Kjøbenhavns Flydedok & Skibsværft - Liste over byggenumre


Se nærmere om skibsbyggeriet i København her.

Byggelisten for Kjøbenhavns Flydedok & Skibsværft indledes med nummer 0001 fra 1895 til nr. 0187 i 1928, hvor værftet indgik i B&W.
Desuden bllev numrene 0251 til 0256 sam Køge9 anvendt som produktionsnumre i perioden 1920-1923 for skibe bygget på Søndre Værft, der da var ejet af B&W.

Vil man se en alfabetisk liste over de af værftet byggede skibe, kan den dannes i Skibslisten, udvidet søgning, søgeord "Kjøbenhavns".

Byggenummer 0026 og 0060 var bropiller til Langebro svingbro 1900 og Knippelsbro 1906.
Nummer 84 i 190 var en ponton til Fiil-Sø, Henne Mølle.
Nummer 86 i 1910 var Flydedok II og nr. 111 fra 1913 var Flydedok III til eget brug.
Numrene 92, 93 og 95 fra 1911-12 var tre pontonner og lægter til ØK.
Nummer 99 fra 1912 var en svejsepram til værftet.
Numrene 101, 102 og 103 fra 1912 var tre lægtere til ØK.
Byggenummer 118 fra 1914 var en kulelevator til Bergenske D/S,

Bemærk for søgninger! Skibe bygget til selskaber under J. Lauritzen står anført med rederilokation København. I virkeligheden flyttede rederiet først 1914 til København, og rederiet beholdt skibenes hjemstavn som Esbjerg.

Forkortelsesliste nederst i teksten.
 
