Det tyske skibsbygningsprogram HANSAIndhold

Indledning
HANSAprogrammets baggrund
Værftsoversigt
Skibsliste over HANSAbyggede skibe
Litteratur om HANSAprogrammet

Indledning

Under Anden Verdenskrig var både Tyskland og de allierede landes behov for skibe meget stort, og begge opponenter iværksatte programmer til supplering af mistede handelsskibe hurtigst muligt. Et af midlerne til at fremskynde produktionen var at indføre standardtyper for handelsskibe. De Allieredes programmer er fyldigt behandlet i faglitteraturen, mens det tilsvarende tyske HANSA-program er mere sparsomt omtalt. HANSA-programmet blev af den tyske besættelsesmagt i Danmark påtvunget nogle af de danske værfter og fik dermed en faglig og historisk interesse for Danmark.

Den fyldigste behandling af den danske betydning er Frederik Frederichsens artikel i Maritim Kontakt 7, hvor også de danskbyggede skibe gennemgås, men Maritim Kontakt er endnu ikke digitaliseret, og artiklen må derfor opsøges i papirbogen. Frederichsen har dog også begået en liste, mere omfattende, om både danskbyggede og udenlandskbyggede HANSA-skibe. Listen er digitaliseret og på Museet for Søfarts hjemmeside, men selve teksten taget fra maskinskrevne gennemslagskopier er meget dårlig og derfor kun sporadisk søgbar.

Jeg har derfor udarbejdet denne tekst for at skaffe forbindelse mellem især de danske HANSA-byggede skibe i min skibsdatabase med en oversigt over produktionen af skibe i HANSA-programmet. Det er forventeligt, at der er mangler i min tekst, der er sammenstillet fra arkivalier og skibslister tilgængelige i egen samling og på Museet. Teksten er ikke originalfremstillet på grundlag af skibsregistre og værftsarkiver.

Desuden medtages nogle skibe bygget på overgangen mellem Schiffahrt-Treuhand GmbH. organisationen, standardskibestyperne, og de enkelte værfter. De er medtaget, fordi skibene har træk, der ligner HANSA-skibene, fordi de falder i samme periode, og fordi de kan have interesse for sammenhængen med Hansa-fortællingen.

Noget yderligere litteratur er noteret sidst i denne tekst.


HANSAprogrammets baggrund

De mange krigsforlis i Verdenskrigens første år viste, at transportbehovet med den stadig formindskede til rådighed stående skibsflåde ikke kunne dækkes uden tilførsel af nye skibe. Man kan undre sig over, at de mange forlis også i krigens første år først i midten af 1942 førte til oprettelsen af et tysk produktionsprogram for erstatningsbygning. Et program der blev benævnt HANSA-programmet, og som var yderst ambitiøst i det indesluttede Tyskland med meget begrænsede ressourcer af stål og andre metaller.

Det var de otte førende tyske rederier, der dannede en sammenslutning for at fastlægge en typeopdeling og et byggeprogram. Sammenslutningen blev stiftet 1942-06-23 og fik navnet Schiffahrt Treuhand GmbH. og fik hovedkontor i Hamburg. I dette selskab skulle standardtyperne udvikles, skibene bestilles, finansieringen genenmføres og skibene ved levering fordeles til de deltagende rederier. De deltagende rederier fra Bremen og Hamburg var:
♦ Bock, Godeffroy & Co.,
♦ DDG „Hansa“,
♦ Deutsche Afrika Linien,
♦ John T. Essberger,
♦ Hamburg Amerika Linie,
♦ Hamburg Süd,
♦ Norddeutscher Lloyd,
♦ Schulte & Bruns und Rob. M. Sloman

Skibstypernes udvikling

Konsortiet besluttede at udvikle tre størrelser af skibe. Da Det Tyske Riges aktionsområde var noget begrænset: Langs Norges kyst ned langs Danmark til Holland, Belgien og Frankrig, Østersøen, og i dele af Middelhavet, så skulle skibene kunne anløbe mindre pladser, og den mindste type, Type Hansa A, blev derfor på 3.000 t DW. Type Hansa B blev på 5.000 t DW, og den største type, Type Hansa C, der kunne tage større ladningspartier, blev på 9.000 t DW. Foruden fragtskibene skulle der også bygges to typer bugserbåde med maskiner på hhv. 600 og 1.000 iHK.

Treuhandselskabets ingeniører udviklede i samarbejde med et bestemt "moderværft" for hver type de endelige planer for den aktuelle type.
Den mindste type på 3.000 t DW skulle udvikles af Deutsche Werft, Hamburg.
Den mellemste type på 5.000 DW skulle udvikles af Bremer Vulkan Werft, Bremen, og
den største type på 9.000 t DW skulle også udvikles af Deutsche Werft, men moderværftet for bygningen blev F. Schichau i Danzig.

For slæbebådenes vedkommende skulle de små på 600 iHK maskineri udvikles af Schiffswerft Johann Oelkers, Hamburg, og de store på 1.000 iHK maskineri skulle udvikles af Norderwerft Köser & Meyer i Hamburg. Det var den oprindelige plan, at de to sidstnævnte værfter skulle bygge slæbebådene selv på nær tre af de mindste, der skulle leveres fra finsk værft. Ved projektets begyndelse var det også meningen at franske værfter skulle levere, men på grund af invasionen i 1944 kendes ingen leverancer fra Frankrig.

Leverancerne af standardskibene var konsortiet godt klar over ikke alene kunne klares af hjemlandets værfter, så der skulle leveres skibe fra de besatte områder til Tyskland: Holland, Belgien og Danmark skulle levere en del af skibene. Den oprindelige plan lød på bestilling af i alt 197 skibe, men materialesituationen bevirkede hurtigt, at planerne måtte reduceres, og i første halvdel af 1943 var målene nedsat og i maj 1944 var antallet blevet til 139 nybygninger, hvoraf tyskerne forventede at 91 skulle leveres af de besatte lande.
 
For eksempel skulle rederiet Deutschen Dampschiffahrts-Gesellschaft Hansa (DDG Hansa) modtage 16 Hansaskibe, heraf 7 skibe af A typen, 4 af B typen og 5 af den største type, type C. Rederiet nåede inden krigsafslutningen kun at modtage 5 skibe af A-typen.
 

