Skagen skibsbyggerier og skibsbyggere

Nogle oplysninger om skibsbyggeriet i SkagenSkagen Havn
Skagen Havn blev bygget mellem 1905 og 1907 og officielt indviet 1907-11-19. Havnen havde to dækmoler fra hhv. øst og vest samt en tværmole og en midterpier. Denne havnebygning var tilstrækkelig tila t rumme de adværende fiskekuttere indtil 1935, hvor den første udvidelse fandt sted. Ved forøgelsen af kajpladser i 1935 gennembrød man den østre dækmole og byggede mod øst det såkaldte auktionsbassin.

Der er senre gennemført flere udvidelser. Havnelodsen kan oplyse om aktuelle tilstand.Træskibsbyggeri i Skagen

Brdr. Nippers Skibsværft
Blev overtaget af Karstensens Skibsværft i 1971.Stålskibsbyggeri i Skagen

Karstensens Skibsværft A/S
Værftet blev etableret i 1917 af to skibstømrer: Marinus Karstensen og Søren Henriksen. De overtog et eksisterende træskibsværft tilhørende skibsbygmester Ovesen. De to nye indehavere fortsatte produktionen af træskibe på det overtagne værft og efter udflytningen til Skagen Vesthavn i 1956 fortsatte træskibsbygningen til 1960, hvor begyndelsen til stålproduktion blev gjort med udrustningen af stålskrog produceret i Holland.

I samme periode, hvor udrustningerne blev foretaget, blev værftet udvidet med støre beddingskapacitet bl.a. med udvidet areal gennem overtagelsen af det nærliggende Brødrene Nippers træskibsværft. Flere gange siden er værftets kapacitet og faciliteter udvidet, så værftet i dag på dets 8 beddinger og tørdok kan bygge skibe på indtil 135 meters længde og op til 3.000 tons. Tørdokken fra 2007 er 135 x 25 x 8,2 meter og kan rumme et ca 7.500 tons skib. Værftet foretager også reparationer og driver en filial i Nuuk, Nuuk Værft A/S, med ca. 35 ansatte.

Anden generation overtog ved Niels Degn Karstensen værftet, og i dag er indehaveren tredje generation, Knud Degn Karstensen, af Karstensenfamilien, der siden 1917 har bygget mere end 400 skibe. Værftet har i 2010 og 2011 haft en omsætning på over en halv milliard og et overskud på lidt over 3 % p.a., og i ordrebogen er også skibe til levering i den nærmeste fremtid.

 


Kilder
A) Søndergaard, Morten Karnøe et al., 2007: Danske jern- og stålskibsværfter ca. 1850-2005, Søfartspuljen, 107 pp.
B) Skibsdatabasen JM.

En del oplysninger om søfart og skibsbyggeri i Skagen findes i bøgerne:
Olavius, Olaus, 1975: Beskrivelse over Skagens Købstad og Sogn, udgivet 1787, reprint København,
Norsk, Ejner, 1967: Dengang 1917 og nu 1967. Karstensens Skibsværft & Maskinværksted, Skagen
Andersen, Poul Carit, 1980: Skagen i fortid og nutid, Herning.
 

Forkortelser
kls. = kommercelæster.
  
Jørgen Marcussen Retur til indledning om skibsbyggeri.
Opdateret 2018-08-28. Retur til toppen af siden
Retur til Maritim indledningsside Retur til hjemmesidens forside