Verdenskrigene

Kortfattet information om handelsskibsbygning under Verdenskrigene

Indledning

I efterfølgende tekst er samlet nogle især statistiske oplysninger om forskellige skibsbygningstiltag for handelsskibe under verdenskrigene.

I den sammenhørende tekst om forlisene i de to verdenskrige er en kortfattet kronologi over krigene. De findes mere udførligt andre steder, men er mere overskuelige og tilpasset emnet her.

For at perspektivere skibsbygningen blev det første danskbyggede stålskib, S/S M.G. MELCHIOR, færdigt i 1885, indtil da var der af metal kun bygget jernskibe i landet. Dampmaskinen med "triple expansion" blev danskbygget fra 1888. Oceangående dieselmotorer blev produceret fra 1912 (SELANDIA).


Første Verdenskrig - WW1

På grund af de meget høje priser på selv træskibe med sejlføring blev der også under WW1 bygget skonnerter. Særligt kom der et antal 4-m. sletskonnerter i fart, fx den Ring Andersen byggede HENRIETTE på 308 BRT (ID=7971), men også en del 3-m. skonnerter blev bygget. I 1913 blev den første træskonnert bygget, der fra begyndelsen havde indlagt hjælpemotor. Det var CRITERION (ID=11394) fra skibsbygmester N.P. Petersen på Thurø.
Sejlskibenes antal formindskedes, men BRT steg.

Danmark kunne som neutralt land fortsætte produktionen på stålskibsværfterne under WW1 for så vidt som de kunne få materialer til skibene.
 

Danmark

Ifølge kilde C) bestod Danmarks handelsflåde per 1913-12-31til 1918-12-31 af
nedenstående (ekskl. fiskefartøjer og kolonierne)
Dato Dampskibe Motorskibe Sejlskibe Totaler
Antal BRT NRT Antal BRT NRT Antal BRT NRT Antal BRT NRT
1914-12-31 651 720.159 430.951 397 63.229 37.974 912 91.550 77.819 1.960 874.938 546.744
1916-03-01 646 718.848 426.210 435 89.675 54.396 897 100.229 85.963 1.978 903.752 566.569
1917-03-15 598 655.595 389.874 464 95.024 57.756 801 121.157 106.601 1.863 871.776 554.231
1917-12-31 538 577.882 342.452 488 97.316 59.148 711 103.575 90.825 1.737 778.773 492.425
1918-12-31 502 541.474 319.965 501 89.276 54.219 665 98.565 86.353 1.668 729.315 460.537
1914-1918 mistede skibe ved krigshandlinger eller udokumenterede forlis:
1914-1918 155 damp- og motor 239.518 BRT 149 42.316 BRT 305 281.834 BRT
1914-1918 udvikling i den danske handelsflåde (forskel 1914 til 1918):
1914-1918 +45 damp- og motor -152.638 BRT -247 +7.015 BRT -202 -145.623 BRT

Se note om definitioner i teksten om verdenskrigene
 

Anden Verdenskrig - WW2

Tonnageændringer i den danske handelsflåde 1939-1945

Forandringerne i den danske handelsflåde 1939-19451)
År Kilde Dampskibe Motorskibe Sejlskibe I alt
Antal BRT Antal BRT Antal BRT Antal BRT
1939-
12-31
Fra dk. værft 2 3.779 62 52.558 - - 64 56.337
Fra udl. værft - - 1 411 - - 1 411
Brugte fra udl. 10 9.528 29 4.254 7 1.432 46 15.214
Solgt, oph., omm. -20 -20.735 -19 -10.361 - -838 -39 -31.934
Forliste -9 -11.879 -18 -17.772 -1 -264 -28 -29.915
1939 i alt -17 -19.307 55 29.090 6 330 44 10.113
1940-
12-31
Fra dk. værft 1 2.170 17 13.857 - - 18 16.027
Fra udl. værft - - - - - - - -
Brugte fra udl. 1 2.875 8 1.155 - - 9 4.030
Solgt, oph., omm. -8 -2.697 -13 856 - -588 -21 -2.429
Forliste -27 -40.720 -27 -15.633 - - -54 -56.353
1940 i alt -33 -38.372 -15 235 - -588 -48 -38.725
1941-
12-31
Fra dk. værft 1 3.540 38 5.318 - - 39 8.858
Fra udl. værft - - 1 393 - - 1 393
Brugte fra udl. 5 1.290 4 515 - - 9 1.805
Solgt, oph., omm. -4 -849 -7 -83 - -337 -11 -1.269
Forliste -30 -50.882 -21 -36.947 - - -51 -87.829
1941 i alt -28 -46.901 15 -30.804 - -337 -13 -78.042
1943-
12-31
Fra dk. værft 5 8.926 152 27.028 - - 157 35.954
Fra udl. værft - - 1 144 - - 1 144
Brugte fra udl. 2 1.207 4 335 1 136 7 1.678
Solgt, oph., omm. -9 -20.808 -16 -16.005 - -39 -25 -36.852
Forliste -23 -26.021 -94 -110.538 - - -117 -136.559
1942-43 i alt -25 -36.696 47 -99.036 1 97 23 -135.635
1945-
12-31
Fra dk. værft 5 11.232 173 123.611 - - 178 134.843
Fra udl. værft 1 1.082 1 73 - - 2 1.155
Brugte fra udl. 2 373 5 572 - - 7 945
Solgt, oph., omm. -2 527 -15 -7.379 -8 -536 -25 -7.388
Forliste -60 -93.932 -103 -93.018 -1 -136 -164 -187.086
1944-45 i alt -54 -80.718 61 23.859 -9 -672 -2 -57.531