Værftsoversigt

Nedenstående er en oversigt over de planlagte leveringer fra de forskellige værfter, som fik ordrer til at bygge Hansaskibe. Oplysninger om de tyske værfters produktionsplaner er ikke fundet for alle planer. Listen er delvis skrevet på grundlag af et manus uden afsender eller kilder og nedskrevet omkring 1970 og suppleret af mine egne data:

Tyskland

Deutsche Werft planer for 18 stk. type 3.000 t DW, byggenr. 422 og op.
Bremer Vulkan planer for type 5.000 t DW, men ingen akuelle tal tilgængelige.
Lübecker Flenderwerke planer for 6 stk. 3.000 t DW.
Lübecker Maschinenbau planer for 4 stk. 3.000 t DW.
Neptun Werft planer for 3 stk. 3.000 t DW.
Stettiner Vulkanwerke planer for 4 stk. 3.000 t DW.
Stettiner Oderwerft planer for 2 stk. 3.000 t DW.
Rickmers Werft planer for 2 stk. 3.000 t DW.
Flensburger Schiffsbau planer for 2 stk. 3.000 t DW.
Der foreligger ingen tal for typerne 5.000 og 9.000 t DW.
 

Holland

Nederlandsche Droogdok & Scheepsbouw Mij. planer for 20 stk. 3.000 t DW, 4 stk. 5.000 t og 6 stk. 9.000 t DW.
Amsterdamsche Dock Mij. planer for 8 stk. 3.000 t DW samt 2 stk. af 5 eller 9.000 t typen.
Gebr. van der Giessen & Zonen planer for 7 stk. 3.000 t DW samt 2 stk. af 5 eller 9.000 t typen.
Koninkl. Mij. de Schelde planer for 5 stk. 3.000 t DW samt 3 stk. af en af de større typer.
Werf de Noord J.C. Smit, Ablasserdam planer for 3 stk. 3.000 t DW samt 2 stk. af en af de større typer.
P. Smith Jr. N.V. planer for 4 stk. 3.000 t DW.
A. Vuyk & Zonen planer for 5 stk. 3.000 t DW.
Verschure & Co. planer for 3 stk. 3.000 t DW.
J. & K. Smit, Kinderdijk planer for 3 stk. 3.000 t DW.
De Klop planer for 2 stk. 3.000 t DW samt 1 stk. af en af de større typer.
T. van Duijvendijk planer for 3 stk. 3.000 t DW.
De Merwede, Hardinxveld planer for 2 stk. 3.000 t DW samt 1 stk. af en af de større typer.
L. Smit & Zonen planer for 2 stk. 3.000 t DW.
Boele's Scheepswerven, Bolnes planer for 2 stk. 3.000 t DW.
Gebr. Pot, Bolnes planer for 1 stk. 3.000 t DW (størrelse usikker).
Werf Gusto, A.F. Smulders, Schiedam planer for 4 stk. 3.000 t DW samt 2 stk. 5.000 t typen, første byggenr. 857 og 858.

Belgien

Jos. Boel & Zonen planer for 8 stk. ukendt størrelse.
Cockerill planer for 12 stk. 5.000 t DW, byggenr. 705 til 715.

Danmark

Burmeister & Wain planer for 2 stk. 3.000 t DW, byggenr. 677 og 678.
     Planer for 5 stk. 5.000 t DW, byggenr. 679, 680, 682, 683, 685, 686 og 688 og
     Planer for 3 stk. 9.000 t DW, byggenr. 681, 684, 687.
Helsingør Skibsværft & Maskinbyggeri planer for 1 stk. 3.000 t DW, byggenr. 278, og 5 stk. 5.000 t DW, byggenr. 279 til 283.
Nakskov Skibsværft planer om 7 stk. 5.000 t DW, byggenr. 114 til 120.
Odense Stålskibsværft planer for 1 stk. 3.000 t DW, byggenr. 102, og 6 stk. 5.000 t DW, byggenr. 103 til 108.
Aalbog Værft planer for 4 stk. 5.000 t DW, byggenr. 80 til 83.
Frederikshavn planer for 1 stk. 5.000 t DW, byggenr. 213.
 

Burmeister & Wains Skibsværft blev udpeget til i Danmark at modtage alle tegninger fra Tyskland og oversætte indholdet, tilpasse det til de danske værfters procesrutiner og kopiere materialet. En del af disse tyske tegninger befinder sig i dag i Museet for Søfarts arkiver i Helsingør.

De danske skibe skulle efter planen ikke alle afleveres til Tyskland. Danmark skulle modtage nogle af dem som erstatningsskibe. Disse forhandlinger blev afsluttet med kontrakt om forhøjelse af antallet af 3.000 t fra 2 til 4 og af 5.000 t fra 14 til 30 (er inkluderet i ovennævnte tal) med skiftevis levering til Tyskland og til Danmark*). Den danske stat oprettede derfor et rederi til at bestille, finansiere og modtage skibene. Selskabet fik navnet Dampskibsselskabet af 6/2 1943**). Dette selskab ville så fordele de færdige skibe til de danske rederier. Rederiet fik også efter krigsafslutningen en rolle ved modtagelsen af krigsskadeerstaningsskibe og ved fordelingen af disse dvs. videresælge dem til danske rederier. De danske Hansaskibe fik generelt en længere brugstid efter krigen - nogle også under dansk flag. Nogle blev anskaffet efter krigen, hvor der var mangel på skibe, men blev hurtigst muligt solgt videre, når erstatning af rederiernes egenudviklede skibe blev mulig.
*) Frederichsen p.126. **) Bestyrelsen bestod af embedsmænd fra Handelsministeriet, Finansministeriet og Kammeradvokaten.
 

Norge og Sverige

Der blev kontraheret ca. 4 stk. skibe af 3.000 og 1 stk 5.000 t DW i Norge og 3 stk. 3.000 og 6 stk. 5.000 t DW fra Sverige, men ingen af disse nåede at blive afleveret til Tyskland, og de blev alle ændret betydeligt, hvorfor der ses bort fra dem her.
 

Bemærkninger om skibstypernes konstruktionsdata

Skibstyperne skulle bygges til Germanischer Lloyds klasse +100A4 E, +MC og udstyres med maskineri som kulfyrede kedler til dampmaskine Lentz dobbelte compoundmaskiner. Ifølge tegningsdimensioner skulle skibstyperne bygges med:

Type 3.000 tonnage 2.000 BRT, dimensioner i meter: Lgd.o.a. 91,50, br. 13,50, dybde 8,20. Kraft 1.200 iHK, fart 10 knob.
Type 5.000 tonnage 2.800 BRT, dimensioner i meter: Lgd.o.a. 109,50, br. 15,50, dybde 9,30. Kraft 1.800 iHK, fart 11,5 knob.
Type 9.000 tonnage 5.300 BRT, dimensioner i meter: Lgd.o.a. 134,00, br. 17,37, dybde 11,20. Kraft 3.000 iHK, fart 11,5 knob.

