Skibsbyggerslægten brødrene Rasmussen Møller
Troense, Frederiksstad - Liste over byggenumre

og forsatte bygning på pladsen ved Zakarias Thorvald Jacobsen fra 1891
 

Byggenummerlisten er dannet ud fra de oplysninger, som jeg har kunnet indhente i forskelige trykte kilder, men indeholder ikke oplysninger hentet personligt i dansk skibsregster.

Se nærmere om skibsbyggeriet i Svendborg her.

Byggepladsen Bregninge Skov nordligst på Tåsinges østkyst var værftsplads for slægtens første skibsbyggere. Jeg har noteret to skibe bygget af stamfaderen Hans Andersen Møller (1737-1817). Hans søn Rasmus Hansen Møller (1786-1837) begyndte at bygge her fra c. 1811 til sin død i 1837. Derefter fortsatte sønnerne Hans Rasmus Møller (1820-1857) og Christen Rasmussen Møller (1825-1908) virksomheden længere mod syd i Troense på Frederiksstaden, senere kaldet Jacobsens Plads.

I (Rosendahl-2) p.224, nævnes skibsbygmester A.H. Møller som bygmester for jagten DE FIRE SØSKENDE i 1816. Jeg kan ikke klart identificere personen i forbindelse med aktive byggere i 1816, men har indplaceret den i nedenstående liste i anden nummersekvens som nr. 0004a.

Byggepladsen i Troense på lokaliteten Frederiksstad, også senere kaldet Jacobsens Plads, var den østligste plads i byen. Den blev grundlagt i 1848 og indtil 1888 byggede slægten Rasmussen Møller skibene. Værftet lå brak til 1891, hvor Zakarias Th. Jacobsen overtog værftet og byggede skibe frem til 1920 - de sidste år efter WW1 var byggepladslederen Zakarias' søn Gunnar Jacobsen. 1920 blev værftet lukket og pladsen anvendt til handelsformål.

Et par enkelte skibe er indsat i rækkefølgen blev bygget af Jens Hansen Møller og hans søn Hans Jensen Møller.

Også de fortsættende mestre efter slægten Rasmussen Møller, nemlig i Bregninge Skov skibsbygmester Carl Julius Jensen og sønnen Chr. P. Jensen (samt dennes kompagnon H.C. Poulsen) og i Frederiksstaden Zakarias Thorvald Jacobsen er medtaget i denne liste.

Forkortelsesliste nederst i teksten.
 
