Holbæk skibsbyggerier og skibsbyggere

Nogle oplysninger om skibsbyggeriet i HolbækHolbæk Havn

Der var fra middelalderen en skibbro i Holbæk. Fra midten af 1800-tallet havde byen et havnebassin med kajanlæg.

Der blev i 1842 på V. Lagonis Værft i Holbæk bygget en brig, der i 1846 blev købt af KGH. Briggen hed LUCINDE og var på 160 BRT.

Skibsbyggerne Brødrene Mortensen var aktive fra 1845 ved Anneberg, og de byggede i årene 1856 til 1874 i byen Holbæk i alt 19 skibe, de fleste skonnerter og skonnertbrigger. Skibsbygmester H.P. Mortensen byggede 1868 skonnertbriggen ALVILDA (ID=3239).

Holbæk Skibs- og Baadebyggeri
Skibsbyggeriet i den ældste del af havnen blev etableret i 1938 af Anton Nielsen, der var udlært i Korsør. På et tidspunkt overtog hans to sønner Carlo Nielsen og Erling Nielsen værftet, der producerede til omkring 1980, hvorefter værftet blev reparationsværft. Værftet havde da 343 numre på deres nybygningsliste.

Værftet specialiserede sig i fiskeindustrien og med hovedvægt på fartøjer til grønlandske forhold, men byggede også i og lige efter WW2 et antal tremastede skonnerter samt nogle mindre færger til indenlandske ruter.
Skibsværftet er udpeget som regionalt industriminde med skibsbygningshallerne fra 1938 i rødmalet træ, et maskinværksted i gule mursten samt nyere kontorbygninger. Der er to ophalerbeddinger: En mindre fra havnebassinet og en større nord for bådehavnens mole.

Efterfølgende liste indeholder de navngivne fartøjer, som jeg har navn på bygget på værftet til fart i grønlandske farvande. De største af dem har profiler i min skibsdatabase. Findes ved at søge på Holbæk i feltet for byggeby.
 