I virkeligheden fik mange af de konkrete skibe en BRT under de stipulerede tonnager ligesom dimensionerne afveg lidt fra ovenstående tal. Mange af de skibe, der senere i krigen eller efter krigen blev færdiggjort, har fået modificeret både udstyr og maskineri. Nogle af de specifikationer, der i skibsbasen er medtaget om disse forhold, må ikke ubetinget betragtes som skibets sluttelige design.

Øvrige tekniske detaljer: Bak med udfaldende stævn, krydserhæk. Dobbeltbund for vandballast, 4 tværskibs vandtætte skotter. Maskine, bro og officersaptering midtskibs, menige boede agter. 2 dæk (enkelte endækkede), 2 master, lademaster (samsonposter) foran og agtenfor midtskibsbygningen, tre luger, tre lastrum, 5 tons bomme, og en 30 tonssværgodsbom på fokkemastens agterkant (blev ikke installeret på alle). Maskinen var 4-cyl. compound maskine af Lentz-9 type med 2 kedler for kulfyring (i de små typer flammerørskedler, i den store type vandrørskedler).
 

Skibsliste over HANSAbyggede skibe

Ikke alle de planlagte skibe blev sat i gang, og mange af de under bygning værende blev ikke færdiggjort før efter krigsafslutningen. De blev derfor ofte ændret i maskineri og udrustning, fik andet klassifikationsselskab og skulle opfylde andre nationale love. På grund af ændringerne kan det være svært at sætte nøjagtigt antal på færdiggjorte HANSA skibe, men Frederichsen antager at følgende blev leveret - de sidste så sent som 1948 eller 1949. For hhv. 3.000 og 5.000 og 9.000 t DW blev det til:

Tyskland: 34 - 4 - 1
Holland: 21 - 6 - 0
Belgien: 9 - 0 - 0
Danmark: 4 - 22 - 2
I alt 68 - 32 - 3

LISTE OVER HANSA SKIBE

ID nr. er et aktivt link til skibsdatabasen. Skibene er sorteret alfabetisk efter deres første navn. Se databasen for detaljer om navne etc.