ID
skibslisten
Bygmester
byggenr.
Byggeår Navn fra ny Skibstype Bygmester Byggeplads
Rederi
ID=2716 0001 1770 KIRSTINE,
fra 1869:
CAROLINE
Jagt Hans Andersen Møller Troense
Reder 1843-1883 Partrederi i Marstal ved kaptajn Johan Albertsen
ID=3323 0001 1804 DE TVENDE SØSTRE Jagt / skonnert Hans Jensen Møller Bregninge Skov
Rederi ikke fremfundet
ID=17339 0002 1810 ENIGHED Jagt Hans Andersen Møller Troense
Kaptajn Erik Albertsen Boye, Marstal
ID=18609 0003 1810 DE NI SØSKENDE Jagt Hans Andersen Møller Troense
Reder 1862 Kaptajn og fører H.D. Brandt, Nakskov
ID=3371 0001 1811 FREDHAABET Jagt Rasmus Hansen Møller Bregninge Skov
Første reder ikke fremfundet
ID=17341 0001 1812 HAABET Jagt Jens Hansen Møller Bregninge Skov
Første reder ikke fremfundet
Nej 0002 1812 APOLLO Jagt Rasmus Hansen Møller Bregninge Skov
Første reder ikke fremfundet
Nej 0003 1813 SØRIDDEREN Jagt Christen Rasmussen Møller Bregninge Skov
Første reder ikke fremfundet
ID=2882 0003a 1814 ENIGHEDEN Jagt Rasmus Hansen Møller Bregninge Skov
Første reder ikke fremfundet
ID=17340 0004 1815 ENIGHEDEN Jagt Rasmus Hansen Møller Bregninge Skov
Første reder ikke fremfundet
ID=18603 0004a 1816 DE FIRE SØSKENDE Jagt A.H. Møller Troense
Se bem. om skibsbygger i artiklens top. Første reder ikke fremfundet.
ID=2941 0004b 1824 CHRISTINE (1868) Jagt Rasmus Hansen Møller Bregninge Skov
Første reder ikke fremfundet. Reder 1868 Kaptajn og fører Albert Rasmussen Albertsen, Marstal
ID=17239 0005 1830 PREBEN BILLE BRAHE Skonnert Rasmus Hansen Møller Bregninge Skov
Partrederi ved skibsreder Rasmus Hansen Møller, Svendborg
ID=19066 0001 1830 LOUISE / LOVISE Jagt Hans Rasmussen Møller /
Rasmus Hansen Møller
Bregninge Skov
Første reder ikke fremfundet
ID=16750 0006 1831 DE FEM SØSKENDE Skonnert Rasmus Hansen Møller Bregninge Skov
Første reder ikke fremfundet
Nej 0007 1832 ENIGHEDEN Jagt Rasmus Hansen Møller Bregninge Skov
Første reder ikke fremfundet
ID=5630 0008 1834 DE OTTE SØSKENDE Skonnert Rasmus Hansen Møller Bregninge Skov
Første reder ikke fremfundet
ID=7024 0002 1839 NEPTUNUS Brig Hans Jensen Møller Bregninge Skov
Partrederi med bygmesterens far Jens H. Møller
Nej 0002 1839 MØLLERNES MINDE Skonnert Hans Rasmussen Møller Bregninge Skov
Første reder ikke fremfundet
Nej 0003 1839 RASMINE JENSINE Skonnert Hans Rasmussen Møller Bregninge Skov
Første reder ikke fremfundet
Nej 0004 1840 FORTUNA Skonnert Hans Rasmussen Møller Bregninge Skov
Første reder ikke fremfundet
Nej 0005 1842 MARIE Jagt Hans Rasmussen Møller Bregninge Skov
Første reder ikke fremfundet
ID=17343 0006 1842 MØLLERNES MINDE Jagt Hans Rasmussen Møller Bregninge Skov
Første reder ikke fremfundet
Nej 0007 1842 TITUS Jagt Hans Rasmussen Møller Bregninge Skov
Første reder ikke fremfundet
ID=17345 0008 1843 BILLE BRAHE Skonnertbrig Hans Rasmussen Møller Bregninge Skov
Skibsbygger Rasmus Hansen Møllers enke, Troense
ID=17346 0009 1843 THEODOR Jagt Hans Rasmussen Møller Bregninge Skov
Første reder ikke fremfundet
Nej 0010 1844 ELINE & CHRISTIANE Jagt Hans Rasmussen Møller Bregninge Skov
Første reder ikke fremfundet
ID=17347 0011 1846 CAROLINE Bramsejlsskonnert Hans Rasmussen Møller Bregninge Skov
Partrederi i Troense ned Søren Møller
Nej 0012 1846 INGER Skonnert Hans Rasmussen Møller Bregninge Skov
Første reder ikke fremfundet
Fra 1850 ca. blev der foruden i Bregninge Skov også bygget i Troense, Frederiksstad.
Frederiksstadbyggeriets liste står i denne tekst efter Bregninge Skov er færdiggjort.

