Skibsbygger H.P. Hansen, Pilekrogen Troense
Liste over nybygninger

Inklusive enkelte bygget af skibsbygmester Hans Larsen Schmidt / Smith

Byggenummerlisten er dannet ud fra de oplysninger, som jeg har kunnet indhente i forskellige trykte kilder, men indeholder ikke oplysninger hentet personligt i dansk skibsregister.

Se nærmere om skibsbyggeriet i Svendborg her.

Forkortelsesliste nederst i teksten.
 
H.P. Hansen byggede på Tåsinge, Pilekrogen, fra 1834 til 1849 mere end 15 skibe. Der er opført i en række efterfølgende.
Skibsbygmester Hans Larsen Schmidt optræder med tre skibe i listen, da han delte opgaver eller plads med Hans P. Hansen.

ID
skibslisten
Bygmester
byggenr.
Byggeår Navn fra ny Skibstype Bygmester Byggeplads og
Rederi
ID=17941 0001 1834 CONCORDIA Skonnert Hans P. Hansen Tåsinge
Reder ikke fremfundet
Nej 0002 1836 LYKKENS HAAB Skonnert Hans P. Hansen Tåsinge
Reder ikke fremfundet
ID=17942 0003 1838 ODIN Brig Hans P. Hansen Tåsinge
Partrederi i Troense ved Kaptajn P.A. Krogh
ID=9475 0004 1839 DANMARK Brig Hans P. Hansen Tåsinge
Skibsreder A.C. Thurøe, Troense
ID=17329 0005 1839 VICTORIA Skonnert Hans Larsen Schmidt Tåsinge
Reder ikke fremfundet
ID=17331 0006 1839 ENIGHEDEN Slup Hans P. Hansen Tåsinge
Reder ikke fremfundet
ID=17201 0007 1840 VICTORIA Jagt Hans P. Hansen Tåsinge
Reder ikke fremfundet
ID=17332 0008 1840 MARIE AGNETHE Skonnert Hans P. Hansen Tåsinge
Partrederi i Nyborg med BR. hos agent Chr. Jensen
ID=18123 0009 1841 AURORA Skonnert Hans P. Hansen Skibsreder Christian R. Troensegaard, Troense
ID=17943 0010 1841 AMAZON / AMAZONEN Galease Hans P. Hansen Tåsinge
Partrederi i Troense ved P. Petersen og L.C. Erichsen
ID=17944 0011 1841 JUSTINE Slup Hans P. Hansen Tåsinge
Skibsreder H. Petersen, Troense
ID=11326 0012 1841 LAURITZ Skonnert Hans Larsen Schmidt Tåsinge
Grosserer H.J. Rasmussen, Troense
ID=17945 0013 1842 PRØVEN Jagt Hans P. Hansen Tåsinge
Partrederi ved skibsbygmester Hans P. Hansen, Troense
Nej 0014 1844 THEMIS Slup Hans P. Hansen Tåsinge
Reder ikke fremfundet
ID=17290 0015 1845 JUELLERNE Skonnert Hans P. Hansen Tåsinge
Partrederi. Reder ikke fremfundet
ID=17333 0016 1845 AURORA Skonnert Hans P. Hansen Tåsinge
Partrederi i Svendborg ved Th. Nielsen
Skibet ID=6343 er identisk med dette.
ID=16891 0017 1846 JUNO Skonnert Hans P. Hansen Tåsinge
Skibsreder H.P. Hansen, Svendborg
ID=17238 0018 1847 BALDUR Skonnertbrig Hans P. Hansen Tåsinge
Skibsbygmester H.P. Hansen, Troense
ID=17334 0019 1849 CERES Skonnert Hans P. Hansen Tåsinge
Partrederi i Ærøskøbing ved skibsreder Carl Hansen Brandt
ID=5316 0020 1849 THORSENGS EEG Brig Hans Larsen Schmidt Tåsinge
Kammerherre baron Juul Brockdorff / Juel Brockdorff


Kilden (ID491) p.238 nævner skonnerten BALDUR bygget i Møllergadepladsen inderst 1846 af C.C. & H.P. Hansen (4. generation af Hansenslægten fra Møllergade) og på p.256 skonnertbriggen BALDUR bygget i Pilekrogens midte i 1847 af H.P. Hansen (* 1807, søn af skolelæreren i Troense). Det er kun lykkedes mig at finde data om BALDUR fra Pilekrogen, og skibet nævnt i listen om C.C. & H.P. Hansen fra Møllergade er derfor indsat med samme ID.


Kilder
Diverse skibslister, kartoteker og arkivalier på MfS og årbøger samt
Nielsen, Erik Møller, 2003: Svendborg Søfarts Historie siden 1253, [ID=491]
Holm-Petersen & A. Rosendahl, 1951-1953: Fra Sejl til Diesel, bind 1-4, [StD-n]
Holm-Petersen & Kaj Lund, 1963: Skibe og søfolk fra Svendborgsund, Munksgaard, [ID=3486]
Olsen, Johannes, aut., 1932: Den sydfynske Sejlskibsfarts Historie, Gyl., [ID=114]
 


Forkortelser
4-m. = Fire master
APM = Rederi i A.P. Møller-koncernen
BGS = Bugserbåd
BR. = Bestyrende reder i artrederi.
BULK = Bulkcarrier / massegodsskib
CONT = Containerskib
EAC = Østasiatiske Kompagni
FISK = Fiskefartøj, trawler
Fred. = Optaget i Frederichsens skibslister, digitale på MfS site.
GAS = Gastankskib
H&S = Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg
KGH = Kongelige Grønlandske Handel
KRIG = Orlogsskib
LST = Fragtskib
MfS = Museet for Søfart (tidl. H&S)
M/S = Motorskib
Næ. = Navneændring
PA = Passagerskib
P/r = Partrederi
P&T = Post- & Telegrafvæsenet
SAND = Sandpumper, sandsuger
S/S = Dampskib
TK = Tankskib


Retur forsiden
Gå til skibslisten
Opdateret 2020-10-23.