ID Nr.
Navn
Værft
Afløb
Afleveret
Rederi og bemærkninger
12093 ADAMSTURM Deutsche Werft, nr. 433 1944-06-16 1944-08-29 Deutsche D/G Hansa, Bremen. Oph. 1965.
12094 ALETTA NOOT Gävle Varv, Sverige, nr. 64 1943 1944-07-00 Franz Haniel & Cie., Hamburg. Forlist 1957
7747 ALSTERTOR / FORNÆS B&W, nr. 679 1944-09-14 1945-08-03 Saboteret 1944-11-15, genopbyg. og næ. til FORNÆS. Oph. 1976.
12095 ÄOLUS John Cockerill , Hoboken Belgien, nr. 702 1943-10-21 1943 Neptun D/G, Bremen. Oph. 1969.
12335 ARGENFELS N.V. Wilton-Fijenoord / A.G. Weser, Bremen og Rickmers Werft, nr. 712 1944-07-00 1950-07-00 Deutsche D/G Hansa, Bremen. Oph. 1978.
**Uden for Hansaprogrammet**
12096 ARSTERTURM Deutsche Werft, Hamburg, nr. 447 1944-09-13 1944-10-31 Deutsche D/G Hansa, Bremen. Forlist 1945-02-26, sænket af allierede fly.
7745 ASNÆS B&W, nr. 678 1944-01-27 1945-01-16 A/S af 6/2 1943, Kbh. Saboteret 1944-11-15, genopb. Oph. 1973.
Fred. 7 ATHEN (Ty.) Lübeck - 1945 Ingen yderligere oplysninger fundet.
12336 AXENFELS Van der Giessen / Rotterdamsche Droogdok Mij, nr. 712 1944-06-00 1944-00-00 Deutsche D/G Hansa, Bremen. Forlist 1945.
**Uden for Hansaprogrammet**
12098 BASTOGNE Jos. Boel & Zonen, Tamise, nr. 1146 1945-01-11 1945-09-00 Belgiske stat, senere dansk EGAA. Oph. 1967
12099 BENUE A. Vuyk & Zonen / Deutsche Werft, nr. 688 1944-02-02 1944-07-25 Færdiggjort på Deutsche W. til Deutsche Ost-Afrika Linie. Oph. 1969
12100 BERLEBEK / ROTERSAND De Merwede, Hardinxveld, nr. 472 1944 1944-07-18 Trawlertype. Knöhr & Burchard, H'burg. Oph. 1981
12101 BETZDORF Deutsche Werft, Hamburg, nr. 450 1945-01-15 1945-02-28 Krupp Reederei und Kohlenhandel, Hamburg. Oph. 1981
7198 BOGNÆS Odense Staalskibsværft, nr. 106 1945-09-12 1946-04-16 Dansk-Franske D/S A/S. Oph. 1973
12113 BRABANT John Cockerill, Hoboken, nr. 708 1944-08-24 1947-10-29 Armement Deppe, Antwerpen fra 1961 solgt til Dk. og næ. til MERETE BASSE hos A.H. Basse. Forlist 1964
12352 BRAGE = MAGELLAN = STAD AMSTERDAM At. & Ch. de la Loire, St. Nazaire, nr. 339 1943-07-00 1947-08-00 Seereederei "Frigga", Hamburg. Oph. 1971.
**Uden for Hansaprogrammet**
ID Nr.
Navn
Værft
Afløb
Afleveret
Rederi og bemærkninger
10675 BRATTINGSBORG = MERETE BASSE Aalborg Værft, nr. 82 1946-03-28 1947-06-06 Dannebrog D/S A/S. Oph. 1975
7275 STEINTOR = BRETAGNE B&W, nr. 683 1946-11-27 1947-08-26 Dansk-Franske D/S A/S. Kontraheret som STEINTOR til Treuhand.
11059 BROOKTOR = KIRSTEN SKOU Odense Staalskibsværft, nr. 105 1945-08-10 1947-07-03 Ove Skou D/S A/S. Forlist 1949 minesprængt.
12114 BRUNECK = PRODUCE Gävle Varv, nr. 65 1944-08-00 1946-05-00 Odfjells Rederi A/S, Bergen. Havari 1971. Oph. 1973.
12115 BRUXELLES John Cockerill, Hoboken, nr. 705 1944-03-02 1949-10-00 Belgiske Stat. Forlist 1964.
12116 BRÜNHILDE = EMPIRE GAME Gebr. van der Giessen & Zonen, nr. 726 1943-10-20 1944-05-31 Hamburg-Südamerikaische D/G. Oph. 1973.
12117 CELIA = EMPIRE GALLANT Lübecker Maschinenbau Ges., nr. 402 1943-00-00 1943-01-00 Hamburg London Linie A.Kirsten & Co. Oph. 1963.
12123 CHRISTOPH VAN DOORNUM = MUSKÖ Oskarshamn Varv, nr. 293 1944-02-00 1946-09-00 Rex Rederi-A/B, Stockholm. Oph. 1973.
7751 COLOMBIA B&W, nr. 681 1945-12-15 1947-12-29 DFDS. Oph.1984.
12118 CONATIA = BREENDONK Jos. Boel & Zonen, Tamise, nr. 1145 1944-03-22 1945-04-00 KR. hos Armement Deppe, Antwerpen. Oph. 1973.
12337 CROSTAFELS Rotterdamsche Droogdok Mij., Rotterdam, nr. 271 1944-11-24 1949-08-00 Jugoslavenska Linijska Plovidba, Dubrovnik, Oph. 1981.
**Uden for Hansaprogrammet**
12119 CUXHAVEN = INGER SKOU Deutsche Werft, Hamburg, nr. 423 1943-07-14 1943-09-28 Hamburg-Amerika Linie / Ove Skou. Forlist 1952.
12124 DAMMTOR Odense Staalskibsværft, nr. 103 1944-06-16 1945-04-00 Hamburg-Amerika Linie, Hamburg. Forlist 1945.
Fred. 26 DEICHTOR (Ty.) Intet dansk værft nævnt, nr. 643 Aldrig søsat Aldrig afl. Hamburg-Amerika Linie, Hamburg.
12125 DEIKE RICKMERS Deutsche Werft, Hamburg, nr. 427 1944-05-16 1944-07-21 Rickmers Reederei, H'burg. Oph. 1973.
ID Nr.
Navn
Værft
Afløb
Afleveret
Rederi og bemærkninger
12126 DELIA (Bel.) = MARGUERITE (Bel.) Jos. Boel & Zonen, Tamise 1943-05-20 1949-02-00 Armement L. Hermans, Brügge. Oph. 1973.
11507 DYRNÆS Odense Staalskibsværft, nr. 104 1944-12-20 1946-02-15 Jutlandia D/S A/S, Jens Toft. Oph.
Fred. 28 DÜSTERNTOR Intet dansk værft nævnt, nr. 645 Aldrig søsat Aldrig afl. Hamburg-Amerika Linie, Hamburg.
12139 ECKENHEIM Neptun Werft, Rostock, nr. 522 1943 1943 Unterweser Reederei AG., Bremen. Forlist 1945.
10917 VIRGO = EGENÆS = STENTOR Helsingør Skibsværft & Maskinbyggeri, nr. 281 1945-08-21 1946-01-25 Iris Rederi-A/B, Stockholm. Oph. 1971.