ID
skibslisten
Bygmester
byggenr.
Byggeår Navn fra ny Skibstype Bygmester Byggeplads
Rederi
ID=16839 0013 1851 HORTENSIA Skonnert Hans Rasmussen Møller Bregninge Skov
Partrederi i Svendborg ved skibsreder P. Jensen
ID=16731 0014 1852 CECROPS Skonnert Hans Rasmussen Møller Bregninge Skov
Partrederi i Odense ved skibsreder H.T. Helveg
ID=17184 0015 1855 ELIAS Skonnert Hans Rasmussen Møller Bregninge Skov
Købmand Ph. N. Schytt, Svendborg
ID=16732 0016 1862 CERES Skonnert Hans Rasmussen Møller /
Christen Rasmussen Møller
Bregninge Skov
Partrederi i Svendborg ved N.R. Storm
ID=17348 0001 1856 SOPHIE Skonnert Carl Julius Jensen Bregninge Skov
Partrederi i Ærøskøbing
Nej 0002 1857 HARMONI Skonnertbrig Carl Julius Jensen Bregninge Skov
Første reder ikke fremfundet
ID=3463 0002a 1858 LUNA Skonnert Carl Julius Jensen Bregninge Skov
Partrederi i Troense ved Skibsreder P. Jensen
ID=3492 0003 1858 MARY Skonnertbrig Carl Julius Jensen /
Christen Rasmussen Møller
Bregninge Skov
Grosserer Jens Peter Larsen, København (1868)
ID=4360 0004 1865 GERDA Topsejlsskonnert Carl Julius Jensen Bregninge Skov
Partrederi i Svendborg
Nej 0005 1866 IDA Skonnert Carl Julius Jensen Bregninge Skov
Første reder ikke fremfundet
ID=15792 0006 1867 HAABET Skonnertbrig Carl Julius Jensen Bregninge Skov
Partrederi ved P. Christensen, Svendborg
ID=3245 0007 1868 ASTER Skonnertbrig Carl Julius Jensen Bregninge Skov
Partrederi i Svendborg ved skibsreder Rasmus Hansen
ID=17350 0008 1868 FERONA Skonnert Carl Julius Jensen Bregninge Skov
Partrederi i Svendborg ved Kaptajn N. Nielsen
ID=17351 0009 1870 SAGA Skonnertbrig Carl Julius Jensen Bregninge Skov
Partrederi i Svendborg ved skibsbygmester Carl Julius Jensen
ID=17352 0010 1871 ZAMPA Skonnert Carl Julius Jensen Bregninge Skov
Partrederi i Svendborg ved skibsbygmester Carl Julius Jensen
ID=17353 0011 1872 HERMES Skonnert Carl Julius Jensen Bregninge Skov
Partrederi i Kerteminde ved skibsreder A. Olsen
ID=17354 0012 1873 CAMILLA Skonnert Carl Julius Jensen Bregninge Skov
Partrederi i Kalundborg ved Købmand R.G. Thomsen
ID=16807 0013 1873 GRIJALVA Skonnertbrig Carl Julius Jensen Bregninge Skov
Grosserer M. Rasmussen, Svendborg
ID=17355 0014 1874 ROSKA Bramsejlsskonnert Carl Julius Jensen Bregninge Skov
Partrederi i Svendborg med BR. hos skibsreder N. Nielsen
ID=4891 0015 1875 EMBLA Skonnert Carl Julius Jensen Bregninge Skov
Partrederi i Svendborg ved skibsreder M.R. Gammelgaard, Troense
ID=17356 0016 1875 HANS KRAGH Skonnert Carl Julius Jensen Bregninge Skov
Partrederi i Svendborg ved skibsmægler L.J.v.d. Hude
ID=12285 0017 THOMAS Skonnert Carl Julius Jensen Bregninge Skov
Partrederi i Svendborg med BR. hos skibsreder M.R. Gammelgaard, Troense
ID=17358 0018 1877 REGINA Skonnertbrig Carl Julius Jensen Bregninge Skov
Partrederi i Svendborg vedCarl Julius Jensen
ID=1965 0019 1877 THETIS Skonnertbrig Carl Julius Jensen Bregninge Skov
Partrederi i Svendborg med BR. hos rebslager N.P. Larsen
ID=17359 0020 1879 THYRA Skonnert Carl Julius Jensen Bregninge Skov
Partrederi i Svendborg med BR. hos Kaptajn N. Nielsen
ID=14331 0021 1881 ANNA Skonnert Carl Julius Jensen Bregninge Skov
Islandsk købmand C.J. Høepfner, København
ID=14408 0022 1884 ANDREAS Skonnert Carl Julius Jensen Bregninge Skov
Partrederi i Ærøskøbing ved Peter Eriksen Jensen
Carl Julius Jensen døde 1900 og sønnen Christian Peder Jensen (1866-1948) overtog værftet
Han byggede sammen med Hans Christian Poulsen i nogle år og siden indtil 1919 alene på pladsen.

