Jørgen Ring Andersen og efterkommeres skibsbyggeri
i Svendborg m.v.
Liste over sandsynlige byggenumre


Jeg har ikke set dokumentation for, at byggenumre skulle være noteret samtidig med de tidligste nybygninger. De eksisterende eftergjorte lister indholder Jørgen Ring Andersens først byggede skibe på Thurø, før etableringen på Holmen i Svendborg.

Byggenumrene fra 58 til 70 inkl. ses ikke anvendt i nogen liste over værftets produktion. Produktionen er derfor beregnes til 182 træskibsnybygninger fra 1862 til 1975.

Sidste byggenummer blev i året 1992 til nummer 196 (der ikke er registreret her, og senere produktion er ikke fremfundet. Se nærmere om skibsbyggeriet i Svendborg her).

Forkortelsesliste nederst i teksten.
 
ID
skibslisten
Værft
byggenr.
Byggeår Navn fra ny Skibstype Reder, bygherre, BR.
ID=5152 0001 1862 ELLEN Sletskonnert LST Kaptajn R.P. Pedersen, Thurø
ID=16936 0002 1863 NIELS Sletskonnert LST Partrederi på Thurø ved Madam Karen Walborg Andersen
ID=14428 0003 1866 ANNA HARBOE Skonnertbrig LST Partrederi ved R.S. Harboe, Skælskør
ID=3458 0004 1867 KODAN Skonnertbrig LST Partrederi ved Kaptajn Jørgen Hansen, Svendborg
ID=3547 0005 1868 POMONA Bramsejlsskonnert LST Partrederi i Svendborg ved Kaptajn E. Jørgensen, Thurø
ID=16922 0006 1869 MATRONA Skonnert LST Partrederi ved kaptajn L. Jørgensen, Thurø
ID=14201 0007 1869 ALPHA Skonnert LST Kaptajn H.P. Hansen, Thurø
ID=4585 0008 1870 EDVARD Skonnert LST Partrederi ved kaptajn R.P. Nielsen, Thurø
ID=17010 0009 1871 WALBORG Bramsejlsskonnert LST Partrederi ved kaptajn R.P. Petersen, Thurø
ID=3879 0010 1871 LARS JØRGENSEN Skonnertbrig LST Partrederi på Thurø ved Skibsreder Jørgen Jørgensen
ID=11854 0011 1871 OTTO Skonnertbrig LST Partrederi i Svendborg med Købmand Ph. N. Schytt
ID=16967 0012 1872 SENATOR Bramsejlsskonnert LST Partrederi på Thurø med skibsreder J.H. Fisker
ID=4872 0013 1873 GEORG Bramsejlsskonnert LST Partsrederi i Svendborg med BR. hos skibsmægler N. Jensen
ID=4873 0014 1873 DIANA Kvase Skonnert FISK Kaptajn Hans Rasmussen med partnere, Svendborg
ID=16939 0015 1873 NIORD Skonnertbrig LST Partrederi i Svendborg med BR. hos skibsreder A.N. Eriksen
ID=11855 0016 1873 PHØNIX Bramsejlsskonnert LST Partrederi i Svendborg md BR. Kaptajn Rasmus Peter Nielsen
ID=16788 0017 1874 FREIR Skonnertbrig LST Partsrederi i Svendborg med BR. hos skibsreder A.N. Ericksen
ID=7516 0018 1874 SLESVIG Bramsejlsskonnert LST Partrederi i Ærøskøbing, fra 1875 i Svendborg med BR. hos skibsmægler N. Jensen
ID=17013 0019 1875 ZEPHYRUS Bramsejlsskonnert LST Partrederi i Svendborg med BR. hos skibsreder N.P. Petersen
ID=4983 0020 1875 JØRGEN RING Bramsejlsskonnert LST Partrederi i Svendborg med BR. hos skibsreder J.H. Fisker
Nej 0021 1875 VENUS Bramsejlsskonnert LST Bygget til reder i Heiligenhafen
