Skibsbyggerslægten Niels Hansen og C.C. & H.P. Hansen
Liste over byggenumre fra Møllergadepladsen m.m.


Byggenummerlisten er dannet ud fra de oplysninger, som jeg har kunnet indhente i forskellige trykte kilder, men indeholder ikke oplysninger hentet personligt i dansk skibsregister.

Se nærmere om skibsbyggeriet i Svendborg her.

Skibsbyggerslægten Hansen (3. generation var Niels Hansen) byggede nordligst i havnen helt inde i hakket neden for nuværende navigationsskole, men benyttede også "Heines Plads", Baagøes Plads" og en plads ved "Nederste Mølle" [ID=491 p.237]. Niels Hansen var søn af Hans Andersen (1728-1809), der var søn af Anders Hansen (c.1699-1779), og der var flere skibstømrere i Hansenfamilien.
Hans Andersens anden søn hed Hans Hansen (1770-1832) og blev også skibsbygmester.

Skibsbygmester Niels Hansen - fik sit borgerbrev som skibsbygmester i 1805 og døde 1843. Niels Hansen byggede 16 skibe mellem 1806 og 1822. Han fik tre sønner:
Peter Hansen rejste til USA i 1850. Men skibsbygmester Hans Poulsen Hansen og broder skibsbygmester Carl Christian Hansen var aktive under navnet "H.P. og C.C. Hansen" fra 1847 til efter 1876.

H.P. og C.C. Hansen byggede fra 1847 til efter 1876. Værftet havde først byggeplads på Frederiksøen i Svendborg, senere andet sted i havnen. C.C. Hansen fik sønnen Niels Christian Hansen, der også blev uddannet som skibsbygger, og i 1902 blev han direktør for det tyske Rickmers skibsværft i Bremen og var med til at bygge den femmastede bark R.C. RICKMERS og den firmastede bark L'AVENIR, belgisk skoleskib.

Forkortelsesliste nederst i teksten.
 
ID
skibslisten
Bygmester
byggenr.
Byggeår Navn fra ny Skibstype Bygmester Byggeplads og
Rederi
ID=17955 I 1791 DE FIRE SØSTRE Jagt Hans Andersen (måske) /
søn Niels Hansen
fortømret skibet
Svendborg
Skibsreder H.J. Baagøe
ID=17956 II 1818 PROVIDENTIA Galease Niels Hansen Baagøes Plads
Skibsreder H.J. Baagøe
ID=17953 III 1827 CAROLINE Slup Niels Hansen Baagøes Plads
Skibsreder H.J. Baagøe
ID=17954 IV 1830 EBENETZER Jagt Niels Hansen Svendborg
Skibsreder H.J. Baagøe
Skibsbygmester Hans Hansen er nævnt for 5 skibe iflg. kilde ID=491 p.238
Nr. 0005 er fra Rosendahl-2 rk. under CAROLINE MARIE pdf-p. 15.

ID=17328 0001 1812 EMANUEL Jagt Hans Hansen Svendborg
Reder ikke fremfundet fra ny.
Nej 0002 1812 FRIEDERICH NICOLAI Jagt Hans Hansen Svendborg
Reder ikke fremfundet.
Nej 0003 1813 HAABET Jagt Hans Hansen Svendborg
Reder ikke fremfundet.
ID=18600 0004 1816 DE FIRE SØSKENDE Jagt Hans Hansen Svendborg
Reder ikke fremfundet.
Nej 0004a 1817 DEN UNGE HEINRICH Galease Hans Hansen Svendborg
Reder ikke fremfundet.
ID=2776 0005 1818 FÆDRENES MINDE Jagt Hans Hansen Svendborg
Reder først fremfundet fra 1863.
Nej 0006 1822 DE TVENDE BRØDRE Jagt Hans Hansen Svendborg
Reder ikke fremfundet.
Skibsbygmester Niels Hansen er nævnt for 12 skibe iflg. kilde ID=491 p.238
heraf er PROVIDENTIA og CAROLINE gengangere fra Bågøes Plads først i denne tekst.

Nej 0001 1806-03-15 DEN UNGE LARS Galease Niels Hansen Heines Plads
Forpagter Erik Clausen, Heldagergård
Nej 0002 1806-06-26 BARON RANTZAUS LEHN Galease Niels Hansen Heines Plads
Forpagter Erik Clausen, Heldagergård
Nej 0003 1807-01-08 MARIA Galiot Niels Hansen Heines Plads
Forpagter Erik Clausen, Heldagergård
Nej 0004 1811-08-25 HARMONIA Galease Niels Hansen Svendborg
Forpagter Erik Clausen, Heldagergård
Nej 0005 1811-07-14 DIE FRAU INGEBORG Jagt Niels Hansen Svendborg
Forpagter Erik Clausen, Heldagergård
Nej 0006 1814-08-03 MAREN SOPHIE Bark (lille) Niels Hansen Svendborg
Forpagter Erik Clausen, Heldagergård
Nej 0007 1815-07-14 MAGDALENE Jagt Niels Hansen Svendborg
Forpagter Erik Clausen, Heldagergård
Nej 0008 1815-11-28 BOLINE PETRIE Jagt Niels Hansen Ved Nederste Mølle
Købmand Peter Aarsleff
Nej 0009 1818-03-30 PROVIDENTIA Galease Niels Hansen Baagøes Plads
Købmand H.J. Baagøe
Nej 0010 1827-10-06 CAROLINE Slup Niels Hansen Baagøes Plads
Købmand H.J. Baagøe
Nej 0010a 1833 AGNETE Galease Niels Hansen Baagøes Plads
Bygget til egene regning, (ID=491) p.273.
ID=3328 0011 1836-12-15 DE TVENDE SØSTRE
DE TO SØSTRE
Slup / galease Niels Hansen Baagøes Plads
Købmand H.J. Baagøe
Nej 0012 1840-11-06 DOROTHEA Jagt Niels Hansen Svendborg
Reder ikke fremfundet
ID
skibslisten
Bygmester
byggenr.
Byggeår Navn fra ny Skibstype Bygmester Byggeplads og
Rederi
 