ID=11393 0001 1901 GÆA Skonnert 3-m. Chr. P. Jensen & H.C. Poulsen Bregninge Skov
Sejlskibsselskabet 3-m. Skonnert Gæa A/S
ID=10613 0002 1902 YRSA Skonnert 3-m. Chr. P. Jensen & H.C. Poulsen Bregninge Skov
Sejlskibsselskabet 3-mst. skonnert Yrsa, Svendborg
ID=4906 0003 1903 NAJADEN Skonnert 3-m. Chr. P. Jensen & H.C. Poulsen Bregninge Skov
A/S ved C.V. Petersen, Svendborg
ID=13744 0004 1903 CIMBRIA Skonnert 3-m. Chr. P. Jensen & H.C. Poulsen Bregninge Skov
Sejlskibsselskabet Cimbria A/S, Troense,
ID=5118 0005 1904 META Skonnert 3-m. Chr. P. Jensen & H.C. Poulsen Bregninge Skov
Rederiaktieselskabet Meta A/S, Svendborg
ID=5713 0006 1919 CARLA Skonnert 3-m. Carl Julius Jensen
(må være Chr. P. Jensen)
Bregninge Skov
Partrederi i Svendborg ved skibsmægler Rasmus P. Petersen
ID
skibslisten
Bygmester
byggenr.
Byggeår Navn fra ny Skibstype Bygmester Byggeplads og
Rederi
Her begynder listen over skibe bygget i Frederiksstaden af skibsbygmester Christen Rasmussen Møller, hans søn Rasmus Vilhelm Møller og efter værftets overdragelse i 1893 også byggenumrene for Zakarias Thorvald Jacobsen til 1920, hvor værftet nedlægges.

