Århus skibsbyggerier og skibsbyggere

Nogle oplysninger om skibsbyggeriet i ÅrhusDet tidligste skibsbyggeri i Århus

For nogle tidligt byggede skibe i Århus er ikke fremfundet skibsbygmestre, men skibsnavne og data kendes på bl.a.:
Bygget - - - - Navn - - - - Detaljer
- - - - - JOMFRUE MARIE - Jagt, 29 kls. Besætning 5 mand, ejer Hans Beck
- - - - - DEN GODE HENSIGT - Brig, 45 / 59,5 kls. Ejer R. Mallings enke. Forlist 1827-11-26 på rejse London til Trondhjem i Trondhjems skærgÅrd. Besætningen bjærget.
1798 - FREDERIK - Galease, 49 kls. / 98 NRT. Besætning 7 mand, ejer Hans Raae
1810 - ST. JØRGEN - Jagt, 20 kls. Besætning 3 mand, ejer R. Mallings enke
1810 - PEGASUS - Jagt, 25 kls. Ejer Firma Ree & Co., Århus.
1810 - PEGASUS - Jagt, 25 kls. Ejer købmand H. Gierding.
1811 - MARGRETE - Jagt, 25 kls. Ejer R. Mallings enke
1827 - HANNA - Jagt, 26 kls. Ejer Firma Ree & Co., Århus.
1828 - SARA - Skonnert, 39 kls. Ejer Firma Ree & Co., Århus. Solgt til Frederikshavn.
1829 - CARL GUSTAV ROSENØRN - Skonnert, 43 kls. Besætning 6 mand, ejer Firma Ree & Co., Århus, kaptajn J. Wittusen.
1830 - HAABET - Jagt, 14 kls. Ejer købmand R. Leverkhusen. Forlist 1834.
1831 - PRINS FERDINAND - (ID = 9286).
1831 - DOREAS - Jagt, 25 kls. Besætning 4 mand, ejer A. Herskind.
1834 - ØRNEN - Slup, 29 kls. I børtfart Århus-Kalundborg. Ejer købmand R. Schandorff.

I 1814 var skibsbygmester Bonne Bonnesen, † 1854, medejer af jagten IUNGE af København, og i 1815 ejede han sluppen MERCURIUS af Århus på 16 kls. I 1825-1826 byggede han jagten ANNE ELISABETH på 34,5 kls. til reder i København.
Skibsbygmesteren ejede selv 1828 og 1831-1833 jagten ENIGHEDEN på 10 kls. af Århus (solgt til Horsens 1833) samt i årene 1829-1830 skonnerten CARL GUSTAV ROSENØRN af Århus på 46 kls. Han byggede og ejede 1830 briggen PRINS FERDINAND på 61,5 kls. (ID=9286).
[ELI uden kilde samt Sejr: Århus Havn p.44f]

Blandt træskibsbyggere i Århus var skibsbygmester Ulstrup og skibsbygmester Meisner (fælles firma) U&M aktive fra ca. 1851.
Førstnævnte byggede 1851 skonnerten OSCAR, 78 kls. til skibsreder Hans Tanggaard for Nord- og Østersøfart. Blev oversejlet 1874-03-01 i Nordsøen af ukendt dampskib og sank. Besætningen bjærget og landsat i Rotterdam.
Ulstrup ombyggede (ID=3371) FREDSHAABET i 1856 og
byggede bl.a. skonnerten BERTHA, 59,5 kls. til skibsreder Hans Broge. Den blev 1879-02-14 i Skagerak ud for Lindesnes oversejlet af Kiørboes bark FYLLA (ID=3376) af Kbh. og sank. Besætningen optaget af barken og landsat i Norge.
I 1865 byggedes skonnertbriggen CITO, 72 kls. til skibsreder Callesen på Fanø, men med hjs. Århus. Solgtes efter havari ved Rio på auktion der 1879-12-27.
Firmaet U & M byggede (ID=3407) HANSINE, skonnertbrig, i 1868.
Sidstnævnte skibsbygger byggede barkentinen AARHUS (ID=12642) af København i 1866.
I 1871 byggedes til engelsk reder i Neath ved Swansea skonnertbriggen HENRY EDMONDS, 87 kls. Kaptajn J.C. Michelsen, Bristol, og rederen ejede endnu skibet i 1900.