Navn Byg.nr. Byg.år Type og bemærkninger
TIKERAK (OWAJ)
0167
1949
Kystmotorskonnert. Reder KGH. Optaget i skibsbasen med (ID=8999).
POUL EGEDE (OXUB)
0177
1951
Lægebåd. Reder Grønlandsministeriet. Optaget i skibsbasen med (ID=813).
SIORAK (OWZL)
0178
1950
Sandfartøj. Reder KGH. Optaget i skibsbasen med (ID=12039). Forlist 1953.
BJARNOV (OWXH)
0180
1951
Provstebåd. Reder Grønlandsministeriet. Optaget i skibsbasen med (ID=12032).
UJARAK (OYLB)
0187
1952
Sandfartøj. Reder KGH. Optaget i skibsbasen med (ID=1001).
H.J. RINK (OYQV)
0194
1953
Landshøvdingsbåd. Reder Grønlandsministeriet. Optaget i skibsbasen med (ID=392).
ROSING
0197
1953
Rejsebåd. Reder KGH.
OTTO MATHIESEN (5QXA)
0208
1954
Togtefartøj. Reder KGH.
SAVIK (OUMD)
0221
1955
Lægebåd. Reder Grønlandsministeriet. Optaget i skibsbasen med (ID=17872).
JACOB SEVERIN (5QWN)
0227
1955
Togtefartøj. Reder KGH. Lgd. 34 feet.
SUJUMUT (OYME)
0232
1956
Forsøgskutter til fiskeriet. Reder KGH. Optaget i skibsbasen med (ID=919).
RASMUS MÜLLER (5QWR)
0233
1956
Togtefartøj. Reder KGH.
L.H.C. BISTRUP (5QWS)
0235
1956
Postbåd og passagerbåd. Reder KGH.
PUTUT (5QWQ)
0254
1958
Rejsebåd. Reder KGH. (Helge Schultz-Lorentzen har 1960 som byggeår).
J.C.G. BAUMANN (5QXI)
0256
1958
Togtebåd. Reder KGH.
JOHAN PETERSEN (5QXE)
0268
1959
Togtefartøj. Reder KGH.
IKIUT
0269
1959
Lægebåd. Reder Grønlandsministeriet. Optaget i skibsbasen med (ID=421).
SAXTORPH (OXOA)
0270
1959
Lægebåd. Reder Grønlandsministeriet. Optaget i skibsbasen med (ID=859).
RYLEN
0271
1959
Rejsefartøj. Reder Bygningstjenesten på Grønland.
PORSILD (4QXK)
0272
1959
Rejsefartøj. Reder Grønlandsministeriet for visse undersøgelser.
QAPIUT (5QXV)
0273
1959
Rejsefartøj. Reder KGH.
A. KORNERUP (5QXU)
0274
1959
Rejsefartøj. Reder KGH.
SULEN
0275
1959
Rejsefartøj. Reder Bygningstjenesten på Grønland.
AAGE KNUDSEN (5QXX)
0276
1959
Togtefartøj. Reder KGH.
AGIUT (5QYB)
0283
1960
Rejsefartøj. Reder Grønlands Tekniske Organisation.
HEINRICH (5QSS)
0291
1961
Rejsefartøj. Reder KGH.
JANE (5QYQ)
0292
1961
Rejsefartøj. Reder KGH.
GYNGEHESTEN (5QWK)
0293
1961
Rejsefartøj. Reder KGH.
FREDERIK BERTHELSEN (5QWB)
0294
1962
Provstebåd. Reder KGH.
MATHIAS STORCK (5QWY)
0295
1962
Provstebåd. Reder KGH.
PITSAK (5QYI)
0296
1961
Rejsefartøj. Reder Fiskeriministeriet (for brug i grønlandske farvande).
CHRISTIAN SIMONY (5QWW)
0298
1961
Togtefartøj. Reder KGH.
PILAGTUT (5QXM)
0301
1962
Rejsefartøj. Reder KGH.
LOMMEN (XPLO)
0306
1963
Rejsefartøj. Reder Bygningstjenesten for Grønland.
KARALE (5QUQ)
0310
1963
Skolebåd. Reder KGH.
KARL FENCKER (5QZR)
0312
1963
Rejsebåd. Reder KGH.
TATERAK (OUHN)
0319
1964
Passagerskib. Reder KGH. Optaget i skibsbasen med (ID=954).
ANANGNIUT
0325
1965
Redningsfartøj. Reder KGH.
TUGDLIK (OVQD)
0328
1967
Passagerskib. Reder KGH. Optaget i skibsbasen med (ID=991).
NETSIDEN (OUQH)
0329
1968
Distriktsfartøj. Reder KGH. Optaget i skibsbasen med (ID=723).
HVALEN (OUQO)
0330
1968
Distriktsfartøj. Reder KGH. Optaget i skibsbasen med (ID=401).
SULISSOK (OYTY)
0333
1970
Værkstedsfartøj. Reder Grønlands Tekniske Organisation, Televæsenet. Optaget i skibsbasen med (ID=920).
HVIDFISKEN (OWJY)
0336
1971
Distriktsfartøj. Reder KGH. Optaget i skibsbasen med (ID=405).
EJNAR MIKKELSEN (OZAP)
0337
1972
Østkystfartøj. Reder KGH. Optaget i skibsbasen med (ID=236).
HVALFISKEN (OYHL)
0338
1973
Distriktsfartøj. Reder KGH. Optaget i skibsbasen med (ID=402).
ANDERS OLSEN (OXGZ)
0342
1976
Østkystfartøj. Reder KGH. Optaget i skibsbasen med (ID=33).

 
H. Villumsens Bådebyggeri.
 
Tegninger for en del af skibe bygget hos H. Villumsens Bådbyggeri og Holbæk Skibsværft findes hos Holbæk Stadsarkiv.Kilder
A) Holm-Petersen, F., og A. Rosendahl, red., 1951-1953: Fra Sejl til Diesel, bind 2 og 3, Skandinavisk Bogforlag.
B) Skibsdatabasen JM.
C) Trap Danmark, 5. udgave. Teksten om Holbæk.

 
Forkortelser
kls. = kommercelæster.
 


Jørgen Marcussen Retur til indledning om skibsbyggeri.
Opdateret 2020-09-08. Retur til toppen af siden
Retur til Maritim indledningsside Retur til hjemmesidens forside