ID=5791 0001 1850 PETER & LAURITS Skonnert Christen Rasmussen Møller Frederiksstad, Troense
Skibsreder A.C. Thurøe, Troense
ID=19053 0001a 1851 HEKLA Skonnert Christen Rasmussen Møller Frederiksstad, Troense
Skibsreder Carl Ortmann, Fåborg
ID=3576 0002 1853 TJALFE Brig Christen Rasmussen Møller Frederiksstad, Troense
Skibsreder W. Holm, København. Fra 1857 KGH.
ID=8405 0003 1854 ADELAIDE Skonnert Christen Rasmussen Møller Frederiksstad, Troense
Partrederi i Svendborg med købmand C. Rasmussen
ID=17360 0004 1855 SOCRATES Skonnert Christen Rasmussen Møller Frederiksstad, Troense
Rederiet Ørum & Wulff, København
ID=9387 0005 1854 SVENDBORG Bark Christen Rasmussen Møller Frederiksstad, Troense
Grosserer H.J. Rasmussen, Svendborg
ID=17361 0006 1856 ENIGHED Jagt Christen Rasmussen Møller Frederiksstad, Troense
Kaptajn J.P. Nymann, Kragnæs pr. Marstal
ID=3595 0007 1856 VALKYRIEN Skonnert Christen Rasmussen Møller Frederiksstad, Troense
Partrederi i Bogense ved købmand G. Lauersen
ID=17362 0008 1859 CÆSAR Skonnert Christen Rasmussen Møller Frederiksstad, Troense
Partrederi i København ved C.A. Sørensen
ID=14523 0009 1862 ANE CECILIE Skonnert Christen Rasmussen Møller Frederiksstad, Troense
Partrederi i Fåborg ved kromand H. Hansen Falsled
ID=17364 0010 1863 FAMILIE Skonnert Christen Rasmussen Møller Frederiksstad, Troense
Partrederi i Ærøskøbing ved skibsreder Peter Tilhelm Brandt
ID=17366 0011 1863 FLORA Skonnert Christen Rasmussen Møller Frederiksstad, Troense
Partrederi i Marstal ved skibsreder Christian Hansen Kromann
ID=14523 0012 1864 CAROLINE OG TRINE Skonnert Christen Rasmussen Møller Frederiksstad, Troense
Partrederi i Svendborg ved J. Anderkouw
ID=14288 0013 1866 ANE Skonnertbrig Christen Rasmussen Møller Frederiksstad, Troense
Partrederi i Fåborg ved skibsreder N.R. Storm
ID=3551 0014 1866 ROTA Skonnertbrig Christen Rasmussen Møller Frederiksstad, Troense
Partrederi i Svendborg
ID=8304 0015 1867 PSYCHE Skonnertbrig Christen Rasmussen Møller Frederiksstad, Troense
Partrederi i Svendborg ved Købmand Møller
ID=3596 0016 1868 VALKYRIEN Skonnertbrig Christen Rasmussen Møller Frederiksstad, Troense
Partreder i Troense med BR. hos skibsbygger C.R. Møller
ID=12053 0017 1869 AMOR Skonnertbrig Christen Rasmussen Møller Frederiksstad, Troense
Partrederi i Svendborg med kaptajn Enevoldsen
ID=16818 0018 1870 Hebe Skonnertbrig Christen Rasmussen Møller Frederiksstad, Troense
Partrederi i Svendborg med BR. hos skibsbygmester C.R. Møller
ID=17027 0019 1871 DIANA Skonnert Christen Rasmussen Møller Frederiksstad, Troense
Partrederi i Troense med BR. hos skibsbygmester C.R. Møller
ID=4787 0020 1872 MARTHA Skonnertbrig Christen Rasmussen Møller Frederiksstad, Troense
Partrederi i Svendborg ved skibsbygmester C.R. Møller
ID=13853 0021 1872 SOLON Skonnert Christen Rasmussen Møller Frederiksstad, Troense
Partrederi i Svendborg ved skibsbygmester C.R. Møller
ID=17367 0022 1873 ARGO Skonnertbrig Christen Rasmussen Møller Frederiksstad, Troense
Partrederi i Nakskov ved kaptajn J.F. Sellerup
ID=4644 0023 1874 BELLONA Skonnertbrig Christen Rasmussen Møller Frederiksstad, Troense
Partrederi i Svendborg ved R.G. Fog
ID
skibslisten
Bygmester
byggenr.
Byggeår Navn fra ny Skibstype Bygmester Byggeplads og
Rederi
Skibsbygmester Rasmus Wilhelm Møller byggede i Ærøskøbing, før han kom til Frederikssted, Troense. Fx byggede han:

