Vedligehold af stænger og rundholter etc., 1768

Kortfattet information om smøring af træværk i stående rigning

Sværtningen, Skrabningen og Skibmandingen

Sværtningen, Skrabningen og Skibmandingen
Skeer saaledes:

Naar man saavidt med med Taklingen er avanceret, at alle Rundholter ere til Veirs, end ogsaa Læseils-Spirerne, da kan Sværtningen foretages, som følger:

Sværtes.

Bougsprydet, Buttelurere, Ankerstokkene med deres Stræbere, Master og Stænger paa Toppene, og hele Ottekanten, Klyverbommen fra Æselhovedet paa Bougsprydet, og hele dens Inder-Ende, samt Nokken og den treskivede Blok, alle Ræerne og alle Spirerne, Æselhovederne, Bramsalingerne, alle Blokkene paa Toppene, under Mersene og paa Bougsprydet, samt Merse-, Bram- og Blindetoplents-Blokke paa Ræerne.

Sværte tillaves af tynd Tiære og Kønrøg; brav sort.

Uden Bords sværtes fra Vandgangen og op til Barkholtet, samt Skiægget overalt.

Skrabningen og Skibmandingen.
Skeer saaledes:

Naar Stænger og Ræer ere satte Omhoeg, og Taklingen altsaa fuldkommen færdig, da begyndes Skrabningen og Skibmandingen, som følger:

Masterne saavel som Stængerne og alle Blokke, de sværeste undtagne, skrabes ganske rene. Masterne og Blokværket harpixes med tynd Harpix, tillavet af Tælle og Harpix, men allerbest af Olie og Harpix, hvortil bruges Seildugs Dopper, for at drive Harpixen vel ud.

Stængerne smøres med reent smeltet Mastesmør, blandet med lidet Tiære.

Alle Navler udtages af det løbende Redskabs eller Takkelagens Blokke. Skiverne og Navlerne eftersees, og naar Navlerne ere smurte med Bliandt, sættes de med Skiverne igien i deres Blokke.

Takkelagen overhales derpaa i hver sin Blok, frem og tilbage, for at være vis paa at Skiverne har Gang i Blokken, og at Takkelagen skiær vel, samt at den ingen Mangel har.

Skrabningen uden Bords foretages ikke inden man fuldkommen er færdig eqviperet og armeret. Og da labsalves gemeenligen:

Orlogs-Skibene med Tiære.

Fregatterne, men især de smaae, harpixes undertiden; dog er Harpixen ei god for Træer, imod Labsalvingen.

Naar man labsalver uden Bords, eller naar man ellers synes det nødigt, labsalves Vahre-Rundholterne.

Er Tiæren god og tynd, da bruges den alene til Labsalving, men hvis ei, da blandes den med lidet smeltet Mastesmør; thi at varme Tiæren giør den sort.

Nota.

Imens Sværtningen og Harpixingen, samt Skibmandingen skeer, bedækkes med hvide Præsendinger, alt udvortes mahlet Skibs-Zirather, og oven paa de hvide lægges tiærede Præsendinger.
[Citat slut]

Kilder

Peter de Günthelberg: Auxilium Memoriæ eller Søe-Krigs- og Orlogs-Mands Haand-Bog, N. Möller, Kbh., 1768 [Gynt p.73ff]

Jørgen Marcussen


Kortere artikel om smøring. lapsalving og tilsvarende emner i den maritime ordbog.
 
Opdateret d. 20.10.2014  
Retur til toppen af siden.
Retur til hjemmesidens forside