(yderligere historie ikke fremfundet)
ID=2074 0022 1875 C.E. SUHR Brig LST Partrederi i Svendborg med 120-dele parter
ID=11780 0023 1876 HAABET Brig LST Partrederi i Nykøbing S. med BR. hos Købmand E. Olsen
ID=16755 0024 1876 EXPRES Bramsejlsskonnert LST Partrederi ved kaptajn Niels Fisker, Svendborg
ID=16909 0025 1876 MAREN KIRSTINE Bramsejlsskonnert LST Partrederi i Svendborg med BR. hos skibsbygmester J. Ring Andersen
ID=5430 0026 1876 ALMA Skonnert LST Kaptajn J.P. Hansen, Gudme
ID=5935 0027 1877 NIELSINE Bramsejlsskonnert LST Partrederi i Roskilde med BR. hos købmand P.A. Schram
ID=16963 0028 1877 ROESKILDE Bramsejlsskonnert LST Partrederi i Roskilde med BR. hos købmand P.A. Schram
ID=6269 0029 1877 AGNETE Skonnertbrig LST Partrederi ved A.H. Huusom, Svendborg
ID=16880 0030 1878 JOHN THOMSEN Skonnertbrig LST Partrederi i Svendborg med BR. hos kaptajn Christian H. Kondrup
ID=16853 0031 1878 J.M. NIELSEN Skonnertbrig LST Partrederi i Svendborg ved N.W. Kaas, Thurø
ID=4802 0032 1879 HILDA Topsejlsskonnert LST Kaptajn R.E. Rasmussen, Thurø, Svendborg
ID=6116 0033 1879 TOVE Skonnert LST Reder i Assens
ID=4871 0034 1880 ERIK Skonnertbrig 3-m. LST Partrederi på Thurø med kaptajn N.V. Kaas
ID=11186 0035 1881 THOR Skonnert Fiskekvase LST Partrederi i Svendborg med BR. hos fisker Mads Nielsen, Drejø
ID=16761 0036 1881 CAROLINE Skonnert Fiskekvase LST Partrederi i Svendborg med BR. hos kaptajn Christoffer Nielsen, Strandhuse
ID=5001 0037 1883 DORTHEA Skonnertbrig LST Skibsreder H.C. Christensen, Svendborg, med hjs. i Marstal
ID=9835 0038 1884 IGNATZ BREUM Skonnertbrig 3-m. LST Calabar A/S, Svendborg, medBR. hos Kaptajn A.N. Erichsen
ID=17182 0039 1885 MARIE SOPHIE Bramsejlsskonnert LST Partrederi på Thurø med BR. hos skibsreder E..J. Rasmussen
ID=8838 0040 1885 AFMA Skonnertbrig LST Skonnertbriggen Afmas Rederi A/S, Nordby, med BR. hos Niels Hansen Svarrer
ID=17183 0041 1885 HANS Skonnert LST Kaptajn Carl Peter Christensen, Svendborg
ID=16846 0042 1887 MARIE Skonnertbrig 3-m. LST Partrederi i Svendborg med BR. hos skibsbygmester J. Ring Andersen
ID=11322 0043 1887 RASMINE Skonnert LST Kaptajn C.J. Christensen, Marstal
ID=4167 0044 1887 JOHANNE MARIE Skonnert Fiskekvase LST Kaptajn Christen Hansen, Rantzausminde, hvor skibsbygmester Jørgen Ring Andersen var BR.
ID=6063 0045 1887 MARIANE Galease Fiskekvase LST Kaptajn M.P. Johansen, Rantzausminde
ID=17185 0046 1889 HANS Skonnert LST Kaptajn Carl Peter Christensen, Svendborg
ID=7153 0047 1889 LAURENTIUS Slettopskonnert LST Kaptajn H. Larsen, Præstø
ID=6632 0048 1889 INGEBORG Bramsejlsskonnert LST Islandsk købmand C.J. Hoepfner / Høepfner, København
ID=4325 0049 1890 ANE MARIE Jagt Fiskekvase LST Kaptajn H. Johansen, Svendborg.
ID
skibslisten
Værft
byggenr.
Byggeår Navn fra ny Skibstype Reder, bygherre, BR.
