Skibsbyggerslægten Niels Hansen
Liste over byggenumre

Inklusive enkelte bygget af skibsbygmester Hans Larsen Schmidt / Smith

Byggenummerlisten er dannet ud fra de oplysninger, som jeg har kunnet indhente i forskelige trykte kilder, men indeholder ikke oplysninger hentet personligt i dansk skibsregster.

Se nærmere om skibsbyggeriet i Svendborg her.

Byggede nordligst i havnen helt inde i hakket neden for nuværende navigationsskole, men benyttede også "Heines Plads", Baagøes Plads" og en plads ved "Nederste Mølle" [ID=491 p.237]. Niels Hansen var søn af Hans Andersen (1728-1809), der var søn af Anders Hansen (c.1699-1779), og der var flere skibstømrere i Hansenfamilien. Det har ikke været muligt for mig at adskille to Niels Hansen-skibsbygmestre fra hinanden, hovrfor navnet kan relatere sig til to forskellige personer.
Hans Andersens anden søn hed Hans Hansen (1770-1832) og blev også skibsbygmester.

Skibsbygmester Niels Hansen - fik sit borgerbrev som skibsbygmester i 1805 og døde 1843. Niels Hansen byggede 16 skibe mellem 1806 og 1822. Han fik tre sønner:
Peter Hansen rejste til USA i 1850. Men skibsbygmester Hans Poulsen Hansen og broder skibsbygmester Carl Christian Hansen var aktive under navnet "H.P. og C.C. Hansen" fra 1847 til efter 1876.

H.P. og C.C. Hansen byggede fra 1847 til efter 1876. Værftet havde først byggeplads på Frederiksøen i Svendborg, senere andet sted i havnen. C.C. Hansen fik sønnen Niels Christian Hansen, der også blev uddannet som skibsbygger, og i 1902 blev han direktør for det tyske Rickmers skibsværft i Bremen og var med til at bygge den femmastede bark R.C. RICKMERS og den firmastede bark L'AVENIR, belgisk skoleskib.

Forkortelsesliste nederst i teksten.
 
ID
skibslisten
Bygmester
byggenr.
Byggeår Navn fra ny Skibstype Bygmester Byggeplads og
Rederi
Nej I 1791 DE FIRE SØSTRE Jagt Niels Hansen Svendborg
Skibsreder H.J. Baagøe
Nej II 1818 PROVIDENTIA Galease Niels Hansen Baagøes Plads
Skibsreder H.J. Baagøe
Nej III 1827 CAROLINE Slup Niels Hansen Baagøes Plads
Skibsreder H.J. Baagøe
Nej IV 1830 EBENETZER Jagt Niels Hansen Svendborg
Skibsreder H.J. Baagøe
Skibsbygmester Hans Hansen er nævnt for 5 skibe iflg. kilde ID=491 p.238

ID=17328 0001 1812 EMANUEL Jagt Hans Hansen Svendborg
Reder ikke fremfundet fra ny.
Nej 0002 1812 FRIEDERICH NICOLAI Jagt Hans Hansen Svendborg
Reder ikke fremfundet.
Nej 0003 1813 HAABET Jagt Hans Hansen Svendborg
Reder ikke fremfundet.
Nej 0004 1817 DEN UNGE HEINRICH Galease Hans Hansen Svendborg
Reder ikke fremfundet.
Nej 0005 1822 DE TVENDE BRØDRE Jagt Hans Hansen Svendborg
Reder ikke fremfundet.
Skibsbygmester Niels Hansen er nævnt for 12 skibe iflg. kilde ID=491 p.238
heraf er PROVIDENTIA og CAROLINE gengangere fra Bågøes Plads først i denne tekst.

Nej 0001 1806-03-15 DEN UNGE LARS Galease Niels Hansen Heines Plads
Forpagter Erik Clausen, Heldagergård
Nej 0002 1806-06-26 BARON RANTZAUS LEHN Galease Niels Hansen Heines Plads
Forpagter Erik Clausen, Heldagergård
Nej 0003 1807-01-08 MARIA Galiot Niels Hansen Heines Plads
Forpagter Erik Clausen, Heldagergård
Nej 0004 1811-08-25 HARMONIA Galease Niels Hansen Svendborg
Forpagter Erik Clausen, Heldagergård
Nej 0005 1811-07-14 DIE FRAU INGEBORG Jagt Niels Hansen Svendborg
Forpagter Erik Clausen, Heldagergård
Nej 0006 1814-08-03 MAREN SOPHIE Bark (lille) Niels Hansen Svendborg
Forpagter Erik Clausen, Heldagergård
Nej 0007 1815-07-14 MAGDALENE Jagt Niels Hansen Svendborg
Forpagter Erik Clausen, Heldagergård
Nej 0008 1815-11-28 BOLINE PETRIE Jagt Niels Hansen Ved Nederste Mølle
Købmand Peter Aarsleff
Nej 0009 1818-03-30 PROVIDENTIA Galease Niels Hansen Baagøes Plads
Købmand H.J. Baagøe
Nej 0010 1827-10-06 CAROLINE Slup Niels Hansen Baagøes Plads
Købmand H.J. Baagøe
ID=3328 0011 1836-12-15 DE TVENDE SØSTRE
DE TO SØSTRE
Slup / galease Niels Hansen Baagøes Plads
Købmand H.J. Baagøe
Nej 0012 1840-11-06 DOROTHEA Jagt Niels Hansen Svendborg
Reder ikke fremfundet
ID
skibslisten
Bygmester
byggenr.
Byggeår Navn fra ny Skibstype Bygmester Byggeplads og
Rederi
Skibsbygmestrene brødrene Hans Peter Hansen og Carl Christian Hansen er nævnt for 9 skibe iflg. kilde ID=491 p.238+256
H.P. Hansen byggede på Tåsinge, Pilekrogen, under eget navn fra 1834 til 1849 mere end 15 skibe. Der er opført i en række efterfølgende.
Skibsbygmester optræder med tre skibe i listen, da han delte opgaver eller plads med Hans P. Hansen.

