Gambøtpladsen, Thurøbund
Skibsbygmester Niels Peter Petersen og sønner
Liste over byggenumre


Byggenummerlisten er dannet ud fra de oplysninger, som jeg har kunnet indhente i forskelige trykte kilder, men indeholder ikke oplysninger hentet personligt i dansk skibsregster.

Se nærmere om skibsbyggeriet i Svendborg her.

På byggepldsen Gambøt i Thurøbund byggede skibsbygmester Lars Kaas Hansen fra 1853 til 1880, hvor han overlod værftet til sin svigersøn skibsbygmester Niels Peter Petersen, der fortsatte produktionen til omkring 1910, hvor hans to sønner skibsbygmester Asger G. Petersen og skibsbygmester Rasmus Peter Petersen sluttede rækken af byggerier 1919.

Niels Peter Petersen var samtidig Ring Andersens nevø (søstersøn) og var udlært hos Ring Andersen i 1880.

I overgangsperioden mellem faderen Niels Peter og sønnerne, er der nogen usikkerhed om, hvem der er bygmester, og derfor fortsætter jeg den kronologiske rækkefølge ubrudt til 1919.

Skibsbygmester Lars Kaas Hansens byggerier er opført i listen med dette link.

Forkortelsesliste nederst i teksten.
 
ID
skibslisten
Bygmester
byggenr.
Byggeår Navn fra ny Skibstype Bygmester Rederi
ID=17073 0001 1880 EMANUEL Skonnert 3-m. Niels Peter Petersen Partrederi i Svendborg ved skibsreder R.P. Pedersen
ID=17413 0002 1883 SKARPHEDINN Skonnert FISK Niels Peter Petersen Skibsreder A. G. Asgeirsson, København (Isafjord)
ID=17414 0003 1884 SKARPHEDINN Skonnert FISK Niels Peter Petersen Skibsreder A. G. Asgeirsson, København (Isafjord)
ID=17412 0004 1885 L. KAAS Skonnert Niels Peter Petersen Partrederi på Thurø ved reder Lars Kaas Hansen
ID=5342 0005 1889 ROMANUS Skonnert Niels Peter Petersen Kaptajn Ole Sørensen, Århus
ID=17415 0006 1890 ENIGHEDEN Jagt Niels Peter Petersen Kaptajn N.H. Jensen, Skårupøre, Svendborg
ID=5146 0007 1890 R.P. PETERSEN Skonnert 3-m. Niels Peter Petersen Partrederi i Svendborg ved skibsbygmester N.P. Petersen
ID=17416 0008 1891 DANA Skonnert 3-m. Niels Peter Petersen Partrederi i Svendborg ved skibsbygmester N.P. Petersen
ID=13781 0009 1892 LUDVIG Skonnert Niels Peter Petersen Partrederi i Svendborg ved skibsbygmester N.P. Petersen
ID=4859 0010 1892 NIELS Skonnert Niels Peter Petersen Partrederi i Svendborg ved skibsbygmester N.P. Petersen
ID=17417 0011 1893 MARTIN Skonnert Niels Peter Petersen Partrederi i Svendborg ved skibsbygmester N.P. Petersen
ID=5047 0012 1894 FÆDRES MINDE Skonnert Niels Peter Petersen Partrederi ved murer Hans Jørgen Jensen, Thurø
ID=4498 0013 1894 HENRIETTE Skonnert Niels Peter Petersen Kaptajn S.P. Christensen, Århus
ID=5237 0014 1896 CLYTIA Skonnert 3-m. Niels Peter Petersen Partrederi i Svendborg ved Niels Peter Petersen
ID=17420 0015 1897 FADERS MINDE Galease Niels Peter Petersen Kaptajn C.J. Petersen, Thurø
ID=17181 0016 1898 OLGA Skonnert 3-m. Niels Peter Petersen Partrederi på Thurø ved Niels Peter Petersen
ID=13856 0017 1900 STANDARD Skonnert 3-m. Niels Peter Petersen Sejlskibsselskabet 3mst. Skonnert Standard A/S, Svendborg
ID=17421 0018 1901 CARL MØRK Skonnert 3-m. Niels Peter Petersen A/S ved J.M.P. Anderskouw, Svendborg
ID=4772 0019 1901 ERHARDT Skonnert 3-m. Niels Peter Petersen Sejlskibsselskabet 3mst. Skonnert Erhardt A/S, Svendborg
ID=13864 0020 1902 VALBORG Skonnert 3-m. Niels Peter Petersen Sejlskibsselskabet 3mst. Skonnert Valborg A/S, Thurø
ID=5742 0021 1903 BRITANNIA Skonnert 3-m. Niels Peter Petersen A/S på Thurø ved Niels Peter Petersen
ID=4342 0022 1904 ALFA Galease Niels Peter Petersen Kaptajn J.H. Munk, Troense
ID=17029 0023 1904 MAAGEN Skonnert 3-m. Niels Peter Petersen Sejlskibsselskabet 3-mst. Skonnert Maagen A/S, Thurø
ID=5255 0024 1906 HENRIETTE Skonnert Niels Peter Petersen Kaptajn Søren Peter Christensen, Århus
ID=17422 0025 1906 IVAR HVITFELD Skonnert 3-m. Niels Peter Petersen A/S ved C.P. Henriksen, Thurø
ID=5842 0026 1908 ELLEN Skonnert 3-m. Niels Peter Petersen Sejlskibsselskabet 3-m. skonnert Ellen A/S, Thurø


Kilder
Diverse skibslister og årbøger samt
Nielsen, Erik Møller, 2003: Svendborg Søfarts Historie siden 1253, [ID=491]
Holm-Petersen & A. Rosendahl, 1951-1953: Fra Sejl til Diesel, bind 1-4, [StD-n]
 


Forkortelser
4-m. = Fire master
APM = Rederi i A.P. Møller-koncernen
BGS = Bugserbåd
BR. = Bestyrende reder i artrederi.
BULK = Bulkcarrier / massegodsskib
CONT = Containerskib
EAC = Østasiatiske Kompagni
FISK = Fiskefartøj, trawler
Fred. = Optaget i Frederichsens skibslister, digitale på MfS site.
GAS = Gastankskib
KGH = Kongelige Grønlandske Handel
KRIG = Orlogsskib
LST = Fragtskib
M/S = Motorskib
Næ. = Navneændring
PA = Passagerskib
P/r = Partrederi
P&T = Post- & Telegrafvæsenet
SAND = Sandpumper, sandsuger
S/S = Dampskib
TK = Tankskib


Retur forsiden
Gå til skibslisten
Opdateret 2020-03-02.