12140 EGYPTE Jos. Boel & Zonen, Tamise 1945-11-17 1946-04-00 Armement Deppe, Antwerpen. Oph. 1973.
12141 EICHBERG = EMPIRE CONSENT Gebr. van der Giessen & Zonen, nr. 727 - 1944-08-00 August Bolten, Hamburg. Oph. 1968.
12353 ELISE SCHULTE = STAD LEIDEN Gebr. van der Giessen & Zonen, nr. 713 1947-08-00 1948-02-00 Atlas" Reederei AG, Emden. Oph. 1971.
**Uden for Hansaprogrammet**
Fred. 34 ELLERNTOR Intet dansk værft nævnt, nr. 637 Aldrig søsat Aldrig afl. Hamburg-Amerika Linie, Hamburg.
12161 ELMENHORST = EMPIRE GALLEON De Merwerde, Hardinxveld, nr. 502 1943-12-22 1945-04-00 Deutsche Levante Linie, Hamburg. Oph. 1973.
10528 EMILIE MÆRSK Frederikshavn Værft & Flydedok A/S, nr.213 1947-01-14 (køllagt 1944-11-24) 1947-12-17 APM. Oph. 1980.
12162 EMPIRE ARDLE Flensburger Schiffsbau Gesellschaft, nr. 506 1945-03-27 1946-11-00 Ministry of War Transport, London / Rodney Steam Ship Co., London. Oph. 1971.
12183 EMPIRE DOVE Bremer Vulkan / Pot / Deutsche W., nr. 909 / 331 1944-00-00 1949-06-00 Ministry of War Transport, London. Forlist 1965.
12163 EMPIRE FROME Flensburger Schiffsbau Gesellschaft, nr. 508 1946-06-06 1948-01-00 Ministry of War Transport, London. Oph. 1959.
12164 EMPIRE TOWY Flensburger Schiffsbau Gesellschaft, nr. 507 1946-02-14 1947-07-00 Ministry of War Transport, London. Oph. 1984.
ID Nr.
Navn
Værft
Afløb
Afleveret
Rederi og bemærkninger
Fred. 38 ESCHERSHEIM Intet værft nævnt, HANSA A type ? ? Unterweser Reederei, Bremen. Krigsforlist 1944.
12340 ESMERALDA = EMPIRE WYE Lübecker Flender Werke, 775 / Nederlandsche Dock & Scheepsbouw Mij., Amsterdam, nr. 351 1943-08-00 1945-00-00 Hamburg Südamerikanische D/G, Hamburg / MOWT. Oph. 1975.
**Uden for Hansaprogrammet**
12165 FANGTURM = EMPIRE GALLOP Deutsche Werft, Hamburg, nr. 448 1944-10-23 1944-12-29 Deutsche Dampschiff Gesellschaft, Bremen. Forlist 1962.
12341 FLORIANOPOLIS Howaldtswerke, Kiel, nr. 793 1940-04-00 1943-10-00 Hamburg-Südamerika Linie, Hamburg. Forlist 1944
**Uden for Hansaprogrammet**
7747 FORNÆS B&W, nr. 679 1944-09-14 1945-08-03 Dania D/S A/S, København. Oph. 1976.
10438 FRIEDERICHSHAFEN (Ty.) HSM, nr. 278 1943-08-07 1944-03-03 Hamburg-Amerika Linie, Hamburg. Krigsforlist 1944.
12166 FRIGGA Oskarshamns Varv. 1944-02-00 1945 / 1948 Overtaget af den svenske stat 1945. Forlist 1950.
12167 GAND Cockerill, Hoboken, nr. 706 1944-05-02 1948-03-00 Armement Deppe, Antwerpen. Oph. 1973.
12343 GREIFFENFELS = NIJMEGEN Nederlandsche Scheepsbouw Mij., Amsterdam, nr. 349 1944-04-15 1945-02-00 Deutsche D/S Hansa, Bremen. Oph. 1977.
**Uden for Hansaprogrammet**
12238 GREIFSWALD = EMPIRE ELY Lübecker Flender Werke, Siems, nr. 348 1947-10-00 1948-10-26 Norddeutscher Lloyd, Bremen / MOWT, London. Oph. 1972.
**Uden for Hansaprogrammet**
7749 GUDNÆS B&W., nr. 680 1945-01-19 1945-10-11 Hafnia D/S A/S, Kbh. Forlist 1951.
12344 GUTENFELS = HEELSUM Nederlandsche Dock & Scheepsbouw Mij., Amsterdam, nr. 121 1944-07-15 1944 / 1948 Deutsche D/G Hansa, Bremen. Oph. 1977.
**Uden for Hansaprogrammet**
12168 GÜNTHER = EMPIRE GALASHIELS Neptun Werft, nr. 523 1944-04-04 1944-07-08 Hamburg-Südamerikanische D/G. Oph. 1976.
12342 GÖTTINGEN Lübecker Flender Werke, Siems, nr. 345 1944-04-12 1944-11-00 Norddeutscher Lloyd, Bremen. Forlist 1945.
**Uden for Hansaprogrammet**
ID Nr.
Navn
Værft
Afløb
Afleveret
Rederi og bemærkninger
12332 HADRIAN Nylands Verksted A/S, Oslo, nr. 354 1947-08-30 1947-12-06 Norske regering / A/R Julian Rederi, Bergen. Oph. 1973.
Fred. 45 HAFENTOR Dansk værft, uspecificeret, HANSA B type nr. 635 Aldrig søsat Aldrig afleveret Hamburg-Amerika Linie, Hamburg.
12169 HAINAUT = BIRGITTE BASSE Cockerill, Hoboken, nr. 707 1944-08-09 1948-04-00 Armement Deppe, Antwerpen. Oph. 1971.
10916 HALSNÆS = HELGENÆS HSM, nr. 280 1943-12-21 1944-11-17 Deutsche Dampfschiffs-Gesellschaft Hansa, Bremen. Forlist 1958.
12171 HANSA I Deutsche Werft, Hamburg, nr. 422 1943-04-30 1943-06-18 Hamburg-Südamerika Linie, H'burg. Forlist 1945.
12172 HAUSSA Bremer Vulkan, nr. 763 1943 1943-12-00 Woermann Linie / Deutsche Afrika Linie. Oph. 1972.
12181 HEIDBERG Helsingborg Varv, nr. 63 1943-03-06 1943-10-00 August Bolten, Hamburg. Sporløst efter 1970.
12173 HEILIGENHAFEN Flender-Lübeck Werft, nr. 343 1943-09-03 1943-10-00 Hamburg-Amerika Linie. Oph. 1971.
12174 HEIMDAL Oskarshamns Varv. 1943-09-00 1946-07-00 Svenske stat / solgt til Tyrkiet. Oph. 1984.
Fred. 51 HENDRIK FISSER Ikke oplyst, HANSA A type Aldrig søsat Aldrig afleveret Fisser & van Doornum, Emden.
12175 HENDRIK FISSER V = EMPIRE GALBRAITH Verschure & Co., Amsterdam, nr. 247 1944-00-00 1944-07-00 Fisser & van Dornum, Emden. Oph. 1969.