ID=17186 0050 1890 KAREN MARIE Galease Fiskekvase LST Kaptajn A. Nielsen, Brunshuse pr. Assens
ID=5176 0051 1891 VEGA Bramsejlsskonnert LST Partrederi i Svendborg med BR. hos Skibsreder Hans A. Hansen, Thurø
ID=17188 0052 1891 MARIE Bramsejlsskonnert LST Skibsbygmester Jørgen Ring Andersen, Svendborg
ID=17189 0053 1891 JOHANNE MARIE Slettopskonnert Fiskekvase LST Partrederi i Svendborg med ½-part hos føreren Chr. Hansen
ID=5148 0054 1892 FORTUNA Bramsejlsskonnert LST Partrederi i Svendborg med BR. hos skiibsreder P. Christensen
ID=17191 0055 1892 FANNY S/S LST Partrederi i Kerteminde ved hotelejer W. Tornøe
ID=4447 0056 1893 JOHANNE Bramsejlsskonnert LST Partrederi i Marstal ved skibsreder E.E. Petersen
ID=16809 0057 1892 H.A. FRIIS Bramsejlsskonnert LST J. Clausen Black, Marstal, hjs. Svendborg
Byggenumrene 58 til 70 er ikke set anvendt
ID=17192 0071 1898 ELLEN MARIE Galease LST Kaptajn N. Jørgensen, Langøre pr. Samsø
ID=471 0072 1896 JOHANNE Skonnert LST Kaptajn J.P.K. Jensen, Thurø
ID=17193 0073 1897 FULVIA Bramsejlsskonnert LST Partrederi i Svendborg med BR. hos Jørgen Ring Andersen
ID=5576 0074 1897 VENUS Galease LST Kaptajn H.R. Hansen, Svendborg
ID=5748 0075 1898 CARL Galease LST Kaptajn C.P. Clemmensen, Thurø
ID=5795 0076 1899 GEFION Bramsejlsskonnert LST Partrederi på Thurø, BR. Skibsreder Hans Alfred Hansen
ID=17194 0077 1899 LOVISE Skonnert LST Kaptajn N.P. Gammelgaard, Troense
ID=17195 0078 1899 ENIGHEDEN Skonnert Fiskekvase LST Skibsreder C. Clausen, Svendborg
ID=6612 0079 1900 HENRY BROOKE Bramsejlsskonnert LST Sejlskibsselskabet Frem A/S, Svendborg
ID=17196 0080 1900 RING ANDERSEN Skonnert LST Kaptajn M. Hansen, Svendborg
ID=4896 0081 1901 DELOS Bramsejlsskonnert LST Sejlskibsselskabet 3-m. skonnert Delos A/S ved Carl Valdemar Petersen, Svendborg
ID=10618 0082 1901 MINERVA Bramsejlsskonnert LST Tremastet Skonnert Minerva A/S, Svendborg. BR. hos N. Jensen & Co.
ID=8119 0083 1902 LORENTZ Bramsejlsskonnert LST Partrederi i Marstal, med skibsreder Lorenz Hansen
ID=4876 0084 1902 FULVIA Bramsejlsskonnert LST Sejlskibsselskabet 3-m. skonnert Fulvia A/S, Thurø
ID=5002 0085 1903 CAPELLA Bramsejlsskonnert LST A/S ved skibsreder C.V. Petersen, Svendborg
ID=17197 0086 1903 CLAUSENS MINDE Slettopskonnert Fiskekvase LST Skibsreder C. Clausen, Svendborg
ID=5221 0087 1904 ZENITHA Bramsejlsskonnert LST Sejlskibsselskabet 3-m. skonnert Zenitha A/S ved Carl Valdemar Petersen, Svendborg
ID=4605 0088 1904 RING ANDERSEN (II) Slettopskonnert LST Kaptajn M. Hansen, Strandhuse pr. Svendborg
ID=4865 0089 1904 MAAGEN Bramsejlsskonnert LST Partrederi i Marstal ved H.R. Christensen
ID=17198 0090 1904 ANNA HEDVIG Galease LST Ingen redernavne fremfundet. Hjemsted Kalundborg
ID=16893 0091 1905 KAMMA Bramsejlsskonnert LST A/S ved C.V. Petersen, Svendborg
ID=5057 0092 1906 SEVERINE Slettopskonnert LST Kaptajn H. Hansen, Svendborg
ID=13772 0093 1907 JASON Bramsejlsskonnert LST Tremastet Skonnert Jason A/S ved skibsreder R.S. Hansen, Thurø
ID=13279 0094 1906 THURØ (II) S/S PA LST Postfører Niels Jensen Nielsen, Thurø
ID=5195 0095 1906 LINEA Slettopskonnert LST Ingen redernavne fremfundet. Hjemsted Hven, Sverige
ID=5123 0096 1906 EMMY M/S slettopskonnert LST R. Kræmmer, Svendborg
Nej 0097 1907 Uden navn Lægter LST Ingen egen profil, hjemsted København.
Nej 0098 1907 Uden navn Lægter LST Ingen egen profil, hjemsted København.
ID=4408 0099 1908 ANNA MARIE Slettopskonnert LST Kaptajn H. Asmussen, Skovbostrand, Svendborg
ID
skibslisten
Værft
byggenr.