ID
skibslisten
Værft
byggenr.
Byggeår Navn fra ny Skibstype Rederi
Nej 0001 1895 TUMLEREN PA FTF Ejer HKH Prins Valdemar (skibet har ikke egen profil i skibsdatabasen)
Nej 0002 /
0003 /
0004
1895 Lægtere uden navn PRAM LST Frimodt & Petersen, København (Lægterne har ikke egne profiler i skibsdatabasen)
ID=12359 0005 1896 NORDBY S/S LST Generalpostdirektoratet, København
Nej 0006 /
0007
1896 Lægtere uden navn PRAM LST Frihavnen A/S, København
ID=10390 0008 1897 STEGE S/S PA LST Møns D/S A/S, Stege
ID=12807 0009 1897 RUDKØBING S/S PA LST Langeland D/S A/S, Rudkøbing
ID=8123 0010 1898 ROLF S/S SAND LST Ny Kalkbrænderi A/S, København
Nej 0011 /
0012 /
0013
1898 Lægter uden navn PRAM LST Statens Vandbygningsvæsen, København
Nej 0014 1898 Lægter uden navn PRAM vægtpram Det Danske Kulkompagni A/S, København
Nej 0015 1898 Lægter uden navn PRAM kullægter LST Det Danske Kulkompagni A/S, København
ID=12809 0016 1899 SIF S/S PA LST Sydfyenske D/S A/S = SFDS, Svendborg
Nej 0017
0018
1899 ØK I
ØK II
Lægter LST a 300 DWt EAC
ID=6595 0019 1899 HAMMERSHUS S/S PA LST Østbornholmske D/S A/S, Nexø
Nej 0020 1899 (Ny Kalkbrænderi) Lægter LST 132 BRT. Ny Kalkbrænderi A/S, København
ID=12845 0021 1899 GUSTAV S/S TK LST De Danske Sukkerfabrikker A/S,
ID=6288 0022 1900 ADOLPH S/S TK LST De Danske Sukkerfabrikker A/S,
ID=12970 0023 1900 CATHRINE S/S LST Ingeniør Einar Alexander Foss, København
ID=17455 0024 1901 ASA S/S BGS Københavns Havnevæsen
ID=17457 0025 1900 JOHANNE S/S LST Partrederi i København ved Entreprenør Johan H. Hoffmann
ID=4543 0027 1900 GULDBORGLAND S/S Galease LST Østlollands D/S A/S, Sakskøbing
Nej 0028 1901 Barkasse S/S dampbarkasse Store Nordiske Telegraf-Selskab A/S, København
ID=13327 0029 1901 KAY S/S SAND Ny Kalkbrænderi A/S, København
ID=6284 0030 1901 HJELM S/S LST DFDS, København
ID=13146 0031 1901 HESSELØ S/S LST DFDS, København
ID=13186 0032 1901 REDANG S/S LST ØK, København, overdraget til EAC, Bangkok
ID=17459 0033 1901 KVINTUS S/S KRIG Søbefæstningen, Marineministeriet, København
ID=13336 0034 1901 THRYM S/S SAND Faxe Kalkbrud A/S, København
ID=13187 0035 1902 CHAKRABHONGS S/S PA LST ØK, København, overdraget til EAC, Bangkok
ID=6264 0036 1902 BORIBAT S/S PA LST ØK, København, overdraget til EAC, Bangkok
ID=6205 0037 1902 AGGERSUND S/S PA Ministeriet for offentlige Arbejder, København
ID=12681 0038 1902 TOT S/S TK LST De Danske Sukkerfabrikker A/S, København
Nej 0039
0040
0041
0042
1902
1902
1903
1903
Selvlosser Nr. 1
Selvlosser Nr. 2
Selvlosser Nr. 3
Selvlosser Nr. 4
LST selvlosserpram Den Russiske Marine, Port Arthur
Nej 0043 1903 Olielægter LST PRAM ØK, København
ID=11487 0044 1904 BJØRN S/S LST Viking D/S A/S, København
ID=9880 0045 1904 A.L.B. S/S PA Sydfyenske D/S A/S, Svendborg
ID=7932 0046 1904 GRØNSUND S/S PA Stubbekjøbing D/S A/S, Stubbekøbing
ID=10382 0047 1904 KRONBORG S/S SAND Kronborg D/S A/S, København
ID=13329 0048 1904 SALLY S/S SAND Glassand A/B, Malmö
ID=850 0049 1905 SANDSUGEREN S/S SAND Statens Vandbygningsvæsen, København
ID
skibslisten
Værft
byggenr.
Byggeår Navn fra ny Skibstype Rederi