12176 HENDRIK FISSER VI Werf Gusto, A.F. Smulders, Schiedam, nr. 852 1944-00-00 1944-04-00 Fisser & van Dornum, Emden. Oph. 1975.
12177 HENDRIK FISSER VII J. & K. Smit, Kinderdijk, nr. 796 1944-07-00 1944-11-00 Fisser & van Dornum, Emden. Oph. 1970.
12180 HENRIETTE SCHULTE = KORSAKOV Deutsche Werft, Hamburg, nr. 426 1944-03-07 1944-05-17 Schulte & Bruns, Emden. Oph. 1971
12182 HENRI STORY Cockerill, Hoboken, nr. 710 1945-10-31 1948-05-00 Cie Nationale Belge des Transports Maritimes. Oph. 1972.
7753 HERTA MÆRSK B&W. nr. 682 1946-01-16 1948-05-28 APM, København. Oph. 1982.
ID Nr.
Navn
Værft
Afløb
Afleveret
Rederi og bemærkninger
12184 HUELVA Boele's Scheepswerven, Bolnes, nr.916 1944-00-00 1944-08-00 Oldeburg-Portugisische Dampfschiff-Reederei, Hamburg. Forlist 1945.
12185 IMKENTURM Werf de Noord. Overført til Flensburger Schiffsbau, nr. 604 1944-03-02 1945-02-27 Deutsche D/G Hansa, Hamburg. Oph. 1972.
12186 INGRID LEONHARDT Rickmers Schiffwerft, Bremerhaven, nr. 243 1944-05-20 1944-08-19 Leonhardt & Blumberg, Hamburg. Forlist 1945.
7744 IRENE OLDENDORFF = EMPIRE CONTEES B&W, København, nr. 677 1944-01-06 1945-01-00 Egon Oldendorff, Lübeck. Oph. 1990.
8950 (Ukendt tysk navn) = JESSIE MÆRSK Aalborg Værft, nr. 83 1947-08-28 1948-01-30 Hamburg-Amerika Linie / APM. Oph. 1968
12210 KALLIOPE = EMPIRE GARRISON Koninkl. Mij. de Schelde, nr. 249 1944-04-15 1944-08-00 Dampfsschiff-Gesellschaft Neptun, Bremen. Oph. 1974.
12333 KARI Rosenbergs Mekansike Verksted, Stavanger, nr. 151 1946-12-14 1947-08-00 Truls D/S A/S ved M. Thorvik, Oslo. Oph. 1980.
12223 KARLSHAFEN Deutsche Werft, Hamburg, nr. 431 1944-02-15 1944-04-20 Hamburg-Amerika Linie. Oph. 1971.
7754 KATHARINENFLEET = VENEZUELA B&W, København, nr. 684 Køl 1944-11-25. Afløb 1946-08-30 1948-03-23 Danske Stat / DFDS, København. Oph. 1982.
12224 KATTENTURM = EMPIRE EDEN Deutsche Werft, Hamburg, nr. 425 1944-01-18 1944-03-16 Deutsche D/G, Bremen. Oph. 1969.
11062 NOBISTOR = KEGNÆS, først i drfit som TRAVIATA Aalborg Værft, nr. 81 1945-06-01 1946-08-10 Danske stat / Soya Rederierne, Stockholm. Kollideret, udslettet 1960.
11059 KIRSTEN SKOU Odense Staalskibsværft, nr. 105 1945-08-10 1947-07-03 Danske stat / Rederiet Ove Skou. Oph. 1980.
Fred. 73 KLOSTERTOR Intet dansk værft nævnt Aldrig søsat Aldrig afleveret Hamburg-Amerika Linie, nr. 641.
12225 LICENTIA = EMPIRE GABON Flensburg Schiffsbau Gesellschaft, nr. 467 1944-08-19 1944-11-28 Rederiet J. Jost GmbH., Flensborg. Oph. 1979
ID Nr.
Navn
Værft
Afløb
Afleveret
Rederi og bemærkninger
12227 LIMBOURG = RUTH BASSE Societe Cockerill. Hoboken, nr. 709 1945-12-05 1947-06-00 Armement Deppe, Antwerpen / Basse & Co. Oph. 1968.
10518 WINSERTOR = LONDON Nakskov Skibsværft, nr. 117 1947-01-08 194707-05 Hamburg-Amerika Linie / Pacific D/S A/S, Kbh. Oph. 1978.
955 LUDVIGSHAFEN Boelwerf, Tamise, nr. 1144 1943-11-09 1944-07-00 Hamburg-Amerika Linie, Hamburg. Sænket 1946 med ammunition.
Fred. 211 MAI RICKMERS Ikke oplyst - 1944 Rickmers Reederei, Hamburg. Havareret 1944 i Amsterdam.
**Uden for Hansaprogrammet**
12228 MARIAECK = OASIS Helsingborgs Varv, nr. 64 1943-05-24 1945 Deutsche D/G, Bremen / svenske stat / Cie Nouvelle de Nav Busck, Marseilles. Oph. 1969.
12229 MARIENBURG = STAHLECK De Klop / Deutsche Werft / Lloyds Werft, nr. 566 / 448A / ? 1944 sommer 1952-10-00 Kohlenimport und Poseidon Schiffahrt A.G., Hamburg / Deutsche D/G Hansa, Bremen. Oph. 1973.
12230 MARSTENEN Fredriksstad Mekaniske Verksted, nr. 325 1949-04-21 1949-06-16 Vilhelm Torkildsen, Bergen. Forlist 1976.
10915 MECHANIK AFANASIEV = HUBERFELS HSM, nr. 279 1945-01-09 1947-11-31 Black Sea Shipping Co., Odessa. Oph. 1975.
12236 MICHAEL FERDINAND = EMPIRE FARRAR Stettiner-Oderwerke, Stettin, nr. 851 Ikke oplyst 1944-07-00 Skibsreder Hugo Ferdinand, Rostock. Oph. 1970.
10517 MILLERNTOR = EMPIRE LUNE Nakskov Skibsværft, nr. 114 1944-08-02, saboteret 1944-11-03 Slæbt til Lübeck og færdiggjort til 1945-03-15 Hamburg-Amerika Linie, Hamburg. Afl. 1945 til MOWT. Oph. 1969.
12237 MIMI HORN Nakskov Skibsværft, nr. 106 1943-09-00 1944-02-00 Horn-Linie, Hamburg. Forlist 1945.
12345 MOLKTEFELS Bremer Vulkan, nr. 747 - 1940-02-29 Deutsche D/G Hansa, Bremen. Forlist 1945.
**Uden for Hansaprogrammet**
ID Nr.
Navn
Værft
Afløb
Afleveret
Rederi og bemærkninger
12238 MUNGO Nederlandsche Droogdok & Scheepsbouw, nr. 353 1943-12-11 1944-07-00 Deutsche Afrika Linie GmbH., Hamburg. Oph. 1972.
12239 NIKOLAIFLEET J. Schichau Schiffswerft, Gdansk, nr. 1602 Ikke oplyst 1944-06-00 Hamburg-Amerika Linie, Hamburg. Forlist 1945.
