Monkey bridge og monkey island


Genvej til ordbogens stikord om monkey island er her.
Indledning

Det engelske udtryk monkey island har vundet indpas i dansk maritimt sprog, hvor det benyttes med engelsk udtale og dansk bøjning.

Med mellemrum er ordet behandlet i søfartslitteraturen, men jeg har endnu ikke set en overbevisende forklaring på dets oprindelse. Det blev i flere numre af Søfart omtalt i 1992, numrene 3, 4 og 6, og der var indlæg fra flere praktiske søfolk.

Engelsk sprog har flere forbindelser i maritimt sprog med monkey som i monkey block, monkey bridge, monkey fist og mokey jacket. Se listen nedenstående.

Definition

Monkey island
I [OED] sættes monkey island lig med monkey bridge og definitionen er:
"En bro eller et dæk oven på styrehuset. Hovedkompasset er normalt opstillet her."

For at der kan være en monkey island, kræves der et styrehus, og det er derfor begrænset, hvor gammelt udtrykket kan være. [OED]s tidligste citat er fra 1912 fra værket ‘Aurora’ af Jock Scott:
"I was on Monkey Island (a pet name for the upper bridge) for hours."


[OED] har et andet citat fra 1927. Det findes i G. Bradfords Glossary of Sea Terms. I min udgave af bogen fra 1954, [7384], er definitionen p. 131/2:
"Monkey bridge, usually above the pilot or chart house where the standard compass is commonly set. Sometimes the fore and aft bridge on a sailing ship."

Et andet [OED] citat er fra 1967 fra C. Jokstads Captain & Sea p.100:
"We placed the body on the monkey bridge, which is the very after end or stern of the vessel."

Denne betydning er altså til en slags platform helt agter i skibet og kunne være oven på en poop.

[DNW] definerer ordet som:
Screened navigation and compass position on top of a wheel house or chart house.

Denne definition føjer et krav afskærmning til samt at navigering skal kunne finde sted derfra. Det er kun sjældent tilfældet på handelsskibe, men findes ofte på slæbebåde og krigsskibe.

[ENK] benytter ikke ordet monkey island, men henviser under monkey bridge til bridge, hvor sammensætningerne beskrives.
Her er der også inkluderet i definitionen foruden at monkey bridge skal være åben, på toppen af styrehuset også en bemærkning om at den skal være indrettet til navigation.

[DST] definerer ordet som The navigating and compass position on top of the wheelhouse or chart house.

Det er en smule overraskende, at en meget storskibsrettet bog som Dictionary of Marine Technology [DMT] både definerer dækket som navigationsposition oven på broen og desuden om samme skriver: sometimes known as the flying bridge.

[IMK] tilføjer intet nyt, og bogen har både monkey island og monkey bridge for hhv. overbroen og en løbebro fra for til agter.

I mindre fartøjer er der ofte en åben overbro over et lukket og kombineret styrehus og kahyt. Denne overbro i både benævnes oftest for flying bridge.

Monkey bridge
Betydningen overbro er behandlet ovenstående. Her behandles definitionen for en løbebro.
I [SØF6/1992] var et indlæg fra Henning Rafn i Sverige. Det oplyser om ordet stammende fra den tid, da skibene havde kædestyring fra broen og hen agter til poopen på hvis top, dampstyremaskinen var placeret. Her var dækket ofte forlænget til begge sider i borde og agterud, og styrmanden opholdt sig her med godt udsyn under fortøjning, og det skulle således være monkey bridge. Dette dæk kaldes også for warping bridge på engelsk fx i [ENK].

I samme nummer af Søfart er der fra N. P. Olsen, Svitzer refereret, at monkey bridge også benyttes om en løbebro fra poop til bak på sejlskibe. Den indretning kaldes i [ENK] for connecting bridge eller monkey bridge:

[FILE] bruger monkey bridge synonymt med monkey island for overbroen med hovedkompasset og har også definitionen for en løbebro fra for til agter. Desuden har [FILE] stikordet monkey deck, der defineres som et smalt halvrundt dæk, der er placeret helt fremme i stævnen af et skib halvt oppe på skanseklædningen, og hvorfra der er bedre udsyn end fra bakdækket.

