Gamle Hestehauge - Skibsbygmestrene Niels Lentz og Sophus Weber
Liste over byggenumre for erhvervsskibe


Byggenummerlisten er dannet ud fra de oplysninger, som jeg har kunnet indhente i forskelige trykte kilder, men indeholder ikke oplysninger hentet personligt i dansk skibsregster.

Se nærmere om skibsbyggeriet i Svendborg her.

På byggepldsen Gamle Hestehauge øst for Svendborg ud mod Thurø byggede skibsbygmester Niels Lentz fra 1844 til 1850 ca. tre jagter og galeaser.
Fra omkring 1880 byggede skibsbygmester Sophus Weber mange lystfartøjer, men de forbigås her. Desuden byggede han en galease i 1902 og mellem 1919 og 1939 byggede han fem skonnerter.

Forkortelsesliste nederst i teksten.
 
ID
skibslisten
Bygmester
byggenr.
Byggeår Navn fra ny Skibstype Bygmester Rederi
ID=17395 0001 1844 MAREN KIRSTINE Jagt Niels Lentz Kaptajn A.C. Henriksen, Marstal
Nej 0002 1846 KATHRINE Galease Niels Lentz Yderligere historie er ikke efterspurgt
ID=2829 0002a 1846 CATHRINE CAROLINE Jagt Niels Lentz Ejet 1851 af Partrederi i Nykøbing F.
ID=17397 0003 1848 LYKKENS HAAB Jagt Niels Lentz Kaptajn og fører R.J. Mortensen, Thurø
ID=4297 0001 1902 HILDA Galease Sophus Weber C.L. Larsen, Grenå
ID=17177 0002 1919 CANTAURUS Skonnert 3-m. Sophus Weber Partrederi ved skibsbygmester Sophus A. Weber, Svendborg
ID=5496 0003 1920 APHRODITE Skonnert 3-m. Sophus Weber Partrederi ved skibsbygmester Sophus A. Weber, Svendborg
ID=17178 0004 1920 BASTIAN Skonnert 3-m. Sophus Weber Partrederi ved skibsbygmester Sophus A. Weber, Svendborg
ID=17398 0005 1933 GURLY M/skonnert FTF Sophus Weber Skibsbygmester Sophus Weber, Svendborg
ID=12045 0006 1939 RØMØ Skonnert 3-m. SKOLE Sophus Weber Vesterhavet D/S A/S - JL, København


Kilder
Diverse skibslister og årbøger samt
Nielsen, Erik Møller, 2003: Svendborg Søfarts Historie siden 1253, [ID=491]
Holm-Petersen & A. Rosendahl, 1951-1953: Fra Sejl til Diesel, bind 1-4, [StD-n]
 


Forkortelser
4-m. = Fire master
APM = Rederi i A.P. Møller-koncernen
BGS = Bugserbåd
BR. = Bestyrende reder i artrederi.
BULK = Bulkcarrier / massegodsskib
CONT = Containerskib
EAC = Østasiatiske Kompagni
FISK = Fiskefartøj, trawler
Fred. = Optaget i Frederichsens skibslister, digitale på MfS site.
GAS = Gastankskib
KGH = Kongelige Grønlandske Handel
KRIG = Orlogsskib
LST = Fragtskib
M/S = Motorskib
Næ. = Navneændring
PA = Passagerskib
P/r = Partrederi
P&T = Post- & Telegrafvæsenet
SAND = Sandpumper, sandsuger
S/S = Dampskib
TK = Tankskib


Retur forsiden
Gå til skibslisten
Opdateret 2020-02-26 og igen 2021-02-23.