Skibsbygmestrene brødrene Hans Peter Hansen og Carl Christian Hansen er nævnt for 9 skibe iflg. kilde ID=491 p.238.

ID=17238 0001 1846 BALDUR Skonnert C.C. & H.P. Hansen Møllergade, Svendborg
Reder ikke fremfundet
ID=18669 0001a 1848 FREDERIKSØEN Bramsejlsskonnert C.C. & H.P. Hansen Frederiksøen, Svendborg
Anses som 1. skib fra Frederiksøen
Partrederi i Svendborg med BR. hos skibsreder Chr. Rasmussen
ID=18737 0001b 1855 LUNA Skonnert C.C. & H.P. Hansen Frederiksøen, Svendborg
Partrederi i Rudkøbing med BR. hos købmand F.F. Christensen
ID=6092 0002 1857 INSULANEREN Skonnertbrig C.C. & H.P. Hansen Møllergade, Svendborg
Partrederi i Svendborg med BR. hos skibsreder H.P. Hansen
ID=17946 0003 1857 ARTEMIS Skonnertbrig C.C. & H.P. Hansen Møllergade, Svendborg
Partrederi i Svendborg ved skibsbygmester H.P. Hansen
Nej 0004 1869? AURORA Skonnert C.C. & H.P. Hansen Møllergade, Svendborg
Årstallet passer ind i kildens rækkefølge.
Skibet ikke fundet i andre kilder.
ID=8555 0005 1864 APOLLO Skonnert C.C. & H.P. Hansen Møllergade, Svendborg
Kaptajn og værftsejer H.P. Hansen, Svendborg
ID=17015 0006 1874 YDUN Skonnertbrig C.C. & H.P. Hansen Møllergade, Svendborg
Partrederi i Svendborg ved skibsbygmester H.P. Hansen
ID=17937 0007 1874 BRAGE Skonnert C.C. & H.P. Hansen Møllergade, Svendborg
Partrederi i Svendborg ved skibsbygmester H.P. Hansen
ID=17947 0008 1875 VERDANDI Skonnert C.C. & H.P. Hansen Møllergade, Svendborg
Partrederi i Svendborg ved skibsbygmester H.P. Hansen
ID=17031 0009 1876 SVAFVA Skonnertbrig C.C. & H.P. Hansen Møllergade, Svendborg
Partrederi i Svendborg ved skibsbygmester H.P. Hansen

 
Kilden (ID491) p.238 nævner skonnerten BALDUR bygget i Møllergadepladsen inderst 1846 af C.C. & H.P. Hansen (4. generation af Hansenslægten fra Møllergade) og på p.256 skonnertbriggen BALDUR bygget i Pilekrogens midte i 1847 af H.P. Hansen (* 1807, søn af skolelæreren i Troense). Det er kun lykkedes mig at finde data om BALDUR fra Pilekrogen; dette skib er opført på listen om H.P. Hansen, Troense, her.


Kilder
Diverse skibslister, kartoteker og arkivalier på MfS og årbøger samt
Nielsen, Erik Møller, 2003: Svendborg Søfarts Historie siden 1253, [ID=491]
Holm-Petersen & A. Rosendahl, 1951-1953: Fra Sejl til Diesel, bind 1-4, [StD-n]
Holm-Petersen & Kaj Lund, 1963: Skibe og søfolk fra Svendborgsund, Munksgaard, [ID=3486]
Olsen, Johannes, aut., 1932: Den sydfynske Sejlskibsfarts Historie, Gyl., [ID=114]
 


Forkortelser
4-m. = Fire master
BGS = Bugserbåd
BR. = Bestyrende reder i artrederi.
FISK = Fiskefartøj, trawler
Fred. = Optaget i Frederichsens skibslister, digitale på MfS site.
H&S = Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg
KGH = Kongelige Grønlandske Handel
KRIG = Orlogsskib
LST = Fragtskib
MfS = Museet for Søfart (tidl. H&S)
M/S = Motorskib
Næ. = Navneændring
P/r = Partrederi
P&T = Post- & Telegrafvæsenet
SAND = Sandpumper, sandsuger


Retur forsiden
Gå til skibslisten
Opdateret 2020-10-12 og igen 2021-02-21 og igen 2021-07-101.