Skibsbygmester Hans Adam Thomsen († 1879-10-24 i Stettin) byggede 1840 et skib efter de tegningsmetoder, som anvendtes i københavn.
Han byggede 1842, med afløb 11. januar, barken JOHANNE, 98 kls., til Firma Philip Ree & Co., Århus. Kaptajn blev J. Wittusen, der havde ført CARL GUSTAV ROSENØRN. Gik i fart på Hamburg og Sydamerika.
Byggede 1847 skonnertbriggen CAROLINE, 65,5 kls. Ejer købmand J.H. Agerup, Århus. Forlist 1869-09-13 på Mecklenburgs kyst, men blev bjærget og rep. og havde 1890 hjs. i Arildsleje, Sverige.
Byggede også 1847 briggen ÆGIR , 85,5 kls. til partrederi med BR. hos R. Schandorff samt partner kaptajn John Gaarn. Skibet solgt til Lowestoft, men forliste kort efter på Anholt Rev.
Byggede 1849 skonnerten DORTHEA (ID=3311).
Byggede 1851 skonnertbriggen TERPSICORE, 68 kls. Ejer W. Holm, København, senere hjs. Dragør, solgt 1883 til Sverige.
Byggede 1851 også skonnertbriggen VICTORIA, 54 kls. Ejer F.W. Kjørboe, Århus. Borteblev efter 1870-03-09 på rejse til West Hartlepool. 7 mand omkom.
Byggede 1852 skonnertbriggen EMMA SOPHIA, 65 kls. Også til ejer F.W. Kjørboe. Skiftede ejer flere gange inden udflagning til udlandet. Oph. 1909.
Byggede 1855 skonnertbriggen KIRSTINE, 62 kls. Ejer købmand Hans Broge. Forlist 1880-11-17 ved Texel. Besætningen bjærget.
Byggede 1855 også barken STELLA, 151 kls. Ejer skibsreder J.J. Munck, København. Forliste 1859-10-02 på Skagen Rev.
Byggede 1859 skonnerten JENSINE, efter 1865 målt til 58 kls. Ejer skibsreder Hans Tanggaard. Solgt 1887 til Svendborg og samme år strandet i Helgolandsbugten ved Büsum. Besætningen bjærget.
Byggede 1861 skonnertbriggen ANNA SOPHIE, 62 kls. Ejer Hans Broge, Århus.

Skibsbygmester Ole Andersen Høyer og søn Albert Høyer byggede i Århus 1856 skonnerten HERMODER, 61 kls. til skibsreder Hans Broge, Århus. Solgt 1882 til rederi i Tønsberg. Skibsbyggeriet Høyer byggede desuden mindre skonnerter til stenfiskeri.

Skibsbygmester Schmidt Christoffersen (både far og søn, faderen † 1916-02-08) byggede på værftet neden for Jomsborg i 1888 skonnerten HELGA (NNLG) på 39 NRT. (ID=4163).
Sønnen drev værftet videre efter faderens død, men omkom ved arbejdsulykke 1921-03-09. Værftet lå omtrent hvor åen løb ud i havnen.
Værftet byggede galeaserne JOHANNE og MARTHA omkring år 1900. MARTHA kæntrede ud for Frederikshavn 1903-10-24.

Kort før WW1 blev i Sydhavnen (på oliefabriksgrunden) oprettet i træskibsværft, Det forekommer som ejet eler ledet af skibsbygmester A. Schrøder Nielsen og har bygninger registreret fra 1909. På et tidspunkt er det nævnt som Aarhus Skibsværft. Jeg har kun fundet træskibsbyggeri på firmanavnene, og det ser ud til at hovedparten af produktionen har været til fiskeriflåden samt specialbåde som vandbåde. I Flg. 1967 optræder Schrøder Nielsen med fem fartøjer: FILSØ (OUMQ), FRISLAND (OZEQ), HAABET (OWKS), MARY (OWSY), RUDE (OZNV).