ID=12896 0050 1904 PETROLEA S/S TK LST Direktør Christian From Holm, København
ID=5957 0051 1905 AVANCE S/S SAND Partrederi i København ved Carl Nielsen A/S
ID=12357 0052 1905 VILDSUND S/S PA Generaldirektoratet for Post- & Befordringsvæsenet, København
ID=12999 0053 1905 FREJA S/S PA LST Fjorddampbaadsselskabet Hobro, Hobro
ID=17460 0054 1905 VILDANDEN S/S BGS Statens Vandbygningsvæsen, København
ID=11785 0055 1905 ELLEN S/S LST Vesterhavet D/S A/S, JL, København
ID=4132 0056 1905 VIKING Skonnert S/S LST Det Vestindiske Kompagni, St. Thomas (ØK)
ID=13301 0057 1906 ÆGIR S/S BGS Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København
ID=11387 0058 1906 FYLLA S/S LST Vesterhavet D/S A/S, JL, København
ID=12545 0059 1906 ASDANG S/S PA LST ØK, København (ikke indregistreret, straks overtaget af EAC., Bangkok
ID=11251 0061 1906 GERDA S/S LST Vesterhavet D/S A/S, JL, København
ID=11602 0062 1907 HEBE S/S LST Vesterhavet D/S A/S, JL, København
ID=7545 0063 1907 SVAVA S/S Bjergningsfartøj Em.Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København
ID=17461 0064 1907 EMILIE S/S LST Cathrine D/S A/S, København
ID=17463 0065 1907 YUGALA S/S LST ØK, København (ikke indregistreret, straks overtaget af EAC., Bangkok
ID=7564 0066 1907 HESSELØ S/S SAND Hesselø D/S A/S, København
ID=13323 0067 1907 FREDERIKSHOLM S/S SAND Partrederi i København ved fabrikant Anton V. Stoffregen
ID=6471 0068 1907 ELLEN S/S LST Vesterhavet D/S A/S, = JL. København
ID=13771 0069 1908 INGER S/S LST Vesterhavet D/S A/S, = JL. København
Nej 0070
0071
1908 ØK Lægter
ØK Lægter
PRAM LST 125 DWt ØK, København
ID=13212 0072 1908 MAHIDOL S/S PA LST ØK, København (ikke indregistreret, straks overtaget af EAC., Bangkok
ID=9615 0073 1909 KRUNGTHEP S/S BGS ØK, København (ikke indregistreret, straks overtaget af EAC., Bangkok
Nej 0074 1908 ØK V Lægter PRAM LST ØK, København
ID=13774 0075 1908 KARLA S/S LST Vesterhavet D/S A/S, JL. København
ID=11611 0076 1909 LAURA S/S LST Vesterhavet D/S A/S, JL. København
ID=8037 0077 1909 GRAADYB S/S SAND Statens Vandbygningsvæsen, København
Nej 0078 1909 Selvlosserpram PRAM LST Kjøbenhavns Flydedok & Skibsværft
ID=366 0079 1909 HEJREN S/S PA Hjejlen A/S, Silkeborg
ID=13217 0080 1909 PRACHTIPOK S/S PA LST ØK, København (ikke indregistreret, overtaget af Siam Steam Navigation Co., Bangkok
ID=17489 -->Nej 0081 1909 ALFA PRAM Lægter Kulkran DFDS, København
ID=11721 0082 1910 ODIN S/S PA LST DFDS, København
ID=6290 0083 1910 ACTIV S/S LST Activ D/S A/S, Korsør
Nej 0085 1910 ØK III PRAM LST ØK, København
Nej 0087 1910 ØK IV PRAM LST ØK, København
ID=9721 0088 1911 LIBAU S/S PA LST ØK, København. Overtaget 1911 af Russian East Asiatic Steam Ship Co., St. Petersburg
ID=10121 0089 1911 ST. PETERSBURG S/S PA LST ØK, København. Overtaget 1911 af Russian East Asiatic Steam Ship Co., St. Petersburg
ID=9895 0090 1911 DIANA S/S PA LST DFDS, København
ID=17464 0091 1911 PETROLEUM S/S TK LST Vesterlandske Petroleums Kompagni, Bergen Norge
ID=11676 0094 1912 KOLDINGHUS S/S PA LST DFDS, København
ID=11257 0096 1912 STELLA S/S LST Vesterhavet D/S A/S, JL. København