ID=9584 I 1871 FAMILIENS HAAB Skonnertbrig Rasmus Wilhelm Møller Ærøskøbing
Partrederi i Ærøskøbing ved skibsreder P.V. Brandt
ID=15881 0001 1874 TJALFE Skonnert Rasmus Wilhelm Møller Frederiksstad, Troense
Partrederi i Svendborg, ved købmand R.G. Fog
ID=17009 0024 1875 VOLDTOFTE Skonnertbrig Christen Rasmussen Møller Frederiksstad, Troense
Kaptajn J. Frederiksen, Troense
ID=4594 0002 1875 URANIA Skonnert Rasmus Wilhelm Møller Frederiksstad, Troense
Partrederi i Svendborg vedkaptajn F.W. Valentin
ID=16978 0025 1876 SOPHIE Skonnert Christen Rasmussen Møller Frederiksstad, Troense
Partrederi i Nykøbing S. ved O.E. Olsen
ID=10595 0003 1876 NEPTUNUS Skonnertbrig Rasmus Wilhelm Møller Frederiksstad, Troense
Partrederi i Svendborg ved Havnefoged Carl Edouard Møller
ID=17368 0026 1877 GYLFE Skonnert Christen Rasmussen Møller Frederiksstad, Troense
Partrederi i Svendborg ved kaptajn C.L. Storm
ID=4158 0004 1877 HJALMAR Skonnert Rasmus Wilhelm Møller Frederiksstad, Troense
Partrederi i Svendborg ved R.W. Møller
ID=17369 0027 1878 HERMOD Skonnert Christen Rasmussen Møller Frederiksstad, Troense
Partrederi i Svendborg ved F.W. Valentin
ID=14440 0005 1878 FRIGGA Skonnertbrig Rasmus Wilhelm Møller Frederiksstad, Troense
Partrederi i Svendborg ved R.W. Møller
ID=17370 0028 1879 SKIRNER Skonnert Christen Rasmussen Møller Frederiksstad, Troense
Partrederi i Svendborg ved R.W. Møller
ID=16973 0006 1881 SKIRNER Skonnert Rasmus Wilhelm Møller Frederiksstad, Troense
Partrederi i Svendborg ved R.W. Møller
ID=13583 0007 1882 URDA Skonnert Rasmus Wilhelm Møller Frederiksstad, Troense
Partrederi i Troense ved skibsreder F.W. Valentin
ID=17372 0008 1885 SAGA Kvase FISK Rasmus Wilhelm Møller Frederiksstad, Troense
Kaptajn Peter Lauritz Jensen, Frederikshavn
ID=5754 0009 1886 SOLON Kvase FISK Rasmus Wilhelm Møller Frederiksstad, Troense
Partrederi i Svendborg vedKaptajn N. Hansen og Kaptajn H. Schou
ID=17371 0010 1887 SIF Jagt Rasmus Wilhelm Møller Frederiksstad, Troense
Kaptajn A. Henningsen, Troense
ID=17373 0011 1888 COMET Kvase FISK Rasmus Wilhelm Møller Frederiksstad, Troense
Kaptajn Carl Peter Nielsen, Troense, Svendborg
ID
skibslisten
Bygmester
byggenr.
Byggeår Navn fra ny Skibstype Bygmester Byggeplads og
Rederi
Værftet lå brak til 1891, hvor Zakarias Thorvald Jacobsen overtog værftet og byggede skibe frem til 1920

