Handelskompagnier 1616-1843 - Oktrojer og interne ledelsesregler, Kildeskriftsselskabet.
Gøbel, Erik, 1991: "Den danske besejling af Vestindien og Guinea 1671-1838" i Handels- og Søfartsmuseets årbog 1991. pp. 37-72.
Liisberg, H.C. Bering, ed., 1919: Danmarks Handel og Søfart, Bd. 1. Heri særligt:
    Hammer, R.R.: "Sejlads og Handel paa Nordhavet og de nordlige Bilande", pp. 452-490.
    Bastrup, C.: "Den ostindiske Sejlation og Handel", pp. 490-661.
Werner, Johs., 1927: Christian Wilhelm Duntzfelt - En dansk storkøbmand, Gyldendal.

Forkortelser
AH = Almindeligt Handelskompagni.
AK = Asiatisk Kompagni.
hjs. = hjemsted, hovedkontor
kls. = kommercelæster a 2,6 tons.
rdl. = Rigsdaler.
VI = Vestindien.

-->

Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 8.3.2015. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside