Helsingør Jernskibs- & Maskinbyggeri A/S med flere navne
Liste over byggenumre

*** Denne side er per november igangsat for færdiggørelse i år 2020. ***

Forkortelsesliste nederst i teksten.
 
ID
skibslisten
Værft
byggenr.
Byggeår Navn fra ny Skibstype Rederi
ID=9184 0189 1929 SVERIGE S/S PA Øresund D/S A/S, København (Frederikshavn byggede skroget under samme byggenummer)
 


Forkortelser
4-m. = Fire master
BGS = Bugserbåd
BR. = Bestyrende reder i artrederi.
CONT = Containerskib
EAC = Østasiatiske Kompagni
FISK = Fiskefartøj, trawler
Fred. = Optaget i Frederichsens skibslister, digitale på MfS site.
GAS = Gastankskib
KGH = Kongelige Grønlandske Handel
LST = Fragtskib
M/S = Motorskib
Næ. = Navneændring
PA = Passagerskib
P&T = Post- & Telegrafvæsenet
SAND = Sandpumper, sandsuger
S/S = Dampskib


Retur forsiden
Gå til skibslisten
Opdateret 2019-11-19.