ID=13184 0001 1893 HELGE Skonnert 3-m. Zakarias Th. Jacobsen Frederiksstad, Troense
Partrederi i Troense ved skibsreder J. Nielsen
ID=13852 0002 1894 SKJOLD Skonnert 3-m. Zakarias Th. Jacobsen Frederiksstad, Troense
Partrederi i Svendborg ved F.W. Valentin, Troense
ID=4894 0003 1896 TRITON Bramsejlsskonnert 3-m. Zakarias Th. Jacobsen Frederiksstad, Troense
Partrederi i Svendborg med BR. hos skibsreder F.W. Valentin
ID=6758 0004 1898 HEIMDAL Kvase FISK Zakarias Th. Jacobsen Frederiksstad, Troense
Partrederi i Svendborg ved skibsreder R. Christensen, Drejø
ID=17374 0005 1898 LUNA Skonnert Zakarias Th. Jacobsen Frederiksstad, Troense
Skibsreder M.R. Gammelgaard, Troense
ID=18117 0006 1898 ALPHA Skonnert Zakarias Th. Jacobsen Frederiksstad, Troense
Kaptajn J. Chr. Pedersen, Thurø
ID=5197 0007 1900 CHRISTIAN Skonnert 3-m. Zakarias Th. Jacobsen Frederiksstad, Troense
Partrederi i Troense ved skibsbygmester Z. Th. Jacobsen
ID=13216 0008 1900 MERCUR Skonnert 3-m. Zakarias Th. Jacobsen Frederiksstad, Troense
A/S i Troense ved skibsreder Jørgen Nielsen
ID=5814 0009 1902 ZAMPA Skonnert 3-m. Zakarias Th. Jacobsen Frederiksstad, Troense
A/S på Thurø ved kaptajn Hans Alfred Hansen
ID=5238 0010 1903 NOAH Skonnert 3-m. Zakarias Th. Jacobsen Frederiksstad, Troense
Sejlskibsselskabet 3-mst. Skonnert Noah A/S, Svendborg
ID=6590 0011 1904 GARIBALDI Skonnert 3-m. Zakarias Th. Jacobsen Frederiksstad, Troense
Skibsbygmester Z. Th. Jacobsen A/S, Troense
Nej 0012 1905 HERTHA Motorbåd PA Zakarias Th. Jacobsen Frederiksstad, Troense
Første reder ikke fremfundet
ID=17375 0013 1906 CATHRINE Bramsejlsskonnert 3-m. Zakarias Th. Jacobsen Frederiksstad, Troense
A/S på Thurø ved skibsreder R.S. Hansen
ID=5837 0014 1907 NORDEN Bramsejlsskonnert 3-m. Zakarias Th. Jacobsen Frederiksstad, Troense
Sejlskibselskabet 3-m. bramsejlsskonnert Norden A/S, Thurø
ID=5557 0015 1908 KIRSTINE Skonnert Zakarias Th. Jacobsen Frederiksstad, Troense
Kaptajn P. Pedersen, hjs. Århus
ID=17376 0016 1908 RUDOLF M/skonnert
(fra 1912)
Zakarias Th. Jacobsen Frederiksstad, Troense
B. til Kaptajn C. Christensen, Marstal.
ID=17378 0017 1909 NIELS JUEL Bramsejlsskonnert 3-m. Zakarias Th. Jacobsen Frederiksstad, Troense
A/S ved skibsreder R.S. Hansen, Thurø
ID=5851 0018 1910 MARIE Bramsejlsskonnert 3-m. Zakarias Th. Jacobsen Frederiksstad, Troense
A/S på Thurø ved skibsreder R.S. Hansen
ID=4874 0019 1913 NORDSTJERNEN Bramsejlsskonnert 3-m. Zakarias Th. Jacobsen Frederiksstad, Troense
Sejlskibsrederiet Nordstjernen ved Zakarias Th. Jacobsen, Troense
ID=4878 0020 1914 LONE Slettopskonnert Zakarias Th. Jacobsen Frederiksstad, Troense
Skibsreder C. Rubow, København
ID=17379 0021 1918 SKAFTFELLINGUR Galease Zakarias Th. Jacobsen Frederiksstad, Troense
A/S i Reykjavik ved H. Thorarensen
ID=5654 0022 1920 NEPTUN Slettopskonnert Zakarias Th. Jacobsen Frederiksstad, Troense
Sejlskibsselskabet Apollo A/S ved R.S. Hansen, Thurø

 
Skibsbygmester R.H. Møller af Troense byggede 1872 i Ærøskøbing topsejlsskonnerten HENRY (ID=18720).
Jeg har ikke kunnet passe skibsbyggeren ind i det af mig kendte slægtsforhold for Møller-klanen.Kilder
Diverse skibslister, kartoteker og arkivalier på MfS og årbøger samt
Nielsen, Erik Møller, 2003: Svendborg Søfarts Historie siden 1253, [ID=491]
Holm-Petersen & A. Rosendahl, 1951-1953: Fra Sejl til Diesel, bind 1-4, [StD-n]
 


Forkortelser
4-m. = Fire master
BR. = Bestyrende reder i artrederi.
FISK = Fiskefartøj, trawler
Fred. = Optaget i Frederichsens skibslister, digitale på MfS site.
H&S = Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg
KGH = Kongelige Grønlandske Handel
LST = Fragtskib
M/S = Motorskib
Næ. = Navneændring
P/r = Partrederi
P&T = Post- & Telegrafvæsenet
SAND = Sandpumper, sandsuger


Retur forsiden
Gå til skibslisten
Opdateret 2020-10-22 og igen 2021-12-20.