Nej 0001 1834 CONCORDIA Skonnert Hans P. Hansen Tåsinge
Reder ikke fremfundet
Nej 0002 1836 LYKKENS HAAB Skonnert Hans P. Hansen Tåsinge
Reder ikke fremfundet
Nej 0003 1836 ODIN Brig Hans P. Hansen Tåsinge
Reder ikke fremfundet
ID=9475 0004 1839 DANMARK Brig Hans P. Hansen Tåsinge
Skibsreder A.C. Thurøe, Troense
ID=17329 0005 1839 VICTORIA Skonnert Hans Larsen Schmidt Tåsinge
Reder ikke fremfundet
ID=17331 0006 1839 ENIGHEDEN Slup Hans P. Hansen Tåsinge
Reder ikke fremfundet
ID=17201 0007 1840 VICTORIA Jagt Hans P. Hansen Tåsinge
Reder ikke fremfundet
ID=17332 0008 1840 MARIE AGNETHE Skonnert Hans P. Hansen Tåsinge
Partrederi i Nyborg med BR. hos agent Chr. Jensen
Nej 0009 1841 AURORA Skonnert Hans P. Hansen Tåsinge
Reder ikke fremfundet
Nej 0010 1841 AMAZON Galease Hans P. Hansen Tåsinge
Reder ikke fremfundet
Nej 0011 1841 JUSTINE Slup Hans P. Hansen Tåsinge
Reder ikke fremfundet
ID=11326 0012 1841 LAURITZ Skonnert Hans Larsen Schmidt Tåsinge
Grosserer H.J. Rasmussen, Troense
Nej 0013 1842 PRØVEN Jagt Hans P. Hansen Tåsinge
Reder ikke fremfundet
Nej 0014 1844 THEMIS Slup Hans P. Hansen Tåsinge
Reder ikke fremfundet
ID=17290 0015 1845 JUELLERNE Skonnert Hans P. Hansen Tåsinge
Reder ikke fremfundet
ID=17333 0016 1845 AURORA Skonnert Hans P. Hansen Tåsinge
Reder ikke fremfundet
ID=16891 0017 1846 JUNO Skonnert Hans P. Hansen Tåsinge
Skibsreder H.P. Hansen, Svendborg
ID=17238 0018 1847 BALDUR Skonnertbrig Hans P. Hansen Tåsinge
Skibsbygmester H.P. Hansen, Troense
ID=17334 0019 1849 CERES Skonnert Hans P. Hansen Tåsinge
Partrederi i Ærøskøbing ved skibsreder Carl Hansen Brandt
ID=5316 0020 1849 THORSENGS EEG Brig Hans Larsen Schmidt Tåsinge
Kammerherre baron Juul Brockdorff / Juel Brockdorff


Kilder
Diverse skibslister, kartoteker og arkivalier på MfS og årbøger samt
Nielsen, Erik Møller, 2003: Svendborg Søfarts Historie siden 1253, [ID=491]
Holm-Petersen & A. Rosendahl, 1951-1953: Fra Sejl til Diesel, bind 1-4, [StD-n]
 


Forkortelser
4-m. = Fire master
APM = Rederi i A.P. Møller-koncernen
BGS = Bugserbåd
BR. = Bestyrende reder i artrederi.
BULK = Bulkcarrier / massegodsskib
CONT = Containerskib
EAC = Østasiatiske Kompagni
FISK = Fiskefartøj, trawler
Fred. = Optaget i Frederichsens skibslister, digitale på MfS site.
GAS = Gastankskib
H&S = Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg
KGH = Kongelige Grønlandske Handel
KRIG = Orlogsskib
LST = Fragtskib
MfS = Museet for Søfart (tidl. H&S)
M/S = Motorskib
Næ. = Navneændring
PA = Passagerskib
P/r = Partrederi
P&T = Post- & Telegrafvæsenet
SAND = Sandpumper, sandsuger
S/S = Dampskib
TK = Tankskib


Retur forsiden
Gå til skibslisten
Opdateret 2020-02-12.