Værftet byggede i 1919 den 4-m. skonnert GULDSTRAALEN (ID=7970), der samme år forliste efter maskinrumsbrand.
Fra Skiveværftet Brinck & Iversen overtog Århus Skibsværft 1920-08-08 skroget NEMO og udrustede det til en skonnert med navnet UNDINE (ID=5564), senere solgt til Norge.
I 1923 byggedes den 3-mastede skonnert JYLLAND (ID=5562) til Marstalrederi. Den solgtes allerede Året efter til Frankrig.

NB! For de tidligste oplysninger er delvis benyttet lods P.A. Gruelunds notater (H&S 2008:0327) Århus-kartonen.


Stålskibsbyggeri i Århus

Århus Flydedok A/S
Oprindelsen til værftet var et maskinværksted oprettet af drejer Hans Nielsen i 1913. Han kom fra Frichs A/S. Produktionen var i begyndelsen ikke udelukkende skibsreparation, men efter WW1 blev reparationer af skibe dominerende aktivitet.

Efter WW2 opnåede virksomheden kommunens tilladelse til at anlægge et egentligt nybygningsværft på havnen. Produktionsanlægget var fra 1945 en flydedok, og værftet havde fremgang indtil 1968, hvor en almindelig afmatning halverede arbejdsstaben fra 900 til 450 medarbejdere.

I forbindelse med krisen indgik flere danske værfter et samarbejde om blandt andet indkøb i sammenslutningen DANYARD med deltagerne Århus Flydedok, Helsingør Værft, Ålborg Værft, Frederikshavn Værft og med DFDS og JL som delvis ejere i baggrunden. Århus Værftet fik dog igen problemer, og det blev reddet af rederiet Dannebrog, der i 1971 overtog værftet, der i første halvdel af 1970'erne havde ordrer på nybygninger til at holde aktivitetsniveauet tilfredsstillende med den stadig voksende reparationsafdeling.

1976 ændredes navnet til Dannebrog Værft A/S, og det gik rimeligt til ind i 1980'erne, hvor ordrerne blev færre og afskedigelser forekom i flere omgange. I 1985 var der midlertidig fremgang med to ordrer, der holdt værftet i gang til hen i 1987, men salgsforsøg blev indledt inden 1990 resulterende i et salg af 51 % ejerandel til Nordsøværftets Holdingsselskab i Ringkøbing og resten fordelt på Lønmodtagernes Dyrtidsfond og Kommunernes Pensionsforsikring A/S.

Den nye ejerkreds havde held til at sikre ordrer på specialskibe inden for produktskibe og køleskibe, og samtidig overtog værftet fra det lukkede Orlogsværft materiel og kontrakt på vedligeholdelse af danske ubåde. Alle disse tiltag inklusive statslige støtteforanstaltninger hjalp ikke. Konkursen kom 1999-02-26.

Nybygningsliste for værftet - følg linket.


Kilder
A) Søndergaard, Morten Karnøe et al., 2007: Danske jern- og stålskibsværfter ca. 1850-2005, Søfartspuljen, 107 pp.
B) Skibsdatabasen JM.
C) Noter i lods P.A. Gruelunds Århus-data-samling.

En del oplysninger om søfart og skibsbyggeri i Århus findes i:
Bruun, Michael O., aut., 2012: "Historien om Aarhus Flydedok" i Erhvervshistorisk Årbog, 2012, 2. del, pp. 62-70.
Gejl, Ib (red.), 1997: Århus – byens historie 1720-1870 Bd. 2. Viborg.
Sonne, Grete et al., 1995: Aarhus Flydedok A/S 1945-1995.
 

Forkortelser
kls. = kommercelæster.
  
Jørgen Marcussen Retur til indledning om skibsbyggeri.
Opdateret 2020-07-07. Retur til toppen af siden
Retur til Maritim indledningsside Retur til hjemmesidens forside