Skibsbyggermester Christen Andersen, Braten og Frederiksøen
Liste over byggenumre


Byggenummerlisten er dannet ud fra de oplysninger, som jeg har kunnet indhente i forskelige trykte kilder, men indeholder ikke oplysninger hentet personligt i dansk skibsregster.

Se nærmere om skibsbyggeriet i Svendborg her.

Skibsbygmester Christen Andersen byggede fra 1871 på en plads på Braten, Tåsinge. Jeg har ikke fundet oplysninger eller registreret nybygninger under hans navn mellem 1880 og 1900.
Fra 1900 byggede han fra en plads på SE-siden af Frederiksøen i havnen i Svendborg.

På pladsen på Frederiksøen blev i 1906-1908 bygget fire skibe af skibsbygmester H.C. Poulsen. De tre af dem er i kilden (ID=491) nævnt både som byggede på Frederiksøen og byggede på pladsen ved Gl. Hestehauge (den østligste plads på Svendborgsiden af Sundet). De tre skibe, der er nævnt på Gl.H. i Sophus Webers tid, medtages her.
Endvidere er medtaget den spidsgattede dæksbåd ASSISTENT (ID=18083) bygget 1911, som jeg ikke har fundet yderligere kilde for end den i basen nævnte.

Forkortelsesliste nederst i teksten.
 
ID
skibslisten
Bygmester
byggenr.
Byggeår Navn fra ny Skibstype Bygmester Byggeplads
Rederi
ID=17380 0001 1871 LYKKENS HAAB Kvase FISK Christen Andersen Braten, Tåsinge
Kaptajn M. Mikkelsen, Svendborg
ID=17381 0002 1874 MARIE KIRSTINE Kvase FISK Christen Andersen Braten, Tåsinge
Kaptajn C. Petersen, Svendborg
ID=17382 0003 1875 TO VENNER Skonnert, kvase FISK Christen Andersen Braten, Tåsinge
Kaptajn Hans Hansen, Strandhuse pr. Fåborg
ID=17383 0004 1876 GYLFE Skonnert
(-brig)
Christen Andersen Braten, Tåsinge
Yderligere historie er ikke efterspurgt
ID=17384 0005 1876 METTE KATRINE Skonnertbrig Christen Andersen Braten, Tåsinge
Skonnertbriggen Mette Katrines Rederi A/S, Nordby
ID=5263 0006 1849
nyb.
MAREN CHRISTINE Jagt Christen Andersen
ombygget 1878
Braten, Tåsinge
Kaptajn Hans Henrik Hansen, Hou
ID=4177 0007 1900 ENOK Skonnert Christen Andersen Frederiksøen SE
Kaptajn A.P. Jacobsen, Rudkøbing
ID=4481 0008 1900 JØRGINE Galease Christen Andersen Frederiksøen SE
Kaptajn C.J. Larsen, Svendborg
ID=13364 0009 1901 SOPHIE Bramsejlsskonnert Christen Andersen Frederiksøen SE
3-mastet Skonnert Sophie A/S, Svendborg
ID=4919 0010 1902 NANNA Bramsejlsskonnert Christen Andersen Frederiksøen SE
Sejlskibsselskabet 3-m. Skonnert Nanna A/S, Svendborg
ID=13365 0011 1903 RAGNHILD Bramsejlsskonnert Christen Andersen Frederiksøen SE
Sejlskibsselskabet 3-m. skonnert Ragnhild A/S, Svendborg
ID=4683Nej 0001 1906 TH. LOHSE Skonnert H.C. Poulsen Frederiksøen SE
Skibsreder Th. M. Lohse, Marstal
Nej 0013 1908 BRØDRENE Dæksbåd Christen Andersen Frederiksøen SE
Yderligere historie er ikke efterspurgt
ID=5139 0002 1908 ALBATROS Galease H.C. Poulsen Frederiksøen SE
Ejer 1920 kaptajn C.V. Madsen, Svendborg
ID=15619 0003 1908 SYLVIA Galease H.C. Poulsen Frederiksøen SE
Solgt 1938 til N.S.P. Nielsen, Svendborg
Nej 0004 1908 VIKING Ukendt type H.C. Poulsen Frederiksøen SE
Yderligere historie er ikke efterspurgt
ID=18083 0005 1911 ASSISTENT Dæksbåd H.C. Poulsen Frederiksøen SE
Kaptajn Rasmus Hansen Christensen, Rudkøbing


Kilder
Diverse skibslister og årbøger samt
Nielsen, Erik Møller, 2003: Svendborg Søfarts Historie siden 1253, [ID=491]
Holm-Petersen & A. Rosendahl, 1951-1953: Fra Sejl til Diesel, bind 1-4, [StD-n]
 


Forkortelser
4-m. = Fire master
APM = Rederi i A.P. Møller-koncernen
BGS = Bugserbåd
BR. = Bestyrende reder i artrederi.
BULK = Bulkcarrier / massegodsskib
CONT = Containerskib
EAC = Østasiatiske Kompagni
FISK = Fiskefartøj, trawler
Fred. = Optaget i Frederichsens skibslister, digitale på MfS site.
GAS = Gastankskib
KGH = Kongelige Grønlandske Handel
KRIG = Orlogsskib
LST = Fragtskib
M/S = Motorskib
Næ. = Navneændring
PA = Passagerskib
P/r = Partrederi
P&T = Post- & Telegrafvæsenet
SAND = Sandpumper, sandsuger
S/S = Dampskib
TK = Tankskib


Retur forsiden
Gå til skibslisten
Opdateret 2020-10-20.