Byggeår Navn fra ny Skibstype Reder, bygherre, BR.
ID=5234 0100 1908 REGINA Slettopskonnert LST Reinhold eller O. Bengtsson, Råå, Sverige
ID=7193 0101 1907 MOTOR M/S slettopskonnert LST Kaptajn P.W. Andersen, Gåbense
ID=17199 0102 1908 POUL M/S slettopskonnert LST A/S ved skibsreder William Boas, København
ID=4703 0103 1908 SKARØ M/S paket LST A/S ved skibsreder H.P.N. Petersen, Svendborg
ID=7892 0104 1909 EMANUEL Slettopskonnert LST Kaptajn M. Rasmussen, Strynø
ID=5104 0105 1910 SYLFE Skonnert LST Kaptajn H.R. Hansen, Strynø
ID=17205 0106 1910 ISABELLA M/S Paket PA LST Sydfynske D/S, Svendborg
ID=7533 0107 1911 WILLEMOES Bramsejlsskonnert LST Skibsbygmester Johannes Ring Andersen for egen regning
Overtaget af A/S ved H.J. Erichsen, Thurø
ID=6625 0108 1911 URDA Skonnert LST Kaptajn J.H. Skov, Svendborg
ID=17206 0109 1911 HAABET Galease LST Kaptajn H.S. Rasmussen, Svendborg
ID=4956 0110 1912 CONSTANCE Bramsejlsskonnert LST A/S ved C.E. Mikkelsen, Thurø
ID=4694 0111 1912 ADOLF Slettopskonnert LST Kaptajn Johan Jørgen Jensen, Vængemose pr. Svendborg
ID=5639 0112 1912 ANNE MARGRETHE Skonnert LST B. til C.M. Grastrup, Haderslev
Tysk indtil genforeningen
ID=17207 0113 1913 C.L. RASMUSSEN Bramsejlsskonnert LST A/S ved R.S. Hansen, Thurø, hjs. Svendborg
ID=15639 0114 1913 SVALEN Slettopskonnert LST Ejer 1921 kaptajn L.L. Hansen, Årø
Formodentlig også ejer inden genforeningen
ID=5288 0115 1913 DAGNY Slettopskonnert SMH LST Kaptajn M. Nygaard, Århus
ID=5065 0116 1914 LAURITS Slettopskonnert LST Aktieselskab ved Rasmus Holm Rasmussen, Svendborg
ID=4915 0117 1914 KODAN Slettopskonnert LST Kaptajn Peder Hansen, Strynø
ID=4900 0118 1914 ELISABETH EFF Bramsejlsskonnert LST Sejlskibsselskabet 3-m. skonnert Elisabeth Eff A/S, Thurø
ID=5018 0119 1915 TONNI Slettopskonnert LST Kaptajn E.J. Knudsen, Troense
ID=17208 0120 1915 DORIS Slettopskonnert 3-m. LST Sejlskibsselskabet 3-m. skonnert Doris A/S, ved Hans Jørgen Jensen, Thurø
ID=4898 0121 1916 JASON Slettopskonnert LST Kaptajn Hans Peter Hansen, Strandhuse, Svendborg
ID=4930 0122 1916 ELLA EFF Bramsejlsskonnert LST A/S i Svendborg med KR. hos Chr. E. Mikkelsen, Thurø
ID=5679 0123 1916 SVANUR Galease SMH LST A/S ved O. Clausen, Stykkisholm, Island
ID=5121 0124 1917 ELLY Slettopskonnert LST Ejer 1935 J.M. Hansen, Svendborg
ID=7971 0125 1917 HENRIETTE Slettopskonnert 4-m. LST Henriette Rederi-A/S, Thurø, ved R.S. Hansen
ID=5726 0126 1917 N.J. NIELSEN Bramsejlsskonnert LST A/S ved J.R. Andersen, Thurø
ID=13768 0127 1918 HERMES Bramsejlsskonnert LST Rederiet Panis, Svendborg
ID=17209 0128 1918 JYDEN M/S Fiskekvase LST Bygget til ejer i Ringkøbing
ID=7989 0129 1918 OLGA Slettopskonnert 4-m. LST Olga Sejlskibsselskab, Thurø
ID=7968 0130 1919 FYLLA Slettopskonnert 4-m. LST 4-mst. skonnert Fylla A/S, Thurø
ID=5530 0131 1918 ÆGIR Slettopskonnert LST Skibsreder K.M. Møller, København. Næ. fra KIRSTEN???