Samlede forandring i den danske handelsflåde 1939-19451)
År - Dampskibe Motorskibe Sejlskibe I alt
Antal BRT Antal BRT Antal BRT Antal BRT
1939-45 - -150 -202.770 +140 -103.562 -13 -1.469 -23 -307.801

1) Kilde Danmarks Skibsliste for årene 1939 - 1945.
Solgt, oph., omm. = Skib solgt til udlandet, ophugget eller ommålt (ommålte tæller ikke med i antal).
Skibslisten 1943 og 1945 udkom ikke. Tallene for 1943 og for 1945 dækker derfor over ændringerne for to år hver. Tallene for krigsårene er naturligvis uden komplette oplysninger for danske skibe i udeflåden og for Færøerne. Tallene for 1945-12-31 er justerede tal efter Skibsregistret havde fået meddelelser om udeflådens ændringer.
 
Samlede forandring i den danske handelsflåde 1940-04-09 til 1945-12-312)
Til-/afgang Dampskibe Motorskibe Sejlskibe I alt %
Antal BRT Antal BRT Antal BRT Antal BRT
Tilgang +19 +31.497 +55 +154.410 +1 +136 +75 +186.043 16,9 %
Afgang3) -128 -222.355 -88 -277.778 -5 -1.056 -221 -501.189 45,6 %
Forandring -109 -190.858 -33 -123.368 -4 -920 -146 -315.146 28,7 %


2) Kilde Skibsfartsberetningen 1939-1945 vol. 1, Danmarks Dampskibsrederiforening, 1947.
Tallene er for skibe med en BRT på 100 og derover. Procenttallet for BRT er i forhold til 1939-09-01.
3) Tallene er summen af konkrete krigsforlis og forlis af anden årsag i perioden.Klassifikationsforhold - forsikringsforhold

Ved udgangen af 1940 var den danske handelsflåde optaget i klassifikationsselskaberne således:
100 % svarende til 1.998 skibe med en BRT på 1.160.563.
18,0 % svarende til 22,6 % BRT var klasset i Bureau Veritas, 360 skibe.
10,3 % svarende til 60,1 % BRT var klasset i Lloyd's Register eller British Corporation (senere sammensluttet), 205 skibe.
04,6 % svarende til 08,0 % BRT var klasset i Germanischer Lloyd, 92 skibe.
01.5 % svarende til 03,1 % BRT var klasset i Norske Veritas, 29 skibe.
65,6 % svarende til 06,1 % BRT var uklassede skibe, 1.312 skibe.

Lloyd's Register klassede de største skibe gnsl. på 3.400 BRT, mens de mindste af de klassede var BV-skibene, der gnsl. var på 730 BRT. Gennemsnittet for GL var 1.009 BRT og for NV 1.258 BRT.
 


Skibsbygning i USA

Loven The Merchant Marine Act of 1936 passerede Kongressen i 1936 og US Maritime Commission blev oprettet til at gennemføre lovens indhold. Indholdet var en plan om over ti år at bygge 500 handelsskibe i standardiserede udgaver. De fire typer, der var tale om, var:

Standardskibet C1 på ca.  7.500 DWt.
Standardskibet C2 på ca. 10.000 DWt.
Standardskibet C3 på ca. 12.000 DWt.
Standardskibet C4 på ca. 15.000 DWt.
Standardskibet T2 på ca. 16.000 DWt, tankskib.

Alle typer var dampskibe, og første skib blev leveret i 1939.

