Burmeister & Wain Skibsværft - Liste over byggenumre


*** Denne liste er dannet i januar 2020 for at kunne indeholde byggenr. med relation til andet værft. Senere på året vil de øvrige byggenumre fra B&W blive indført i listen. ***

Se nærmere om skibsbyggeriet i København her.

Byggelisten for Baumgarten & Burmeister, det senere Burmeister & Wain Skibsværft indledes med nummer 0001 fra 1855.
Byggenumrene 0002 til 0010 var 9 transportbåde til Søværnet. En af dem, men uvist hvilken blev omb. 1949 til sandpumper og figurerer her som byggenr. 0002. Byggenumrene 0003 til 0010 har ikke egen profil.
Byggenummer ?? er aldrig anvendt.

Forkortelsesliste nederst i teksten.
 
ID
skibslisten
Værft
byggenr.
Byggeår Navn fra ny Skibstype Rederi
ID=6242 0001 1855 HERMOD H/S PA LST Skroget bygget i Rønne. Maskine og udrustning fra B&W
Indenrigsministeriet, Generalpostdirektoratet, København
ID=13330 0002 1858 SANNA M/S / PRAM SAND LST Søværnet. Civil ejer fra 1949 Hvidovre Mørtelværk
ID=3529 0011 1857 NIORD H/S S/S PA LST Indenrigsministeriet, Generalpostdirektøren
Nej 0012 /
0013 /
0014
1861 BUHL /
KRIEGER /
MARSTRAND
Kanonbåde Marineministeriet, København
ID=6243 0015 1861 HJEJLEN H/S PA Hjejlen D/S, Silkeborg
ID=8888 0016 1863 FREYA H/S PA LST Indenrigsministeriet, Generaldirektøren Det kgl. danske Postvæsen, København
ID=11388 0017 1863 FYLLA S/S PA LST Skibsreder H.P. Prior, København
ID
skibslisten
Værft
byggenr.
Byggeår Navn fra ny Skibstype Rederi
ID=3756 0727 1954 ØSTERSØEN M/S PA LST Skrog bygget i Svendborg. Udrustet hos B&W til
D/S paa Bornholm af 1866 A/S, Rønne
ID= M/S LST
 


Forkortelser
4-m. = Fire master
APM = Rederi i A.P. Møller-koncernen
BGS = Bugserbåd
BR. = Bestyrende reder i artrederi.
BULK = Bulkcarrier / massegodsskib
CONT = Containerskib
EAC = Østasiatiske Kompagni
FISK = Fiskefartøj, trawler
Fred. = Optaget i Frederichsens skibslister, digitale på MfS site.
GAS = Gastankskib
H/S = Hjulskib S/S
KGH = Kongelige Grønlandske Handel
LST = Fragtskib
M/S = Motorskib
Næ. = Navneændring
PA = Passagerskib
P/r = Partrederi
P&T = Post- & Telegrafvæsenet
SAND = Sandpumper, sandsuger
S/S = Dampskib


Retur forsiden
Gå til skibslisten
Opdateret 2020-01-30.