Monkey poop
Se også ovenstående om monkey bridge, første afsnit.
[DNW] definerer monkey poop som værende en lav poop, og somme tider et dæk over en agterkahyt.

I [IMK] er monkey poop defineret som: A low house similar to a trunk cabin and projecting up through a raised quarter-deck. It does not extend the full breadth of the ship, nor does it go right aft to the stern.
Engelske udtryk med monkey:
I [OED] med flere ordbøger findes ordet monkey i maritime sammensætninger med:
monkey-block, der er en mindre enkeltskivet blok med svirvel og særligt om blokke fastgjort på rånokken og hvorigennem dele af topsejlenes rigning føres. [6835]
monkey-boat, en lang, smal kanalbåd eller en båd brugt til havnetransport, halvdækket;
monkey's breakfast, slangudtryk for dårligt udført arbejde, orlogssprog [SLA];
monkey bridge, dss. monkey island;
monkey face, trekantet stålplade med tre huller, hvori sjækles tre wirer eller kæder ved fx bommenes positionering;
monkey fist, et knob i enden af en kasteline;
monkey forecastle, en mindre bak på et skib;
monkey foresail, firkantet forsejl på en slup eller skonnert;
monkey-gaff, en lille gaffel på agtermasten anbragt oven over mesangaflen;
monkey island, slangudtryk for en lille bro over styrehuset;
monkey-jacket, en kort og tætsiddende jakke som søfolk bærer;
monkey's orphan, tidligere slang for et skibs spillemand;
monkey poop, slangudtryk, kendt fra 1929 for halvdækket på et "flush decked ship";
monkey-rail, en lønning anbragt oven på standardlønningen på agterdækket; citat fra Danas To år foran masten, 1840;
monkey-rigged, fuldrigget skib forsynet med små rundholter, monkey-spars
monkey-rope, sikkerhedsline i bæltet til brug for værktøjsfastgørelse under arbejde til vejrs;
monkey's fist, et fyldigt knob for enden af et reb for at give det vægt, fx på en kasteline;
monkey's island, dss. monkey island;
monkey-spars, rundholter af formindsket størrelse til anvendelse fx i skoleskibe, hvor mandskabets styrke eller sikkerhed begrænser størrelsen;
monkey('s)-tail, en kort håndspage anvendt til elevering af en kanon [6835] eller i [IMK] en plade agterst på roret, hvori rorkæderne blev fastgjort.

Etymologi

Etymologien er klar for selve ordet monkey, men der er ikke i ordbøgerne overbevisende forklaringe på, hvorledes det er blevet forbundet med det øverste dæk over styrehuset.

Ordet monkey har ofte et indhold af noget mindre eller småt i forhold til andet. I forbindelse med monkey jacket, der er en kort jakke, der når omtrent til bæltehøjde, men altid uden skøder, er der forklaringer, der relaterer det til de cirkusaber, der tidligere var klædt således på under optræden.

Kilder

Oxford Dictionary of Etymology, Onions 1966/86;
Oxford English Dictionary = [OED], 2nd edition, 1989.
[6835] Sailor's Word-Book, W. H. Smyth, Conway, 1867, rep. 1991.
[7384] Glossary of Sea Terms, Greshom Bradford, Cassell & Co., 1954;
[1874] Dictionary of Nautical Words and Terms [DNW], C.W.T. Layton / Peter Clissold, BSF, 2nd ed. 1967, rep. 1978;
[7231] Encyclopedia of Nautical Knowledge [ENK], W. A: McEwen & A. H. Lewis, Cornell, 1st ed. 1953, rep. 1992;
[7328] Dictionary of Nautical Terms [FILE], Thompson Lenfestey, FactsOnFile, 1994;
[5395] A Dictionary of Sea Terms [DST], A. Ansted / Peter Clissold, BSF, 3rd ed. 1985;
[6167] Dictionary of Marine Technology [DMT], D. A. Taylor, Butterworths, 1989;
[5767] International Maritime Dictionary [IMK], René de Kerchove, Van Nostrand, 2nd ed., 1961;
[K47]  A Dictionary of Sailors' Slang [SLA], Wilfred Granville, Andre Deutsch, 1962;

Jørgen Marcussen
 
  Retur til toppen af siden.
Retur til Maritim indledningsside Retur til hjemmesidens forside
Revideret 20. oktober 2014.