12240 NJONG Stettiner Vulcanwerke, nr. 28 1944-01-00 1944-12-00 Deutsche Afrika Linie GmbH., Hamburg. Oph. 1968.
Fred. 87 NOBISTOR Dansk værft ikke oplyst. Aldrig søsat Aldrig afleveret Hamburg-Amerika Linie, Hamburg.
6456 NORMANDIET HSM, nr. 282 1946-04-04 1947-04-23 Det Dansk-Franske D/S A/S, København. Oph. 1980.
12346 OLINDA = FRANK DELMAS Ch. & At. de St. Nazaire, Penhoët. St. Nazaire, nr. Y10 1944-03-14 1949-02-00 Hamburg-Südamerika Linie, Hamburg / Soc. Navale Delmas-Vieljeux, La Rochelle. Oph. 1979.
**Uden for Hansaprogrammet**
12241 OLIWA = OLIVA Stettiner Oderwerke til 1945. Gdanska Lemina Værftet til 1948. 1943 1948-04-00 Polish Ocean lines / Zegluga Polska. Oph. 1982.
12347 OTAVI = EL GAUCHO Deutsche Werft, Reihersteig, nr. 241 1940-03-19 1947-02-00 Hamburg-Südamerika Linie, Hamburg. Oph. 1969.
**Uden for Hansaprogrammet**
12243 PAGENTURM = EMPIRE NAIRN Flensburger Schiffsbau Gesellschaft, nr. 605 1944-09-07 1945 eller 1946 Deutsche D/G Hansa, Bremen / MOWT. Oph. 1964.
12242 PALMYRA Flensburger Schiffsbau Gesellschaft, nr. 452 1940-03-27 1944-05-00 Deutsche Levante Linie, Hamburg. Oph. 1969.
Fred. 215 PARANA John Cockerill, Hoboken, nr. 698. Annuleret inden køllægning. - - Hamburg-Südamerika Linie, Hamburg.
**Uden for Hansaprogrammet**
ID Nr.
Navn
Værft
Afløb
Afleveret
Rederi og bemærkninger
12252 PERGAMON Flensburger Schiffsbau Gesellschaft, nr. 451 1939-11-25 1943-07-00 Deutsche Levante Linie / Bock, Godeffroy & Co, Hamburg. Forlist 1945.
12253 PETER RICKMERS = EMPIRE COLNE Stettiner Vulcanwerke, nr. 29 / Lübecker Maschinenbau-GS. 1944-12-00 1946-09-00 Rickmers Reederei, Bremen / MOWT, London. Oph. 1974.
12254 POMPEJI = EMPIRE BLACKWATER = KRUSAA (ID=12255) Flensburger Schiffsbau Gesellschaft, nr. 450 1939-10-11 1940-02-00 Deutsche Levante Linie, Hamburg / MOWT / Basse & Co. Oph. 1975.
12256 PORTUGAL Jos. Boel & Zonen (Boelwerf), Tamise, nr. 1148 1946-04-27 1946-08-00 Belgiske stat / Armement Deppe, Antwerpen. Forlist 1957.
12257 POSEIDON = GLÜCKAUF = SKARPÖ Oskarshamn Varv, nr. 292 1944-08-23 1948-04-00 Svenske stat / Rex rederi-A/B, Stockholm. Forlist 1972.
12348 RHEINFELS = ADMIRAL NACHIMOV / NAKHIMOV Bremer Vulkan, nr. 974 / Odense Staalskibsværft, nr. 108 1939-09-00 1943-03-00 Deutsche D/G Hansa, Bremen. Oph. 1970.
**Uden for Hansaprogrammet**
12258 RODENBEK = EMPIRE CONTYNE Flensburger Schiffsbau Gesellschaft, nr. 466 1944-05-13 1944-08-00 Knöhr & Burchard, Hamburg / MOWT, London. Forlist 1965.
12259 ROSENBERG I = VARG Rosenbergs Mekansike Verksted, Stavanger, nr. 150 1942-05-21 1944-05-00 Norske stat / Varg Skibs-A/S, Stavanger. Oph. 1964.
10522 RØSNÆS = EGHOLM Odense Staalskibsværft A/S, nr. 102 1944-01-08 1944-08-10 Danske stats A/S af 6 Februar 1943 / DFDS. Oph. 1970.
12349 SACHSENWALD = DMITRIY POZHARSKIY Lübecker-Flender Werke, Siems, nr. 346 1944-08-16 1945-03-00 Hamburg-Amerika linie, Hamburg. oph. 1977.
**Uden for Hansaprogrammet**
ID Nr.
Navn
Værft
Afløb
Afleveret
Rederi og bemærkninger
Fred. 98 SANDTOR Intet dansk værft nævnt, nr. 636. Aldrig søsat Aldrig afl. Hamburg-Amerika Linie, Hamburg.
12260 SANGA = EMPIRE GATWICK Lübecker-Maschinenbau Ges., nr. 403 Ikke oplyst 1944-07-00 Woermann-Linie, Hamburg / MOWT. Oph. 1974.
12334 SANTANDER = EMPIRE GAGE Deutsche Werft, Finkenwarder, nr. 429 1943-08-13 1943-10-21 Oldenburg-Portugiesische D/S Rhederei AG., Oldenburg / MOWT. Oph. 1971.
12262 SCALDIS Jos. Boel & Zonen (Boelwerf), Tamise, nr. 1149 Ikke oplyst 1947-07-00 Belgiske stat / Armement Deppe, Antwerpen. Oph. 1977.
Fred. 100 SCHAARTOR Intet dansk værft nævnt, nr. 640 Aldrig søsat Aldrig afl. Hamburg-Amerika Linie, Hamburg.
12261 SCHAUENBURG = EMPIRE GALWAY Deutsche Werft, Finkenwarder, nr. 446 Ikke oplyst 1944-09-28 Harald Schuldt & Co., Flensborg / MOWT. Oph. 1964.
12239 SCHWARZWALD = EMPIRE NENE Lübecker Flender Werke, Siems, nr. 347 1945-11-17 1947-08-00 Hamburg-Amerika Linie, Hamburg / MOWT. Oph. 1977.
**Uden for Hansaprogrammet**
12350 SCHÖNFELS = STAD BREDA Van der Giessen, Krimpen, nr. 711 1944-09-00 1947-06-00 Deutsche D/G Hansa, Bremen. Oph. 1971.
**Uden for Hansaprogrammet**
12263 SETUBAL = EMPIRE GAVEL Lübecker-Maschinenbau Ges., nr. 404 Ikke oplyst 1945-01-00 Woermann-Linie, Hamburg / MOWT. Oph. 1974.
11061 SPIEKEROOG Aalborg Værft, nr. 80 1944-09-02 1947-04-18 Overdraget til Frankrig. Oph. 1986.
12351 STAD ALKMAAR P. Smit Jnr., Rotterdam, nr. 573 - 1948-02-00 NV Halcyon Lijn, Rotterdam. Oph. 1972.
**Uden for Hansaprogrammet**
Fred. 105 STEINTOR Intet dansk værft oplyst, nr. 646 Aldrig søsat Aldrig afl. Hamburg-Amerika Linie, Hamburg.
ID Nr.
Navn
Værft
Afløb
Afleveret
Rederi og bemærkninger
