Aalborg Maskin- & Skibsbyggeri A/S = Aalborg Værft A/S
Liste over byggenumre


*** Denne liste er dannet i marts 2020 for at kunne indeholde byggenr. med relation til andet værft. I årets løb vil de øvrige byggenumre blive indført i listen. ***

Se nærmere om skibsbyggeriet i Ålborg her.

Denne tekst inkluderer poster for nybygninger fra:
P. Ph. Stuhrs Maskin- og Skibsbyggeri fra 1912-06-01 (byggenumrene 0001 til 0008),
P. Ph. Stuhrs Maskin- og Skibsbyggeri A/S fra 1916-02-22 (byggenumre 0009 til 0019),
Aalborg Skibsværft A/S fra 1922-07-06 (byggenumre 0020 til 0036),
Aalborg Maskin- og Skibsbyggeri A/S fra 1927-06-28 (byggenumre 0037 til 0055) og
Aalborg Værft A/S fra 1937-04-29 (byggenumre 0056 til **************).

Byggenummer 0029 blev anvendt til udvikling af standardskibstype på 1800 DWt, men nummeret resulterede ikke i et færdigt skib.
Byggenummer 0041 blev forhandlet fra ordregiverne FDM og KDA (Bilklubber) til DSB, der fik bygget det planlagte skib som byggenummer 0042.

Forkortelsesliste nederst i teksten.
 