ID=5577 0132 1919 ALMA Slettopskonnert LST Skibsreder Carl Peter Christensen, Svendborg
ID=5581 0133 1919 DANA Slettopskonnert LST Rederiet Britannia A/S, Svendborg
ID=5657 0134 1920 MARS Slettopskonnert LST Skibsreder J.H. Stegmann, Marstal
ID=10932 0135 1920 NEPTUN Slettopskonnert LST Skibsreder J.H. Stegmann, Marstal
ID=5655 0136 1921 VENUS Slettopskonnert LST Skibsreder J.H. Stegmann, Marstal
ID=5598 0137 1922 URDA Slettopskonnert LST A/S ved C.R. Andersen, Brydekilde pr. Svendborg
ID=5848 0138 1922 MJØLNER M/S jagt LST Kaptajn Chresten P. Mikkelsen, Ristinge
ID=5769 0139 1923 JOHANNE Galease LST Kaptajn Christian P. Jensen, Ristinge
ID=17210 0140 1923 ANNA Slettopskonnert LST Svensk ejer i Donsö, Sverige
ID=5810 0141 1924 MAGDA Slettopskonnert LST Svensk ejer i Donsö, Sverige
ID=371 0142 1924 HELGE M/S PA Sydfyenske D/S A/S = SFDS, Svendborg
ID=6547 0143 1925 VEMMENÆSSUND M/S PA Rudkøbing-Vemmenæs Færgefart A/S, Rudkøbing
ID=15826 0144 1925 LIVØ M/S PA LST Den Kellerske Aandsvageanstalts Filial paa Livø
ID=6292 0145 1926 TAASINGE M/S PA færge I/S vedrørende Færgefarten Svendborg - Vindeby, Svendborg
ID=17211 0146 1929 NORDEN M/S Galease Fiskekvase LST Kaptajn P.V. Thomsen, Frederikshavn
ID=5891 0147 1930 P. CLAUSEN M/S Galease Fiskekvase LST Kaptajn N.P.O. Clausen, Svendborg
ID=6024 0148 1930 POLARFARID M/S Sletskonnert LST Skibsreder G.F. Henriksen, Klaksvig
ID=17213 0149 1930 MARIE KIRSTINE M/S Fiskekvase LST Kaptajn H. Johansen, Svendborg
ID
skibslisten
Værft
byggenr.
Byggeår Navn fra ny Skibstype Reder, bygherre, BR.
ID=5895 0150 1930 CATHRINE M/S Galease LST Kaptajn R.H. Pilegaard, Vang pr. Svendborg
ID=5885 0151 1931 TH. STAUNING M/S LST FISK KØLE Isvirki, Trangisvåg. (Fra 1932: Finansministeriet, København)
ID=17214 0152 1932 HAVBRUGVIN M/S Slettopkonnert LST H.S.P.M.F. Olsen, Vestmanhavn
ID=5934 0153 1932 SJØBORG M/S Skonnert LST J.E. Jacobsen, Klaksvig
ID=17215 0154 1933 NORDBOEN M/S Galease Fiskekvase LST C. Røntved, Skagen
ID=17216 0155 1933 TH. PETERSEN M/S Galease Fiskekvase LST A/S ved J. Th. Petersen, Kolding
Nej 0156 1934 ALLRIGHT VIII Motorbåd LST Bygget til ejer i København
ID=5992 0157 1935 ALBATROS M/S Galease LST Kaptajn Karl Marius Lorentzen, Svendborg
ID=6064 0158 1935 KAMA M/S Galease LST Kaptajn Chr. Møller, Skovsbo Strand, Svendborg
ID=15207 0159 1936 DANA M/S Galease LST Kaptajn Niels Rasmussen og fisker Hans Rasmussen, begge Egense
ID=17217 0160 1936 VIDOY / VIDØY M/S Slettopskonnert FISK LST I/S Vidøy ved S.R. Jacobsen, Klaksvig
ID=16806 0161 1936 GRETHE M/S Galease LST Kaptajn Hans Rask Pilegaard, Hasle
ID=2561 0162 1936 TERNEN M/S Galease orlogsskib Søværnet
ID=5958 0163 1937 ELSE M/S Galease LST J.T. Jensen, Svendborg, hjs. Thisted
ID=5971 0164 1937 DAGNY M/S Galease LST Kaptajn N.C. Godiksen, Ålborg
ID=16894 0165 1938 KARIS M/S Slettopskonnert LST Kaptajn Niels Christensen, Rønne
ID=14565 0166 1939 HAVET M/S Galease LST Kaptajn Karl Marius Lorentzen, Svendborg
ID=6071 0167 1939 SKJOLD M/S Slettopskonnert LST Kaptajn J.T. Jensen, Svendborg, hjs. Thisted
ID=17218 0168 1939 KAREN MARIE M/S Fiskekvase LST Skibsreder M. Jørgensen, Svendborg
Nej 0169 1940 Uden navn Lægter LST Bygget til ejer i Svendborg
ID=17219 0170 1941 MS 6 / FÆNØ M/S Minestryger KRIG Søværnet, København
ID=17220 0171 1941 MS 10 / STRYNØ M/S Minestryger KRIG Søværnet, København
ID=6760 0172 1942 TALATA M/S Galease LST Kaptajn Niels Christensen, Rønne
ID=16268 0173 1942 JØRGEN RING (II) M/S Galease LST B. til Sct. Jørgen A/S, Svendborg, med BR. hos AES.