Ved krigens udbrud blev produktionsplanerne fremskyndet og mere arbejdskrafteffektive metoder blev indført. Den væsentligste var overgangen til at producere helsvejsede skibe. Det første amerikanske helsvejsede skib blev færdigt i løbet af 1940.

I efteråret 1940 bestilte Storbritannien 60 trampskibe, kulfyrede, og delvis bygget over et fragtskib på 10.000 DWt bygget hos L. Thompson og Sons Skibsværft i Sunderland, og som konstruktør virkede Cyril Thompson. De 30 af skibene skulle bygges i Portland, Maine, og de øvrige i Richmond, Californien. De engelske skibe fik typenavnet Oceanskibet, og det første var færdigt i oktober 1941.

Libertyskibet
Den amerikanske regering var klar over, at de planlagte standardskibe ikke slog til, og en plan om at bygge 200 af en anden standardtype blev godkendt i Kongressen i 1941. Typen blev modelleret over den engelske trampbåd, men de amerikanske blev oliefyrede, og de fik mandskabsaptering midtskibs. Skibstypen blev kendt under navnet Libertyskibet, og det første blev søsat 1941-09-27.

Produktionstiden blev løbende forbedret, og flere nye værfter blev etableret. Mandskabsstyrken kom på sit højeste op på 700.000 mænd og kvinder. Produktionen blev hurtigt totalt domineret af helsvejste skibe.

Den amerikanske maksimalproduktion blev nået i 1943. Der blev dette år færdiggjort 1.661 skibe på 18.500.000 DWt, og for hele perioden 1940 til 1945 blev den amerikanske produktion på 5.037 skibe med en samlet DWt på 54.600.000. Heraf var de 2.708 skibe af Libertytypen. [Kilde F) + G) p.199]

En stærk konkurrence værfterne imellem betød, at rekorden for bygning af et Libertyskib fra kølstrækning til søsætning kom ned på 4 dage og 15,5 timer. Der var da også tale om en serieproduktion med færdiggjorte komponenter, der var klar til montering på byggebeddingen i hastig rækkefølge. Den gennemsnitlige tid for at bygge et Libertyskib fra køllægning til aflevering var på 44 dage.

Forskellige amerikanske love forhindrede fri udflagning af Libertyskibene og de andre amerikanske typer. Storbritannien fik lov at låne 200 Libertyskibe under krigen, og Norge lånte 12 af typen som erstatning for sænket tonnage1). Af Libertyskibene forliste cirka 200 under krigen.
1) Norge fik i alt rådighed over 12 stk. Liberty, 8 stk. T2-tankskibe og 4 stk. CI-A-skibe.

Victoryskibet
Fra 1944 begyndte USA at bygge en ny type, der fik navnet Victoryskibet. Det havde samme størrelse som Libertyskibet, men havde dampturbiner som fremdrivningsmaskineri, hvilket gav skibet en højere fart - ca. 15-16 knob, enkelte skibe lidt mere. Fra det første Victoryskib blev leveret tidligt i 1944 til krigens slutning, blev der produceret 531 Victoryskibe.

C-standardskibet
De første eksemplarer af C-standardtypen var ikke særlig robuste, og en noget mere avanceret model med forstærkninger og modifikationer blev den normale type. Af dem blev der bygget 859 skibe. Der blev også produceret en mindre type kaldet CI-M-AVI på 6.000 DWt, og af dem blev der produceret 209 skibe.

T2-tankskibet
T2-tankskibet fik i de endelige tegninger fra US Maritime Commission en størrelse på 16.500 DWt. Den fik turboelektrisk maskineri og en fart på maksimalt 15 knob. Der blev produceret 536 af typen.


Kilder

-, 1940: Danmarks Skibsliste, Handelsministeriet - diverse årgange anvendt. [Kilde C)]
Eitrem, Wilhelm, 1984: "Slaget om Atlanterhavet og amerikansk skipsbygging under annen verdenskrig" i Norsk Sjøfartsmuseum, årsberetning 1984, Oslo. [Kilde F)]
Hartmark, Arne, 1993: "Liberty-skip for en fri verden" i Norsk Sjøfartsmuseum, årsberetning 1994, Oslo. [Kilde G)]
Holm-Petersen, F. & A. Rosendahl, 1951-3: Fra sejl til diesel 1-4, Skandinavisk Bogforlag. [StD]
Liisberg, Bering (edt.), 1918-19: Danmarks Søfart og Søhandel, I-II, NNF.


Jørgen Marcussen


Opdateret d. 27.1.2015 Retur til toppen af siden.
Retur til artikeloversigten Retur til hjemmesidens forside