ID
skibslisten
Værft
byggenr.
Byggeår Navn fra ny Skibstype Rederi
ID=17488 0001 1913 JENS RIIS Skonnert SMH LST Dampskibsekspeditør Frederik L. Knakkergaard, Nykøbing M.
ID=4186 0002 1913 ALPHA Skonnert SMH LST Direktør Niels A. Pedersen, Århus
ID=13840 0003 1914 NOGILL S/S LST Sø-Transportkompagniet A/S, København
ID=10620 0004 1914 I.P. PETERSEN S/S PA LST Aarhus-Bugtens D/S A/S, Århus
ID=7972 0005 1915 HJALMAR SØRENSEN Skonnert SMH LST Dampskibsekspeditør Frederik L. Knakkergaard, Nykøbing M.
ID=7263 0006 1915 A.H. SCHADE Skonnert SMH LST Dampskibsekspeditør Frederik L. Knakkergaard, Nykøbing M.
ID=6800 0007 1915 LIDSØ M/S LST Rødby Havn D/S A/S, Rødby Havn
ID=12955 0008 1915 DARKET M/S LST Rødby Havn D/S A/S, Rødby Havn
ID=17551 0009 1916 MAIDAG S/S LST Nordsjøen D/S A/S, Oslo
ID=11598 0010 1917 FREDERICIA S/S LST Nord-Østersø Rederi A/S, København.
ID=12408 0011 1919 JÆGERSBORG S/S LST Dannebrog D/S A/S, København.
ID=11194 0012 1919 ELLENSBORG S/S LST Dannebrog D/S A/S, København.
ID=11224 0013 1919 ESTLAND S/S LST Dansk-Franske D/S A/S, København
ID=17552 0014 1919 SILJA S/S LST Kragerø Rederi-A/S, Norge
ID=9049 0015 1919 ROTA M/S LST Rota D/S A/S, København
ID=11988 0016 1920 DANSTED S/S LST Rødby Havn D/S A/S, Rødby Havn
ID=12797 0017 1920 DANEFELT S/S LST Dana D/S A/S, København
ID=10623 0018 1920 AALBORG S/S LST Limfjorden D/S A/S, Ålborg
ID=11173 0019 1921 THORSDAHL (No.)
EDV. NISSEN
S/S LST Vendila D/S A/S, København
ID=10624 0020 1923 SVEND PII S/S LST Vendila D/S A/S, København
Nej 0022 1921 S.V.B. NO.2 S/S SAND Statens Vandbygningsvæsen, København
ID=6719 0023 1923 JOHANNE II M/S PA færge Middelfart D/S A/S, Middelfart
ID=7370 0024 1924 P. MADSEN S/S LST Vendila D/S A/S, København
ID
skibslisten
Værft
byggenr.
Byggeår Navn fra ny Skibstype Rederi
ID=17553 0025 1922 SENTA S/S LST Senta D/S A/S, København
ID=4631 0026 1923 JYDEN M/S PA færge Færgefarten Fredericia-Strib A/S, Fredericia
Nej 0027 1924 FLADLUSEN PRAM LST Aalborg Skibsværft A/S, Ålborg
ID=383 0028 1925 HERMES M/S BGS ISB Århus Havn, Århus
Nej 0030 1926 PRAM II PRAM LST Aalborg Skibsværft A/S, Ålborg
ID=8944 0031 1926 FANØ M/S PA færge Generaldirektoratet for Postvæsenet, København
ID=6866 0032 1927 HVALPSUND M/S PA færge Aalborg-Hvalpsund Jernbaneselskab A/S, Ålborg
ID=7555 0033 1926 KOSTER M/S PA færge Præstø Amtsråd, Næstved
ID=10388 0034 1920 PALNATOKE S/S LST Hamlet D/S A/S, København
ID=9212 0035 1921 H.A. HANSEN S/S LST Thurø D/S A/S, Thurø, Svendborg
ID= 0036 1920 SIGVALD S/S LST Hamlet D/S A/S, København
ID=17554 0037 1929 BORGNY M/S TK LST Borgå D/S A/S, Oslo
ID=17555 0038 1929 HOLGER STRUCKMANN M/S LST Cement International Cement Corp., New York
ID=7202 0039 1930 SKULE (No.) (ikke egen post)
BONITA
M/S LST Dania D/S A/S, Esbjerg
ID=17556 0040 1930 J. ELISCO CARTAYA M/S BGS International Cement Corporation, New York
Nej 0041 1930 Unavngivet M/S PA bilfærge Aflyst kontrahering
ID=8701 0042 1930 HEIMDAL M/S PA bilfærge DSB, København
ID=3991 0043 1931 STOREBJØRN S/S ISB Statens Istjeneste, København
ID=6148 0044 1931 MORS M/S PA færge Generaldirektoratet for Post- & Telegrafvæsenet, København
Nej 0045 1931 SKIDTMAS PRAM tippepram Aalborg Maskin- & Skibsbyggeri A/S, Ålborg
Nej 0046 1932 PRAM 1 / MOSES PRAM værkstedsskib Aalborg Maskin- & Skibsbyggeri A/S, Ålborg
Nej 0047 1932 PRAM 2 / BENJAMIN PRAM LST Aalborg Maskin- & Skibsbyggeri A/S, Ålborg
ID=10625 0048 1932 BIOLOGEN S/S Survey biologi Landbrugsministeriet / Fiskeriministeriet, København
ID=17557 0049 1933 GUDRUN M/S PA færge Præstø Amtsråd, Næstved
ID
skibslisten
Værft
byggenr.
Byggeår Navn fra ny Skibstype Rederi
ID=17558 0050 1935 IVAN GORTHON S/S LST Gefion D/S A/B, Helsingborg
ID=7558 0051 1935 ISEFJORD M/S PA færge Grenaa-Hundested Færgefart A/S, Grenå
ID=17559 0052 1935 LAXFOSS M/S PA LST Skallagrimur H/F, Borgarnes, Island
ID=17560 0053 1935 RAGNA GORTHON S/S LST Gefion Rederi-A/B, Helsingborg
ID=6827 0054 1936 FREIA M/S PA færge Skroget bygget for Helsingør (byggenr. 0237)
DSB, København
ID=17561 0055 1936 FERM M/S LST Ferm A/B, Kristinehamn, Sverige
ID=10386 0056 1937 PETER WESSEL M/S PA færge Larvik-Frederikshavn Færgefart A/S, Larvik
ID=10160 0057 1938 F.V. MORTENSEN M/S FISK LST Ministeriet for Landbrug og Fiskeri, Fiskeridirektoratet, København
ID=11098 0058 1938 LOTTA S/S LST Vesterhavet D/S A/S = JL, København
 


Forkortelser
4-m. = Fire master
APM = Rederi i A.P. Møller-koncernen
BGS = Bugserbåd
BR. = Bestyrende reder i artrederi.
BULK = Bulkcarrier / massegodsskib
CONT = Containerskib
EAC = Østasiatiske Kompagni
FISK = Fiskefartøj, trawler
Fred. = Optaget i Frederichsens skibslister, digitale på MfS site.
GAS = Gastankskib
ISB = Isbryder
KGH = Kongelige Grønlandske Handel
LST = Fragtskib
M/S = Motorskib
Næ. = Navneændring
PA = Passagerskib
P/r = Partrederi
P&T = Post- & Telegrafvæsenet
SAND = Sandpumper, sandsuger
S/S = Dampskib


Retur forsiden
Gå til skibslisten
Opdateret 2020-04-04.