9352 STENSNÆS Nakskov Skibsværft, nr. 116 1944 / 1946-04-04 1947-05-30 Rederiet af 6/2 1943. Solgt 1947 til Dania D/S A/S. Oph. 1982.
12268 SUND Deutsche Werft, Finkenwarder, nr. 424 1943-10-26 1943-12-21 John T. Essberger, Hamburg. Forlist 1945.
12269 TANNHÄUSER Jos. Boel & Zonen (Boelwerf), Tamise, nr. 1143 1943-08-31 1947-04-00 H. Vogemann, Hamburg. Forlist 1944.
12354 TENRIFE = JOSEPH CAMARET Ch. & At. de St. Nazaire, Penhoët, nr. 10Z 1942-09-24 1949-08-00 Hamburg-Amerika Linie, Hamburg / Soc. Navale Delmas-Vieljeux , La Rochelle. Oph. 1972.
**Uden for Hansaprogrammet**
12270 TIEFLAND = EMPIRE GATEHOUSE Lübecker Flenderwerke, nr. 344 1943-07-10 1945-10-26 Hamburg-Südamerikanische D/G., Hamburg / MOWT. Oph. 1982.
12355 ULANGA = STORNES Bremer Vulkan, Bremen, nr. 768 - 1940-06-07 Deutsche Ost-Afrika Linie AG. Oph. 1969.
**Uden for Hansaprogrammet**
11060 VIBEKE MÆRSK Odense Staalskibsværft A/S, nr. 107 1946-01-12 1948-04-11 Hamburg-Amerika Linie, Hamburg / APM, København. Oph. 1980.
12356 VICTORIA = FLORIDA Howaldtswerke, hamburg, nr. 764 1941-01-00 1950-04-00 Hamburg-Südamerikanische D/G, Hamburg / Jugoslavenska Linijska Plovidba, Dubrovnik. Oph. 1982.
**Uden for Hansaprogrammet**
7163 VOSNÆS Nakskov Skibsværft A/S, nr. 115 1945-08-17 1946-01-19 Dansk statsrederi A/S af 6/2 1943 / Dansk-Franske D/S A/S. Oph. 1975.
12271 WANGEROOGE Bremer Vulkan, Bremen, nr. 764 Ikke oplyst 1944-05-00 Norddeutscher Lloyd, Bremen. Forlist 1944.
12272 WARTURM = KINDU Deutsche Werft, Finkenwarder, nr. 451 / Mercantile Engineering Co., Antwerpen 1945-01-00 1947-08-00 Cie Maritime Congolaise, Antwerpen. Oph. 1977.
12273 WEILBURG (Ty.) Deutsche Werft, Finkenwarder, nr. 432 1944-04-20 1944-06-15 Krupp Reederei & Kohlhandel, Hamburg. Forlist 1944.
ID Nr.
Navn
Værft
Afløb
Afleveret
Rederi og bemærkninger
12274 WESERBERG = EMPIRE GALLERY P. Smit jnr., Rotterdam, nr. 585 1944-06-00 1945-02-00 Norddeutscher Lloyd, Bremen / MOWT. Oph. 1974.
12275 WESERBRÜSCK = EMPIRE FRASER P. Smit jnr., Rotterdam, nr. 587 1944-07-00 1945-03-20 Norddeutscher Lloyd, Bremen / MOWT. Forlist 1950.
12276 WESERGAU Deutsche Werft, Finkenwarder, nr. 428 1943-05-17 1943-07-14 Norddeutscher Lloyd, Bremen. Forlist 1944.
Fred. 117 WESERHORN Værft ikke oplyst Ikke oplyst 1944-00-00 Norddeutscher Lloyd, Bremen. Skibsnavnet ikke i rederiets skibsliste og ikke i bøger om rederiets historie. Fred.s kilde ukendt.
12277 WESERMARSCH = BRAGERNES Lübecker Maschinenbau Ges., nr. 401 Ikke oplyst 1943-11-00 Norddeutscher Lloyd, Bremen. Oph. 1973.
12278 WESERSTEIN Nederlandsche Scheepsbouw Mij. Amsterdam, nr. 352 1943-11-20 1944-06-00 Norddeutscher Lloyd, Bremen. Forlist 1945.
12279 WESERSTRAND = EMPIRE GALA Nederlandsche Scheepsbouw Mij. Amsterdam, nr. 354 1944-07-01 1945-03-00 Norddeutscher Lloyd, Bremen / MOWT. Forlist 1948.
12280 WESERSTROM = EMPIRE GALENA Cockerill, Hoboken, nr. 701 1943-08-25 1944-01-00 Norddeutscher Lloyd, Bremen / MOWT. Oph. 1968.
12327 WESERWALD = EMPIRE GALVESTON Deutsche Werft, Finkenwarder, nr. 430 1943-11-20 1944-01-27 Norddeutscher Lloyd, Bremen. Oph. 1973.
12328 WESERWEHR = EMPIRE GANGWAY Deutsche Werft, Finkenwarder, nr. 449 1944-12-14 1945-02-15 Norddeutscher Lloyd, Bremen. Forlist 1964.
12329 WILHELMSHAVEN = EMPIRE DOUGLAS T. van Duijvendijk's Shipyard, Lekkerkerk, nr. 36Z 1943-00-00 1944-07-00 Hamburg-Amerika Linie, Hamburg. Oph. 1972.
Fred. 125 WINSERTOR Intet dansk værft oplyst, nr. 638 Aldrig søsat Aldrig afl. Hamburg-Amerika Linie, Hamburg.
12330 WISCHHAFEN = SOLNES Werf Gusto, A.F. Smulders, Schiedam, nr. 853 Ikke oplyst 1944-07-00 Norske stat med KR. hos Bachke & Co., Trondhjem. Overdraget 1945 til Ægypten. Krigsanvendt 1967.
12331 IJSEL / YSSEL Koninkl. Mij. de Schelde, Vlissingen, nr. 253 1946-04-13 1948-02-00 Hollandske regering / NV Houtvaart, Rotterdam. Oph. 1988.

Litteratur om HANSAprogrammet

FREDERICHSEN, Frederik, 1984: "2. Verdenskrigs standardskibe - Det tyske Hansaprogram" i Maritim Kontakt 7, side 121-137.
Danmarks Dampskibsrederiforening, 1950: Skibsfartsberetning for årene 1939-1945 I-II.
WITTHÖFT, Hans Jürgen, 1968: Das Hansa-Bauprogramm. Wehrwissenschaftliche Berichte, Band 6, J.F. Lehmanns, München.
WITTHÖFT, Hans Jürgen, 1971: Die Deutsche Handelsflotte 1939–1945, Band 2: Handelsschiffe–Blockadebrecher–Hilfskriegsschiffe, Muster-Schmidt, Göttingen.
RASMUSSEN, Frank A. et al, 2000: Dansk Søfarts Historie 1920-1960, Bind 6, Gyldendal, p.40f.
  
Jørgen Marcussen Retur til indledning om skibsbyggeri.
Opdateret d. 11.10.2015. Retur til toppen af siden
Retur til Maritim indledningsside Retur til hjemmesidens forside