ID=13652 0174 1943 LEHNSKOV M/S Slettopskonnert LST Triton Rederi-A/S, København
ID=13653 0175 1943 LOLLI M/S Slettopskonnert LST Triton Rederi-A/S, København
ID=6073 0176 1944 NETTE S M/S Slettopskonnert LST Rederiet AES, Svendborg
ID=9316 0177 1945 LARS M/S LST Skibsreder C.P. Jensen, Rudkøbing
ID=2662 0178 1947 SVENDBORGSUND M/S PA færge LST I/S vedrørende Færgefarten Svendborg - Vindeby, Svendborg
ID=2911 0179 1945 KATHRINE PETERSEN M/S Fiskekvase LST Th. Petersen & Co., Kolding
ID=13579 0180 1948 RING-ANDERSEN (III) M/S Galease LST Kaptajn Rasmus Høj Pilegaard, Søborg, hjs. Svendborg
ID=8085 0181 1948 KASKELOT M/S LST Statsministeriet, Grønlandsdepartementet
ID=16926 0182 1950 MIKI M/S FISK LST Statsministeriet, Grønlandsdepartementet
ID=9442 0183 1950 SUNDET M/S PA færge Sydfyenske D/S A/S = SFDS, Svendborg.
ID=574 0184 1951 LILLA DAN M/S Topsejlsskonnert SKOLE Rederiet J. Lauritzen, København
ID=15653 0185 1951 MONA M/S Galease LST Kaptajn R.P. Sørensen, Thurø
ID=9630 0186 1952 REGNBUEN M/S Galease LST Kaptajn Jens Thomas Øer, Hadsund
ID=713 0187 1954 NARSSAK M/S INSP LST Forsvarsministeriet for Fyr- og vagervæsenet, København
ID=8947 0188 1954 FRITZ JUEL M/S PA færge Færgefarten Svendborg-Vindeby I/S, Vindeby
ID=17221 0189 1960 SORAYA M/S Galease, FISK LST Partrederi i Hundested ved O.H. Olsen
ID=17222 0190 1961 ULVEDAL M/S Galease FISK LST Kaptajn P.C. Jensen, Svaneke
ID=17223 0191 1966 TITANIA M/S Galease FISK LST Kaptajn H.H. Sørensen, Sædding, hjs. Esbjerg
ID=17224 0192 1967 ANNE MARION M/S Galease FISK LST Partrederi i Esbjerg ved T.P. Pedersen
Nej 0193 1967 INDUSTRY M/S Galease FISK LST Ingen reder fremfundet.
ID=17225 0194 1973 ZAREPTA M/S Galease FISK LST Kaptajn H. Kristensen, Hvide Sande
ID=2613 0195 1975 INGELISE M/S Galease FISK LST Partrederi i Rungsted Kyst ved A.H.V. Bindseil
 


Forkortelser
4-m. = Fire master
BR. = Bestyrende reder i partrederi.
FISK = Fiskefartøj, trawler
Fred. = Optaget i Frederichsens skibslister, digitale på MfS site.
Hjs. = Hjemsted
KGH = Kongelige Grønlandske Handel
KRIG = Orlogsfartøj
LST = Fragtskib
M/S = Motorskib
Næ. = Navneændring
PA = Passagerskib
P/r = Partrederi
P&T = Post- & Telegrafvæsenet
SAND = Sandpumper, sandsuger
S/S = Dampskib


Retur forsiden
Gå til skibslisten
Opdateret 2020-01-24.