ID=12679 0097 1912 THYRA S/S LST Vesterhavet D/S A/S, JL. København
ID=11792 0098 1912 N.A. CHRISTENSEN S/S LST Morsø D/S A/S, Nykøbing M.
ID
skibslisten
Værft
byggenr.
Byggeår Navn fra ny Skibstype Rederi
ID=9599 0100 1912 HÄLSINGBORG /
HELSINGBORG
S/S PA Öresund D/S A/S, Malmö (senere København)
ID=11078 0103 1912 HEBE S/S LST DFDS, København
ID=12765 0104 1912 AVANCE S/S LST Activ D/S A/S, Korsør
Nej 0106
0107
0108
0109
1913 SUPERFOS 1 / 2 / 3 / 4 PRAM LST Dansk Svovlsyre & Superphosphatfabrik A/S, København
Nej 0110 1913 SUPERFOS S/S BGS Dansk Svovlsyre & Superphosphatfabrik A/S, København
ID=1271 0112 1913 PROGRES S/S SAND Sandpumperdamperen Progres A/S, København
ID=11990 0113 1913 HROPTATYR S/S LST Gefion D/S A/S, København
ID=12645 0114 1914 MALMØ S/S PA Øresud D/S A/S, København
ID=11897 0115 1913 WM. TH. MALLING S/S LST Det Danske Kulkompagni A/S, København
ID=10190 0116 1914 P. HANSEN S/S PA LST Kolding Fjord D/S A/S, Kolding
Nej 0117
0118
1913 V.K. 1
V.K. 2
PRAM LST Vestindiske Kompagni A/S, København
ID=10534 0120 1914 ANNA S/S LST Vesterhavet D/S A/S, JL. København
ID=17465 0121 1914 THYRA S S/S LST Torm D/S A/S, København
ID=11765 0122 1914 NYKØBING M. S/S LST Nykøbing Mors D/S A/S, Nykøbing M.
ID=7281 0123 1915 TURISTEN S/S PA Turisten A/S, København
ID=17466 0124 1915 GULLFOSS S/S PA LST Eimskipafelagid Islands, Reykjavik
ID=17468 0125 1915 GODAFOSS S/S PA LST Eimskipafelagid Islands, Reykjavik
ID=10122 0126 1916 ST. THOMAS S/S PA LST ØK, København
ID=10117 0127 1917 ST. CROIX S/S PA LST ØK, København
ID=12648 0128 1916 RHONE S/S LST DFDS, København
ID=10188 0129 1916 CODAN S/S PA LST Møens D/S A/S, Stege
ID=7111 0130 1916 VÆDDEREN S/S Isbryder Københavns Havnevæsen, København
ID=11591 0131 1915 CARMEN S/S LST Vesterhavet D/S A/S, JL. København
ID=11597 0132 1917 ESTER S/S LST Vesterhavet D/S A/S, JL. København
ID=13770 0133 1917 INGEBORG S/S LST Vesterhavet D/S A/S, JL. København
ID=11610 0134 1917 KAREN S/S LST Vesterhavet D/S A/S, JL. København
ID=11816 0135 1917 MARGRETE S/S LST Vesterhavet D/S A/S, JL. København
ID=12655 0136 1917 SIGRID S/S LST Vesterhavet D/S A/S, JL. København
ID=7950 0137 1919 JAN S/S LST Myren D/S A/S, København
ID=13037 0138 1919 KIRSTEN S/S LST Torm D/S A/S, København
ID=12870 0139 1919 SIGNE S/S LST Torm D/S A/S, København
ID=13038 0140 1919 TOVE S/S LST Torm D/S A/S, København
ID=17469 0141 1921 CORVUS S/S LST Det Bergenske D/S A/S, Bergen
ID=11857 0142 1922 URANIENBORG S/S LST Dannebrog D/S A/S, København
ID=11713 0143 1921 POLARHAVET M/S LST Atlanterhavet D/S A/S, København
ID=7247 0144 1921 ATLANTERHAVET S/S LST Atlanterhavet D/S A/S, København
ID=11493 0145 1920 PACIFIC S/S LST Det Oversøiske Compagnie, København
ID=17470 0146 1919 HEINA M/S LST J. Ludwig Mowinckel, Bergen
ID=11365 0147 1920 OLGA S S/S LST Torm D/S A/S, København
ID=7161 0148 1921 BIRTE S/S LST Myren D/S A/S, København
ID=17471 0149 1922 INGEBORG S M/S LST Torm D/S A/S, København
ID
skibslisten
Værft
byggenr.
Byggeår Navn fra ny Skibstype Rederi
ID=12409 0150 1921 KAI S/S LST Myren D/S A/S, København
ID=7375 0151 1923 ISBJØRN S/S Isbryder Handelsministeriet, Statens Istjeneste, København
ID=17472 0152 1923 ESJA S/S PA LST Islandske Stat, Reykjavik
ID=12266 0153 1924 ØSTBORNHOLM S/S PA LST Det Østbornholmske Dampskibsselskab A/S, Nexø
ID=10841 0154 1921 DANSTRUP S/S LST Sejlskibs-Selskabet Hippalos A/S, København
ID=11899 0155 1921 KONGSTRUP S/S LST Sejlskibs-Selskabet Hippalos A/S, København
ID=12376 0156 1924 P.N. DAMM S/S LST Vendila D/S A/S, København
ID= 0157 1924 CHR. J. KAMPMANN S/S LST Vendila D/S A/S, København
ID=12865 0158 1924 AASE S/S LST Torm D/S A/S, København
ID=13036 0159 1924 ESTRID S/S LST Torm D/S A/S, København
ID=11088 0160 1924 MARGIT S/S LST Myren Rederi-A/S, København
ID=6777 0161 1924 ASTRID S/S LST Myren Rederi-A/S, København
ID=11082 0162 1924 INGEBORG S S/S LST Torm D/S A/S, København
ID=6558 0163 1924 ANNA S/S LST Vesterhavet D/S A/S, JL. København
ID=17473 0164 1924 NEWSOME S/S LST KØLE L. Harboe Jensen & Co., Oslo = Frugtfart A/S, Oslo
ID=12899 0165 1925 DANIA S/S TK LST Det Danske Petroleums-A/S, København
Nej 0166
0167
0168
0169
0170
0171
0172
0173
0174
0175
0176
1925 DFDS Lægter PRAM LST DFDS, København
ID=13335 0177 1925 TRAFIK S/S SAND Carl Nielsen Sand- , Grus- og Singelsforretning A/S, København
ID=17474 0178 1926 CADMUS S/S LST KØLE L. Harboe Jensen & Co., Oslo = Frugtfart A/S, Oslo
ID=17475 0179 1926 ODINN S/S PA LST Den Islandske Regering, Reykjavik
ID=6237 0180 1927 DISKO M/S PA LST KGH, København
ID=17476 0181 1927 BRUARFOSS M/S PA LST Eimskipafelagid Islands H/F, Reykjavik
ID=17477 0182 1927 WELLAMO S/S PA LST Finska Ångfartygs A/B, Helsinki
Nej 0183 1927 B&W Olielægter No. 1 PRAM TK LST B&W, København
ID=7376 0184 1928 EMMA MÆRSK M/S TK LST Partrederi med Svendborg D/S og D/S af 1912 = APM, København
ID=6684 0185 1927 ASLAUG S/S LST Torm D/S A/S, København
ID=7378 0186 1927 PARIS S/S LST Pacific D/S A/S, København
ID=7377 0187 1928 MARIE MÆRSK M/S TK LST Partrederi ved APM, København
ID=15158 0251 1920 BARTELS S/S LST
Betonskib
Patria D/S A/S, København
ID=13080 0252 1920 SKINFAXE S/S LST Primula D/S A/S, København
ID=8207 0253 1921 STAL S/S LST Storebelt D/S A/S, København
ID=17230 0254 1921 GODAFOSS S/S LST Skrog bygget i Svendborg nr. 0027. Udrustet hos Kjøbenhavns Flydedok til
H/F Eimskipafelagid Islands, Reykjavik
ID=7231 0255 1922 PRINS KNUD S/S LST Pacific D/S A/S, København
ID=17478 0256 1923 SPICA S/S LST Skibets skrog blev bygget på Kjøge Værft, Skibs- & Maskinbyggeri.
Det Bergenske D/S A/S, Bergen
ID=11444 Køge9 1923 SCOTIA S/S LST D.F.K. D/S A/S, København
 


Forkortelser
4-m. = Fire master
APM = Rederi i A.P. Møller-koncernen
BGS = Bugserbåd
BR. = Bestyrende reder i artrederi.
BULK = Bulkcarrier / massegodsskib
CONT = Containerskib
EAC = Østasiatiske Kompagni
FISK = Fiskefartøj, trawler
Fred. = Optaget i Frederichsens skibslister, digitale på MfS site.
GAS = Gastankskib
KGH = Kongelige Grønlandske Handel
LST = Fragtskib
M/S = Motorskib
Næ. = Navneændring
PA = Passagerskib
P/r = Partrederi
P&T = Post- & Telegrafvæsenet
SAND = Sandpumper, sandsuger
S/S = Dampskib


Retur forsiden
Gå til skibslisten
Opdateret 2020-03-20.